Unikátní rekonstrukce procesu se skupinou Dr. Milady Horákové. Čtvrtek, 8. 6. 1950 dopoledne – závěrečné řeči prokurátorů Dr. Juraje Viesky, Dr. Josefa Urválka a Ludmily Brožové. Režie M. Vadas (2009)

V devátém díle dokumentární série Proces H (10 × 52 min) uvidíme rekonstrukci závěrečného dne, kdy na pořadu jednání „Největšího politického procesu“ byly závěrečné řeči státních prokurátorů. Předseda senátu na úvod konstatoval, že v průběhu zasedání s vyloučením veřejnosti byl v závěru minulého dne proveden důkaz znalci. Soud se po oddělené poradě usnesl, že další důkazy a výslechy svědků, které byly státnímu soudu navrženy, nebudou již pro nerozhodnost prováděny. JUDr. Karel Trudák ukončil průvodní řízení a požádal státního prokurátora, aby přednesl svou závěrečnou řeč. Prokurátor plk. JUDr. Juraj Vieska se chopil slova a ve dvouhodinovém projevu mj. představil obžalované jako vyvrhele společnosti a pochválil práci orgánů Státní bezpečnosti.

Historik Mgr. Josef Halla přiblížil strukturu a bilanci Státního soudu: „Zabýval se politickými případy, během čtyř a něco let odsoudil asi 27 000 lidí. Byl to jeden z nových nástrojů moci, jak působit proti svým domnělým nebo skutečným politickým i názorovým protivníkům.“ Dále se zmiňuje o situaci v justici v období poúnorových čistek a o doplňování kádrů absolventy jednoletých právnických škol pracujících. Historik představuje osobnosti senátu státního soudu JUDr. Karla Trudáka, plukovníka JUDr. Matouška a JUDr. Karla Bedrnu.
Prokurátor JUDr. Josef Urválek pak rozebral údajnou vinu jednotlivých obžalovaných.

Historikové Dr. Karel Kaplan a Mgr. Petr Cajthaml představují vedoucí činitele Státní bezpečnosti, kteří se účastnili příprav procesu. Karla Švába, Oswalda Závodského, Jindřicha Veselého a Bedřicha Pokorného.

Poslední závěrečnou řeč ze strany žaloby přednesla prokurátorka Ludmila Brožová (Polednová).

Závěrečné řeči obhájců se dochovaly pouze na stenozáznamu. Filmaři je nesnímali, rozhlas je nevysílal. Závěrečnou řeč posledního obhájce JUDr. Čeřovského předseda senátu několikrát přerušoval a po jejím skončení si ještě vzal slovo prokurátor Vieska, aby replikoval. V 15:30 JUDr. Trudák jednání přerušil.

Do jednací síně se vrátíme v desátém dílu dokumentární série Proces H, abychom zhlédli závěrečné řeči obžalovaných a rozsudek.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3
ŽánrDokument