iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 3. 2020
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

39 hlasů
47249
zhlédnutí

Tábor – sen, město, symbol

Letos na jaře oslaví 600 let své existence město, které vešlo do světových dějin tak jako jeho zakladatelé – Husité. Dokumentární film zachycuje nevšední příběh města Tábor.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Tábor – sen, město, symbol

 • 00:00:09 Město přede mnou je pro náš národ
  a naši zem zcela výjimečné.
 • 00:00:15 Jeho význam dokonce přesahuje
  daleko za hranice státu.
 • 00:00:19 A nejen to.
 • 00:00:21 Mělo zásadní vliv i na celou
  křesťanskou víru.
 • 00:00:30 Obracelo se k němu mnoho našich
  významných osobností, myslitelů
 • 00:00:34 i politiků,
  především v době,
 • 00:00:37 kdy bylo třeba posílit
  národní sebevědomí.
 • 00:00:41 O jeho odkaz se opíral
  i náš první prezident,
 • 00:00:44 Tomáš Garrigue Masaryk,
  při vzniku
 • 00:00:46 samostatného
  Československého státu.
 • 00:00:50 Ale nepředbíhejme,
  protože příběh tohoto města
 • 00:00:54 začíná hluboko ve středověku.
 • 00:00:59 V řadě významných knih
  o tomto období
 • 00:01:01 se jeho jméno objevuje
  poměrně často.
 • 00:01:04 Původně je to jméno hory,
  která se nachází v Galileji.
 • 00:01:08 Město leží v jižních Čechách.
  Tábor.
 • 00:01:41 Kdybychom šli po této cestě
  na začátku roku 1420,
 • 00:01:45 viděli bychom přicházet
  zástupy lidí,
 • 00:01:48 kteří snili o svobodném místě,
 • 00:01:50 kde by mohli bez následků
  praktikovat svoji víru.
 • 00:01:53 O místě bez pánů a poddaných.
 • 00:01:57 Tábor však nevznikl
  jen díky jejich snu.
 • 00:02:00 K založení města vedla celá řada
  příčin.
 • 00:02:02 A jedna z nich se odehrála
  daleko odsud,
 • 00:02:05 na Starém Městě Pražském.
 • 00:02:12 Na začátku 15. století byla smrt
  všudypřítomnější
 • 00:02:16 a nevyzpytatelnější
  než kdykoliv předtím.
 • 00:02:20 Evropou se nezadržitelně šířily
  hlad a mor.
 • 00:02:25 Lidé se s nadějí obraceli
  k církvi
 • 00:02:27 a ta situaci bravurně využila.
 • 00:02:30 Z ochromujícího strachu lidí
  sílila a bohatla.
 • 00:02:35 Korupce mezi církevními hodnostáři
  dosahovala hrozivých rozměrů.
 • 00:02:39 O moc soupeřili tři papežové.
 • 00:02:42 Západní svět se otřásal
  v základech.
 • 00:02:45 Odpovědí byly reformní myšlenky,
  které se rozletěly Evropou.
 • 00:02:49 V Čechách se jednou z osobností
  volající po nápravě církve
 • 00:02:53 stal kněz, Jan Hus.
 • 00:02:56 Jeho slova byla slyšet
  nejen na Pražské univerzitě,
 • 00:03:00 ale i v kostelích a kaplích.
 • 00:03:15 I zde, v Betlémské kapli,
  formoval Hus svoji kritiku.
 • 00:03:19 Žádal, aby se církev vzdala
  svého majetku.
 • 00:03:22 Možná právě z tohoto místa
  poprvé zazněla tato slova:
 • 00:03:26 "Nešťastným bohatstvím,
  v němž církev tone, zjedovatělo,
 • 00:03:31 a otráveno jest téměř všechno
  křesťanstvo.
 • 00:03:35 Psi se o kost hrýžou.
  Vezmi kost a přestanou."
 • 00:03:40 Ve svých pracích otevřeně
  kritizoval mravní úpadek církve.
 • 00:03:44 A proto velmi rychle upadl
  v nemilost.
 • 00:04:10 V roce 1412 byl Jan Hus donucen
  opustit Prahu.
 • 00:04:15 Jedno ze svých útočišť našel tady,
  na Kozím Hrádku
 • 00:04:18 nedaleko Sezimova Ústí.
 • 00:04:21 Zde pracoval na svých rukopisech
  a také kázal.
 • 00:04:24 Ovšem do kostela nesměl.
  A proto,
 • 00:04:28 jak sám svoje působení popsal,
  kázal v duchu prvních apoštolů:
 • 00:04:31 dům od domu, mezi ploty,
  mezi políčky,
 • 00:04:35 v lesích a na cestách.
