Unikátní rekonstrukce procesu se skupinou Dr. Milady Horákové. Sobota, 3. 6. 1950 – výslech Antonie Kleinerové, Dr. Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry (2009). Režie M. Vadas

Dokumentární série Proces H (10 x 52 min.) ve čtvrtém díle rekonstruuje průběh čtvrtého dne hlavního líčení „největšího politického procesu“, jak jej nazval historik Karel Kaplan.

Soud provedl výslech obžalované Antonie Klinerové, její životní osudy nám přibližují historici Mgr. Tomáš Bursík a Dr. Karel Kaplan. Hlavním intervenujícím žalobcem byla prokurátorka Ludmila Brožová, která při svém vystoupení obvinila prof. ing. Jana Žemlu z Pardubic, účastníka druhého i třetího odboje, který odešel do zahraničí, z podílu na vraždě studenta Miloše Krátkého, syna komunistického funkcionáře v Pardubicích. Účast na jeho smrti se však nikdy nepodařilo prokázat. Prokurátorku Brožovou doplňoval plk. Juraj Vieska.

Historikové PhDr. Petr Blažek a Dr. Karel Kaplan vysvětlují fungování agentury Státní bezpečnosti na celách vazebních věznic. Přibližují osobnost Věry Hložkové, konfidentky s krycím jménem „Hana“, bývalé novinářky Rudého práva, která byla nasazena na Dr. Miladu Horákovou. Její zprávy z cely jsou unikátním pramenem o rozpoložení a trýzních, kterým byla vystavena Milada Horáková, ze které organizátoři procesu udělali „vedoucí spiknutí“. V závěru výslechu Antonie Klinerové, když dostane slovo obhájce Františky Zeminové JUDr. Vízek, mikrofon je nefunkční a kamera se zastavuje. Filmaři o vystoupení advokátů zájem neměli.

Druhým obžalovaným čtvrtého dne byl JUDr. Oldřich Pecl, podnikatel, který byl zařazen do procesu jako představitel „vykořisťovatelů dělnické třídy“. Proti doktoru Peclovi intervenovali zejména státní prokurátor plk. JUDr. Juraj Vieska a Ludmila Brožová. S osobností JUDr. Oldřicha Pecla diváky seznamuje historik PhDr. Petr Koura.

Jako poslední vyslýchaný čtvrtého dne byl předvolán obžalovaný Záviš Kalandra, na jeho výslechu se střídají zejména předseda senátu JUDr. Karel Trudák a státní žalobce plk. JUDr. Juraj Vieska. Osobnost komunistického novináře Záviše Kalandry divákům přibižuje PhDr. Petr Blažek, který připomene i zajímavou epizodu z předválečného období, kdy byl Záviš Kalandra vyloučen z KSČ za kritiku moskevských procesů v roce 1936.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3
ŽánrDokument