iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 12. 2020
09:35 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
9038
zhlédnutí

Premonstráti

Druhá největší řeholnická komunita u nás slaví 900 let.

40 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Premonstráti

 • 00:00:00 Bratři a sestry,
  jako premonstráti
 • 00:00:04 začínáme 1. adventem
  slavit jubilejní rok,
 • 00:00:08 který bude trvat až do svátku
  křtu Páně, do 9. ledna roku 2022.
 • 00:00:22 Na Vánoce 1121 v údolí Prémontré,
  v kapli Jana Křtitele
 • 00:00:28 Norbert a jeho první druhové
  složili sliby.
 • 00:00:32 Tento okamžik považujeme
  za vznik řádu.
 • 00:00:47 Narozeniny Pána, narozeniny řádu.
 • 00:00:52 Příští Vánoce bude řádu
  900 let.
 • 00:01:08 -Když Norbert z Xantenu, šlechtic,
  státník, cestovatel
 • 00:01:11 a výjimečná osobnost své doby,
  oblékl hrubý řeholní šat,
 • 00:01:16 bylo mu asi 35 let.
  O 6 roků později
 • 00:01:19 založil v pustém kraji
  severní Francie
 • 00:01:22 zvaném Prémontré,
  malou komunitu,
 • 00:01:24 která se později vyvinula
  v řád
 • 00:01:26 nazývaný dodnes podle místa vzniku:
  premonstrátský.
 • 00:01:30 Jeho zakladatel pro něj přijal
  řeholi sv. Augustína,
 • 00:01:34 jež je konkrétním pozvání
  hledání Boha
 • 00:01:37 skrze lásku k ostatním bratřím.
 • 00:01:39 Upřímnost a čistota modlitby,
  služba všem potřebným,
 • 00:01:43 život ve společenství.
  To byly pilíře Norbertova učení.
 • 00:01:47 Společně s Bohem mezi lidmi.
  S tímto poselstvím
 • 00:01:50 zakládal neúnavný Norbert
  premonstrátské kláštery
 • 00:01:54 po celé Evropě.
 • 00:01:56 Až roku 1143 dorazili apoštolové
  nového života v Kristu
 • 00:02:00 také do daleké Prahy
 • 00:02:02 a založili zde první komunitu
  nazvanou Sion.
 • 00:02:05 Dnes ji známe jako Strahov.
 • 00:02:11 -Bratři milí,
  co chceme dneska probrat?
 • 00:02:14 Chceme probrat ty nešpory,
  kterými začne náš jubilejní rok.
 • 00:02:19 Tam jsou dvě významné události.
 • 00:02:23 Dá-li Pán Bůh,
  tak budeme žehnat zvony.
 • 00:02:27 A druhá zvláštní událost je,
  že otevřeme ostatky sv. Norberta.
 • 00:02:33 To, co bylo naplánované,
  mnohé z toho není.
 • 00:02:36 Třeba zřejmě ta skutečnost,
 • 00:02:39 že ti naši němečtí spolubratři
  z německy mluvící cirkálie
 • 00:02:43 zřejmě nebudou moct přijet.
 • 00:02:49 Minimálně opat,
  jestli tady bude, nebo ne...
 • 00:02:53 Je bohužel prostě v nemocnici,
  leží na koronaviru, takže...
 • 00:03:00 -Jsou tam pozvaní z far,
  aspoň v rámci ČR?
 • 00:03:04 Nevíš?
 • 00:03:06 -Ti jsou samozřejmě pozvaní,
  no.
 • 00:03:12 My jsme si představovali,
 • 00:03:15 že by to začalo normálně
  teda nešporama.
 • 00:03:18 To znamená, asi nějakým průvodem,
  jak jsme zvyklí.
 • 00:03:27 Pak je otázka - jazyk nešpor.
 • 00:03:32 Já bych zase navrhoval tak,
  jak to děláme.
 • 00:03:35 Jestli s tím budete souhlasit.
  Ž prostě...
 • 00:03:38 Přesně.
  Dva jazyky, latinský a český.
 • 00:03:41 -O to víc,
  pokud se to bude přenášet
 • 00:03:43 a má to být jakési otevření
  toho celého roku,
 • 00:03:45 tak na to budou koukat
  ze zahraničí,
 • 00:03:48 tak aby tam aspoň něco
  tam bylo takového
 • 00:03:50 pro spolubratry srozumitelného.