 • 00:04:42 Své učení chtěl obhájit
  na kostnickém koncilu.
 • 00:04:45 Římský král, Zikmund Lucemburský,
  mu sice zaručil bezpečný příchod,
 • 00:04:51 návrat mu však zaručit nemohl.
 • 00:04:54 Jeho vliv nestačil na církevní moc
  a tak byl Jan Hus
 • 00:04:58 6. července 1415 odsouzen,
  zjednodušeně řečeno, za kacířství,
 • 00:05:05 byl zbaven kněžského úřadu
  a následně upálen na hranici.
 • 00:05:11 Jeho popel pak vysypali do řeky
  Rýn.
 • 00:05:20 Jeho působení na jihu Čech
  však zanechalo osudovou stopu.
 • 00:05:24 Povzbudil odhodlání těch,
  kteří žádali církev,
 • 00:05:27 aby změnila svoje chování.
 • 00:05:30 A nebyli to jen prostí lidé.
  Bylo mezi nimi
 • 00:05:32 mnoho pánů, zemanů i bohatých
  měšťanů.
 • 00:05:36 Husova trýznivá smrt
  se pak stala doslova
 • 00:05:38 společenskou rozbuškou.
 • 00:05:41 A jeho příznivci přijali
  nejen jeho odkaz, ale i jméno.
 • 00:05:45 Stali se husity.
 • 00:05:52 Katolické kostely byly husitům
  pochopitelně zakázány.
 • 00:05:56 Pro středověkého člověka
  byla ztráta náboženské praxe
 • 00:05:59 naprosto nepřijatelná.
 • 00:06:02 Přišel by o naději
  dostat se do nebe.
 • 00:06:05 Proto husité hledali nová místa,
  kde by mohli praktikovat svou víru.
 • 00:06:15 Inspirací jim bylo biblické místo,
  na kterém se
 • 00:06:17 podle křesťanské tradice událo
  Proměnění Páně.
 • 00:06:22 Galilejská hora Tábor.
 • 00:06:24 Proto se husité začali scházet
  na kopcích
 • 00:06:27 a nazývali je podle této hory.
 • 00:06:29 První takovou horou Tábor v Čechách
  se stal tento vrch - Burkovák.
 • 00:06:40 14 kilometrů odtud směrem na západ
  leží Písek.
 • 00:06:44 25 kilometrů na východ
  pak Sezimovo Ústí.
 • 00:06:47 Ze všech stran sem přicházely davy
  husitů.
 • 00:06:50 Oltář nahradili plátnem
  rozprostřeným na zemi.
 • 00:06:55 Byli pronásledováni a zavrženi
  katolickou církví -
 • 00:06:58 už to byli táborité.
 • 00:07:07 A slovo Tábor pro ně neznamenalo
  jen horu.
 • 00:07:11 Bylo to i shromáždění
  pod širým nebem
 • 00:07:14 a byli to i ti,
  kteří se na hoře sešli.
 • 00:07:17 Slovo Tábor se začalo šířit
  Evropou.
 • 00:07:20 Proniklo do vojenské mluvy
  a nabývalo mnoha dalších významů.
 • 00:07:26 Místa jako Burkovák
  se objevovala po celém království.
 • 00:07:30 Pro husity znamenala možnost napít
  se z kalicha,
 • 00:07:34 tedy přijímat podobojí.
 • 00:07:36 Kromě Těla Páně v podobě chleba
  také Kristovu krev
 • 00:07:40 v podobě vína z kalicha.
 • 00:07:44 Kalich se stal symbolem
  jejich víry
 • 00:07:46 a zároveň předmětem sporu
  s církví.
 • 00:07:49 Sporu, který brzy přinesl
  nečekané následky.
 • 00:07:56 Na začátku listopadu 1419
  opustilo asi 300 husitů
 • 00:08:01 Sezimovo Ústí.
 • 00:08:03 Jejich výprava se stala
  další sudičkou
 • 00:08:06 v příběhu zrození města Tábor.
 • 00:08:13 Vydali se do Prahy na manifestační
  celozemský sraz husitských obcí.
 • 00:08:18 Už to však nebylo jen poutní
  procesí,
 • 00:08:21 husité měli zbraně,
  i když primitivní.
 • 00:08:24 Většinou to byly upravené
  zemědělské nástroje.
 • 00:08:29 Zřejmě už tušili,
  že jednání se zástupci
 • 00:08:31 krále Zikmunda nebude snadné.
 • 00:08:40 K prvnímu skutečnému konfliktu
  došlo v těchto místech.
