Česká města mají historii dlouhou několik staletí. Na jejich vzhledu se odrazilo množství stavebních slohů i historických událostí. Středem měst vždy bylo centrum s trhem a hospodou a města byla členěna do jednotlivých celků, které respektovaly běžný život jejich obyvatel – představovaly živý organismus. Čtyřicet let vlády komunistů vzhled českých měst radikálně změnilo a bohužel ani většina nových urbanistických celků tuto situaci neřeší. Jak stavět opět s důrazem ne běžný život lidí? Na tuto otázku bude odpovědi v nedělní Planetě Věda hledat profesor Karel Maier, urbanista z Fakulty architektury ČVUT.

Na začátku týdne proběhla v Praze konference Urbes 2006 – Rozvoj měst v odkazu přemyslovské tradice. Sešli se zde zástupci státních i komunálních orgánů, vědeckých institucí, akademické obce i občanských sdružení. Diskuse se odvíjela od tématu aktuálního stavu českých měst. Zazněly příspěvky na téma revitalizace panelových sídlišť, nové výstavby, brownfields, ale hovořilo se také o historickém poselství Přemyslovců. Jedním z cílů konference pak bylo pojmenovat soudobé a budoucí trendy urbanizace a jejich vliv na prostorovou organizaci společnosti. A přesně to je tématem Planety Věda.

Týdeník Planeta Věda nabízí každý týden informace o nejnovějších výzkumech, studiích a poznání světa. Zaměřuje se především na přírodní vědy. Právě příroda skýtá ve vědě často nečekané souvislosti a nová překvapení. Planeta Věda vnímá také zranitelnost moderní civilizace, která vyplývá právě z naší neznalosti a kombinace často unikátních souvislostí. Planeta Věda proto zobrazuje každý jednotlivý problém z několika úhlů.
Témata: zemětřesení, tajemné záblesky z vesmíru nebo agresivita virů a bakterií. V pořadu nechybí ani vědecká historie. „Planeta Věda“ je virtuální svět stvořený grafiky České televize. Trochu připomíná naši Zemi. Do světa, který je na hranici poznaného a představ, můžete vyrazit v premiéře každou neděli v 18:33 na programu ČT24.

E-mail: planetaveda@ceskatelevize.cz

Stopáž23 minut
Rok výroby 2006
 P ST 4:3