  -Určitě.
 • 00:03:53 Ty jsi schopný to přenášet,
  že jo?
 • 00:03:55 -Jsem připravený, určitě.
 • 00:03:57 Chtěl bych,
  jestli by bylo možné,
 • 00:03:59 že bych třeba i mohl streamovat
  živě.
 • 00:04:00 Vy tahám si kamery, kabely
  a všechno.
 • 00:04:02 To bych byl schopen udělat,
  ten přenos.
 • 00:04:05 A stejně,
  i kdyby tady byly ty televize,
 • 00:04:08 tak bych to rád i tak streamoval,
  že to bude i jiný obraz.
 • 00:04:12 Youtubeový kanál je všude
 • 00:04:14 a budu tam moci mít mikrofony
  a všechno.
 • 00:04:16 -Určitě.
 • 00:04:21 -Buďto mám obě dvě kamery,
  tyhle mobilní,
 • 00:04:24 daný na téhle straně.
 • 00:04:25 Nebo jednu si dávám
  na druhou stranu,
 • 00:04:27 aby to bralo ještě
  z jiný strany.
 • 00:04:29 Pak třetí kamera je tady nahoře.
  Ta je tam napevno.
 • 00:04:34 Ta je v poloze, kdy je vlastně
  schopna brát
 • 00:04:37 jak scénu z této strany kostela,
 • 00:04:40 kde je ten chór,
  kde se s bratříma modlíme,
 • 00:04:43 tak je schopna přenášet
  a brát prostor
 • 00:04:46 opačným směrem,
  když je tady mše svatá.
 • 00:04:51 -Jsou to nedělní nešpory,
 • 00:04:53 myslíte, že v některým klášteře
  v zahraničí
 • 00:04:55 budou trávit první nešpory tím,
 • 00:04:57 že budou sledovat na Youtube
  náš přenos?
 • 00:04:59 Myslím, že v každém klášteře
  se budou tedy sami modlit.
 • 00:05:02 Nechci podceňovat,
  ale to bude strašný práce s tím,
 • 00:05:05 že se možná někdo ze zájmu
  podívá.
 • 00:05:08 To bych fakt jako nehrotil.
 • 00:05:10 -Já vím, že ne,
  ale je to pro celý řád.
 • 00:05:12 Hotovo.
  To je specifický.
 • 00:05:16 -Pro bratry,
  jako ve Spojených státech,
 • 00:05:19 v Indii, prostě v Rakousku,
  Německu,
 • 00:05:22 možná ten náš kanál
  bude jediná možnost,
 • 00:05:25 jak to vlastně celý sledovat
  a připojit se k nám.
 • 00:05:33 -Moudré rozhodnutí, se zdá,
  bylo to,
 • 00:05:37 že jsme nechali odlít ty zvony,
 • 00:05:39 protože to vždycky můžeme udělat
  a posvětit.
 • 00:05:42 -Pokud je přivezou.
  -Pokud nám je přivezou, samozřejmě.
 • 00:06:32 -Toto je to responsorium,
 • 00:06:33 které se bude zpívat při svěcení
  zvonů.
 • 00:06:36 Při prvních nešporách,
  při tom svěcení zvonů.
 • 00:06:38 To je to responsorium,
  o kterém jsme se bavili na sezení.
 • 00:06:41 Najděte si stranu 233.
  233!
 • 00:06:45 Začínáme na finále.
 • 00:06:51 Můžeme.
  V jakém je to stavu?
 • 00:06:53 RESPONSORIUM
 • 00:06:55 Conditor alme siderum,
  aeterna lux credentium,
 • 00:07:01 Christe, redemptor omnium,
  exaudi preces supplicum...
 • 00:07:09 -Je to melodie.
 • 00:07:11 Hodně myslet na melodii,
  ne na jednotlivý notičky.
 • 00:07:14 Krásnou táhlou melodii.
 • 00:07:17 Jak se nám rozsekává ten verš
  vždycky v půlce,
 • 00:07:20 pokusit se jenom bleskově
  nadechnout,
 • 00:07:23 ale v mysli pokračovat.
  Jenom uprostřed je opravdu pauza.
 • 00:07:29 Antifona je úplný základ
  gregoriánského repertoáru.
 • 00:07:33 V přesném překladu antifona znamená
  odpověď.
