to skirt

And I´m one who tends to try to skirt by in life with parceling out the minimum amount of emotion. I shouldn´t say that. But, you know, in this case, as one who rarely cries, I cried like 30 times in the making of it.

to skirtněčím projít, obcházet, lemovat,pohybovat se po okraji

They followed the road that skirted the lake. – Šli po cestě, která lemovala jezero.

I skirted around the field and crossed the bridge. – Obešla jsem to pole a přešla most.

She tactfully skirted around the subject of money. – Taktně se vyhla tomu, aby mluvila o penězích.

weepie (Br.E.); tear-jerker (Am.E.) – doják

Stopáž2 minuty
Rok výroby 2009