V období protektorátu to byla snad nejobávanější věta. Jak fungovala německá státní policie na našem území?

Pojem pražská kavárna se poslední dobou stal označením pro zahálčivou intelektuální elitu. Ve skutečnosti kavárny nejen v Praze, ale i v jiných českých a moravských městech se začaly objevovat v devatenáctém století jako projev zrovnoprávnění obyvatel a jako prostor pro svobodnou, veřejnou činnost a pro volnou výměnu informací. Kavárny se tím lišily od hospod, i třeba od šlechtických a jiných salónů. Ve své historii byly rovněž spjaté s rozšiřováním parlamentarismu, se vznikem řady novin, spolků a uměleckých děl i směrů. Sloužily také jako pracovní burzy. Ba dokonce byly považovány za instituce, které vedou ke zdravému životnímu stylu. Už proto stojí zato připomenout si nejznámější kavárny pražské či kupříkladu prostějovské v Historii.cs.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2010
 ST