iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 1. 2021
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

174 hlasů
122344
zhlédnutí

Jako letní sníh - Život J. A. Komenského

Dramatický osud jedinečného českého myslitele, který svým dílem předběhl dobu.

95 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Jako letní sníh - Život J. A. Komenského

 • 00:01:11 -Co ještě?
 • 00:01:13 -Totiž, mistře,
  stále čekáme na odpoveď.
 • 00:01:19 -Už jsem vám ji dal!
 • 00:01:21 -Promiňte, ale nic jsme
  neslyšeli.
 • 00:01:26 -Nemám čas.
  Musím pracovat. Nevidíte?
 • 00:01:36 -Maluje sám sebe.
 • 00:01:45 -Vy odmítáte naši zakázku,
  abyste mohl namalovat sám sebe?
 • 00:01:50 -Není to snad to
  nejzajímavější?
 • 00:01:53 Znáte někoho, pro koho je jiný
  člověk důležitější, než on sám?
 • 00:01:57 A vůbec, já končím,
  tohle je to poslední, co dělám.
 • 00:02:03 Nic dalšího malovat nebudu.
 • 00:02:05 -Ale tohle je člověk,
  který by stál za namalování.
 • 00:02:09 -Hloupost!
 • 00:02:10 -Možná, že byste ho měl
  nejdřív poznat.
 • 00:02:16 Pochopte, mistře,
  Jan Amos Komenský je náš biskup.
 • 00:02:21 My ten obraz potřebujeme.
 • 00:02:24 Rodiny našich bratří byly
  násilně rozhnány po celé Evropě
 • 00:02:29 a není dost pravděpodobné,
  že by se ještě kdy mohly vrátit.
 • 00:02:33 -No a co? Mě taky vyhnali.
  Taky jsem musel z domu.
 • 00:02:36 Můj dům zabavili.
  Taky se nemůžu vrátit domů.
 • 00:02:40 A víte, kdo mě vyhnal?
  Takoví, jako jste vy.
 • 00:02:43 Spravedliví a slušní lidé.
 • 00:02:47 A já, Rembrandt,
  teď musím žít v podnájmu.
 • 00:02:51 -Víte, jen díky Komenskému
 • 00:02:55 se Jednota bratrská
  už dávno nerozpadla.
 • 00:02:58 A ten jeho portrét
  by byl pro mnohé povzbuzením
 • 00:03:02 a také milou vzpomínkou.
 • 00:03:05 -Ten váš Komenius,
  největší učenec naší doby, říkáte?
 • 00:03:13 Velký jazykozpytec
  a reformátor školství?
 • 00:03:17 A k tomu všemu biskup?!
 • 00:03:22 Začíná mě zajímat.
 • 00:03:25 Ještě mě řekněte,
 • 00:03:26 že je taky
  spořádaným otcem rodiny.
 • 00:03:29 -Je to tak, mistře.
 • 00:03:35 -Beru!
 • 00:03:36 Ale nemyslete si,
  takových já už jsem viděl!
 • 00:03:39 Stáli tady přede mnou.
  Preláti a nadutí církevníčci!
 • 00:03:44 Ale ten váš Komenius?
 • 00:03:48 Jeho kůže musí být
  napnutá k prasknutí,
 • 00:03:51 aby se do ní
  tohle všechno vešlo, co?
 • 00:04:19 Na tak věhlasného biskupa
  máte dost obnošené šaty.
 • 00:04:24 -Naše církev je malá, mistře,
  a chudá.
 • 00:04:28 -A to se biskup
  malé a chudé církve
 • 00:04:31 jenom náhodou usadil v jednom
  z nejbohatších měst světa?
 • 00:04:37 -Jsem tady v Amsterodamu
  na pozvání.
 • 00:04:41 -Ten váš mecenáš musí být
  hodně štědrý.
 • 00:04:44 Slyšel jsem, že vašima rukama
  proteklo dost peněz?
 • 00:04:47 No, nehněvejte se.
  Lidi peníze zajímají.
 • 00:04:52 Když jde o prachy,
  ledacos se neutají.
 • 00:04:56 -Máme různé mecenáše.
 • 00:04:58 Jsou to muži víry, ale také
  osvícenci, filantropové.
 • 00:05:02 Dostáváme peníze z Anglie,
  ze Švédska.-Hmm, klobouk dolů.
 • 00:05:09 -Je to na přípravu knih
  a jejich tisk
 • 00:05:12 a velkou část posíláme dál
  na pomoc našim exulantům.
 • 00:05:19 Do Uher, do Polska, do Slezska.
 • 00:05:23 -Tak to jste asi jediný biskup,
  kterému se nezadřelo nic za nehty.
 • 00:05:28 -Přišel jsem brzy o rodiče.
 • 00:05:31 A naše církev, Jednota bratrská,
  mi je nahradila.
 • 00:05:37 Řekněte mi, příteli, kdo by
  okrádal vlastní rodinu?
 • 00:06:02 Nějakou dobu jsem žil
  u strýce a tety ve Strážnici.
 • 00:06:06 Nic nenasvědčovalo tomu,
 • 00:06:08 že by další roky mého života
  mělo po smrti rodičů
 • 00:06:12 ještě cokoliv nepříjemného
  narušit.
 • 00:06:17 A přece.
 • 00:06:18 Jednoho rána, když jsme sbírali
  klestí v nedalekém lese,
 • 00:06:23 začalo se odehrávat další
  drama.
 • 00:06:47 -Ááá!
 • 00:06:52 Nevidím!
  Já, já nic nevidím!
 • 00:06:55 Co to je?! Ááá...
 • 00:07:06 -Mikuláši? Mikuláši?
  Tak Mikuláši, co se děje?
 • 00:07:11 Kluci rychle poďte sem!
  -Bočkajovci!-Prober se!
 • 00:07:15 -Bočkajovci jsou tady!
  Budou zabíjet!
 • 00:07:19 -Ses zbláznil nebo co?
  -Říkal Bočkajovci?
 • 00:07:27 -Blíží se k městu!
 • 00:07:30 -Co když, co když je to
  varování? Boží varování.
 • 00:07:39 Musím to říct lidem!
 • 00:07:49 -Já, já, viděl jsem smrt!
  Viděl jsem masku smrti.
 • 00:08:03 -Uvěřil jsem Mikulášovu
  zvláštnímu vidění
 • 00:08:06 a běžel jsem do Strážnice
  jako o život.
 • 00:08:10 Zanedlouho se ukázalo,
 • 00:08:11 že Bočkajovci už byli
  skutečně nedaleko města.
 • 00:08:29 -Bočkajovci?
 • 00:08:31 -Štěpán Bočkaj byl kníže
  ze sousedního Sedmihradska.
 • 00:08:35 Habsburkové tam utlačovali
  náboženskou svobodu
 • 00:08:40 podobně jako u nás.
  Tak se proti nim spojil s Turky.
 • 00:08:47 -S čertem proti ďáblu?
 • 00:08:49 -Považovali jsme Bočkaje
  za spojence,
 • 00:08:52 ale když pak jeho hordy
  dorazily na Moravu,
 • 00:08:55 bylo jim úplně jedno,
  kdo je Habsburk a kdo ne.
 • 00:09:00 -Takže, žádní bratři ve víře.
 • 00:09:20 -Utíkejte!
 • 00:09:22 -Utečte, slyšíte!
 • 00:09:24 -Bočkajovci!
 • 00:10:46 -Viděl jsem smrt.
  Viděl jsem masku smrti.
 • 00:10:54 KŘIK
 • 00:11:17 -Strýčku! Teto! Bočkajovci jdou!
 • 00:11:19 -Co to povídáš?!
 • 00:11:22 -Ale to je...
  To je přece Bětka!
 • 00:11:27 Utíkejte k lesu!
 • 00:11:36 -Néé, Bože to néé!
 • 00:11:43 Néé, néé!
 • 00:11:54 -Bylo to moje první setkání
  s válečným běsněním.
 • 00:11:59 Ve Strážnici jsem tenkrát
  ztratil milého strýce Martina
 • 00:12:04 a také mnoho přátel.
 • 00:12:07 Zachránila se nás jen hrstka.
 • 00:12:11 Řádění Bočkajovců
  jako by nemělo mezí
 • 00:12:14 a velká část města
  toho dne lehla popelem.
 • 00:12:38 Jak dlouho vám bude trvat
  to malování?
 • 00:12:41 Totiž, mám hodně práce.
 • 00:12:43 -Doufám, že to půjde rychle.
  Už to chci mít z krku.
 • 00:12:47 Ostatně, je to můj poslední obraz.
 • 00:12:49 -Poslední? A není to škoda?
  S vaším talentem?
 • 00:12:53 -Připravil jsem večeři. Chudou.
  Jestli pan biskup nepohrdne.
 • 00:13:01 -Já jen abyste věděl, ten pan
  biskup dobře ví, co je hlad.
 • 00:13:08 Užil jsem si hladu,
 • 00:13:09 když jsem se jako mladý student
  vracel domů z Heidelbergu.
 • 00:13:13 Tenkrát jsem spával,
  kde se dalo.
 • 00:13:17 Většinou venku,
  přímo pod hvězdami.
 • 00:13:20 A víte, co jsem si dával
  pod hlavu? Koperníka.
 • 00:13:24 -Koho?
  -Knihu.
 • 00:13:26 Koperníkův rukopis
  O oběhu nebeských těles.
 • 00:13:30 Dal jsem za něj poslední peníze
  a domů jsem musel pěšky.
 • 00:13:36 -Není ta kniha zakázaná?
  -Ano.
 • 00:13:39 Církev tvrdí,
  že odporuje Písmu.
 • 00:13:43 -A vy to snad vidíte jinak?
  -Jsem zvídavý, příteli.
 • 00:13:47 Věřím, že existují úžasné věci,
  které dnes ještě nechápeme,
 • 00:13:54 a možná jednou se
  přesvědčíme,
 • 00:13:57 že nejsou v nijakém v rozporu
  s Božím řádem.
 • 00:14:02 Možná nakonec zjistíme,
  že i Koperník měl pravdu,
 • 00:14:06 a že Země skutečně nemusí být
  ve středu vesmíru.
 • 00:14:16 Víte, co závidím Koperníkovi?
 • 00:14:18 Vypočítal dráhy planet,
  jejich hmotnost
 • 00:14:23 a mohl si za tím stát.
 • 00:14:26 Škoda, že to takhle nefunguje
  mezi lidmi.
 • 00:14:30 Celý život jsem počítal,
  že dohlédnou dál.
 • 00:14:36 Přepočítal jsem se.
  Většinou byli slepí.
 • 00:14:57 -Tak tohle je ten tvůj Koperník?
 • 00:15:02 -Je ti jasné, Jene,
  že ta kniha popírá Písmo svaté?
 • 00:15:06 -A četls ji?
 • 00:15:08 -Že se nebojíš přinést
  tu špínu až sem.
 • 00:15:11 -Jsem snad mezi přáteli.
  -Nemám ani chuť se na to dívat!
 • 00:15:15 -Tu knihu jsem koupil z pozůstalosti
  profesora Christmana,
 • 00:15:19 který tady učil ještě minulý rok.
 • 00:15:21 A on sám ji nepovažoval
  za nijak nebezpečnou.
 • 00:15:24 -Koperníkovy teorie jsou hříšné.
  Neměl bych tě ani poslouchat.
 • 00:15:29 -Sám jsi chtěl,
  abych ti ji ukázal.
 • 00:15:31 -To bylo ode mě nerozvážné.
  Koperník je kacíř.
 • 00:15:34 A ty bys měl být opatrnější, Jene.
 • 00:15:40 -Vzpomeň si na Giordana Bruna.
 • 00:15:43 -Hmm, a to si představte,
 • 00:15:45 že profesor Christmann chtěl
  učit matematiku podle Koperníka.
 • 00:15:49 -Naštěstí je slovutný pan
  profesor po smrti.
 • 00:15:52 -To skutečně nechcete
  poznat pravdu?
 • 00:15:54 -Už tě nebudu dál poslouchat.
  Ta kniha prostě zpochybňuje Bibli!
 • 00:16:05 -Jak to víte?
 • 00:16:26 Jednou mi někdo řekl,
 • 00:16:28 že ze studny jsou hvězdy vidět
  dokonce v pravé poledne.
 • 00:16:32 Zdálo se mi to neuvěřitelné.
 • 00:16:35 -Snad jste nevlezl do studny?
 • 00:16:39 -To už je dávno.
  Dnes bych to raději nezkoušel.
 • 00:16:43 -A svítí?
  -Svítí.
 • 00:16:47 Nikdo neví proč, ale je to tak.
 • 00:16:49 I apoštol Pavel píše,
  že naše vědění je částečné.
 • 00:16:54 Možná jednou Koperníkovi
  porozumíme. Chcete ho půjčit?
 • 00:17:00 -Koho?
  -No tu Koperníkovu knihu.
 • 00:17:03 Mám jeden výtisk.
  -Dejte pokoj!
 • 00:17:08 Takovým věcem já nerozumím.
 • 00:17:13 A zítra přijdete?
 • 00:17:17 Rád vás uvidím.
 • 00:17:27 -Už mi věříš, Magdalénko?
  -Je to krása!
 • 00:17:31 Nebe plné hvězd a za bílého dne.
 • 00:17:42 -Když jsme pod hvězdami,
  není to čas na lásku?
 • 00:17:48 -Tady ne.
 • 00:17:50 -Počkej, ty ještěrko.
 • 00:18:00 -Ty jsi krásná.
 • 00:18:02 Jsi jako anděl.
  -Tiše, ať nevzbudíme malého.
 • 00:18:08 -A co ten druhý?
  Ještě nic není vidět.
 • 00:18:12 -Buď trpělivý, brzy se dočkáš.
 • 00:18:33 -Jene Amosi!
 • 00:18:44 Jene Amosi!
 • 00:18:49 Jene Amosi!
  Vlast umírá a ty si spíš?!
 • 00:19:01 -Kdo je tam?!
 • 00:19:04 -Tvůj strážný anděl.
 • 00:19:09 -Mikuláši?
 • 00:19:14 Jsi to ty!
 • 00:19:20 -Probuď se, kdož spíš.
  Jde o život příteli.
 • 00:19:25 Byl jsem tam.
 • 00:19:27 Všechno jsem viděl.
 • 00:19:31 -Kde jsi byl?
  -Na Staroměstském rynku v Praze.
 • 00:19:35 Všechny popravili.
  Všechny vůdce povstání popravili.
 • 00:19:41 A nakonec i ty,
  kdo s tím neměli mnoho společného.
 • 00:19:46 Sedmadvacet jich bylo.
 • 00:19:52 Jejich hlavy rozvěsili
  v koších pro výstrahu.
 • 00:19:56 -To není možné.
 • 00:20:00 -Hlavy těch velkých mužů
  padaly jedna za druhou.
 • 00:20:05 -Jak to mohl Lichtenštejn dovolit?
  Byl přece jedním z nás.
 • 00:20:11 Přátelil se s Karlem starším
  ze Žerotína,
 • 00:20:14 studoval na bratrské škole,
  věřil tomu, co my.
 • 00:20:17 -Lichtenštejn?
  Karel z Lichtenštejna?!
 • 00:20:21 Chodící touha po moci
  a po majetku!
 • 00:20:27 -Co je tohle za svět?
 • 00:20:34 -Lichtenštejnský?
 • 00:20:41 -Chtěl jsem zůstat ve Fulneku
  co nejdéle.
 • 00:20:45 Ti žáčci byli pro mě tenkrát
  daleko důležitější,
 • 00:20:49 než obavy o vlastní život.
 • 00:20:52 Učitelé byli přísní a tvrdí.
 • 00:20:55 Jejich metody
  jsem nikdy neschvaloval.
 • 00:20:59 Nejrůznější fyzické tresty a bití
  byly na denním pořádku.
 • 00:21:04 Uvědomil jsem si,
 • 00:21:05 že pokud chci změnit
  způsoby výuky,
 • 00:21:09 musím přijít s něčím zcela jiným.
 • 00:21:12 Napadlo mě, že taková kresba,
  namalovaný obraz,
 • 00:21:17 je pro člověka velmi důležitý,
 • 00:21:20 pomáhá mu lépe vnímat určitý
  příběh, umí jej poučit.
 • 00:21:26 Ale to vy chápete nejlíp.
 • 00:21:29 Vytvořil jsem dokonce
  celou obrázkovou učebnici.
 • 00:21:33 Možná snad úplně první
  tohoto druhu.
 • 00:21:36 Ale to bylo mnohem později.
  Při mém pobytu v Uhrách.
 • 00:21:41 Ale že obrázky ve spojení
  s textem děti zaujaly,
 • 00:21:46 to už jsem viděl tehdy ve Fulneku
  jako mladý začínající kantor.
 • 00:21:52 Děti, a teď vám něco ukážu.
 • 00:21:58 Mariánko, co je vyobrazeno
  na tomhle obrázku?
 • 00:22:02 -To jsou studny.
  -Správně, to jsou studny.
 • 00:22:05 A tady dole je napsáno,
 • 00:22:08 jak se řeknou studny latinsky:
  putei.
 • 00:22:12 -Putei.
  -Správně.
 • 00:22:16 Tady je vyobrazen kovář
  a jeho dílna.
 • 00:22:18 To všichni velmi dobře znáte.
 • 00:22:20 No a tady dole je napsáno,
  jak se řekne kovář latinsky.
 • 00:22:26 Faber ferrarius.
  DĚTI: Faber ferrarius.
 • 00:22:33 -Tak, a kdo ví, co je vyobrazeno
  na tomhle obrázku?
 • 00:22:38 Vojto?
  -To je včelař a úly.
 • 00:22:41 -Správně. Vojta bydlí na statku,
  kde mají včelíny,
 • 00:22:44 proto to tak dobře ví.
 • 00:22:46 Mariánko, můžeš to prosím
  podat ostatním, aby se podívali?
 • 00:22:51 Děkuji.
 • 00:22:55 Abychom si mohli prohlížet obrázky,
  číst v knihách,
 • 00:22:59 potřebujeme papír.
 • 00:23:01 Tady je vyobrazeno,
  jak se takový papír vyrábí,
 • 00:23:07 no a tady dole je napsáno latinsky
  jak se řekne papír.
 • 00:23:12 Je to jednoduché - papyrus.
  DĚTI: Papyrus.
 • 00:23:17 -Prosím.
  -Ano, Vojto?
 • 00:23:19 -Tatínek mi říkal,
  že dříve se psalo do kamene.
 • 00:23:23 -Ano, správně. Dříve se rylo
  do kamene, pak do vosku.
 • 00:23:27 No a dnes se píše
  a tiskne na papír.
 • 00:23:30 Z papíru potom vznikají archy
  a ty se svážou a vznikne kniha.
 • 00:23:37 To je vyobrazeno
  na tomhle obrázku.
 • 00:23:43 Děti, v knihách je zaznamenáno
  vše, co bychom měli znát.
 • 00:23:52 Veškerá moudrost.
 • 00:23:55 Tak byla napsána
  i naše Bible kralická.
 • 00:23:57 Pamatujte si: Kdo nemiluje knihy,
  nemiluje moudrost.
 • 00:24:04 A kdo nemiluje moudrost,
  stane se hlupákem.
 • 00:24:11 Tenkrát jsem si nedovedl
  a ani nechtěl představit,
 • 00:24:15 že bych mohl z Fulneku odejít.
 • 00:24:18 Viděl jsem, jak je pro děti
  nový způsob vyučování přitažlivý,
 • 00:24:22 jak rychle si osvojují
  novou látku.
 • 00:24:26 Ale nebylo mi souzeno
  ve Fulneku zůstat.
 • 00:24:36 -Musíš zmizet, Jene! Zmizet!
  Měl jsem děsivá vidění!
 • 00:24:40 -Mikuláši?
 • 00:24:42 -Čím dřív, tím líp!
  Proboha, věř mi. Věř mi!
 • 00:24:46 Na vlastní oči jsem viděl,
 • 00:24:48 jak odvádějí celou rodinu do
  temnice jen proto,
 • 00:24:51 že se nechtěli vzdát své víry.
  -Teď ne, Mikuláši!
 • 00:24:55 -Habsburci na nás budou
  pořádat hony.
 • 00:24:57 Nikdo si nebude jist životem.
  -Mikuláši, teď ne!
 • 00:25:03 -Budou nás pálit, vplétat do kol
  a pálit, věšet po stromech.
 • 00:25:08 Čtvrtit, zapálí naše domy.
  Všechno nám vezmou.
 • 00:25:14 Jsme pro ně míň než dobytek,
  Jene!-Mikuláši!
 • 00:25:18 -Jsme pro ně míň než mrva!
 • 00:25:27 -Mariánko, copak je?
  -Nás taky budou házet do studny?
 • 00:25:46 -Říkám jen,
  že byste měli odejít!
 • 00:25:48 -Je to náš domov, kmotře.
  Proč bychom ho měli opouštět?
 • 00:25:52 Protože se vám něco zdálo?
 • 00:25:56 -Zapomínáš, Jene, zapomínáš.
  Na Bočkajovce jsi zapomněl?
 • 00:26:01 Nebo to byl taky jenom sen?
 • 00:26:03 -Víš Magdalénko, Mikuláš
  mívá vidění, která se naplní.
 • 00:26:07 Byl jsem u toho.
 • 00:26:09 -Takže se máme sbalit,
  vzít malého a utíkat?
 • 00:26:13 Opustit všechno krásné,
  co tady máme?
 • 00:26:17 Jen kvůli nějakému vidění,
  které se možná ani nenaplní?!
 • 00:26:21 -Vidění, nevidění.
 • 00:26:24 Kdosi vítal přede všemi
  v Olomouci Fridricha Falckého.
 • 00:26:28 Největšího nepřítele
  Habsburků.
 • 00:26:30 Nebyl jsi to náhodou ty, Jene?
 • 00:26:32 Já vím, zapomněli jste.
  Věřte mi, že oni ne.
 • 00:26:37 Máte tady ve Fulneku klášter.
  Myslíš si, že o tobě nic nevědí?
 • 00:26:44 Ten klášter se třese až sem,
  jak se tam tetelí a těší,
 • 00:26:50 až to tady budou moci čistit
  od kacířského plevele!
 • 00:27:01 Sedmadvacet jich bylo!
 • 00:27:08 -Nakonec jsem Magdalénu přesvědčil,
 • 00:27:12 aby odešla i se synkem
  do Přerova k rodičům.
 • 00:27:16 Doufal jsem, že ve městě, které
  je pod ochranou pana Žerotína,
 • 00:27:21 bude v bezpečí.
 • 00:27:25 Ale Fulnek jsem zatím neopustil.
  Stále bylo ještě mnoho lidí,
 • 00:27:29 kteří chtěli a nebáli se
  naslouchat kázáním
 • 00:27:33 z úst bratrského kazatele.
 • 00:27:37 A když to nebylo možné v budovách,
  scházeli jsme se v chrámu přírody.
 • 00:27:47 Kdo se spoléhá sám sebe,
  nepoznal vlastní nedostatečnost.
 • 00:27:52 A není dobře když si člověk myslí,
  že je moudrý.
 • 00:27:57 Moudrost musíme hledat
  především u našeho Stvořitele.
 • 00:28:03 Musíme pilně studovat
  a zušlechťovat ducha.
 • 00:28:07 Když se na Něho opravdově
  spolehneme,
 • 00:28:10 pak budeme jako strom
  zasazený u tekoucí vody,
 • 00:28:15 jenž dává své ovoce v pravý čas.
 • 00:28:19 Pak budeme dobré mysli
  a žádné pomluvy nás nerozhází.
 • 00:28:23 Nebudeme se ničeho bát.
  Ani smrti, nejhoršího nepřítele.
 • 00:28:30 Prostě budeme vědět,
 • 00:28:32 že nás nic na nebi ani na zemi
  nemůže připravit o Boží lásku.
 • 00:28:41 Nakonec jsem stejně musel odjet.
 • 00:28:44 Varování přicházela
  ze všech stran.
 • 00:28:48 -Co manželka?
 • 00:28:50 -Už nikdy jsem se s ní neviděl.
 • 00:28:56 Přivedla na svět dalšího syna,
 • 00:28:59 ale než jsem se k nim mohl dostat,
  vypukl v Přerově mor.
 • 00:29:09 Zemřeli mi všichni tři.
 • 00:29:27 -Tohle je Saskia,
  moje první manželka.
 • 00:29:39 Lidi si myslej,
  že všemu rozuměj,
 • 00:29:42 že si všecko dokážou představit.
 • 00:29:47 Když jim třeba někdo odejde,
  umře.
 • 00:29:52 Ale pochopit to může jenom ten,
  kdo to doopravdy zažil.
 • 00:30:02 -Psal jsem jí dopisy,
  ale už nežila.
 • 00:30:09 -Víš, jak mi Saskia říkala?
 • 00:30:13 Ty můj malej Rembrandtku.
 • 00:30:17 -Mně Magdalénka říkala Janku.
 • 00:30:23 Abys rozuměl, Janek u nás
  znamená třeštidlo, blázínek.
 • 00:30:35 Byli jsme mladí, plní života
  a stejně nám to všechno vzali.
 • 00:30:46 Půl druhého léta jsme v bídách
  strávili, a konce nevidíme,
 • 00:30:53 ale vidíme před sebou propast
  jakousi bezednou,
 • 00:30:58 do níž padáme
  čím dál tím hlouběji.
 • 00:31:06 Nebo co v tom čase opět
  lidí pomordováno?
 • 00:31:15 Co pozajímáno?
 • 00:31:18 Co hladem, morem, zimou, nahotou,
  hořem a žalostí,
 • 00:31:26 strachem a děšením pomřelo?
 • 00:31:31 Co chrámů odjímáno?
  Co kněží vyhnáno?
 • 00:31:37 Co vyššího i nižšího stavu
  lidí ochuzeno?
 • 00:31:42 Co jich vězením
  i trápením rozličným,
 • 00:31:46 aneb také chytrými svody
  o duše připraveno.
 • 00:31:57 A není na tom světě
  k spomožení naděje žádné.
 • 00:32:22 Vojto?
 • 00:32:30 Vojtíšku!
 • 00:32:42 Navrať se k nám, ó Bože,
  kterýž jsi nás zavrhl,
 • 00:32:47 a uděl nám pomoci před nepřáteli,
  nebo nemáme v kom jiném doufati.
 • 00:32:55 Marná jest zajisté
  všecka pomoc lidská,
 • 00:33:00 ale v tobě sobě udatně počínáme,
  ty pošlapáš nepřátele naše.
 • 00:33:24 Ani nevím, jak jsem tu cestu
  mohl přežít.
 • 00:33:28 Mířil jsem k Brandýsu,
  kde mi Karel starší nabídl azyl.
 • 00:33:34 Už několik dní jsem byl bez jídla,
  sotva jsem stál na nohou.
 • 00:33:40 Ale díky dobrým lidem
  jsem se setkal
 • 00:33:43 s rodinou bratrského biskupa
  Cyrilla.
 • 00:33:48 Také měl namířeno do Brandýsa.
 • 00:33:50 To od něj jsem se tenkrát dozvěděl,
 • 00:33:53 že ve Fulneku spálili
  celou moji knihovnu.
 • 00:34:08 -Dovolili jste, aby hřích
  zachvátil celý Fulnek kacířů.
 • 00:34:13 A nyní vaše nevinné děti
  vyčistí to hnízdo kacířů.
 • 00:34:28 Našel jsem knihy toho kazatele
  přímo na radnici!
 • 00:34:32 Spoustu knih!
  Zakázaných a neužitečných!
 • 00:34:37 Jen se podívejte,
  ďábelské dílo Komenského!
 • 00:34:42 Čtení pro pekelníky.
 • 00:34:44 Nuže, pošleme je tam,
  kam patří!
 • 00:34:56 -Pamatujte si, kdo nemiluje knihy,
  nemiluje moudrost.
 • 00:34:59 A kdo nemiluje moudrost,
  stane se hlupákem.
 • 00:35:07 -Jen se nezdráhej děvče,
  zasloužíš si místo v ráji.
 • 00:35:20 -Jene! Jene!
  -Co se děje bratře Cyrille?
 • 00:35:28 -Musíme odjet. Hned.
 • 00:35:30 Ve městě je císařské vojsko
  a já se obávám,
 • 00:35:34 že už o nás asi vědí.
 • 00:35:52 -Pospěšme!
 • 00:35:55 -Ach!
  -Jste v pořádku, Dorotko?
 • 00:35:59 -Au, noha.
 • 00:36:31 -Bolí Vás to, Dorotko?
  -Ne. Už je to lepší.
 • 00:36:46 -Víte, kde jsem Vás viděl poprvé?
 • 00:36:49 V Betlémské kapli,
  když tam byl správcem váš otec.
 • 00:36:53 To jste byla ještě děvčátko.
 • 00:37:08 Zastavil jsem se v Praze
  cestou ze studií.
 • 00:37:11 Bylo to úžasné, stát tam,
  kde kázal Mistr Jan.
 • 00:37:19 To se nedá zapomenout.
 • 00:37:28 Tak Dorotka Cyrillova.
 • 00:37:36 Byli jsme zase chvíli v bezpečí.
 • 00:37:38 Zůstali jsme na brandýsském
  panství Karla staršího ze Žerotína
 • 00:37:44 To on mi v mládí umožnil studia
  v Herbornu a na Heidelbergu.
 • 00:37:50 Byl to kdysi
  druhý nejmocnější muž v zemi.
 • 00:37:54 Ale po Bílé hoře
  se všecko změnilo.
 • 00:37:58 I Žerotín pomalu ztrácel
  půdu pod nohama.
 • 00:38:03 Habsburkové se jako nějaká
  nesmrtelná hydra
 • 00:38:08 rozpínali po celé zemi.
 • 00:38:11 Byla to ukázka krutosti
  a bezohlednosti,
 • 00:38:16 jaké je člověk schopen,
  když chce dosáhnout moci.
 • 00:38:21 -Lidi už jsou takoví.
 • 00:38:27 Jsem rád, že sis všimnul.
 • 00:38:39 -Tady jste.
 • 00:38:42 Myslela jsem si,
  že jste jiný.
 • 00:38:44 -Taky vám přeji dobré jitro.
  -Proč jste mi to dal přečíst?
 • 00:38:48 -Abych znal váš názor.
 • 00:38:50 -Přirovnáváte manželství k okovům?
  Neměl jste snad hodnou ženu?
 • 00:38:57 Proč jste si ji tedy bral?
  -Hm.
 • 00:39:01 -Vy se smějete?
  -S manželstvím je to složitější.
 • 00:39:07 -Manželství je svátost
  a vy ho zpochybňujete.-Ne.
 • 00:39:14 Zpochybňuji,
  co z něho dokážou udělat lidé.
 • 00:39:20 -No, to je pravda. Možná jsem
  měla číst ještě trochu dál.
 • 00:39:24 -Bude se to jmenovat
  Labyrint světa a ráj srdce.
 • 00:39:28 Rád bych tu knihu věnoval...
  -Komu?
 • 00:39:31 -Karlovi Staršímu ze Žerotína.
 • 00:39:34 Všichni se k němu
  totiž otočili zády.
 • 00:39:37 Dokonce i tady mezi bratry,
  kterým pomohl,
 • 00:39:40 se o něm hovoří jako o zrádci.
  Nepřipojil se ke stavům,
 • 00:39:44 a proto prý může
  za prohru na Bílé hoře.
 • 00:39:47 -Naše rodina za Žerotínem stojí.
 • 00:39:50 -Ano. Zachránil tisíce mužů,
  kteří by jinak zbytečně padli.
 • 00:39:54 -Můj tatínek říká, že mu
  k tomu rozhodnutí dopomohl Bůh.
 • 00:39:58 A že by se křesťanství mělo
  od násilí zcela oprostit.
 • 00:40:04 A já si to myslím taky.
 • 00:40:06 -Líbí se mi vaše upřímnost,
  Dorotko.
 • 00:40:16 -Co bylo dál?
 • 00:40:17 -Bylo jen otázkou času, kdy pro
  nás už i Brandýs nebude bezpečný.
 • 00:40:22 -No ale to mě teď nějak moc....
  -Byl jsem vyslán do Lešna.
 • 00:40:26 Žila tam první vlna
  našich exulantů.
 • 00:40:28 Měl jsem zjistit,
  jestli nás Poláci přijmou.
 • 00:40:32 No, potom Karel Starší...
  -Promiň, příteli,
 • 00:40:35 ale mě teď Karel Starší
  opravdu nezajímá.
 • 00:40:38 -A co chceš teda slyšet?
  -No co? Dostals ji?
 • 00:40:41 -Koho?
 • 00:40:43 -No tu divošku, co po louce
  rozhazovala tvoje spisy.
 • 00:40:46 -Takže tebe zaujala
  Dorotka Cyrillová?
 • 00:40:49 No, já ji asi taky.
 • 00:40:52 Z nějakého pro mě
  nepochopitelného důvodu.
 • 00:40:56 Ale ty prostě chceš slyšet,
  že byla svatba. Ovšemže byla.
 • 00:41:01 -Táák a je to venku!
  To musela být nádherná ženská.
 • 00:41:04 -V té době jsem navštívil
  proroka Kottera.
 • 00:41:08 Představ si, že předpověděl
  pád Habsburků.
 • 00:41:12 A to jsme právě všichni
  potřebovali slyšet.
 • 00:41:16 -Mě ale zajímá ta tvoje Dorotka.
  Dorotka! Je to tak těžké pochopit?
 • 00:41:22 -Asi ti to připadne směšné,
 • 00:41:24 mnozí se Kotterovým proroctvím
  vysmívali,
 • 00:41:28 ale brzy na to se jeho slova
  začala naplňovat.
 • 00:41:33 To když na severní Moravu vtrhlo
  vojsko protikatolické jednoty.
 • 00:41:38 A navíc přicházela další proroctví.
 • 00:41:41 Jedno děvče,
  Kristýna Poniatowská se jmenovala,
 • 00:41:46 taková mladinká byla.
 • 00:41:48 -Mladinká říkáš?
  No a co s ní bylo?
 • 00:41:53 -Církev Boží
 • 00:41:55 bude vyvedena
 • 00:41:58 na prostranství,
 • 00:42:04 na překrásnou vinici,
 • 00:42:08 vysvobozena z rukou ukrutníka
 • 00:42:14 a zpívat z celého srdce.
 • 00:42:24 -Víc už neřekne.
  Je příliš vyčerpaná.
 • 00:42:30 -To, co jsem slyšel, mi stačilo.
 • 00:42:32 Já jsem přesvědčený,
  že šlo o prorocké vidění.
 • 00:42:39 -Jenže doktoři jsou jiného
  názoru, pane Komenie.
 • 00:42:42 Kristýna je prý bláznivá.
 • 00:42:46 -Proč jste pro mě poslala?
 • 00:42:49 -Jste hluboce zbožný muž
 • 00:42:52 a zároveň
 • 00:42:54 zabýváte se i vědou.
 • 00:42:58 Ono to všechno začalo
  už na podzim,
 • 00:43:03 když se na obloze objevila ta,
 • 00:43:08 ta padající hvězda.
 • 00:43:12 Kristýnu to rozrušilo.
 • 00:43:14 Byla jako smyslů zbavená,
  křičela, že je to Boží znamení.
 • 00:43:19 Od té doby měla mnoho
  zvláštních vizí ale až včera...
 • 00:43:24 -Včera?
 • 00:43:26 -Prý měla zvlášť silné zjevení.
 • 00:43:30 Jde o to, že...
 • 00:43:34 ...mluvila o Valdštejnovi.
 • 00:43:40 Předpověděla,
  že má být zavražděn.
 • 00:43:44 -Kdy se to má stát?
  -To neřekla.
 • 00:43:47 Ale prý jestli se Valdštejn
  nebude kát ze svých hříchů,
 • 00:43:51 brzy zemře.
 • 00:43:54 -Bylo to neslýchané!
  Taková zpráva!
 • 00:43:58 Valdštejn v té době patřil možná
  k nejmocnějším mužům Evropy!
 • 00:44:03 -Snad jsi tý holce nevěřil?
 • 00:44:05 -Vím, že to může vypadat bláznivě.
 • 00:44:08 Ale údajně řekla mnoho věcí,
 • 00:44:10 které by šestnáctiletá dívka
  těžko mohla vymyslet.
 • 00:44:14 -Dobře, i kdyby si to nevymyslela,
 • 00:44:17 co ti bylo
  po nějakým Valdštejnovi?
 • 00:44:19 Byl to přece nepřítel.
  Neměli jste svejch starostí dost?
 • 00:44:23 -To těžko pochopíš.
  On kdysi patřil k naší Jednotě.
 • 00:44:27 Ale po Bílé hoře zradil
  podobně jako Lichtenštejn.
 • 00:44:31 Kvůli kariéře vyměnil strany.
 • 00:44:34 -Ale co ti po něm bylo?
 • 00:44:36 -Když si představím,
  že by tomu proroctví uvěřil,
 • 00:44:40 že by se kál ze svých hříchů,
  vrátil se zpátky na naši stranu.
 • 00:44:48 Tento mocný muž! Taková naděje!
  Obrovská naděje!
 • 00:44:54 Jinak bych přece ty ženy
  za Valdštejnem neposílal.
 • 00:44:59 -Cože? Tys je za ním...?
 • 00:45:19 -Kde to jsme?
 • 00:45:23 Chceme hovořit
  s knížetem Valdštejnem!
 • 00:45:26 -To by mohl říct každý.
  A co mu chcete?
 • 00:45:29 -Varovat ho.
 • 00:45:30 Pokud se nebude kát
  ze svých hříchů, brzy zemře!
 • 00:45:34 -Přišly jste vyhrožovat knížeti?
 • 00:45:37 -Abyste chápal, tato dívka
  měla zjevení. Sepsala jej.
 • 00:45:44 Je to Boží prorocké vidění.
  To bychom neměli ignorovat.
 • 00:45:59 -Já to vidím spíš tak,
 • 00:46:01 že ústy té nebohé dívky
  promlouval samotný ďábel.
 • 00:46:04 Pan Albrecht se nemá z čeho kát.
 • 00:46:06 Je to věrný sluha církve
 • 00:46:08 a vytrvalý v boji
  proti jejím nepřátelům,
 • 00:46:11 proti odpadlíkům svaté církve,
  proti ďáblovým pomahačům
 • 00:46:15 a čarodějnicím.
 • 00:46:16 -Říkám vám znovu,
  že tady jde o...
 • 00:46:18 -Nemusíte to stále opakovat!
 • 00:46:20 Děti mají své fantazie.
