„Jen když nejsi Hanka!“ Falzifikátor v dobré víře, či oběť křivdy? Ani po 150 letech neznáme pravdu. Jeden z největších otazníků našich dějin

Byl by to typicky ctihodný příběh národního obrozence. Vyrostl v české roubence, jako syn měl pokračovat v rodinném hospodářství na vsi, ale místo toho jej chytlo vzdělání a vlastenectví. Vlastní pílí se vypracoval v uznávaného vědce a jednoho z nejvlivnějších obrozenců. Aby pak za účasti desetitisíců lidí byl jako jeden z prvních pohřben na Vyšehradě. To vše by platilo, kdyby… kdyby Václav Hanka se zároveň už sto padesát let netěšil také pověsti našeho nejslavnějšího falzifikátora. Muže, který měl sice objevit Rukopis královédvorský, ale spíše si ho vymyslel. Vědátora, který pracoval s památkami velmi nevědeckými metodami. A českého vlastence, který až příliš zalíbeně vzhlížel k ruskému carismu. Jeho jméno bylo z galerie národních obrozenců vyretušováno. Ale co je vlastně pravda? Dodnes neexistuje důkaz, že by právě Hanka rukopisy zfalšoval. A ostatně stále jsou mnozí přesvědčeni, že rukopisy jsou skutečně dávnými památkami. „Hanka je posud mnohým hádankou,“ napsal o něm Neruda po jeho pohřbu. Po sto padesáti letech musíme smutně přiznat, že Nerudovo konstatování zůstává nadále platné.

Stopáž40 minut
Rok výroby 2012
 P ST