Velké politické a celospolečenské vzedmutí přineslo i aktivizaci různých demokratický sil. Jaká byla struktura tehdejší společnosti?

Období mezi lednem a srpnem 1968 je hodnoceno různě. Někteří odborníci i lidé, kteří se zajímají se o historii, je vnímají jako střet mezi konzervativními a progresivními komunisty. Druzí v něm vidí grandiózní snahu o reformu socialismu s širokou podporou občanů. Další skupina se domnívá, že mocenský boj v KSČ pootevřel dvířka, do nichž vstoupila přirozená touha po svobodě a tzv. socialismus s lidskou tváří byl jenom prvním krokem na cestě k normální pluralitní demokratické společnosti.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 ST