Hosté: Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (Historický ústav SAV),
Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR)

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

Profilující historik 19. a 20. století působící na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a v Historickém ústavu Slovenské akademie věd. Je autorem patnácti monografií, spoluautorem deseti syntéz, editorem pěti publikací (z toho tří zahraničních) a autorem přes dvě stě vědeckých studií, které mu vyšly spolu ve třinácti zemích světa. Je jedním z nejžádanějších slovenských historiků v zahraničí, přednášel v pětadvaceti zemích světa na třech kontinentech a organizoval sekce na několika historických kongresech, což je pro reprezentanta tak malé historiografie výjimečným jevem. Absolvoval studijní pobyty na ústavech a univerzitách v desítkách států světa. Je odborníkem na hospodářské a sociální dějiny. Jeho texty dostávají nový materiál do pozoruhodných interpretačních rovin a teoretických konceptů (zemědělská revoluce, vývoj ideologie agrarismu, ideové transfery, environmentalismus), jakož i do zcela nových témat v české historiografii (koncernová politika, výzkum aristokracie a různých sociálních vrstev, environmentální dějiny). Je držitelem Cen E. E. Kische, J. M. Hurbana, Slovenské akademie věd a Literárního fondu.

Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Respektovaný historik zabývající se dějinami československého státu, zejména v rovině politické a diplomatické. Od r. 1995 pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR, od r. 2005 jako zástupce ředitele. Pedagogicky působí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Je autorem či spoluautorem dvanácti monografií, dvaceti šesti knižních edic a více než stodvaceti vědeckých studií publikovaných doma i v zahraničí. Od roku 1996 vede prestižní ediční projekt Dokumenty československé zahraniční politiky. Má za sebou dlouholeté výzkumy v zahraničních archivech (Velká Británie, USA, Ruská federace, Německo, Itálie a řada dalších zemí). Je členem Učené společnosti ČR a dalších domácích i zahraničních vědeckých grémií. Je i úspěšným řešitelem či spoluřešitelem třinácti grantových projektů. Přednášel na mnoha konferencích doma i v zahraničí, včetně světových kongresů ICCEES a CISH. Za své publikace byl oceněn hlavní cenou W. Felczaka a H. Wereszyckého, udělovanou Jagellonskou univerzitou a Polskou historickou společností v Krakově, cenou Akademie věd České republiky za mimořádný vědecký výsledek i cenou rektora Univerzity Karlovy.

Stopáž144 minut
Rok výroby 2018
 L HD