 • 00:46:22 My už si zjistíme, co to je.
  Máme osvědčené metody.
 • 00:46:26 -Co se tu děje?!
 • 00:46:31 Slyšela jsem, že hraběnka
  Zárubová hledala mého manžela.
 • 00:46:35 -Ano výsosti, tyhle ženy
  s ním chtěly hovořit.
 • 00:46:38 -Tak jste je odvedl do vězení?
  -Totiž, nechal jsem je zadržet.
 • 00:46:42 Mám podezření,
  že jsou posedlé ďáblem.
 • 00:46:45 -Zbláznil jste se?!
 • 00:46:47 To je Angelina Zárubová!
  Šlechtična!
 • 00:46:49 -Urozená nebo služka,
  ďábel si nevybírá!
 • 00:46:52 -S kým si myslíte, že mluvíte?!
  -Tady. Přečtěte si, co sepsaly.
 • 00:46:56 Je tam falešné proroctví
  téhle malé čarodějnice.
 • 00:47:01 -Zmizte mi z očí!
  -Prosím?
 • 00:47:05 -Zmizte povídám!
 • 00:47:18 -Pán z Valdštejna by měl vědět,
  co mu hrozí.
 • 00:47:21 -Dozví se to.
  Můžete se spolehnout.
 • 00:47:24 Přiznám se,
  že takovým proroctvím moc nevěřím.
 • 00:47:29 -Viděla jsem jeho zkrvavený šál
  a probodnuté srdce.
 • 00:47:32 -Nechci se s Vámi přít.
 • 00:47:34 Můžete být rády,
  že to skončilo takhle.
 • 00:47:36 Že jsem přišla včas!
 • 00:47:40 -Takže tys ty dámy
  málem poslal na skřipec?
 • 00:47:45 -Nó, málem.
 • 00:47:47 A představ si,
 • 00:47:49 že Valdštejn nedlouho po tom,
  byl skutečně zavražděn.
 • 00:47:53 -Páni!
  Tak ono se jim to podařilo?
 • 00:47:58 No nic biskupe,
  život jde dál.
 • 00:48:07 Podívej!
 • 00:48:09 To sou nohy, co?
  Ty stehna!
 • 00:48:16 To je Hendrickje,
  moje druhá žena.
 • 00:48:19 Neříkám manželka, nikdy jsme se
  nevzali. Ale miloval jsem ji.
 • 00:48:26 To bys nevěřil, kolik lidí
  tenhle obraz vidělo.
 • 00:48:30 Zajímalo mě, co na to řekneš,
  když jsi ten biskup?
 • 00:48:36 A dozvím se konečně něco
  o tý tvý Dorotce?
 • 00:48:39 -Byla to oddaná a laskavá žena.
 • 00:48:43 Dala mi čtyři děti.
 • 00:48:44 Věnoval jsem jí
  každou volnou chvilku,
 • 00:48:48 ale přiznávám,
  že jich nebylo moc.
 • 00:48:54 Opět jsme museli utíkat.
 • 00:48:57 Tentokrát jsme však opouštěli
  rodnou zem.
 • 00:49:01 Zamířili jsme do Polska, kde se
  naším novým domovem stalo Lešno.
 • 00:49:07 Zvolili mě tam zástupcem rektora
 • 00:49:09 na Lešenském bratrském
  gymnáziu.
 • 00:49:13 No, a protože nebyly učebnice,
  nezbývalo mi, než je napsat.
 • 00:49:19 Byl jsem v jednom kole.
 • 00:49:21 Tehdy jsem vydal Bránu jazyků.
 • 00:49:25 Začal jsem se však vážně zabývat
  i pansofií.
 • 00:49:29 Moje touha po všenápravě
  mi nedávala klidu.
 • 00:49:51 -Jene.
 • 00:49:56 -Usnul sem.
 • 00:49:58 -Vážně?
 • 00:50:02 Už je pozdě.
  Měl bys jít do postele.
 • 00:50:04 -Nezlob se, Dorotko,
  ale musím ještě do tiskárny.
 • 00:50:08 -Teď v noci?
 • 00:50:11 -Dorotko, počkej.
 • 00:50:16 Přečti si to prosím.
 • 00:50:21 -Podívám se na to.
 • 00:50:26 -Tiskárnu nechal do Lešna
  převézt Karel starší ze Žerotína.
 • 00:50:31 Habsburkové po ní neustále
  slídili,
 • 00:50:33 a proto se také u žádného spisu
  neuvádělo místo vydání.
 • 00:50:39 Psalo se jen "In Hortula",
  to je "V zahrádce".
 • 00:50:45 V Lešně byla tiskárna
  v bezpečí. Tedy prozatím.
 • 00:51:09 -Myslela jsem si,
  že tu budeš až do rána.
 • 00:51:12 -Dorotko, promiň,
  mám tu hodně práce.
 • 00:51:14 -Ne. Ty promiň, Jene.
 • 00:51:16 Ta kniha, cos mi včera dal,
  Brána jazyků, ta je úžasná.
 • 00:51:20 Podle takové učebnice může být
  výuka jazyků mnohem jednodušší.
 • 00:51:30 -Pozvání do Anglie
  od Samuela Hortliba.
 • 00:51:33 Chce, abych reformoval
  jejich školství
 • 00:51:36 a pracoval tam na pansofii.
 • 00:51:38 Otvírá se tím cesta
  k naplnění mého snu,
 • 00:51:41 že se všichni učenci spojí.
 • 00:51:44 Dají dohromady veškeré vědění
  a změní svět k lepšímu.
 • 00:51:48 Dorotko! Můžeme změnit svět!
 • 00:51:58 -Ty sis doopravdy myslel,
  že dokážeš změnit svět?
 • 00:52:04 Tak myslel?
  -Myslím si to stále, Rembrandte.
 • 00:52:09 Mám sice už málo času i síly,
 • 00:52:12 ale Bůh mi umožnil
  tu naději vložit do knih.
 • 00:52:17 To byl můj úkol.
  A věřím, že to půjde.
 • 00:52:22 Knihy neumírají a lidé snad
  nejsou ještě ztracení.
 • 00:52:30 -Nikdo není zvědavej
  na moralizování.
 • 00:52:34 Slyšíš?
 • 00:52:36 MUŽSKÉ POVYKOVÁNÍ
 • 00:52:39 Opilí námořníci.
 • 00:52:40 Byli dlouho na moři
  a teď si chtějí užít s děvkama.
 • 00:52:44 A nezasloužej si to snad?
 • 00:52:45 Možná bys měl jít tam dolů
  a kázat jim ty svoje mravnosti.
 • 00:52:49 Ne, lidi se nechtěj měnit.
  Ani já se nechci změnit.
 • 00:52:53 A s chutí bych rozflákal hubu
  všem těm neřádům,
 • 00:52:56 který mě připravili o dům!
 • 00:52:58 Já nebudu nikomu nastavovat
  svoji druhou tvář!
 • 00:53:01 Ty si hrej na obětního beránka,
  biskupe, když seš takovej blázen.
 • 00:53:06 Tví odpůrci na to jen čekají,
  až tě oškubou a oholí.
 • 00:53:09 A je jim úplně jedno,
  že se třeseš hladem a zimou.
 • 00:53:16 Tady stáli fronty lidí
  a prosili mě, abych je maloval!
 • 00:53:30 -Jene!
 • 00:53:34 Ty máš horečku.
  -Už tam nepůjdu. Nikdy!
 • 00:53:40 -Copak ti Rembrandt udělal?
 • 00:53:43 -Je to opilec! Hrubián!
 • 00:53:50 Neotesanec!
 • 00:53:52 A provokatér!
 • 00:53:56 -Víš přece, že měl těžký život.
 • 00:53:59 Tři děti mu zemřely
  hned při narození. Tři.
 • 00:54:03 Jediné se dožilo dospělého
  věku, syn. A i toho už pochoval.
 • 00:54:12 Tys to nevěděl?
 • 00:54:16 Kvůli jeho druhé ženě
  ho dokonce exkomunikovali.
 • 00:54:20 Asi proto, že nebyli sezdaní.
 • 00:54:34 -Už za chvíli se setkáte
  s královnou.
 • 00:54:37 Její výsost souhlasí,
 • 00:54:39 že napíšete učebnice a pomůžete
  s reformou švédského školství.
 • 00:54:43 Já se postarám o vás
  a vaši rodinu.
 • 00:54:46 Musíte mít klid na práci.
 • 00:54:49 -Pořád tomu nerozumím,
  pane De Geere.
 • 00:54:52 Jste přece zbrojař.
 • 00:54:53 -Jistě! Vyrobím a prodám
  Švédům tolik kanónů,
 • 00:54:58 že náklady na vaši rodinu
  budou ve srovnání s tím mizivé.
 • 00:55:03 Vy a vaše dílo, Komenie,
  to je můj dar pro Švédsko.
 • 00:55:07 A já hodlám být štědrý.
  Hodně štědrý.
 • 00:55:12 -Vyrábíte zbraně
  a chcete reformovat školství?
 • 00:55:17 -A proč ne?
 • 00:55:19 -Vzdělané lidstvo přece nebude
  chtít válčit.
 • 00:55:22 -Promiňte, to bude nejspíš
  ta vaše pansofie, viďte?
 • 00:55:27 Náprava celého světa
  jednou provždy.
 • 00:55:31 No, to je hodně naivní
  představa.
 • 00:55:35 Příteli, myslete si o tom,
  co chcete, je to jedno.
 • 00:55:40 Války budou prostě vždycky.
 • 00:55:43 -Ale nemusely by být
  a lidé by nemuseli trpět.
 • 00:55:46 -Ale zatím Švédsko ve válce je.
 • 00:55:50 Potřebuje chytré, vzdělané lidi.
 • 00:55:53 Potřebuje učebnice
  a dobré školy.