 • 00:07:37 Tady ta antifona,
  jak se u nás říká hic,
 • 00:07:41 hic je antifona,
  která vznikla zřejmě přímo
 • 00:07:45 ke slavnosti
  přenesení ostatků sv. Norberta.
 • 00:07:49 My máme tady na Strahově
  ostatky našeho zakladatele
 • 00:07:53 od 17. století,
  od roku 1627,
 • 00:07:55 kdy byly ty ostatky přeneseny
  z Magdeburgu.
 • 00:07:59 Norbert tam byl arcibiskupem.
 • 00:08:02 Od té doby se Strahov stal
  centrem řádu.
 • 00:08:05 To je ohromná událost.
 • 00:08:07 Žádný Prémontré ve Francii,
  Praha.
 • 00:08:09 Praha je centrem premonstrátů.
  Celosvětově premonstrátů.
 • 00:08:14 Tak k tomu vznikla tahle
  antifona.
 • 00:08:23 Tu antifonu mám tady.
  Má nějaký dvě části.
 • 00:08:27 Na začátku je zdůraznění toho -
  tak my ho máme tady.
 • 00:08:31 Proto je tady to hic, tady.
  To je tady několikrát.
 • 00:08:35 Hic est eléctum vas.
  Tady je ta vyvolená nádoba.
 • 00:08:37 Replétum Spíritu -
  naplněná Duchem svatým.
 • 00:08:40 Hic est Norbértus -
  tady je Norbert.
 • 00:08:42 Hic est praeliátor fortis -
  tady je ten velký bojovník,
 • 00:08:46 který bojoval
  s tím odvěkým hadem.
 • 00:08:48 Hic est pacis ángelus -
  tady je anděl pokoje.
 • 00:09:05 No a pak je tady clamántes,
  k němu se obracíme, volajíce.
 • 00:09:10 To je vlastně nejpropracovanější
  slovo celé antifony,
 • 00:09:14 bychom se jakoby,
  a to se mně na té antifoně líbí,
 • 00:09:18 příliš nerochnili, s prominutím,
  v tom,
 • 00:09:20 že teď tady máme
  toho Norberta,
 • 00:09:22 on už to za nás všechno
  svou přímluvou zvládne...
 • 00:09:25 My se musíme modlit!
  My musíme volat k Bohu!
 • 00:09:30 To, že on tady je,
  má povzbudit naši zbožnost,
 • 00:09:32 a ne, že já ho budu brát
  jako nějaký talisman,
 • 00:09:34 který to za mě všechno vyřeší.
 • 00:09:50 My zpíváme každý den
  tady v našem řádu.
 • 00:09:53 Kantor zazpívá
  Hic est electum vas
 • 00:09:55 a všichni jdeme spořádaně
  středem kostela,
 • 00:09:58 zahneme do kaple sv. Norberta,
  kde jsou uloženy jeho ostatky,
 • 00:10:02 a před rakví s jeho ostatky
  dozpíváme tady tuto antifonu.
 • 00:10:21 -U příležitosti přenesení ostatků
  sv. Norberta
 • 00:10:23 nevznikla jen oslavná antifona,
  ale také rozsáhlý cyklus obrazů
 • 00:10:28 popisující nejvýznamnější okamžiky
  světcova života.
 • 00:10:32 Výpravná epopej,
  jejímž autorem je Jan Jiří Hering,
 • 00:10:35 vznikla sice na Strahově,
  ale dlouho tam nepobyla.
 • 00:10:39 Po roce 1742,
  téměř na dvě a půl století,
 • 00:10:42 se Heringovo dílo přestěhovalo
  do klášterní basiliky v Milevsku,
 • 00:10:47 kde pod jeho duchovním
  vlivem
 • 00:10:49 vyrostly desítky generací
  premonstrátských řeholníků.
 • 00:11:07 -Mně se strašně líbí ten obraz
  ohledně toho obrácení.
 • 00:11:12 Jak spadne z toho koně.
 • 00:11:15 Tam je vlastně -
  spadne z koně
 • 00:11:18 na základě té bouřky
  nebo toho blesku.
 • 00:11:22 A v tom životě sv. Norberta
  dochází k tomu momentu,
 • 00:11:29 kdy se obrátí od toho předešlého
  způsobu života.
 • 00:11:34 A díky tomuto obrácení
 • 00:11:36 vlastně jsme tady
  jak my premonstráti,
 • 00:11:40 tak světec, který to dotáhl
  až k té svatosti.
