Série dokumentárních pořadů o historii a vývoji myslivosti a jejích proměnách od středověku do současnosti. Režie J. Mudra

Profesor Dyk a jeho pokračovatelé

Prof. Antonín Dyk je jednou z vůbec nejvýznamnějších osobností české i československé myslivosti. Byl jedním ze zakladatelů a poté dlouholetým předsedou Československé myslivecké jednoty. Stal se prvním vysokoškolským profesorem myslivosti v Čechách a byl také tvůrcem loveckých signálů, které se troubí na honech i při dalších příležitostech dodnes. Nad historickými archivními materiály nám jej přiblíží jeho vnuk Antonín Dyk, ale hlavně jeho pokračovatelé z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde prof. Dyk právě působil – například Josef Hromas nebo současní posluchači, kteří rozvíjejí kromě myslivecké vědy i další z oblastí, kde prof. Dyk vynikal, lovecké troubení.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST