O symbolech v mezilidské komunikaci a hledání skrytých významů věcí (2008). Režie O. M. Schmidt

Naši řeč, ale i celé naše myšlení ovlivňují dávné obrazy. Staly se jejich součástí už v pradávné minulosti a patří k nim docela přirozeně dodnes. Pro velký časový odstup od doby jejich vzniku jim už ale mnohdy nerozumíme, chybí nám jejich širší kontext.

34. epizoda cyklu bude zkoumat rovnováhu mezi rozhazovačností a lakotou. Soustředí se tak na jeden z praktických projevů lásky. Nepůjde přitom jen o hospodaření věcmi, důsledkem štědrosti je například i ochota dát život, nezůstat v soukromém ani partnerském sobectví, přijmout dítě.

Biblický text operuje pomíjivostí všeho pozemského, upozorňuje na skutečnost, že každá hmotná zajištěnost je vždycky jen iluzí.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST