Ve 13. století k nám vtrhly hordy Tatarů, co způsobily?

V první polovině 13. století začala na východní Evropu útočit vojska, která vyrazila na pochod z dalekého Mongolska. Křesťanským panovníkům uštědřila několik krutých porážek a pronikla do srdce Evropy. I když přes naše území, především severní a jižní Moravu, protáhly pouze menší voje, způsobily svou krutostí paniku mezi obyvateli a drancováním dočasně zastavily ekonomický růst.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2016
 ST