O tichém velikánovi duchovních dějin Evropy.

Těžko by se hledala jiná evropská vesnice, jejíž vliv by sahal tak daleko, jako se děje v případě docela obyčejné jihofrancouzské vesnice Taize. Turisticky nezajímavé místo burgundské krajiny, nedaleko zbytků známého kláštera v Cluny, však přesto navštíví každým rokem kolem sto tisíc převážně mladých lidí. Jejich cílem je setkání s nenápadnou ekumenickou komunitou bratří různých křesťanských vyznání, kterou založil ve čtyřicátých letech minulého století protestantský teolog Roger Schutz, bezpochyby jedna z největších duchovních osobností 20. století. Co vlastně hledalo a našlo těch více než pět milonů lidí, kteří od padesátých let prošli tímto místem? Kdo byl ten tichý, usměvavý člověk, který dávno před prvními kroky evropského sjednocení, ještě za časů železné opony, nenápadně připravoval půdu pro naději svobodné a otevřené Evropy? Proč musel život člověka smíru, laskavé dobroty a otevřeného srdce skončit tak, jak skončil? O tom a mnohém jiném vypráví dokument ČT. Připravili A. Poledne, H. Veselá, L. Arnautová. Scénář, kamera a režie Michael Otřísal.

Napište nám