 • 00:11:49 -"I stalo se léta vtělení
  Páně 1115,
 • 00:11:52 že urozený pan Norbert,
  kavalír a světák,
 • 00:11:55 z přízně přírody se těšit
  krásnému a obratnému tělu,
 • 00:11:59 jakož i dvorským mravům,
 • 00:12:02 ujížděl tajně k jednomu místu
  zvaném Verden,
 • 00:12:05 aby se tam dopustil necudností
  a smilstva.
 • 00:12:08 Avšak v lese jistém
  ho dostihne dešťový mrak
 • 00:12:12 a příšerně k tomu třeskne
  hrom.
 • 00:12:14 A otevře zemi do hloubky
  na míru lidské postavy.
 • 00:12:18 Z díry pak vystupuje
  přeukrutný zápach.
 • 00:12:22 Pán z Xanten
  byv sražen z koně,
 • 00:12:24 sám v mrákotách,
  měl tou chvíli vidění,
 • 00:12:28 že k němu mluví hlas
  jakoby žaloval.
 • 00:12:31 A ten hlas praví:
  "Zanech zlého a čiň dobré."
 • 00:12:35 Poté Norbert k pohoršení všech
  odmrštil veškerý majetek
 • 00:12:39 a přimkl se ke Kristu,
 • 00:12:41 aby cvičením
  a půstem v bázni a lásce Boží
 • 00:12:44 pokorně prospíval."
 • 00:12:50 -Jaké je vaše původní povolání?
 • 00:12:53 -Původní povolání?
  Traktorista.
 • 00:12:57 Já jsem se vyučil traktoristou
 • 00:13:01 a poté jsem vystudoval
  teologickou fakultu
 • 00:13:06 a vstoupil k premonstrátům
  na Strahov.
 • 00:13:11 No a stal jsem se knězem.
 • 00:13:15 MODLITBA
 • 00:13:17 Můj lid se nasytí mým dobrodiním,
  praví Hospodin.
 • 00:13:20 -Hospodin je veliký,
 • 00:13:21 velmi je hodný chvály v městě
  našeho Boha.
 • 00:13:24 -Jeho svatá hora,
 • 00:13:26 ten slavný pahorek je radostí
  celé země.
 • 00:13:29 Pojďme klanět se Hospodinu,
  neboť on je náš Bůh.
 • 00:13:34 Boží cesta je dokonalá,
  Hospodinovo slovo, tříbené ohněm.
 • 00:13:38 Pak jsem vzal svou hůl, milost
  a zlomil ji,
 • 00:13:41 abych zrušil smlouvu,
 • 00:13:43 kterou jsem uzavřel
  se všemi národy.
 • 00:13:46 Řekl jsem jim:
 • 00:13:48 "Jestliže chcete,
  dejte mi mou mzdu,
 • 00:13:50 nechcete-li, nechte být."
 • 00:13:53 A tak mi odvážili jako mzdu
  30 stříbrných.
 • 00:13:56 Ten řád není jenom o tom,
 • 00:13:58 že by člověk nutně musel být
  vždycky tím,
 • 00:14:00 který stojí v tom kostele.
 • 00:14:02 Ale jako premonstráti máme lesy,
  máme povinnost se o ně starat.
 • 00:14:05 Máme povinnost také v péči o zvěř,
  o honitby, které máme,
 • 00:14:10 v které se teď nacházíme.
 • 00:14:12 A vlastně i tu myslivost
  vykonávat.
 • 00:14:18 Všude je možnost myslet
  na Boha.
 • 00:14:20 Ten les tomu dává hodně velkou
  šanci,
 • 00:14:24 protože nesedí se tady 5 minut,
  ale sedí se tady několik hodin.
 • 00:14:33 Vnímat Boha...
 • 00:14:37 Vnímat Bůh se dá vlastně všude
  skrze stvoření.
 • 00:14:41 To je taková ta dalo by se říct,
  univerzálnější odpověď,
 • 00:14:45 ale já to vnímám i skrze
  to ticho.
 • 00:14:54 Tady si sednu, vypnu telefon
  a můžu jenom poslouchat,
 • 00:14:59 dívat se,
  vnímat to okolí kolem sebe.
 • 00:15:03 To je takový, dalo by se říct,
  ten život v tom lese.
 • 00:15:11 Bůh vlastně přichází vždycky
  v tichu.