 • 00:08:44 U obce Živohošť nedaleko dnešní
  slapské přehrady.
 • 00:08:47 A při bitvě asi třetina husitů
  padla nebo byla zajata.
 • 00:09:01 Po bitvě se výprava rozdělila.
 • 00:09:03 Část husitů se vracela
  do Sezimova Ústí,
 • 00:09:06 ale nebyli vpuštěni do města
  a museli zůstat před hradbami.
 • 00:09:10 Druhá skupina se vydala do Plzně,
  která se na krátký čas
 • 00:09:14 stala centrem husitského hnutí.
 • 00:09:21 Plzeň žila nejen husitstvím,
  ale hlavně očekávaným příchodem
 • 00:09:26 nové Kristovy říše.
  Husitští kazatelé
 • 00:09:30 se připravovali
  na předpovězený KONEC SVĚTA,
 • 00:09:33 ve který věřil i mistr Jan Hus.
 • 00:09:36 Nabádali občany města
  i okolních vesnic,
 • 00:09:39 aby opustili své domovy, rodiny
  i povolání.
 • 00:09:49 Davové poblouznění vrcholilo
  a kazatelé prorokovali:
 • 00:09:53 "Je otázkou dní, kdy slunce
  v temnost se obrátí
 • 00:09:57 a drak svým ocasem
  strhne hvězdy z oblohy!"
 • 00:10:01 Konec světa byl vypočten
  na 14. února 1420.
 • 00:10:05 Už tenkrát to byl svátek
  svatého Valentýna,
 • 00:10:08 který, jak víme,
  ne vždy naplní naše očekávání.
 • 00:10:12 A v tomhle případě
  bylo zklamání ohromné.
 • 00:10:15 Konec světa nenastal.
 • 00:10:18 A tak je tu další ze sudiček,
  které stojí nad kolébkou
 • 00:10:21 města Tábor.
 • 00:10:23 Byl to právě velký zmatek
  způsobený tím,
 • 00:10:26 že nepřišla předpokládaná
  apokalypsa.
 • 00:10:29 Důvěra v kazatele výrazně ochabla
  a ti byli nuceni hledat
 • 00:10:33 nejen vysvětlení,
  ale především řešení toho, jak dál.
 • 00:10:37 Velmi rychle přicházejí
  s novou vizí.
 • 00:10:40 Antikrista je třeba porazit
  na bitevním poli.
 • 00:10:44 Toho se chopili právě husiti,
  kteří zůstali před branami
 • 00:10:47 Sezimova Ústí
  a 21. února 1420 se města zmocnili.
 • 00:10:53 Bylo to pouhý týden
  po předpokládaném konci světa.
 • 00:10:58 Ze strategických důvodů pak ještě
  potřebovali dobýt hradiště
 • 00:11:02 na nedaleké ostrožně.
 • 00:11:09 Slovo ostrožna se dnes už příliš
  nepoužívá,
 • 00:11:13 ale ona tu stále je,
  i když schovaná
 • 00:11:15 pod bujnou vegetací.
 • 00:11:18 Je to vlastně přírodní pevnost,
  kterou tvoří příkrý sráz
 • 00:11:21 a pod ním řeka Lužnice
  a Tismenický potok.
 • 00:11:26 Původní Hradiště vyrostlo
  na tomto strategickém místě
 • 00:11:29 už ve 13. století.
 • 00:11:34 Postupně z něj zbyl jen starý dvůr
  a kaple,
 • 00:11:38 která se několikrát ocitla
  v troskách,
 • 00:11:40 ale pokaždé z nich povstala
  a naposledy sloužila
 • 00:11:43 jako hřbitovní kostel.
 • 00:11:49 A pak jsou tu ještě pozůstatky
  hradu a tato věž,
 • 00:11:53 která jediná přečkala bouřlivou
  historii až do dnešních časů.
 • 00:11:57 Ale vraťme se k husitům,
  kteří dobyli Sezimovo Ústí.
 • 00:12:01 To, že obsadili ještě hradiště
  na této ostrožně
 • 00:12:04 mělo pro vznik města Tábor
  zásadní význam.
 • 00:12:10 Získali tak důležitou strategickou
  převahu
 • 00:12:14 a zároveň zajistili desítkám,
  možná i stovkám husitů
 • 00:12:18 ochranu a přístřeší
  v mrazivém předjaří.
 • 00:12:28 Vůdci budoucích táboritů
  byli převážně měšťané
 • 00:12:31 a možná právě proto rozhodli,
  že tady na ostrožně
 • 00:12:34 postaví vlastní město.
