Lucemburkové na český trůn! Jaké to bylo, když se česká princezna vdávala do Evropy

„Jak je to hezké, když se někdo žení. Jak je to smutné, když se někdo vdává.“ Slavné verše českého klasika o rozporuplnosti svatebního aktu se nepochybně hodí i na královskou svatbu, která se uskutečnila v září roku 1310 v německém Špýru. Jan Lucemburský si vzal Elišku Přemyslovnu, Lucemburkové se dostali na český trůn a Češi pronikli do západní Evropy. Tomuto sňatku předcházela velice složitá jednání, a zdaleka nejen politická. Císař Jindřich musel svolit, že ožení svého jediného a teprve čtrnáctiletého syna do neklidného českého království. Česká osmnáctiletá princezna Eliška Přemyslovna se musela naopak podrobit i prověrce svého panenství a dalším zkouškám spolehlivosti. Přesto to nakonec byla svatba skutečně královsky krásná. Což potvrdila i její autentická rekonstrukce, která se konala ve Špýru a v okolním Porýní v září 2010. Žel po krásné svatbě nenásledovalo šťastné a pevné manželství. Rozpadlo se, ale zrodilo nám největšího Čecha našich dějin – Karla IV. A také nám zanechalo řadu dodnes zajímavých otázek: Jak se na nás a naše elity dívali západoevropané v minulosti? A jak to vůbec probíhalo, když vstupovali do manželství dva urození, ale věkem i osudem a výchovou nerovní lidé? A nekřivdíme v našich učebnicích Janu Lucemburskému, když jednoho z nejproslulejších rytířů Evropy tradičně prohlašujeme za krále-cizince, který do svého království jezdil pouze pro peníze?

Karel IV.
český král, římsko-německý král a římský císař

Karel IV.

* 14. 5. 1316

† 29. 11. 1378


Stopáž52 minut
Rok výroby 2011
 ST