Václav Flégl

zvukař

Je absolventem zvukové tvorby na FAMU a hudební vědy na FFUK. Působil jako stážista na Middlessex University v Londýně v oblastech sound designu, teorie a estetiky zvukového umění.

Více než patnáct let aktivně pracuje v oblasti filmového a televizního zvuku.

Spolupracoval např. na celovečerních dokumentech Bohu žel (2018) nebo Planeta Česko (2017), Pára nad řekou (2015), Nepravděpodobná romance (2013), Dva nula (2012), Jan Hus – mše za tři mrtvé muže (2009), Poustevna nebo das ist Paradies (2007). V posledních dvou letech profesně působí ve Velké Británii.

Odkazy