Přímý přenos bohoslužby z pražského Slavína.

Skutečnost smrti je jednou z nejtajemnějších otázek lidského života, proto odedávna lidé hledají odpověď na otázku po vztahu živých a zemřelých. V naší pradávné historii Keltové slavili svátek Samhain v den keltského nového roku, kdy se svět žijících a již odešlých prolínají. Zapalovali ohně, aby se duše zemřelých mohly ohřát. V křesťanské tradici se památka zemřelých spojuje s clunyjským opatem Odilem, který ji zavedl v roce 998 ve snaze překonat zakořeněnou pohanskou tradici. Slaví se den po svátku Všech svatých a v lidové tradici je spojena s hojnou návštěvou hřbitovů a zapalování svíček, možná ozvukem keltských ohňů. Kamery České televize budou přítomny při bohoslužbě, odehrávající se na místě pro náš národ zvláště vzácném – vyšehradském Slavíně. Liturgii památky zemřelých povede kardinál Miloslav Vlk.

Stopáž60 minut
Rok výroby 2007
 L 4:3