Hosté: Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR)

Profesní medailonek Prof. PaedDr. Mgr. Miroslava Vaňka, Ph.D.:

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, je významný český historik zabývající se českými moderními dějinami a zakladatel české orální historie. Jeho práce má ohlas rovněž v zahraničí, kde získal renomé známého a respektovaného historika. V roce 2010 byl zvolen prezidentem International Oral History Association. Je autorem nebo spoluautorem dvaceti vědeckých monografií a téměř stovky odborných článků v domácím i mezinárodním milieu. V roce 2016 vydal ve spoluautorství s Pavlem Mückem publikaci Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society v prestižním nakladatelství Oxford University Press. Působí též jako vysokoškolský pedagog, v roce 2008 založil na Fakultě humanitních studií UK magisterský obor Orální historie – soudobé dějiny, který do roku 2017 vedl. Vyučoval též v zahraničí, například na The University of North Carolina at Chapel Hill v USA nebo na Aarhus University v Dánsku. K jeho dalším významným počinům náleží mj. založení a vedení České asociace orální historie. Je členem řady vědeckých a oborových rad či grantových komisí. Významně se věnuje i popularizační činnosti.

Stopáž105 minut
Rok výroby 2019
 L HD