Diskusní analytický týdeník o historických událostech a jejich aktuálních souvislostech. Henleinovci versus Stráž obrany státu v září 1938.

Téma: Henleinovci versus Stráž obrany státu v září 1938.

V září 1938 Československá armáda kapitulovala a v pohraničí nebojovala, přesto se v tehdejších Sudetech často střílelo. Henleinovské ozbrojené skupiny přepadaly československé úřady státní správy – četnické a celní stanice, pošty. Jejich ozbrojeným výpadům se snažili čelit vedle četníků příslušníci Stráže obrany státu, ozbrojená jednotka sloužící k ochraně státních hranic. Řada útoků sudetoněmeckého Freikorpsu bohužel skončila tragicky. V Habartově a na dalších místech padli českoslovenští vojáci a četníci. Po Mnichovské dohodě museli příslušníci Stráže obrany státu provést leckdy nesnadný ústup a později svedli další těžké boje na hranicích na Podkarpatské Rusi s ukrajinskými nacioanlisty a na Slovensku s Maďary, přesto po válce Stráž obrany státu už nebyla v původní podobě obnovena a byla nahrazena posléze komunistickou pohraniční stráží. V Historickém magazínu budou o dramatickém září 1938 v pohraničí a hlavně o příslušnících Stráže obrany státu diskutovat historici Jindřich Marek a Karel Straka.

Diskusní analytický týdeník na kanálu ČT24 o historických událostech a jejích aktuálních souvislostech. Motto pořadu si klade otázku: známe dobře naši i světovou historii? Nepodléháme zejména při posuzování historických osobností mnoha mýtům, které do nás vložilo socialistické školství nebo různá umělecká díla a fikce? Dokážeme se ještě dnes pravdivě vcítit do myšlení lidí z nejrůznějších dob? Na tyto otázky se snaží každý týden odpovídat Historický magazín. Pokouší se o to rozborem dobových informací i snahou vcítit se do myšlení a atmosféry doby. To vše za účasti předních českých historiků a odborníků z jiných oborů, včetně přímých svědků událostí, které hýbaly dějinami.

Historický magazín moderují střídavě novinář Petr Brod, překladatel a publicista František Novotný, vojenský historik Eduard Stehlík a historička Marie Koldinská. Půlhodinový magazín režíruje Václav Křístek, dramaturgii týdeníku má na starosti Tomáš Brzobohatý.

Premiéra vždy v sobotu ve 21: na ČT24

E-mail: historickymagazin@ceskatelevize.cz

Historický magazín v textové podobě

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 P