Úvod » Chat s odborníkem » Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

kardiolog

Fotografie

Kardiologické oddělení se vyprofilovalo na pracoviště, kde se používají ty nejnovější technologie, které současný vývoj v kardiovaskulární medicíně přináší. Od roku 2007 se tu aplikují hned dvě různé robotizační katetrizační techniky spolu s aplikací nejmodernějších zobrazovacích metod.více v reportáži Mechanické srdce z cyklu PORT

Záznam chatu z 16. 3. 2012

zb:
Co přímo znamená slovo katetrizační?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:23
Pojmem katetrizační se rozumí výkon, který je založen na zavádění různých katetrů například do dutin srdce, do tepen a žil a podle toho, jaký cíl má ten daný výkon pak lze hovořit například o diagnostické katetrizaci, která má například zjistit, kde jsou zúžené cévy, jaký je stav srdečních chlopní. Na základě diagnostické katetrizace pak můžeme katetry provádět i rozličné intervence, dokumentovanou zúženinu tepny dilatovat (roztáhnout) a zavést kovovou výztuž - stent, nebo provést mapování a vypalování (léčbu) srdečních arytmií.
aa:
Co je titul FESC?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:25
Je to mezinárodní titul znamenající zkratku: Fellow of European Society of Cardiology - neboli ocenení odborné způsobilosti, dosažení určité vědecké a publikační úrovně posuzovaný nezávislými odborníky. Nejde tedy jen o prestižní nebo formální titul, jde o úroveň dosažení vědecké a odborné aktivity.
aa:
Můžete konkretizovat - v čem přesně spočívá práce obou robotizačních katetrizačních technik?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:27
Oběma robotizačními technikami můžeme pohybovat katetry v dutinách srdce nebo v cévních strukurách a to na dálku a využívat k tomu dalších možností například trojrozměrného znázornění srdečních struktur a docílit přesnější polohy pracovních katetrů, které jsme schopni ovládat precizněji ve srovnání s manuální manipulací. Jeden je založen na magnetickém ovládání a druhý na elektromechanické manipulaci.
aa:
Je vaše pracoviště srovnateln s Evropou či USA?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:28
Mohu s čistým svědomím konstatobvat, že spolu s ostatmními kolegy lékaři, setrami a technickým personálem a díky mezinárodní velmi aktivní spolupráci reprezentuje naše pracoviště bez uzardění světovou špičku - a říká to lovek, kterému nestříká testoteron z hlavy!!! Jsem na toto pracoviště skutečně hrdý!
aa:
Jak se v současnosti dobře operují koarktace aorty?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:29
Jde o výkon, který je technicky proveditelný velmi elegantně, bez zátěže výrazného rizika - jde jen o to, zda nejde o několikátou reoperaci, pak riziko výkonu samozřejmě stoupá.
Radek V.:
Zdá se, že ty pumpy jsou malé zázraky. Co byste ještě potřebovali, aby uměly, a přitom ještě neumí?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:31
Aby vydržely ve výkonu delší dobu, aby nezpůsobovaly vysoké riziko srážení krve nebo devastace ktrevních elementů ( zvláště červených krvinek a destiček), abychom je mohli používat okamžitě, třeba při zásahu záchranné služby někde na ulici apod. Ten směr je ale naznačen!
Blanka:
Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím? Lépe, hůře?Máme pomocí mimotělních pump ošetřený relativně stejný počet pacientů? Využíváme více druhů pump?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:37
Opět musím bez rozpaků konstatovat, že česká kardiologie udává tempo, určitá česká pracoviště mají větší zkušenosti oproti srovnatelným pracovištím ve světě. První použití pumpy zaváděné bez pomocí chirurga v ČR bylo provedeno v roce 2005 jak v Nemocnici Na Homolce tak na Kardiocentru v Hradci Králové
Saša B.:
Pokud někomu z mých příbuzných začne selhávat srdce nebo plíce, jak se k vám může dostat? Jak rychle pak musíme postupovat?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:39
