86 minut
Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Může genetika zachránit lidstvo před hladem?

Obsah dílu

Prof. Jaroslav Doležel

Stopáž86 minut
Další díl
Laser – supernástroj člověka 21. století

Přehled dílů

11 dostupných
Stopáž76 minut

Snižování předsudků jako cesta k fungující společnosti

Doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D., vedoucí vědecká pracovnice v Psychologickém ústavu AV ČR

3. 10. 2022 na iVysílání
Stopáž85 minut

Podivuhodný svět radionuklidů – od fyziky k medicíně

Prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR

4. 4. 2022 na iVysílání
Stopáž67 minut

Nové přístupy k léčbě nádorových onemocnění: Zaměřeno na mitochondrie

Prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. (vedoucí Laboratoře molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR)

26. 4. 2021 na iVysílání
Stopáž105 minut

Listopad 1989: mezi symbolem a historií

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR)

21. 10. 2019 na iVysílání
Stopáž82 minut

Úprava pitné vody – současný výzkum a realita

Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.)

25. 3. 2019 na iVysílání
Stopáž144 minut

Československo – náš společný domov

Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR) — Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Historický ústav SAV)

24. 9. 2018 na iVysílání
Stopáž100 minut

Léčiva pro cílenou léčbu nádorů

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. — RNDr. Tomáš Etrych, DrSc.

26. 3. 2018 na iVysílání
Stopáž85 minut

Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

2. 10. 2017 na iVysílání
Stopáž86 minut

Laser – supernástroj člověka 21. století

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D

13. 3. 2017 na iVysílání
Stopáž86 minut

Může genetika zachránit lidstvo před hladem?

Prof. Jaroslav Doležel

19. 9. 2016 na iVysílání

Napište nám