 • 00:55:55 To je vaše práce.
  Žádná politika.
 • 00:55:58 A žádná pansofie.
  Je to moje podmínka.
 • 00:56:06 No pojďme,
  ať Její Veličenstvo nečeká.
 • 00:56:15 KLEPÁNÍ NA DVEŘE
 • 00:56:25 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:56:29 -Rembrandt.
 • 00:56:32 Rembrandt van Rijn.
  -Já vím, kdo jste, mistře.
 • 00:56:36 Ale omlouvám se, manžel ještě spí.
  Nemohl v noci dlouho usnout.
 • 00:56:44 -To bude asi moje vina.
 • 00:56:47 Můžu počkat?
  -Prosím.
 • 00:57:08 -Tohle napsal?
  -Mh.-Můžu?
 • 00:57:17 Čmáranice.
 • 00:57:20 Kdo to dělal?
  -On sám.
 • 00:57:25 -To mu nestačí, že píše?
  Svět v obrazech.
 • 00:57:31 Vzpomínám si.
 • 00:57:34 Jan mi o té knize říkal.
  To je celé v latině?
 • 00:57:40 -Má latinský název,
  ale je vícejazyčná.
 • 00:57:43 Už ji vydali ve Francii,
  v Anglii, Německu, v Itálii,
 • 00:57:48 Uhrách, ve Švédsku.
  Nevím, kde ještě.
 • 00:57:54 -To je neuvěřitelný.
  Já jsem malíř!
 • 00:57:59 Velkej malíř, jasný?!
 • 00:58:03 A on si namaluje
  jednu titěrnou včelu
 • 00:58:11 a je možná známější, než já?!
 • 00:58:14 -Jene! Pojď, máš tu návštěvu.
 • 00:58:20 -No, nevím,
  jestli z toho mám mít radost.
 • 00:58:29 -Přišel jsem se omluvit.
 • 00:58:34 Za ten včerejšek.
  -To je v pořádku, příteli.
 • 00:58:49 -Stává se z vás světoběžník,
  mistře Komenie.
 • 00:58:53 A jak bylo v Anglii?
  -Co prosím?
 • 00:58:57 -Snad se divíte, že o tom vím,
 • 00:59:00 ale je válka
  a ta není jen o mušketách.
 • 00:59:05 Důležité jsou informace
  a já vím, jak je sehnat.
 • 00:59:11 Vystoupil jste v Londýně dokonce
  před Královskou akademií věd.
 • 00:59:17 A byl jste úspěšný.
 • 00:59:21 Považují Vás za velkého učence.
 • 00:59:25 Královna Kristýna má ráda učence.
 • 00:59:28 Byl tu dokonce Descartes
  a ten jeho krajan Pascal.
 • 00:59:33 Ale abyste nebyl příliš zklamaný,
 • 00:59:37 jejím největším oblíbencem
  je Alexandr Veliký.
 • 00:59:43 Ale ten tu nebyl, přirozeně.
 • 00:59:47 Mistře Komenie, zapojil jste se
  v Anglii do politiky?
 • 00:59:52 -Je těžké se nezapojit,
  když tam jste.
 • 00:59:57 Anglii hrozí občanská válka.
 • 01:00:00 Ostatně to byl také důvod, proč
  se veškeré naše plány zhroutily.
 • 01:00:06 -No, vidíte!
  Ve Švédsku máme naštěstí klid.
 • 01:00:10 Takže by pro vás nemělo
  být tak těžké
 • 01:00:14 držet se od politiky stranou.
 • 01:00:23 -Veličenstvo.
 • 01:00:27 -Chystám se na lov.
 • 01:00:28 Víte, můj otec si přál, aby mě
  vychovávali jako korunního prince.
 • 01:00:33 Takže jezdím na koni, šermuji
  a taky umím docela dobře střílet.
 • 01:00:37 Vidím, že vás to překvapuje.
 • 01:00:39 Asi byste raději,
  jak jen to řekl Luther,
 • 01:00:44 aby žena byla pole a muž rolník,
  který ho obdělává?
 • 01:00:47 Tak to vás musím zklamat.
 • 01:00:50 Ale nebojte, mám ráda také
  umění. Prosím.-Děkuji, Veličenstvo
 • 01:00:57 -Hraju šachy
  a učím se cizí jazyky.
 • 01:00:59 Německy mluvím po matce,
  ale umím i francouzsky.
 • 01:01:03 Ráda bych u nás zřídila akademii,
  jakou založil kardinál Richelieu.
 • 01:01:07 Víte o tom něco?
 • 01:01:09 -Ano. Nabízel mi místo profesora,
  ale rozhodl jsem se pro Švédsko.
 • 01:01:14 -To je dobře!
 • 01:01:16 -Především je důležité
  začít od základů.
 • 01:01:19 -Máme v úmyslu
  zreformovat celé školství.
 • 01:01:22 Vy nám prý napíšete učebnice,
  což je skvělé!
 • 01:01:25 Protože, já jsem se latinsky
  naučila
 • 01:01:27 právě z té vaší Brány jazyků.
 • 01:01:29 Skutečně výjimečná kniha!
  -Děkuji, veličenstvo.
 • 01:01:33 -A co ten váš císař Rudolf Druhý?
 • 01:01:35 Vážně byl takový sběratel,
  jak se o něm říkalo?
 • 01:01:38 -Ano, veličenstvo.
  Byl to velký milovník umění.
 • 01:01:41 Jeho sbírky jsou
  skutečně úchvatné.
 • 01:01:44 -Výborně!
  Snad bude příležitost je vidět.
 • 01:01:47 Tak do práce.
  Bylo mi potěšením, mistře Komenie.
 • 01:01:52 -Veličenstvo.
 • 01:01:56 Pracoval jsem pro Švédy,
  jak nejrychleji to šlo.
 • 01:01:59 Napsal jsem pro ně
  nejnovější metodu jazyků.
 • 01:02:04 A když se schylovalo
  ke konci války,
 • 01:02:07 při každé příležitosti
  jsem je zapřísahal,
 • 01:02:11 aby nezapomněli na Čechy
  při mírových jednáních.
 • 01:02:16 Slíbil mi to i kancléř Oxenstierna
  a dokonce i samotná královna.
 • 01:02:38 -Někdo z Lešna?
 • 01:02:40 -Další Drabíkovo proroctví.
 • 01:02:43 Habsburky prý porazí
  orel ze severu.
 • 01:02:46 Tomu tedy říkám proroctví,
  když jsou Švédové už u Olomouce
 • 01:02:50 a táhnou na Vídeň.
 • 01:02:51 To je jako kdybych předpověděl,
  že zítra ráno vyjde slunce.
 • 01:02:55 -Já si tady snad nikdy nezvyknu.
  Vrátíme se domů, Jene?
 • 01:03:04 -Doufám, že brzy.
 • 01:03:07 -Děje se něco?
 • 01:03:10 -Píše mi De Geer,
  že jsem ho zklamal.
 • 01:03:12 Marně prý čeká na učebnice.
  Myslel si, že budu rychlejší.
 • 01:03:17 -Děláš toho moc najednou, Jene.
 • 01:03:21 -Někdo možná dokáže psát
  jednu knihu za druhou.
 • 01:03:25 Já to nedokážu.
 • 01:03:26 -Co to znamená,
  že je De Geer zklamaný?
 • 01:03:31 Co to znamená pro nás?
 • 01:03:35 -Že mi nepošle peníze.
 • 01:03:37 -A to mi říkáš jen tak?!
 • 01:03:40 -Zklamání, zklamání.
  Samé zklamání!
 • 01:03:44 V Anglii jsou zklamaní, že
  nepracuji dost rychle na pansofii,
 • 01:03:48 v Americe jsou zklamaní,
  že jsem odmítl nabídku z Harvardu,
 • 01:03:52 ve Švédsku jsou zklamaní,
 • 01:03:54 že nechrlím jednu učebnici
  za druhou!
 • 01:03:56 Když už nějakou napíšu,
  také jsou zklamaní!
 • 01:03:59 Všichni jsou zklamaní!
 • 01:04:01 -Počkej Jene, o čem to mluvíš?
 • 01:04:03 -Prý do učebnic tajně vkládám
  Kalvínovy myšlenky.
 • 01:04:06 Ale to je hloupost samozřejmě.
 • 01:04:08 -A na čem jsi pracoval teď,
  než jsem přišla?-Na pansofii.
 • 01:04:13 -Ale Jene, nás živí právě ty
  učebnice, ne všenáprava lidstva.
 • 01:04:18 Rozumíš?
 • 01:04:20 Tak ses neměl ženit.
 • 01:04:23 Ty Tvoje ideály.
 • 01:04:26 -Dorotko, pracuji proto,
  abych nás uživil,
 • 01:04:31 ale pak je taky něco,
  k čemu mě povolal sám Bůh.
 • 01:04:36 Já věřím, že lidstvo má šanci
  se napravit.
 • 01:04:39 A Bůh mi vkládá do rukou
  nástroj, jak tomu pomoci.
 • 01:04:43 Velkou zásadní knihu,
  kterou budou číst celá pokolení.
 • 01:04:48 Musíš mi věřit, Dorotko.
 • 01:04:52 Musíš mi věřit.
 • 01:04:55 Naděje, které jsem vkládal
  do Švédů, se ukázaly jako marné.
 • 01:05:01 Nakonec podepsali mír.
  Vestfálský mír.
 • 01:05:06 -Skvělé!
  -Skvělé?
 • 01:05:08 Stanovili časový mezník,
 • 01:05:12 podle kterého byly
  všechny politické poměry
 • 01:05:16 vráceny do roku 1624.
  -No, to znamená?
 • 01:05:20 Že se všechno vrátilo do doby,
  kdy už jsme byli vyhnanci.