Pokud jde o chronické - vleklé srdeční selhání, je to acela jiná situace oproti uvedeným akutním stavům. I tak se však musí řešit svižně, dnes je k dispozici řada postupů, jak takovým pacientům pomoci nad rámec farmakoterapie - tedy léků, které jsou v takových případech naprostou podmínkou!
Kuba, Líšeň:
Dobrý den, liší se nějak okysličování v oxygenátoru u pumpy a okysličování v plicích? Je pak nasycení krve kyslíkem stejné? Dá se toto nasycení regulovat?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:43
Oxygenace je zcela srovnatelná s přirozeným okysličováním krve, jde jen o to, jaký náhradní oxygenátor použijeme a jak dlouho vydrží bez výměny. Právě typ oxygenátoru ovlivňuje úroveň oxygenace, regulujeme samozřejmě i přívod kyslíku.
Bětka:
Jak pacienti napojení na pumpy snášejí? Nevadí to jejich cévám? Nemůže se třeba při zavádění kanyl uvolnit nějaký plak?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:48
Děkuji za velmi dobrou otázku! Protože musíme zavést do cév kanyly o velkém průměru ( což jsme si například ještě před deseti lety nedovedli představit) pouhou punkční technikou aniž bychom museli požádat o pomac chirurga. Záleží jistě na stavu cév, pokud jsou stehenní tepny postiženy aterosklerosou, je to velká limitace pro zavedení standardních pump. Proto jsme zahájili vývoj pumpy, která umožňuje zavedení také z jiného přístupu než ze stehenních tepen - tedy z tepen podklíčkových. Ten jsme například již použili u více jak deseti pacientů.
Jarda, Přelouč:
Za jakých okolností ty různé pumpy používáte? Musí jít o život?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 16:50
Tyto pumpy, které jsou odlišné od podpor zaváděných chirurgem (ty většinou slouží k dlouhodobému použití a přemostění vleklého srdečního selhání a dovedení nemocného k transplantaci srdce). Jde prakticky bezpodmínečně o stavy vyžadující rychlý zásah, rychlou podporu srdce nebo přemostění rizikových zákroků - jak katetrizačních tak operačních, kde může dojít byť k přechodnému negativnímu ovlivnění výkonnosti srdce.
Věra O.:
Dobrý den, kolik mimotělních pump se nachází na území České republiky? Jsou jen v Praze, nebo i v jiných městech?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 17:05
Přechodné pumpy sloužící jako podpora oběhu má k dispozici prakticky každé kardiocentrum v České republice, jde jen o skladbu pacientů a výkonů a samozřejmě i finanční podpory pojišťoven, tedy za podmínek, které jsou nezbytné k provádění těchto výkonů
ondra:
kolik stojí mechanické srdce?
Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC: 17:07
Pumpy na dočasné použití stojí zhruba od 100 do 400 tisíc korun, chirurgické pumpy jsou podstatně dražší, tam sjou ceny řádově v milionech Kč.

Přehled chatů

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

22. 6. 2012

chemik

Ing. Petr Ondráček, CSc.

Fotografie

15. 6. 2012

námořní kapitán

Martin Řezníček

Fotografie

8. 6. 2012

student

Ing. Vít Syrový

Fotografie

1. 6. 2012

potravinář

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Fotografie

25. 5. 2012

fyzikální chemik

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

18. 5. 2012

chemik

David Obdržálek

Fotografie

11. 5. 2012

robotik

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Fotografie

4. 5. 2012

kulturolog

Mgr. Michal Švanda, Ph. D.

Fotografie

27. 4. 2012

astronom

Ing. Ludmila Kazdová, CSc.

Fotografie

20. 4. 2012

odbornice na inzulinovou rezistenci

Dr. Ing. Petr Vítek

Fotografie

13. 4. 2012

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Fotografie

6. 4. 2012

molekulární biolog a genetik

Jarmila Ondráčková

Fotografie

30. 3. 2012

jachtařka

RNDr. Ladislav Metelka

Fotografie

23. 3. 2012

klimatolog

Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Fotografie

16. 3. 2012

kardiolog

první | předchozí | 1 2 3 4 5 | další | poslední (15)