Unikátní rekonstrukce procesu se skupinou Dr. Milady Horákové. Pondělí, 5. 6. 1950 – výslech Dr. Zdeňka Pešky, Vojtěcha Dundry, Dr. Bedřicha Hostičky a Dr. Jiřího Křížka. Režie M. Vadas (2009)

Dokumentární série Proces H (10 × 52 min.) v šestém díle rekonstruuje pátý den hlavního líčení „Procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. Milady Horákové“, jinak „největšího politického procesu“, jak jej nazval historik Karel Kaplan.

V pondělí 5. června 1950 redaktor Československého rozhlasu představil posluchačům dalšího z obžalovaných, profesora JUDr. Zdeňka Pešku. Tuto osobnost věhlasného profesora ústavního práva Univerzity Karlovy divákům představují historici Mgr. Petr Cajthaml a PhDr. Zora Dvořáková. Od svého zatčení v listopadu 1948 se Zdeněk Peška na Právnickou fakultu UK ke studentům už nikdy nevrátil.

Hlavním intervenujícím prokurátorem byl plk. JUDr. Juraj Vieska. V jedné chvíli Vieska udá svého profesora Dr. Pešku, že ve svých přednáškách z Ústavního práva na fakultě v Bratislavě ve třicátých letech minulého století se nevěnoval ústavám Sovětského svazu. Čímž měl své studenty „svádět z cesty“. A vytýká mu, že si dovolil kritizovat komunistickou ústavu v dopise Dr. Sýkorovi.

Dalším vyslýchaným byl Vojtěch Dundr, bývalý senátor a ústřední tajemník sociální demokracie. Pořizovatelé filmového záznamu neměli zájem o otázky obhájců. Jakmile dostal slovo obhájce JUDr. Bartoš, kameramanovi se jej nepodařilo zakomponovat. Ani zvukař nezapnul ten správný mikrofon a dochovaný záznam byl opakovaně přerušen. Podle stenozáznamu Vojtěch Dundr soudu vysvětloval, že mu šlo o to, aby byla obnovena sociálně-demokratická strana... Historik Mgr. Petr Cajthaml představí kariéru bývalého senátora z dochovaných pramenů.

Po polední přestávce soud pokračoval výslechem obžalovaného reprezentanta lidovců JUDr. Bedřicha Hostičky a obžalovaného advokáta JUDr. Jiřího Křížka, jehož klienty bývali zahraniční diplomaté a potomci šlechtických rodů. Přiblíží nám je historik Mgr. Josef Halla. K intervenujícímu Vieskovi se připojovali státní prokurátoři JUDr. Jiří Kepák a Antonín Havelka.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3
ŽánrDokument