Hosté: Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Profesní medailonek doc. Pivokonského

Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, je významným hydrochemikem a vodárenským technologem. Zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti znečištění a úpravy vody. Je autorem řady publikací ve světových periodikách, několika kapitol v knihách a více než stovky příspěvků na mezinárodních konferencích. Vedle základního výzkumu se věnuje výzkumu aplikovanému a transferu výsledků vědecké práce do praxe. Je autorem několika patentů, užitných vzorů a ověřených technologií, např. pro konkrétní úpravny vody v ČR. Významně také působí jako pedagog, přednáší v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK. V Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR založil odbornou skupinu především mladých lidí, která se zabývá problematikou úpravy vody. Je členem vědeckých, oborových a redakčních rad, mj. časopisu uropean Journal of Environmental Sciences, a editorem pro Journal of Water Supply: Research and Technology. Působí v řadě komisí pro magisterské, doktorské a habilitační řízení či v komisích v rámci International Water Association. Významně se věnuje i popularizační činnosti.

Stopáž82 minut
Rok výroby 2019
 L HD