Přemyslovské dcery a jejich urozené osudy. Jaké to bylo být českou princeznou? Zakladatelky klášterů, dánská královna, i nešťastná matka největšího Čecha.

Narodit se jako královská dcera a tedy princeznou vyhlíží jako záviděníhodný osud. Alespoň podle pohádek. Život ovšem pohádkový nebývá. Přesvědčily se o tom i skutečné české princezny – dcery českých králů z rodu Přemyslovců. Co dcera, to odlišný životní příběh. Svatá Anežka našla své osudové naplnění v životě klášteře, přestože se jí nabízelo několik lákavých sňatků. Středověký klášter však v rozporu s dnešním vnímáním byl pro ženy místem svobody. Založením kláštera se proslavila i Mlada, dcera Boleslava I. Další Přemyslovna Markéta se stala dánskou královnou Dagmar, i po mnoha staletích v Dánsku neobyčejně uctívanou. Eliška Přemyslovna se jako jediná z dcer stala sama českou královnou, ale sňatek s Janem Lucemburským jí osobní štěstí nepřinesl. Vedle těchto nejslavnějších Přemysloven, jsou však i osudy některých dcer záhadné až mystické, o kterých se dodnes historici pouze dohadují.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 ST