O poslání a výjimečnosti Ježíšova pěstouna (2007). Připravili J. Šafr a A. Hynková

Jaký byl snoubenec Panny Marie, o kterém víme jen z krátkých zmínek v Bibli? Ačkoliv byl potomkem židovského krále Davida, je představován jako prostý řemeslník, který se živí tesařinou. Proč by si měl právě jeho, obyčejného člověka, zvolit Bůh za pěstouna svého syna? Jednalo se o vyšší prozřetelnost? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat nejen s profesorem Janem Sokolem, ale i se skupinkou mladých otců.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3