Řekli o filmu

„Nápad na příběh filmu Musíme si pomáhat se, ostatně jako vždy, zrodil z reálných historek, které mě různí lidé vyprávěli", říká scénárista Petr Jarchovský. "První impuls přišel od Petra Šabacha, který slyšel o lidech, kteří schovávali za druhé světové války židovského mladíka a rizkovali tím život svůj i svého okolí, což nám přišlo oběma velmi silné a závěžné téma. Téma prostého, lidského hrdinství, které vyvěrá ze základní slušnosti, ale zároveň s sebou nese strašný osud.“

Inspiraci pro druhou linii příběhu Jarchovský našel u Jana Halase (syna básníka Halase), který mu vyprávěl bizarní okolnosti svého narození 9.května 1945.

V první řadě mě šlo ale o téma, které je blízké a nadčasové i dnes: co je hrdinství, co zbabělost a kde se překrývají. Nemůžeme jen tak jednoznačně, pokud nepoznáme motivy určitých lidí, vyřknout soud, aniž bychom znali pohnutky takového jednání. Druhá světová válka, která je však v příběhu pouze katalizátorem děje, zdánlivě navozuje pocit vzdálené minulosti, ale přitom pár set kilometrů od nás může zuřit válka sučasná…", dodává scénárista.

To, že jsem s Ondřejem Trojanem a Pavlem Borovanen již spolupracoval je pro mne nyní velká výhoda", pochvaluje si Jan Hřebejk. "Minulá zkušenost vedle k dobrému výsledku a důvěra je tím pádem větší. Myslím, že jsme v ideální situaci a „pomáháme si“ v duchu názvu filmu. U producenta Ondřeje Trojana spočívá velký klad v jeho múzičnosti. Je to režisér, s kterým si názorově rozumíme, protože svoji profesi producenta chápe zároveň jako tvůrce", dodává režisér.

Když jsem četl scénář poprvé, cítil jsem sílu tématu, jeho osudovost“, říká producent Ondřej Trojan.„Myslím si, že to bude jistý předěl stálého týmu Jana Hřebejka. Jsem rád, že našli odvahu na tak silnou látku, protože dnešní doba je na takový příběh zralá, není nutné se těchto témat obávat.“