Živá pochodeň č. 1 měla vyburcovat národ z pookupační letargie. Jaký byl jeho život a doba, kterou se snažil změnit?

Pochodeň Jana Palacha už pomalu mizí v oparu minulosti. Má smysl si připomínat čin studenta filozofie, který chtěl krajním obětováním zburcovat či alespoň probudit národ? Ukázalo se to přece být marné. Proč? A je toto konstatování o marnosti vůbec pravdivé? Nepřežívá Palachovo poselství věky a nevrací se v nejméně očekávaných okamžicích? Přes časový odstup více než čtyřiceti let je při bližším ohledání Palachův čin, jeho důvody i vyznění stále znepokojující.

Stopáž40 minut
Rok výroby 2012
 P ST