Jak přežít leteckou havárii

Strach ze smrti, kterou by měla na svědomí letecká havárie, je největším důvodem, proč se tolik lidí bojí létat. Všeobecně totiž panuje názor, že většina účastníků letecké nehody umírá. Podle odborníků je ale pravda přesně opačná. Tvrdí, že devadesát procent nehod se dá přežít, a svá slova dokládají následujícími čísly: V letech 1983 až 2000 došlo v USA k 568 leteckým nehodám a z 53 000 zúčastněných osob se jich zachránilo 95 %. Vědci se ovšem shodují, že k tomu, aby člověk přežil leteckou havárii, je třeba dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel.

Instrukce personálu

Klikněte pro větší obrázek Ještě než letadlo vzlétne, seznámí palubní personál cestující se základními bezpečnostními pravidly. Poukáže zejména na východy, únikové východy, použití bezpečnostních pásů, kyslíkových masek a záchranných vest. Sledujte instruktáž pozorně a mějte na paměti, že těchto několik málo poučení může rozhodnout o vašem životě a smrti.

Bezpečnostní pásy

Klikněte pro větší obrázek Cestující jsou povinni mít je zapnuté během vzletu a přistávání, během letu samotného je to pouze doporučeno. Přesto myslete na to, že dojde-li nečekaně k nárazu nebo jinému prudšímu pohybu, pás tělo chrání. Dobře se seznamte s mechanismem rozepínání. Na rozdíl od pásů u auta se ten v letadle rozepíná zatažením za přezku. Lidé v krizové situaci často jednají instinktivně bez rozmýšlení a snaží se z pásu uvolnit stisknutím tlačítka tak, jak jsou zvyklí. Marným vysvobozováním se pak zbytečně ztrácejí čas k evakuaci.

Bezpečnostní polohy – tzv. brace positions

Klikněte pro větší obrázek Když dojde k nárazu, síla vymrští pasažéry ve směru letu. Dolní část těla je připoutána pásem, zatímco horní část trupu a hlava se pohybují značnou rychlostí vpřed, čímž dojde k nárazu do sedadla před sebou a dochází ke zranění hlavy. Zmenšit pravděpodobnost takového poranění pomáhají tzv. bezpečnostní polohy. Nejdůležitější je co nejvíce se předklonit. Hlavu dát mezi kolena, nebo ji chránit rukama. Pokud člověk zaujme bezpečnostní polohu, sedadlo před ním by náraz mělo tlumit. Pokud pasažér před sebou žádné sedadlo nemá, musí zaujmout jinou nabízenou polohu. Existuje jich celá řada a jejich vyobrazení s popisy se nachází v letácích tzv. safety cards, které má každý cestující k dispozici.

Nouzové přistání na moři

Klikněte pro větší obrázek Pro případ nouzového přistání na moři jsou letadla vybavena záchrannými vestami. Největší chybou, které se pasažéři dopouštějí, je, že vestu nafouknou, jakmile si ji nasadí, tedy ještě uvnitř. Když se pak do letadla nahrne voda, vesta jim brání v pohybu a oni utonou. Vesta se vždy nafukuje až poté, co se člověk dostane z letadla ven! Dalším problémem při přistání na vodě bývá palivo. Letecký benzín se drží na hladině v okolí stroje a znemožňuje hladký pohyb. Je hustý a lepkavý a téměř se v něm nedá plavat. Pokud se pasažéři ocitnou v širém moři, měli by se držet co nejvíce pohromadě. Pokud se trosečníci přitisknou k sobě, lépe udržují tělesné teplo. Jakmile dorazí záchranný vrtulník a začne spouštět koš, je třeba myslet ještě na jednu zásadní věc. Málokdo si uvědomuje, že koš, který je kovový, visí na ocelovém laně. Hromadí se v něm statická elektřina, kterou se nabíjí vrtulník za letu. Koše se proto člověk nesmí dotknout, dokud se neponoří do vody a nahromaděná elektřina se tak nevybije. V opačném případě může dotyčný utrpět silný elektrický šok.

Chování cestujících

Klikněte pro větší obrázek Panika rozhodně šanci na přežití jakékoli havárie nezvyšuje. Je třeba si zachovat chladnou hlavu a postupovat s rozmyslem. Případný plán evakuace by si proto cestující měl připravit již v momentě, kdy do letadla nasedá. Uvědomit si, kde je nejbližší nouzový východ, kolik řad ho od něj dělí. Při většině havárií zachvátí letadlo požár. Během několika sekund se tak stroj začne plnit kouřem. Dým je natolik toxický, že stačí pár nadechnutí a člověk ztrácí vědomí. Podstatně se zhorší viditelnost a orientace. Nouzová světla směřující k východům se z tohoto důvodu umisťují k zemi, kde se čistý vzduch drží nejdéle. Ale ani na to nelze spoléhat. Je dobré předem vědět, kde přesně se nacházíte, orientace může být později velmi komplikovaná.

Při opouštění letadla věnujte pouze sobě, pohybujte se s davem, nikoli proti němu, i když chcete mermomocí nalézt své příbuzné. Mějte na paměti, že na evakuaci máte přesně vyměřený čas, většinou velmi krátký.

Vhodné sedadlo

Klikněte pro větší obrázek Ze statistik vyplývá, že nejbezpečnější místa se nacházejí do sedmé řady od východů. Přestože se nedá s jistotou tvrdit, zda opravdu existují nějaká více bezpečná sedadla, protože vždy záleží na té konkrétní havárii, na nárazu apod. Sami letečtí odborníci by si vždy vybrali sedadlo nejblíže východu.

Pozitivní a čistá mysl

Myslete na to, že letecké nehody se dají přežít. Alkohol a prášky na spaní konzumované během letu tuto šanci vysoce snižují. V okamžiku havárie je třeba jednat s rozmyslem a uvažovat s čistou hlavou.

Několik dalších tipů, které mohou eliminovat leteckou havárii

Přímé lety

K většině nehod dochází během vzletu, či přistávání. Pokud využijete přímých spojů bez mezipřistání, šance na let bez nehody se zvyšuje.

Výběr letadla

Stroj, který má více než 30 míst, podléhá přísnějším konstrukčním a provozním normám než malé letadlo. I v případě vážné nehody platí, že čím větší letadlo, tím větší šance na přežití.

Těžké a nebezpečné předměty

Nedávejte do přihrádky nad sedadlem těžké předměty. Při turbulencích by přihrádky nad hlavou pasažérů nemusely tyto věci unést. Taková zavazadla je lepší poslat do zavazadlového prostoru. Neberte si s sebou ani žádný nebezpečný materiál. Existuje poměrně dlouhý seznam nebezpečných látek, které nejsou na palubě povoleny.

Příjemný let!