Knižní cenzura od Marie Terezie po Přemysla Svoru. Jak úřady krotily nejen vášně, nýbrž i nářky. A kdo bojoval za české knihy v protektorátu

Pod pojmem knižní cenzura jsme zvyklí si představovat většinou jen něco negativního, čím státní moc brání svým občanům si přečíst vše, co chtějí. Nově zpracované dějiny knižní cenzury od historiků z Ústavu pro českou literaturu AV však ukazují, že její dějiny jsou mnohem pestřejší. Cenzurní úřady nejednou v minulosti hlídaly i základní etiku ve společnosti, bránily pojímání veřejných osob jako specifických románových postav, či dokonce se snažily zabránit přílišnému národnímu naříkání. A ve výjimečné situaci se pracovníci cenzurních úřadů dokonce stali nejbližšími spojenci literátů. Nicméně především druhá polovina dvacátého století veškeré lepší projevy cenzury znehodnotila.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2015
 ST