Vyhledávání

Archiv chatů

Po absolvování VŠCHT v Praze (obor energetika) pracovala deset let ve výzkumu zaměřeném na úpravu vody a korozní vlastnosti materiálů používaných v elektrárnách. Mezinárodní spolupráci vědců a studentů VŠ nejprve podporovala v rámci IAESTE, Občanského sdružení ADETO a nyní také v British Council. V posledních letech se zaměřuje na mezinárodní vzdělávací projekty pro střední školy, vysoké školy i širokou veřejnost. V roce 2011 obdržela od Akademie věd ČR Medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je ředitelkou mezinárodní soutěže FameLab v České republice.

V pátek 22. června 2012


námořní kapitán

Ing. Petr Ondráček, CSc.

Vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou. Do roku 2000 vedl výzkumný tým jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu spojů, později Testcomu. Pak odešel na Ministerstvo informatiky, kde pracoval v mezinárodních telekomunikačních projektech. V červnu 2011 odešel do důchodu. V dětství začínal s vodáctvím, postupně se však dostal k jachtingu. Každoročně jezdil na moře, v letech 1997 až 1998 vykonal s Ing. Petrem Parchomenkem na lodi Olivín IV plavbu k mysu Horn, kde vystoupili a jako první Češi provedli zápis do pamětní knihy a zanechali zde českou vlajku. Poté se účastnil na lodi Hébé III několika mezinárodních závodů v roli navigátora. Postavil svoji loď Singa, kterou v roce 2004 začal předělávat pro nejtvrdší podmínky a soustavně studoval vše kolem osamělých plaveb kolem světa. Dne 18. 9. 2011 vyplul na svoji životní cestu Solo nonstop kolem světa. Projekt se z technických a zdravotních potíží nezdařil a po obeplutí antipodu byl nucen plavbu zakončit na Novém Zélandu. Dne 29. 5. 2012 projekt skončil v Aucklandu. Za svůj dosavadní život obeplul všechny významné mysy na zeměkouli, plul ve všech oceánech světa a dosáhl protilehlého bodu od místa vyplutí (antipod) při osamělé plavbě bez zastávky. Svůj sen obeplout sám zeměkouli bez zastavení a v rekordním čase, si zatím nesplnil. Více najdete v reportáži Zpráva z konce světa z cyklu PORT.

V pátek 15. června 2012


Studuje ve třetím ročníku Fakulty dopravní pražského ČVUT – obor Dopravní systémy a technika. Na počátku roku 2012 se dostal do týmu prof. Ing. Jana Kovandy, CSc., který se dlouhá léta zabývá bezpečností dopravních prostředků a má za sebou řadu úspěšných crash testů. V loňském roce absolvoval desetiměsíční praktikantský pobyt v oddělení logistiky Škoda Auto a.s. V rámci svého studia se však zabývá především počítačovou mechanikou v dopravě a mechanikou obecně, nicméně praxi v automobilce hodnotí jako cennou zkušenost. Za svůj největší dosavadní úspěch považuje právě účast na crash testu tramvaj-automobil. Více najdete v reportáži Srážka vlaku s autem z cyklu PORT.

V pátek 8. června 2012


potravinář

Ing. Vít Syrový

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie. Dále absolvoval postgraduální stipendijní pobyt v Rakousku na Zemědělské univerzitě ve Vídni, kde měl možnost seznámit se s nejnovějšími poznatky jak z oblasti zpracování ovoce a zeleniny, tak z pekárenského oboru. Ve své knize Tajemství výrobců potravin ukazuje, jaké látky se v moderní průmyslové produkci běžně užívají. Jak se ale ve všech těch "éčkách", konzervantech a dochucovadlech má spotřebitel orientovat? Více najdete v reportáži Kontroverzní éčka z cyklu PORT.

V pátek 1. června 2012


Vystudoval fyzikální chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po získání doktorátu na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského ČSAV absolvoval postdoktorandské pobyty na Universitě v Kolíně nad Rýnem a na Státní univerzitě Ohio v Columbusu, kde se věnoval měření a teoretické interpretaci vysoce rozlišených spekter. Po návratu se zaměřil především na teorii vibračně rotačních stavů molekul a teorii intenzit v příslušných vysoce rozlišených spekter. Od roku 2004 působí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze jako profesor. V témže roce tu začal s pomocí studentů a později spolupracovníků budovat unikátní mikrovlnou experimentální základnu. Je autorem více než devadesáti původních vědeckých publikací. Od roku 2008 je vedoucím Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha. Více najdete v reportáži Molekuly mezi hvězdami z cyklu PORT.