 • 01:05:24 Kdy nám Habsburkové všechno
  zkonfiskovali
 • 01:05:27 a připravili nás o vlast.
 • 01:05:29 Znamená to,
  že se už nikdy nevrátíme domů.
 • 01:05:36 Chápeš to?
  I kdybychom žili sto let!
 • 01:05:42 De Geer mě přestal podporovat,
 • 01:05:45 a tak jsme se vrátili do Lešna,
  jenže...
 • 01:05:50 Dorotka byla nemocná už v Elbinku.
 • 01:05:53 Dlouho jsem si toho nevšímal.
  Byl jsem hlupák.
 • 01:06:00 Při té zpáteční cestě
  do Lešna, tam se jí přitížilo.
 • 01:06:11 Zemřela mi v náručí.
  Předešla mě, Rembrandte.
 • 01:06:46 Nedokázal jsem vás ochránit.
 • 01:06:50 Odpusťte mi to.
 • 01:07:00 -Teď nesmíte umřít, Jene.
 • 01:07:04 Děti vás potřebují.
 • 01:08:47 Vidím, že jste se rozhodl
  vstát z hrobu.
 • 01:08:51 Tohle je od dětí.
 • 01:08:59 -Jak se mají?
  -Je jim dobře.
 • 01:09:01 Jsou veselé.
 • 01:09:03 Jen Daniel, ještě je malý,
  často se ptá po mamince.
 • 01:09:14 -Děkuju vám, Johanko,
  že se o ně tak staráte.
 • 01:09:20 Asi bych si dal něco k jídlu.
 • 01:09:23 -No konečně.
 • 01:09:25 Už jsem se bála, že tady na ty
  Vaše děti zůstanu úplně sama.
 • 01:09:35 -Oba jsme zažili velké ztráty,
  příteli.
 • 01:09:39 Ale ty se díváš na svět
  úplně jinak než já.
 • 01:09:44 Já si myslel, že na návrat
  do vlasti máme plné právo,
 • 01:09:52 že Bůh musí být na naší straně,
 • 01:09:56 že se musí dívat podobně jako my.
 • 01:10:04 Ale proč by vlastně měl?
 • 01:10:08 Jsou horizonty, za které
  prostě nikdy nedohlédneme.
 • 01:10:13 Jsou věci, kterým nerozumíme.
 • 01:10:17 Mohu jen věřit,
  že Bůh je milující i spravedlivý,
 • 01:10:25 že ví o každé křivdě,
 • 01:10:27 o všech těch hrůzách,
  co lidé napáchali.
 • 01:10:32 Vždyť vedle nich je moje
  trápení pouhá malichernost.
 • 01:10:40 Bez Boha by byl pro mě
  svět místem,
 • 01:10:44 kde bych neuměl
  a ani nechtěl žít.
 • 01:10:52 -Teď už chápu,
  proč tě zvolili tím biskupem.
 • 01:11:28 -To je odvaha projet půlku Moravy
  sám až do Horních Uher!
 • 01:11:36 -Mikuláši.
 • 01:11:38 Nejsem sám.
  To je Petr Figulus, můj zeť.
 • 01:11:42 -Áá, na knížecím dvoře Rákócziů
  se tě už nemohou dočkat.
 • 01:11:47 -Jak víš, že tam jedu?
  -Pořád zapomínáš, Jene.
 • 01:11:57 Víš, jak mi tady říkají?
  Moravský Nostradamus!
 • 01:12:00 Jsem prorok a ty?!
 • 01:12:03 Ty zapomínáš.
 • 01:12:07 Věděl jsem, že přijedeš.
 • 01:12:09 Kdo jiný by mohl
  vzkřísit jiskru svatého boje?!
 • 01:12:12 Viděl jsem velké věci.
 • 01:12:14 Bohem vyvolený kníže
  Zikmund Rákóczi porazí Antikrista!
 • 01:12:18 To on porazí
  ty Habsburské proklatce.
 • 01:12:22 -Snad si nemyslíš, že budu
  v Uhrách nabádat k válce?
 • 01:12:27 To je šílenství, Mikuláši!
  -Stačí jen naznačit.
 • 01:12:33 Nebudou se vzpírat.
 • 01:12:35 Oni jsou jen nástrojem.
  A kdo by se chtěl postavit Bohu?
 • 01:12:40 Ty jim jen předej mé proroctví.
 • 01:12:48 -Mám tam jiné poslání, Mikuláši.
  Reformovat jejich školství.
 • 01:12:52 -Předkládám ti
  vůli samotného Boha!
 • 01:12:59 -Těžko se mi přijímá Boží vůle
  od opilého kněze.
 • 01:13:11 -Nejsem už kněz.
 • 01:13:16 Kněžství mě zbavili.
 • 01:13:19 Nechtějí poslouchat slovo Pánovo.
 • 01:13:25 Vezmi si to a přemýšlej,
  ale neotálej.
 • 01:13:31 Nikdy už nebude lepší
  příležitost.
 • 01:13:34 Habsburkové jsou vysíleni
  dlouhou válkou.
 • 01:13:37 Stačí je jen dorazit.
  Sedmihradsko je mocné.
 • 01:13:44 -Drabík byl opilý.
  Už mě jeho způsoby obtěžovaly.
 • 01:13:49 Bylo bláhové si myslet,
 • 01:13:51 že přinutíme Sedmihradsko
  k válce s Habsburky.
 • 01:13:56 I když jsem si to toužebně přál.
 • 01:14:00 Zikmund Rákóczi
  a jeho matka, kněžna Lórántffy
 • 01:14:06 byli velmi vzdělaní
  a chtěli to dopřát i ostatním.
 • 01:14:10 Jenže nebyly učebnice,
  nebyli učitelé,
 • 01:14:14 a tak jsem byl
  pořád v jednom kole.
 • 01:14:17 -A co ti Habsburkové?
 • 01:14:19 -Kníže chápal,
  že je třeba proti nim vystoupit.
 • 01:14:22 Ale vyhlásit válku,
  k tomu se odhodlat nedokázal.
 • 01:14:27 Mikuláš Drabík, ten se dokonce
  vloudil až ke knížeti,
 • 01:14:31 jenže nakonec všechno vyústilo
  v katastrofu.
 • 01:14:38 -Nemůžete se protivit
  Boží vůli!
 • 01:14:40 A jestli nemáte dost vojáků,
  dejte přeložit Bibli do turečtiny
 • 01:14:47 a já obrátím celé to
  mohamedánské vojsko na křesťanství.
 • 01:14:54 Ale střeste se neuposlechnout!
 • 01:14:59 Nic není hroznějšího
  než Boží trest!
 • 01:15:05 -Bylo to od Drabíka troufalé.
 • 01:15:08 Poprvé, co jsem viděl
  knížete nazlobeného.
 • 01:15:12 Samozřejmě, že Zikmund proti
  Habsburkům nikdy nevytáhl.
 • 01:15:17 Jenže tři měsíce po svatbě
  mladá kněžna zemřela.
 • 01:15:24 Náhle, bez varování.
  -To se tomu šílenci muselo hodit.
 • 01:15:31 -Drabík křičel, přesvědčoval.
 • 01:15:34 Znovu a znovu knížeti
  vyhrožoval. Ale marně.
 • 01:15:39 Tři měsíce po smrti manželky se
  nakazil i Zikmund a zemřel i on.
 • 01:15:50 -Děsivé.
 • 01:16:30 -Výsosti, je mi líto co se stalo.
 • 01:16:34 -Stejně na nás celé to
  neštěstí přivolal ten šílený Drabík
 • 01:16:39 Není to náhodou váš
  přítel? -Nechme toho, pane rektore.
 • 01:16:44 Nepřišli jsme se hádat.
 • 01:16:46 Jsou věci,
  které už dávno patří minulosti.
 • 01:16:50 Dívejme se dál, hledejme světlo.
 • 01:16:55 Jak to krásně napsal
  tady pan Komenius:
 • 01:16:59 Jenom světlo má tu moc,
  aby zahnalo tmu.
 • 01:17:04 -Mikuláš Drabík
  a jeho unáhlená horlivost.
 • 01:17:09 -Unáhlená horlivost?
  Tak tomu říkáte tam u vás?
 • 01:17:13 Já to vidím spíš jako
  zostuzení autority knížecího dvora.
 • 01:17:18 Co si to o sobě ten váš Drabík
  vlastně myslí?
 • 01:17:21 -Abych pravdu řekla,
  také mě pan Drabík děsí.
 • 01:17:25 A vy mi nemusíte dělat
  mluvčího, pane rektore.
 • 01:17:29 -Promiňte, výsosti.
 • 01:17:30 -Obávám se, že moje práce zde
  je u konce.
 • 01:17:34 Cítím, že zde převládá
  spíš nedůvěra k mé osobě.
 • 01:17:40 -Ale mně se líbí vaše myšlenka
  se školním divadlem, mitře Komenie.
 • 01:17:47 Můj syn jí byl úplně nadšený.
 • 01:17:52 Byla bych velmi ráda,
 • 01:17:54 kdybyste zůstal a své dílo
  dokončil přesně tak,
 • 01:17:57 jak si představujete.
 • 01:17:59 -Nevím, výsosti.
  -Zůstaňte.
 • 01:18:03 Pokud tedy opravdu myslíte,
  že to má zásadní význam.
 • 01:18:07 -Věřím, že by to žákům
  mohlo prospět.
 • 01:18:10 -Těm lenochům prospěje
  pouze rákoska.
 • 01:18:13 Vůbec nechápu,
 • 01:18:15 jak by mohla být ta vaše
  divadelní taškařice prospěšná.
 • 01:18:19 Nechme to jezuitům.
 • 01:18:21 Ti už podobné komedie dávno
  provozují na svých školách.
 • 01:18:26 -Vy si opravdu nedovedete
  představit, pane Tolnai,
 • 01:18:29 že by učení mohlo děti bavit?