 • 00:15:14 ŽALM
 • 00:15:16 Radujte se, nebesa, jásej, země,
  zahuč moře a vše co je naplňuje
 • 00:15:27 Lesy, pole a vše co je na něm,
  všechny lesní stromy se rozveselí
 • 00:15:40 Veselte se, nebesa, jásej, země,
  před tváří Páně, neboť přišel...
 • 00:15:53 -Teď přicházíme
  k tomu druhému bodu,
 • 00:15:55 což je tedy
  otevření ostatků sv. Norberta.
 • 00:15:59 -To je ta otázka,
  kterou musíme vyřešit.
 • 00:16:02 Já jsem si myslel,
  pro zjednodušení,
 • 00:16:06 že by ty ostatky byly zahaleny
  a připraveny...
 • 00:16:09 -Já si to taky myslím.
 • 00:16:11 -Otevřeme ostatky, já se podívám,
  jestli není něco upadlého,
 • 00:16:15 že by se vzalo,
  jak je to v tom breve.
 • 00:16:19 Nainstalujeme, naklopíme
  a šlus.
 • 00:16:22 -Dobře.
 • 00:16:25 -Čili to by mělo být všechno
  do hodiny hotový, si myslím.
 • 00:16:28 -To znamená, kdo ho vybírá?
 • 00:16:29 -To se dohodněte,
  kdo ho vybírá.
 • 00:16:31 -Kdo bude vybírat sv. Norberta?
  Já dám tu lebku na oltář.
 • 00:16:36 -Kdo má pevný ruce,
  aby se mu neklepaly.
 • 00:16:40 Protože to je jenom úzký prkno,
  tak aby to držel pořádně a rovně.
 • 00:16:43 -Tak já to můžu vybírat.
  Za prkno celý?
 • 00:16:48 -Za prkno.
  Já u toho budu.
 • 00:16:50 Já vám budu říkat, co a jak.
  Já budu u toho.
 • 00:16:53 Já jim budu říkat,
  za co to mají chytnou,
 • 00:16:55 kde to mají chytnou.
 • 00:16:57 -Hlavně musíme být v klidu.
  Ukažte ruce takhle.
 • 00:16:59 Komu se neklepou?
 • 00:17:08 Třeba to chce dělat.
  Nemůže to dělat někdo druhý?
 • 00:17:13 -Mně je to jedno.
 • 00:17:15 Já to dělat nebudu,
  tak vy se dohodněte,
 • 00:17:17 kdo to bude dělat.
  -Tak vy dva to můžete udělat.
 • 00:17:21 Hlavně nespadnout, nezakopnout.
 • 00:17:26 -Já to držím.
 • 00:17:33 -Pozor, já to nedržím.
 • 00:17:36 -Můžu pustit?
 • 00:17:38 -Pusť.
 • 00:17:43 -To zvládneme.
  V klidu.
 • 00:19:01 -Přitlačit.
 • 00:19:05 -To zamykáš.
 • 00:19:11 -Máš?
  -Jo?
 • 00:19:14 -Musíme všichni.
 • 00:19:16 -Ty to nemáš.
 • 00:19:34 -"Když pan Norbert zeslaben posty
  a bděním
 • 00:19:37 v jisté kryptě slavil obřad mše
  a tělo i krev Páně
 • 00:19:40 byly již posvěceni,
  padl do kalicha nemalí pavouk.
 • 00:19:44 Když to kněz uviděl, ulekl se,
 • 00:19:47 avšak, aby z připravené oběti
  něco nerozlil,
 • 00:19:50 spíše zvolil podstoupit nebezpečí
  a vypil vše, co v kalichu bylo.
 • 00:19:55 Ukončiv pak obřad a mysle,
  že zemře,
 • 00:19:58 aniž se hnul z místa
  před oltářem,
 • 00:20:01 poroučel v modlitbách Bohu
  svůj konec, který očekával.
 • 00:20:05 A hle, když pak podrážděn svěděním
  nosu se ho dotkl,
 • 00:20:08 náhle popudem kýchnutí
 • 00:20:10 byl pavouk neporušeně z jeho nosu
  vytlačen.
 • 00:20:13 A v tom se ukázala pana Norberta
  víra v Boha
 • 00:20:16 i dobrotivost Boží k němu."
 • 00:20:19 -To je takový oficiální poselství
  tohoto obrazu.
 • 00:20:24 Je samozřejmě živý, stálý,
  hluboký.
