O symbolech v mezilidské komunikaci a hledání skrytých významů věcí