  -Učení není zábava!
 • 01:18:34 Člověk je od přírody líný,
  a proto potřebuje disciplínu.
 • 01:18:39 Je to především otázka vůle
  a sebezapření.
 • 01:18:42 Rákoska je nejrychlejší pomoc.
 • 01:18:46 -Tak ale z dětí uděláte
  jen vystrašené a poslušné ovce,
 • 01:18:51 které se budou děsit i při
  sebenepatrnější zmínce o škole.
 • 01:18:57 Můžeme jim ukázat lepší svět.
 • 01:18:59 Dát jim šanci, tak jako ji Bůh
  dává znovu a znovu nám všem.
 • 01:19:05 -Myslíte, že se mnou ve škole
  zacházeli jinak?
 • 01:19:10 A mám nějaké následky?
  Jsem snad mrzák?
 • 01:19:14 Naopak!
  Dnes jsem svým učitelům vděčný.
 • 01:19:19 Až z těch dětí jednou budou
  vzdělaní lidé,
 • 01:19:22 právníci, lékaři a co já vím,
 • 01:19:25 pochopí, že jsme to s nimi
  mysleli dobře.
 • 01:19:30 -Nebudu se s vámi přít, pane Tolnai,
  moje cesta je jiná.
 • 01:19:37 -Pánové, já si přeji, aby tady
  mistr Komenius dokončil své dílo
 • 01:19:43 v Sárospataku dle svého
  uvážení.
 • 01:19:46 A vám budu vděčná, pane
  rektore,
 • 01:19:48 když mu nebudete jeho práci
  komplikovat.
 • 01:19:56 -Tolnai měl v jedné věci pravdu.
 • 01:19:59 Tamní žáci byli opravdu líní,
 • 01:20:01 a i když jsem hned sestavil
  kvalitní učitelský sbor,
 • 01:20:07 výsledky dávaly za pravdu rektorovi.
 • 01:20:12 Chtěl jsem tedy udělat učení
  co nejzajímavější.
 • 01:20:17 Sestavil jsem pro ně Orbis pictus
  - Svět v obrazech.
 • 01:20:24 A předkreslil jsem sám
  všechny obrázky.
 • 01:20:27 -Vím. Viděl jsem tu knihu
  u tebe na stole.
 • 01:20:31 Kolik takových obrázků
  jsi musel namalovat?
 • 01:20:34 -Spoustu!
 • 01:20:36 Vycházel jsem z toho,
  že děti obrázky milují.
 • 01:20:39 A povedlo se.
  Ale nešlo jen o obrázky.
 • 01:20:43 Hledal jsem i jiné cesty, jak
  ve škole vzbudit pozornost dětí.
 • 01:20:49 A to bylo právě divadlo.
 • 01:20:58 -Otázek mám šest.
  První: Co je svět?
 • 01:21:02 -Svět je Země, také nebe,
  slunce, spousty hvězd.
 • 01:21:06 -Prostě VESMÍR nebo MUNDUS,
  jak říká latina.
 • 01:21:11 -Také KOSMOS nazývá se,
  což krásný znamená.
 • 01:21:14 -Otázku mám druhou:
  Proč krásný tento je?
 • 01:21:18 -Bůh stvořil svět,
  jak divadlo, moudře a nádherně.
 • 01:21:23 HUDBA
 • 01:21:56 -Úchvatné, mistře Komenie!
 • 01:21:59 Postarám se, aby na tento den
  Sárospatak nikdy nezapomněl,
 • 01:22:05 a aby bylo mnoho takových
  událostí. Děkuji Vám!
 • 01:22:38 -Kdo píše?
 • 01:22:39 -Bratři z Jednoty, že děkují,
  moc je tvé listy povzbudily.
 • 01:22:44 Prý zase cítí naději
  a děkují za peněžité dary,
 • 01:22:50 které přes tebe dorazily.
  No, moc toho dneska není.
 • 01:22:55 -Ale, to asi není všechno?
 • 01:23:03 -Drabík.
 • 01:23:06 -Proč máte všichni s Mikulášem
  takový problém?
 • 01:23:10 -Proč ho nemáš ty, Jene?
  To si celá léta říkám.
 • 01:23:15 Kromě tebe neznám druhého
  člověka,
 • 01:23:18 který by se s tím podivínem
  dokázal spřátelit.
 • 01:23:21 -Ano, Johanko,
  také jsem v jeho proroctvích
 • 01:23:25 často cítil touhu po pomstě,
  vlastním obohacení,
 • 01:23:30 ale nemohu pominout, co pro mě
  jeho slova tenkrát znamenala.
 • 01:23:35 -Byl častěji opilý než
  střízlivý.
 • 01:23:38 Když mu bratři přišli domluvit,
  tak je vyhnal s klackem v ruce.
 • 01:23:42 -Jenomže právě ti počestní,
  kteří Drabíka tak odsoudili...
 • 01:23:49 Nikdo z nich neměl tolik kuráže
  a vůle k hlásání změn.
 • 01:23:55 A přitom tisíce lidí nadšeně
  hltalo jeho vize
 • 01:23:59 o úpadu Habsburků.
 • 01:24:01 -Ale kolik těch předpovědí
  se doopravdy uskutečnilo?
 • 01:24:05 Málo, velice málo.
 • 01:24:07 -Ano, to mu všichni vyčítají.
 • 01:24:09 Ale ti samí přijali
  život v labyrintu.
 • 01:24:13 On však nikdy.
 • 01:24:16 Možná měl způsoby, které nás
  pohoršují, ale neohnul se.
 • 01:24:22 Věř mi, Johanko,
  že to byl právě Drabík,
 • 01:24:27 kdo mi dodával sílu
  uprostřed nářků a rezignace.
 • 01:24:37 Občas jsem se hnal za přeludy,
  tahal vás všude s sebou.
 • 01:24:46 Byla jsi se mnou vůbec šťastná?
 • 01:24:50 -Ty víš, Jene,
  že ta nejšťastnější.
 • 01:24:54 To nebyly žádné přeludy.
  Naděje není přelud.
 • 01:25:25 -Jene, musíme jít!
  Jinak se odsud nedostaneme!
 • 01:25:31 Měli jsme odejít už dávno
  Pořád jsi to jenom odkládal!
 • 01:25:35 -Kdo mohl tušit,
  že si Lešno zapálí sami Poláci?
 • 01:25:39 -Záleží ti na knihách
  víc než na dětech?!
 • 01:25:42 -Jděte! Poběžím za vámi.
  -Jak myslíš.
 • 01:25:49 -Čtyřicet let mojí práce!
  Moje knihy!
 • 01:26:00 -Celé Lešno vyhořelo.
 • 01:26:02 Několikrát v životě
  o všecko přišel.
 • 01:26:07 Pohřbil dvě manželky,
 • 01:26:09 dvě děti mu zemřely
  a stejně ho to nezlomilo.
 • 01:26:14 Jedno jediné nechápu, že po tom
  všem, neztratil víru v Boha.
 • 01:26:22 Neříkejte mi,
  že mu chybí velkolepost.
 • 01:26:26 Že z něj nic nevyzařuje.
  -Čekali jsme něco jiného, mistře.
 • 01:26:32 -Co?
 • 01:26:35 Že bude sedět na koni
  a třímat korouhev?
 • 01:26:38 Já maluju to, co vidím.
  Pravdu!
 • 01:26:42 A vidím muže, který ze sebe
  dokázal dostat všechno.
 • 01:26:47 -Nezlobte se. Měli jsme
  prostě odlišnou představu.
 • 01:26:56 -Né, nic! Vy si nechte peníze
  a já si nechám obraz.
 • 01:27:02 Tohle jsem udělal pro přítele.
 • 01:27:06 Dokázal mi dát víc,
  než vy mi dokážete nabídnout.
 • 01:27:19 -Nebudeš dnes malovat?
 • 01:27:22 -Jsem hotový, Jene.
 • 01:27:24 -Cože?
  Tys už ten portrét dokončil?
 • 01:27:28 -Popravdě,
  byl hotový už posledně.
 • 01:27:33 -Proč jsi mi to neřekl hned?
 • 01:27:52 Ano, tohle jsem já.
 • 01:27:56 Obávám se, že bratry
  tímhle obrazem moc nepotěšíš.
 • 01:28:02 -Už tu byli.
  -Proč si ho neodvezli?
 • 01:28:08 -Ať si nechají svoje peníze.
  Tohle jsem namaloval pro tebe, Jene
 • 01:28:15 Nechám ti ho poslat.
 • 01:28:21 -Jsi vzácný člověk,
  mistře Rembrandte.
 • 01:28:27 Bůh tě obdařil velkým srdcem
  a obrovským talentem.
 • 01:28:36 -Mně to spíš připadá
  jako prokletí.
 • 01:28:40 Přestalo mě to těšit.
 • 01:28:43 -Ano, někdy to vypadá,
  že je na světě příliš mnoho tmy.
 • 01:28:52 Že není místo pro čirou radost,
  pro laskavé přátelství.
 • 01:28:59 Bojím se, že nakonec i z Boha
  jsme udělali jen někoho,
 • 01:29:06 kdo má lidi strašit.
 • 01:29:09 Ale takový Bůh není.
 • 01:29:13 Štěstí se v mém životě často
  rozplynulo jako letní sníh.
 • 01:29:21 Přicházelo a zase mizelo.
 • 01:29:26 Bál jsem se,
  že už není žádná naděje.
 • 01:29:31 Víš, já jsem to nikdy
  s Bohem nevzdal.
 • 01:29:39 Vím, že je to s námi lidmi
  hodně špatné,
 • 01:29:46 ale také vím,
  že ještě nejsme úplně ztraceni.
 • 01:29:51 Bůh ti žehnej, příteli.
 • 01:32:32 Skryté titulky: K. Komárková
  Česká televize, 2020

Související