Televize a elektronická média. Jak a proč nás tolik ovlivňují? (2007). Režie J. Dadák

Padající květináč s moderátory Jiřím Havelkou a Ondřejem Cihlářem bude tentokrát na téma Mediální působení aneb mohou být média užitečná?

Zaměří se na účinky elektronických médií, na to, jakým způsobem nám vstupují do života a proč. Kromě toho se v pořadu dotkneme i otázky rozdílu mezi politickou a reklamní kampaní, zaměříme se na vybrané zástupce cílových skupin a spolu s odborníky na danou problematiku se zamyslíme nad účinky a funkcemi médií a komunikace vůbec.

V pořadu vystoupí krom jiných mediální expert a sociolog Jaromír Volek, psycholog Zbyněk Vybíral, filosof Václav Bělohradský a také poradci našich nejvýznamějších politiků – Marek Dalík, Tomáš Zdechovský a Petr Dimun.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3