 • 00:12:37 A tak doposud spíše symbolický
  Tábor
 • 00:12:40 začal dostávat zcela hmatatelnou
  a reálnou podobu.
 • 00:12:44 Tímto krokem také demonstrovali
  svrchovanou moc,
 • 00:12:47 která byla schopna vzdorovat
  nejen nepřátelům jejich víry,
 • 00:12:51 ale i samotnému králi.
 • 00:12:53 Vznikla obec jménem
  Hradiště hory Tábor.
 • 00:13:05 Informace o založení nové obce
  dorazila i k plzeňským husitům.
 • 00:13:10 A ti se rozhodli připojit
  ke svým druhům na jihu Čech.
 • 00:13:15 Byl mezi nimi i muž,
  jehož jméno záhy dosáhlo věhlasu
 • 00:13:19 srovnatelného s Janem Husem.
 • 00:13:30 A tím mužem byl Jan Žižka.
 • 00:13:33 Jeho hvězda vyšla za soumraku
  25. března 1420.
 • 00:13:39 U Sudoměře tehdy narazila výprava
  husitů
 • 00:13:42 na královské těžkooděnce
  na koních.
 • 00:13:45 A ti se chystali, že houf
  náboženských blouznivců rozpráší.
 • 00:13:50 Královští vojáci měli ohromnou
  přesilu a vojenský výcvik,
 • 00:13:53 takže vůbec nepočítali
  s nějakým větším odporem.
 • 00:13:57 No, trochu se přepočítali.
 • 00:14:03 Žižka se přesile postavil.
 • 00:14:05 Dokázal se v nastalé situaci
  rychle zorientovat.
 • 00:14:08 Uvědomil si, že z boku ho chrání
  rybníky.
 • 00:14:12 A tak na hrázi v čele obrany
  spojil dvanáct vozů
 • 00:14:15 do pověstné vozové hradby.
 • 00:14:19 Železné pány překvapil
  tuhým odporem.
 • 00:14:21 Boj trval několik hodin
  až do setmění.
 • 00:14:25 V nepřehledném terénu
  a v nulové viditelnosti
 • 00:14:28 dali nakonec stoupenci krále
  přednost životu a ustoupili.
 • 00:14:32 Žižka a Bůh
  se postarali o zázrak.
 • 00:14:39 Něco takového si možná mysleli
  husitští bojovníci,
 • 00:14:42 kteří vyhráli tuhle přelomovou
  bitvu
 • 00:14:45 mezi rybníky Markovec a Škaredý.
 • 00:14:48 Ale nutno poznamenat,
  že Žižka v té době
 • 00:14:50 nebyl vrchním velitelem husitských
  bojovníků.
 • 00:14:54 A nešlo o první použití
  vozové hradby.
 • 00:14:57 Projevil však mimořádnou rozhodnost
  a intuici podpořenou
 • 00:15:02 mnohaletými zkušenostmi.
 • 00:15:07 Ty získal během své kariéry
  profesionálního vojáka
 • 00:15:10 nejen v Čechách, ale i v Polsku
  ve službách krále Vladislava II.,
 • 00:15:15 nebo jinde za hranicemi
  Českého státu.
 • 00:15:19 Pro husity jeho vojenské umění,
  kterého naplno využil
 • 00:15:24 právě u Sudoměře, znamenalo,
  že našli svého velkého vojevůdce.
 • 00:15:34 V době, kdy do Tábora přišel
  Jan Žižka,
 • 00:15:36 vypadalo město pochopitelně
  úplně jinak.
 • 00:15:39 Stavělo se především ze dřeva,
  na kamenné stavby
 • 00:15:42 nebyl v té hektické době čas.
 • 00:15:45 A protože spíše než městem
  byl Tábor vojenským ležením,
 • 00:15:48 měli absolutní přednost
  pevné hradby.
 • 00:16:03 V jarních měsících roku 1420
  neustále rostl počet příchozích.
 • 00:16:08 Historici mají za to,
  že v Táboře se usadili husité
 • 00:16:11 z 200 vesnic, městeček
  a měst.
 • 00:16:15 A venkovští lidé s sebou přinášeli
  nejen svůj majetek a své zvyky,
 • 00:16:19 ale také domácí zvířata.
 • 00:16:22 To všechno způsobovalo nepořádek
  a chaos.
 • 00:16:28 Obyvatelé Tábora tedy začali volat
  po organizaci a řádu.
 • 00:16:32 Mezi duchovními a vojenskými vůdci
  si zvolili čtyři hejtmany.
 • 00:16:36 Jedním z nich se stal
  Jan Žižka.