 • 00:20:26 Jenomže pro mě to má ještě jeden
  osobní rozměr,
 • 00:20:30 jakožto totiž arachnofobik,
  ta představa,
 • 00:20:33 že mi tam spadne pavouk,
  je úplně něco jinýho,
 • 00:20:35 než že mi tam třeba spadne
  moucha.
 • 00:20:37 Ta představa s tím pavoukem
  je prostě hrozná.
 • 00:20:40 To, že je tam zrovna ten pavouk,
  tak pro mě znamená výzvu,
 • 00:20:44 jak pracovat s tou svojí fobií.
 • 00:20:46 Pro mě to znamená teda velkou
  naději skrz Krista,
 • 00:20:51 že můžu s těmi limity,
  se strachy a s fobiemi pracovat,
 • 00:20:55 a mám naději,
  že jsou překonatelný.
 • 00:20:59 Tak jako Norbert ten kalich vzal
  a vypil a překonal ten strach,
 • 00:21:03 tak pro mě teda z toho plyne,
  že se nemusím bát svých strachů.
 • 00:21:08 A že mám naději, že se s nimi
  prostě dá něco udělat,
 • 00:21:11 případně je úplně uzdravit
  spolu s Kristem.
 • 00:21:17 -Pak jsou hymnus plus žalmy.
 • 00:21:22 Došli jsme ke krátkému čtení.
 • 00:21:25 Tady na tom místě by bylo
  to svěcení nebo žehnání zvonů.
 • 00:21:29 -Kde budou ty zvony složený?
 • 00:21:32 -Tohle je vchod do kostela,
  tady je ta mříž,
 • 00:21:34 tady bývá betlém,
  takže to bude tady ten sloup.
 • 00:21:36 Takže v zásadě budou
  od sloupu sem.
 • 00:21:38 Pak je ještě zpovědnice
  a vstup do kaple Norberta.
 • 00:21:41 -Kolik to zabere z toho prostoru?
 • 00:21:44 -Ta konstrukce je udělána tak,
  aby se tam mohlo zvonit.
 • 00:21:49 Potom, když budou ty zvony
  požehnány,
 • 00:21:54 tak právě to je ta akustická bomba,
  že prostě se ty zvony rozezní.
 • 00:22:01 Proto jsem požadoval,
  aby ty zvony vysely.
 • 00:22:05 K tomu potřebujeme pak 4 lidi,
  co mají rytmus.
 • 00:22:13 -Možná by do toho měli bouchnout
  ti,
 • 00:22:15 co mají hudební sluch, ne hluch.
 • 00:22:18 -Já o něj nechci přijít.
  Já mám rád svý uši.
 • 00:22:22 -Může mít člověk třeba sluchátka.
 • 00:22:25 -Já nevím, to není hluk.
 • 00:22:27 Hluk tě prostě ohluší,
  ale tohle jsou takové zvony naděje.
 • 00:22:30 V té dnešní době, která není lehká,
  je vysloveně těžká,
 • 00:22:35 tak ten zvon je prostě posel.
 • 00:22:40 Prostě tím, že zazní...
  Ty zvony, když zazní,
 • 00:22:43 tak člověka mohou naplnit
  jednoduše štěstím.
 • 00:22:46 Proto je důležité,
  aby to zvonilo.
 • 00:22:48 Aby prostě znaly,
  eventuálně s varhanama.
 • 00:22:51 To by mohlo být tak,
  že se rozezní nejdřív zvony
 • 00:22:55 a do toho nastoupí varhany.
 • 00:24:15 -Tam je strašnej šum.
  -No je, já vím.
 • 00:24:21 -Já se obávám,
  že to D-box nevyřeší.
 • 00:24:26 -Já spíš jenom přemýšlím o tom,
  že když budou hrát varhany
 • 00:24:29 a bude tady jakýkoliv automat,
  tak mikrofony od varhan
 • 00:24:33 se nezapnou tím,
  že by byl někdo dole.
 • 00:24:35 To rozhodně ne. To se nebojím.
 • 00:24:41 -Ambroži, za nás už teda stačí, jo,
  takhle.
 • 00:24:47 Nám už to asi stačí na ten zvuk.
 • 00:24:50 -Mám i něco tiššího?
 • 00:24:55 -Můžeš, ale myslím si,
 • 00:24:57 že teď už se budeme posouvat
  možná trošku dál.
