První mocná říše na našem území. Proč rozkvetla a proč se zhroutila? A jak se žilo jejím elitám i jejím chudým?

Velká Morava je obecně známá jako období příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jako éra mocných knížat z rodu Mojmírovců a pro letité archeologické výzkumy v oblasti jižní Moravy. Víc toho o ní zpravidla nevíme. Proto není od věci prozkoumat, co vlastně zapřičinilo, že tento první státní útvar na našem území rozkvetl do nečekané síly? Jak a díky čemu se dařilo jejím vládcům takticky odolávat nepřátelům, ba naopak území ještě rozšiřovat? A co přesto nakonec způsobilo, že i nad touto říší se zatáhla mračna a zmizela z dějin? A byly důvody zániku jen politicky mocenské, nebo i přírodní? A na kolik vykopávky na hradištích jako v Pohansku u Břeclavi a v Mikulčicích u Hodonína dokazují až nečekaný um lidí Velké Moravy? Například na jejich schopnosti už tehdy vyrobit dokonalé šperky?

Stopáž40 minut
Rok výroby 2012
 P ST