Příprava Vánoc v klášteře premonstrátů; Solidarita pražských studentů s jihočeskými; Financování Divadla Spejbla a Hurvínka; 400 let kostela sv. Rocha; Vánoční koncerty v metru; Zoo v zimě; První stromeček v Praze; Výstava v podzemí Betlémské kaple; Vánoce v domově seniorů v Běchovicích

Obsah dílu

Přehrát vše

Příprava Vánoc v klášteře premonstrátů

Na Vánoce se těší a připravují i strahovští premonstráti. Tady za zdmi kláštera žije asi dvacítka mnichů, dohromady je strahovských premostrátů přes sedmdesát a jejich počty se v posledních letech zvyšují.


Solidarita pražských studentů s jihočeskými

Internacionálou - tak v pondělí 17. 12. začalo vyučování v Gymnáziu Jana Keplera na pražském Pohořelci. Připomenout si dobu komunismu při hodině a happeningem o přestávkách se rozhodli sami studenti. Stejně jako jejich kolegové nejen z jižních Čech odsuzují obsazování funkcí radních členy komunistické strany.


Financování Divadla Spejbla a Hurvínka

Pražský magistrát už nechce spravovat Divadlo Spejbla a Hurvínka. Nedostávalo by tak peníze, ze kterých dosud dotovalo ceny dětských vstupenek. Muselo by tak razantně zvýšit vstupné, což by podle ředitelky divadla Heleny Štáchové znamenalo jeho likvidaci.


400 let kostela sv. Rocha

Kostel svatého Rocha v areálu Strahovského kláštera začali mniši stavět před 400 lety. Svůj slib ke stavbě kostela dal sám Rudolf II. už v roce 1599. Kostel měl pak pohnutou historii, jak těžko vznikal, tak těžko si udržoval svůj význam. V 50. letech minulého století komunisté řád zrušili, mnichy vystěhovali a v kostele zřídili depozitář. Znovu se kostel svatého Rocha k životu nadechl až před necelými dvaceti lety.


Vánoční koncerty v metru

Dopravní podnik připravil ve čtvrtek Pražanům nevšední zážitek - koncerty přímo ve vestibulu metra. Na akci se setkávají profesionální tělesa se studentskými sbory i s amatéry takříkajíc z oboru – na stanici Vltavská vystoupil pěvecký sbor složený ze zaměstnanců dopravního podniku.


Zoo v zimě

Pražská zoo nezavírá ani v zimě. Otevřeno má dokonce i na Štědrý den nebo na Silvestra. Na chladné počasí je dobře vybavená.


První stromeček v Praze

V kdysi romantickém zákoutí staré Libně, kterému se říkalo Na Ztracené vartě, se přesně před 200 lety rozzářil vůbec první vánoční stromeček v Čechách. Bylo to na zámečku Šilboch, která vlastnil Jan Karel Liebich. Vánoční stromeček si do Prahy dovezl ze svého rodného Bavorska.


Výstava v podzemí Betlémské kaple

Podzemí pražské Betlémské kaple se proměnilo ve velké hodinářství. Letošní vánoční výstava je totiž věnována "času" v mnoha jeho podobách. Nechybí ale ani tradiční vánoční symboly a sbírka betlémů.


Vánoce v domově seniorů v Běchovicích

Vánoce v běchovickém Domě s pečovatelskou službou U svaté Anny začaly vlastně už před deseti dny. To se tady sešli k předvánoční besídce nejen místní obyvatelé a zaměstnanci. Seniory přišly pozdravit děti z mateřské školy Beruška se svým půlhodinovým pásmem písniček a říkanek.


Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 P ST