Unikátní rekonstrukce procesu se skupinou Dr. Milady Horákové. Středa, 7. 6. 1950 – výslech dalších svědků, mimo jiné opata Jana Anastáze Opaska a agenta StB Josefa Vávry-Staříka (2009). Režie M. Vadas

Dokumentární série Proces H (10 × 52 min.) se v osmém díle zabývá rolí advokátů v „největším politickém procesu“, jak jej nazval historik Karel Kaplan.

Ve středu 7. června 1950 pokračovalo hlavní líčení před Státním soudem na Pankráci výslechem zbývajících svědků. Ve zbytku republiky finišovala propagandistická a desinformační kampaň ÚV KSČ s cílem vyvolat nenávist pracujícího lidu. Na průběh jedné takové schůze na pracovišti Československého rozhlasu vzpomíná spisovatel Arnošt Lustig, bývalý redaktor politického zpravodajství.

Na archivních záběrech Národního filmového archivu uvidíme svědeckou výpověď Dr. Václava Wagnera, který býval vrchním radou Správní služby osvětové a přednostou Státního památkového úřadu, Patera Jana Anastáze Opaska, opata Břevnovského kláštera benediktinů. Jeho životní cestu představí historik PhDr. Petr Koura.

Shlédneme i tragikomické vystoupení Josefa Vávry-Staříka, „svědka“, již dříve odsouzeného k trestu smrti, který byl prokurátorem Vieskou přizván, aby očernil osobnosti žijící v exilu, což bylo procesně a věcně zcela mimo žalované skutky.

Na své vyšetřovatele vzpomíná souzený František Přeučil v citaci z archivního filmu Případ Dr. Horáková režiséra Jana Mudry vyrobeného v ČST v roce 1990. Vícestupňový charakter režie procesu zmiňuje publicista a teatrolog Doc. PhDr. Vladimír Just.

Historici Mgr. Petr Cajthaml a Dr. Karel Kaplan nám přiblíží vyšetřovací metody a hlavní osoby z řad vyšetřovatelů Státní bezpečnosti Milana Moučku a Václava Peška.

Vůbec poprvé zde JUDr. Stanislav Balík, historik advokacie, přibližuje roli advokátů v procesu a představuje osobnosti JUDr. Vladimíra Martina, advokáta ex offo Milady Horákové a další advokáty zúčastněné na procesu: JUDr. Jiřího Vízka a JUDr. Miloše Čeřovského.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3
ŽánrDokument