Před sto lety – v květnu 1921 vznikla KSČ. Jak se chovali komunisté během první republiky? A proč stranu ovládlo bolševické křídlo?

Když byli komunisté v opozici.

Po 1. světové válce došlo v Československé sociální demokracii k bouřlivému vývoji, který vedl v roce 1921 k odchodu utralevicové části a založení KSČ. Jejím vůdčím představitelem byl marxista Bohumír Šmeral. V polovině dvacátých let se KSČ stala jednou z největších marxistických stran v Evropě. V roce 1925 v ní byl vyhlášen proces „bolševizace“, který přinesl utužení programové závislosti na Komunistické internacionále. Na V. sjezdu v roce 1929 se jejího vedení zmocnili tzv. karlínští kluci v čele s Klementem Gottwaldem a strana se dostala pod jednoznačný vliv Moskvy. Znamenalo to zostření tzv. třídního boje a komunisté se stali militantní opozicí v parlamentu První republiky. Jak se vyvíjely postoje KSČ k demokratickému státu ve dvacátých a ve třicátých letech? Jaký měla vliv na tehdejší politické scéně? Moderuje Vladimír Kučera

Stopáž52 minut
Rok výroby 2011
 ST