 • 00:25:00 -Mně jde o to propojení
  třeba při žalmu.
 • 00:25:05 -Tak to zkus, no.
 • 00:25:08 -Ještě, ještě, ještě.
  Dobrý.
 • 00:25:15 -Když to potom budeme řešit
  a přijde tady nějaký zavěšení,
 • 00:25:19 tak zatím podle mého to vychází
  asi na 8 mikrofonů
 • 00:25:24 v tomhle tom na to ozvučení.
 • 00:25:26 Tady dva pro kantory,
  dva nechat někde zpuštěný shora.
 • 00:25:33 -Je to v rámci nešpor,
  není to v rámci bohoslužby?
 • 00:25:35 -Je to v rámci nešpor.
 • 00:25:37 Teoreticky by tady mohla být
  mše svatá u hlavního oltáře,
 • 00:25:39 ale to jsem schopen těma dvěma
  přenosy,
 • 00:25:42 úplně u těch lidí,
  jako zvládnout.
 • 00:25:45 Ještě furt prostě přemejšlím,
 • 00:25:46 jestli tam dávat ještě i na ten
  kraj,
 • 00:25:48 anebo by stačily tady dva a dva
  mikrofony zavěsit.
 • 00:25:51 -To je to, co jakoby jsem myslel
  po tý mojí minulý návštěvě tady.
 • 00:25:55 Že by byly dva a dva tady zavěšený,
  když by to bylo jakoby nastálo.
 • 00:26:05 -Budem muset přendat ty plaťáky.
 • 00:26:07 Tlačme ještě.
 • 00:26:11 Zvednout.
 • 00:26:20 Vytáhni to 5 cm,
  jenom na těch kolečkách.
 • 00:26:22 Zvedni.
 • 00:26:29 Tlač.
 • 00:26:34 5 cm, ještě kousek.
 • 00:26:39 Jsme.
 • 00:26:42 -Když streamuju,
  tak si to nastavím podle svého.
 • 00:26:45 Skončí streamování,
  něco tam vyberu,
 • 00:26:47 a pak příště, až se to zapne,
  protože tam přijdou bratři,
 • 00:26:50 který jsou schopni zapnout ťuplík
  nahoru a dolů,
 • 00:26:53 to je tak jako maximu,
  tak potřebuju,
 • 00:26:55 aby to bylo vlastně jako
  blbuvzdorný v tom,
 • 00:26:57 že já, když si budu dělat
  ty technický věci,
 • 00:27:00 aby mi to fungovalo tak,
  jak si to představuju,
 • 00:27:03 tak já si k tomu sednu
  a všechno si nastavím.
 • 00:27:04 A jsem schopný ještě tak
  dva tři bratry
 • 00:27:06 takhle vycvičit,
  ale nejsem schopnej udělat to,
 • 00:27:08 aby každej,
  kdo to přijde zapnout tak,
 • 00:27:10 aby udělal víc kroků navíc.
 • 00:27:17 -Ještě kousek.
 • 00:27:19 Ještě.
  Půl metru.
 • 00:27:21 Půl metru ještě.
 • 00:27:26 -Ten poslední půlmetr si s námi
  hraje.
 • 00:27:28 -Ještě.
  Dobrý. Stop. Dobrý.
 • 00:28:07 ZVUK ZVONU
 • 00:28:42 -Jsme v situaci pandemie,
  stejně jako celý svět.
 • 00:28:47 Asi to, co je na tom nejhorší,
  tak je to,
 • 00:28:51 že hodně lidí ta situace
  paralyzuje.
 • 00:28:54 Vnímám kolem sebe to,
 • 00:28:56 že fakt se docela dost rozmáhají
  nejrůznější úzkosti.
 • 00:29:01 Lidi jsou daleko víc opuštění,
  jsou sami.
 • 00:29:04 Jsou často také z toho
  nešťastní.
 • 00:29:06 Myslím si, že bojujeme fakt
  s takovou jako izolovaností.
 • 00:29:10 To je asi takový leitmotiv
  týhle doby,
 • 00:29:12 jak bojovat s izolovaností
  a samotou.
 • 00:29:15 Jsou lidi, který k ní mají
  taky takovou jako asi větší...
 • 00:29:22 Ne náklonnost, ale je daleko
  jednodušší je odizolovat,
 • 00:29:25 protože už i tak se hůř
  zapojují.
