Podívaná pro celou rodinu

Ranč U Zelené sedmy už ve své sedmidílné podobě při svém prvním uvedení v roce 1998 byl vděčně přijímán publikem, které lze označit jako celá rodina. To vedlo k jeho prodloužení o dalších sedm dílů a jeho vysílání v roce 2000. Naposledy se v programovém menu České televize objevil v prvním čtvrtletí roku 2003 – a znovu potvrdil, že je seriálem pro děti, rodiče i prarodiče.

Všech 14 částí tehdy vyhledávalo v průměru 1,656.000, tj. 19,6 % dospělých a 276 tisíc, tzn. 21,6 % dětí ve věku 4 až 14 let. V prvním případě to představovalo 36 z každé stovky diváků v pondělí večer u obrazovek, v případě dětí pak dokonce 61 z každé stovky mu dávalo přednost před nabídkou ostatních kanálů.

Co se dětí týče, větší zájem o Ranč U Zelené sedmy měli starší chlapci a děvčata; těch se na seriál v průměru koukalo 27,2 %, což znamenalo 62 z každé stovky 10–14letých ve společnosti televize. Ale ani zájem mladších, 4–9letých dětí nezaostával za všeobecnou pozorností. Všech 14 dílů Ranče sledovalo v průměru 16,0 % těchto děvčátek a chlapců, což představovalo 58 z každé stovky 4–9letých v danou dobu u televizorů.

Seriál oslovoval i nejmladší dospělé – 15–24leté, kteří zpravidla ze všech věkových skupin vyhledávají televizi nejméně. Ranč jich v průměru sledovalo 12,4 %, což znamenalo 44 z každé stovky diváků této věkové kategorie u televizorů.

Relativně nejčetnější věkovou skupinu představovali 25-34letí s průměrem sledovanosti 23,6 % při podílu na publiku 49 %. Nemalý byl však i zájem diváků ve věku prarodičů (od 65 let výše): průměr sledovanosti 22,1 % při podílu na publiku 29 %.

Podle vzdělání se nejvíce diváků rekrutovalo z řad vyučených bez maturity (průměr sledovanosti 21,2 % při podílu na publiku 36 %) a diváků s úplným středním vzděláním (průměr sledovanosti 20,5 % při podílu na publiku 39 %). Úctyhodný však byl zájem i mezi diváky s nejnižším a nejvyšším vzděláním. Diváci se základním vzděláním vykázali průměr sledovanosti 16,4 % při podílu na publiku 34 %) a diváci s vysokoškolským diplomem dosáhli sledovanosti 18,6 % při podílu na publiku 37 %).

Karel Zeman
Analytik programu a auditoria
ČESKÁ TELEVIZE