Pět století od činu, který změnil Evropu. Německý reformátor a jeho vazby k českým zemím. A jeho nejstarší překlady do češtiny

Jen na několika místech a většinou v bývalém pohraničí najdeme na našem území sochy či bysty Martina Luthera, německého kazatele a reformátora, zakladatele protestantismu a překladatele Bible do němčiny. Nicméně sepětí Luthera s českými zeměmi je mnohem užší. Dodnes se diskutuje, nakolik byl Lutherovým předchůdcem Mistr Jan Hus a nakolik sám Luther a luterství proniklo ve své době k nám a ovlivnilo myšlení i náboženství domácích elit v rozporuplné době předbělohorské. Posledního října uplynulo už půl tisíciletí od chvíle, kdy Luther ve Wittenbergu zveřejnil svých 95 tezí. Tento den se zejména v sousedním Německu slaví jako začátek reformace.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2017
 ST