V pátek 25. května 2012


David Obdržálek vystudoval informatiku a softwarové systémy na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní i vyučuje.

Od roku 2004 pořádá "Robotický den" - setkání tvůrců a stavitelů robotů, kteří zde se svými roboty soutěží v několika různých kategoriích. Na pořádání soutěží spolupracuje s odborníky z celé Evropy; v letech 2007-2011 byl členem výkonného výboru mezinárodní Asociace Eurobot která má takové soutěže jako hlavní náplň. Robotické soutěže používá ve výuce pro praktické ověření znalostí studentů i jako jejich výbornou motivaci a nakonec i jako docela realistický příklad projektů z praxe: je třeba spolupracovat s dalšími členy týmu, navrhnout (a udělat) funkční řešení a v neposlední řadě dokončit projekt včas, neboť robot, který by byl hotový až po soutěži, už nemá šanci...

Více najdete v reportáži Roboty soutěžící i pracující z cyklu PORT.

V pátek 11. května 2012


Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také více než deset let pedagogicky působil. Paralelně přednáší na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a jako výzkumný pracovník zde realizuje společenskovědní grantové projekty. Zabývá se zejména procesy globalizace a jejich dopady na společnost. V letech 2009 až 2010 vedl výzkum subkultury emo v České republice a v Norsku. Je recenzentem časopisu Československá psychologie. Přednáší také na vídeňské Sigmund Freud Privat Universität a na Vysoké škole aplikované psychologie.

Více najdete v reportáži EMOce ve vědě z cyklu PORT.

V pátek 4. května 2012


Pochází z městečka Ždírec nad Doubravou na Českomoravské vrchovině, avšak od studií na MFF UK přesídlil do Prahy a jejího okolí. Je vědeckým pracovníkem v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR a Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se sluneční fyzikou, zejména dynamickým děním ve sluneční atmosféře a podpovrchových vrstvách a helioseismologií. V letech 2009 až 2011 absolvoval postdoktorský pobyt na Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung v Katlenburg-Lindau v Německu. Astronomií, zprvu pozorovatelskou, posléze spíše „barovou“, se zabývá od svých deseti let. Kromě vědecké práce se pokouší i o popularizaci astronomie, v roce 2012 mu vyšla populárně-naučná kniha Slunce v nakladatelství Aventinum, je členem redakční rady časopisu Astropis. V minulosti působil v organizačním týmu Letní astronomické expedice na hvězdárně v Úpici, z toho dva roky na pozici hlavního vedoucího.

V pátek 27. dubna 2012


odbornice na inzulinovou rezistenci

Ing. Ludmila Kazdová, CSc.

Je vedoucí Oddělení metabolismu diabetu v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Dříve pracovala jako vědecká pracovnice v Ústavu pro výzkum výživy lidu, který se stal v 70. letech součástí IKEM. Předmětem její práce jsou škodlivé vlivy zvýšených hladin lipidů v krvi na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu. Publikovala řadu odborných článků, ve kterých ukázala, že zvýšený příjem cukru, a zejména fruktózy, která tvoří 50 % u cukru, zvyšuje koncentrace triglyceridů v krvi, jejich zvýšené ukládání v játrech, zhoršuje glukózovou toleranci a sekreci inzulinu z pankreatu a je jednou z hlavních příčin vzniku metabolického syndromu, který postihuje až čtvrtinu obyvatelstva.

V pátek 20. dubna 2012


Po ukončení studia na ČVUT v Praze nastoupil do Výzkumného ústavu televizní a rozhlasové techniky, kde pracoval jako specialista v oblasti nových televizních technologií. V roce 1995 přešel do České televize, kde je manažerem technických projektů v útvaru vnějších vztahů. Je členem skupiny zabývající se zaváděním nových digitálních technologií v České republice a v Evropě, dále je členem Technické komise a Komise managementu vysílacích systémů a spektra v Evropské vysílací unii (EBU). V roce 2004 se stal členem oborové rady na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Zabývá se strategickými otázkami budoucího vývoje televize.

V pátek 13. dubna 2012