Světec, který vstal díky Kristovu zázraku z hrobu a stal se symbolem naděje pro všechny nevyléčitelně nemocné (2009). Režie S. Kabošová

K Lazarovu hrobu pod Olivetskou horou přicházejí dodnes křesťané i muslimové. Svatý Lazar, který žil v Betanii, byl přítelem Krista. Z údajů, zaznamenaných v Janově evangeliu, lze usoudit, že se Kristus zastavil i s apoštoly v jeho domě vždy, když měli cestu přes Betanii. Při návštěvě, která se uskutečnila šest dní před Velkou nocí, se však dozvěděli, že Lazar je už čtyři dny po smrti. Ježíš rozkázal otevřít hrob, odvalit kámen a Lazara přivolal zpět. Jednalo se o poslední zaznamenaný velký čin Krista, po němž následovalo jeho zatčení, smrt a vlastní zmrtvýchvstání.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3