Planeta Země ztrácí pestrost života. Živočišné druhy, které se vyvíjely miliony let, mizí rychlostí globální katastrofy. Za vymírání tisíců druhů rostlin a živočichů, ale nemůže pád asteroidu, výbuch obrovských sopek, ani doba ledová. Za vyvražďování je odpovědný člověk. Netýká se to jen na pohled krásných živočichů v Africe, kde poslední stovky kusů decimují pytláci. Vymírání není jen problémem tropických deštných pralesů, které devastují požáry zakládané zemědělci. Ničení a postupná likvidace druhů se odehrává i za humny českých měst a vesnic.

Podle zprávy OSN, kterou vědci zveřejnili letos na jaře, je vymírání druhů největší od dob dinosaurů. Člověk jako živočišný druh pobíhá po Zemi 200 000 let, přičemž jeho chování v posledních 100 letech ovlivnilo přírodní rozmanitost víc než ty nejhorší přírodní katastrofy v historii dlouhé desítky milionů let. Někteří vědci jsou ale proti takovému srovnání a berou člověka a jeho civilizaci jako přirozenou součást vývoje. Oba tábory přitom přesně neví, jakým způsobem mohou obrovské změny v biologické rozmanitosti ohrozit samotného člověka. Přicházíme o možné léky z rostlin, které jsme nestačili prozkoumat? Snižujeme stabilitu celého systému života na planetě Zemi? Kdo ví. Třeba se člověk svou dominantní rolí stává velmi zajímavou kořistí pro mikrosvět, který umí hledat cestu přežití mnohem rychleji, než si připouštíme.

Sledujte Planetu Věda jako obvykle v neděli v 18:05 na programu ČT24 a také ve čtvrtek v 18:25 na ČT2. Své náměty, podněty a připomínky, ať ostré, či pochvalné, zasílejte na adresu pořadu planetaveda@ceskatelevize.cz

Týdeník Planeta Věda nabízí každý týden informace o nejnovějších výzkumech, studiích a poznání světa. Zaměřuje se především na přírodní vědy. Právě příroda skýtá ve vědě často nečekané souvislosti a nová překvapení. Planeta Věda vnímá také zranitelnost moderní civilizace, která vyplývá právě z naší neznalosti a kombinace často unikátních souvislostí. Planeta Věda proto zobrazuje každý jednotlivý problém z několika úhlů.
Témata: zemětřesení, tajemné záblesky z vesmíru nebo agresivita virů a bakterií. V pořadu nechybí ani vědecká historie. „Planeta Věda“ je virtuální svět stvořený grafiky České televize. Trochu připomíná naši Zemi. Do světa, který je na hranici poznaného a představ, můžete vyrazit v premiéře každou neděli v 18:33 na programu ČT24.

E-mail: planetaveda@ceskatelevize.cz

Stopáž23 minut
Rok výroby 2006
 P ST 4:3