 • 00:29:28 Ale já si myslím,
  že klíčové je
 • 00:29:31 zůstat co nejvíc ve společenství.
 • 00:29:34 V tomhle je obrovskou výhodou
  komunita.
 • 00:29:37 Myslím si,
  že máme obrovskou výhodu
 • 00:29:38 oproti diecézním kněžím,
 • 00:29:40 kteří tomuhle tlaku čelí sami
  na faře.
 • 00:29:42 My jsme v komunitě.
 • 00:29:44 Pán Bůh zaplať za všechny
  spolubratry.
 • 00:29:51 Jasně, že nám to taky leze
  na nervy,
 • 00:29:53 protože nemůžeš fungovat běžně
  a je to náročný,
 • 00:29:59 ale asi je to taky o tom,
 • 00:30:02 že se člověk musí naučit
  nějak s tím žít
 • 00:30:05 a je to boj o radost,
  jak neztratit radost.
 • 00:30:38 Nemoc určitě vždycky zasáhne
  člověka
 • 00:30:40 a vždycky ho promění
  a nenechá ho stejným.
 • 00:30:44 Ona taky svým způsobem toho člověka
  umlčí.
 • 00:30:46 Já si myslím,
  že není ani tolik mlčících lidí,
 • 00:30:50 jako je spíš hodně lidí umlčených.
  A dělal to Kristus,
 • 00:30:55 dělal to i Norbert,
  že nechával mluvit ty,
 • 00:31:00 kteří jinak neměli šanci
  se dostat ke slovu.
 • 00:31:06 Myslím si,
  že to je i jeden z těch obrazů
 • 00:31:10 od Herinka,
  kde Norbert hájí pravého papeže,
 • 00:31:13 kterému v tu chvíli byla
  uzurpována moc.
 • 00:31:18 Norbert se za něj postavil,
  protože vnímal,
 • 00:31:21 že nesmí on mlčet.
 • 00:31:25 A tohle se mi moc líbí.
 • 00:31:28 Že my můžeme možná být těmi,
  kteří prolomují
 • 00:31:33 tu izolaci,
  která je také izolací ticha.
 • 00:31:46 -"I byl svolán převeliký koncil
  do města Remeše
 • 00:31:50 a na něm 13 arcibiskupů,
  260 biskupů
 • 00:31:54 a lidu dalšího nepočítaně
  a v jeho středu
 • 00:31:57 arcibiskup magdeburgský, Norbert,
  řka:
 • 00:32:01 "Budu odporovat zlému vší silou,
  kterou mě obdařil Bůh.
 • 00:32:06 A osvědčuji z tohoto místa
  věrnost papeži Inocentovi II."
 • 00:32:13 I propukla veliká bouře,
  i hlasy nenávistné,
 • 00:32:16 avšak Norbert stál jako skála
  a jeho příklad strhl mnohé
 • 00:32:20 a mnoho dalších následovníků
  mu získal,
 • 00:32:23 neboť pravda je jenom jedna
 • 00:32:25 a špatnost a prospěchářství
  by neměly člověka ohýbati,
 • 00:32:29 i kdyby ku jeho prospěchu."
 • 00:32:58 -Něco se tu děje, co by se dít
  nemělo.
 • 00:33:08 Jo.
 • 00:33:10 Takže já teďkon si tam musím
  naházet ty...
 • 00:33:40 Tady mi něco nefunguje.
 • 00:33:43 Musím zjistit co.
 • 00:33:47 OK.
  A proč to nejde do streamu?
 • 00:34:06 MODLITBA
 • 00:34:08 Bože náš nebeský Otče,
  smiluj se nad námi...
 • 00:34:38 -Arnošt kardinál Harrach
  sv. Norberta začlenil
 • 00:34:44 mezi naše zemské patrony.
 • 00:34:48 Nyní poprosím
  generálního opata Jose,
 • 00:34:52 opaty Michaela a Jáchyma,
 • 00:34:55 abychom jeho ostatky společně
  odhalili.
 • 00:35:25 ANTIFONA
 • 00:35:31 Hic est eléctum vas,
  replétum Spíritu Sancto
 • 00:35:44 Hic est Norbértus,
  amícus Dei magnus
 • 00:35:53 Hic est praeliátor fortis,
  qui pugnávit cum antíquo serpénte
 • 00:36:11 Hic est pacis ángelus...
 • 00:39:43 Skryté titulky: Tereza Fenclová
  2020

Související