Revoluční, nebo rabovací gardy? Jakou úlohu při osvobození v květnu 1945 a v týdnech po něm hrály čs. polovojenské bojové oddíly

Ozbrojené jednotky, které se označovaly jako Revoluční gardy, vznikaly u nás během posledních týdnů 2. světové války. Snad nejpodstatnější je jejich účast v bojích Pražského povstání. V následujících týdnech operovaly dva pluky RG v Praze a jeden pluk byl odeslán do pohraničí. Proč získaly RG tak špatnou pověst? Jak fungovaly a co se s příslušníky jednotek stalo po jejich zrušení?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 ST