Česká televize musí ze zákona podporovat českou kinematografii. Pro letošní rok spolupráci s externími producenty na celkem devatenácti celovečerních hraných filmech. Jaká kritéria musí splňovat film, pokud chce získat podporu ČT? K jakým změnám dochází v procesu realizace? S jakou finanční podporou může nezávislý producent počítat? O formách koprodukce a spolupráci tvůrčích týmů bude FILM 2007 v sobotu 31. března. Jolka Krásná si do studia pozvala šéfproducenta Centra dramatické tvorby ČT Jaroslava Kučeru a dramaturga filmových projektů ČT Kristiána Sudu.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 L 4:3