 • 00:16:39 A potřeba řádu podpořena touhou
  přežít a zajistit městu budoucnost
 • 00:16:44 nahrávala spíše jeho pragmatismu
  a pevnému velení
 • 00:16:48 než duchovním ideálům.
 • 00:17:00 Již od počátku měla táborská obec
  vlastní vojsko.
 • 00:17:04 To provádělo úspěšné výpady
  na okolní kláštery.
 • 00:17:08 Táborité je vypalovali a pustošili.
 • 00:17:11 Ničili i vzácné sochy, obrazy
  a knihy.
 • 00:17:14 Uloupený majetek pak sloužil městu
  a jeho obyvatelům rovným dílem.
 • 00:17:21 Avšak idea bratrského města,
  kde jsou si všichni rovni,
 • 00:17:24 nevydržela ani půl roku.
 • 00:17:26 Již od podzimu 1420 začali táborští
  vybírat dávky
 • 00:17:31 od vesnických poddaných
  a stali se tak feudální vrchností,
 • 00:17:35 která přijala zvyky
  ostatních držitelů půdy.
 • 00:17:39 Pod vedením hejtmanů podnikali
  táborité
 • 00:17:42 také mnoho výpadů
  po celých jižních Čechách.
 • 00:17:51 Mezi první místa,
  na která husitská vojska zaútočila,
 • 00:17:55 patřilo paradoxně i Sezimovo Ústí.
 • 00:17:58 Město, které bylo pro mnohé husity
  původním domovem,
 • 00:18:02 se najednou stalo největším
  nebezpečím a slabinou.
 • 00:18:06 Žižka i ostatní velitelé
  dobře věděli,
 • 00:18:09 že město by nepřátelům
  poskytlo zázemí
 • 00:18:12 při útoku na Tábor.
 • 00:18:14 A tak 30. března 1420
  bylo Sezimovo Ústí zcela vypáleno.
 • 00:18:22 Tahle tragédie ovšem přinesla
  z dnešního pohledu nečekaný efekt.
 • 00:18:27 Odborníci nazývají Sezimovo Ústí
  českými Pompejemi.
 • 00:18:32 Požár totiž přeměnil středověké
  město
 • 00:18:34 v dnešní ohromné archeologické
  naleziště,
 • 00:18:38 které postupně vydává
  svá svědectví.
 • 00:18:42 Díky tomu můžeme nahlédnout
  do způsobu života
 • 00:18:46 tehdejších obyvatel
  a doslova se dotýkat
 • 00:18:50 předmětů jejich všedního dne.
 • 00:18:58 I díky těmto nálezům máme dnes
  mnoho informací
 • 00:19:01 o životě ve středověkém městě.
 • 00:19:04 Jak jeho obyvatelé uchovávali
  potraviny, v čem vařili
 • 00:19:08 a z čeho jedli, ale i jak zdobili
  kachlová kamna
 • 00:19:11 nebo s čím si hrály jejich děti.
 • 00:19:18 Události ale běžely v hektickém
  tempu.
 • 00:19:21 1. Března 1420 vyhověl papež
  Martin V. prosbě krále Zikmunda
 • 00:19:27 a deklaroval křížovou výpravu
  proti husitům.
 • 00:19:31 Už do dvou měsíců překročila
  králova vojska hranice země!
 • 00:19:36 Začátkem května kapituloval
  před křižáky Hradec Králové
 • 00:19:40 a vojska se u Kutné Hory
  začala formovat k útoku na Prahu.
 • 00:19:51 V průběhu května přicházeli
  na pomoc Praze nejen táborité,
 • 00:19:55 ale i husité z Lounska, Žatecka
  a Slánska.
 • 00:19:59 Sílící křižácká vojska obkličovala
  Prahu.
 • 00:20:02 Chtěli ji vyhladovět.
 • 00:20:04 A tehdy se projevila opět
  Žižkova zkušenost.
 • 00:20:07 Rozeznal nebezpečí
  a rozhodl se tady na Vítkově
 • 00:20:12 bránit zásobovací cestu
  do Prahy.
 • 00:20:14 Narychlo nechal postavit
  dva obranné dřevěné sruby
 • 00:20:17 s příkopy, valy a zátarasy.
 • 00:20:28 Doslova s hrstkou obránců,
  mezi kterými byli i ženy
 • 00:20:32 a s nasazením vlastního života,
  pak odrazil mohutný útok
 • 00:20:36 křižácké jízdy.
 • 00:20:38 A tak před zraky samotného krále,
  který na bitvu osobně dohlížel
 • 00:20:43 z protějšího vrchu, dnešní Letné,
  zopakoval svůj úspěch od Sudoměře.
 • 00:20:49 Je obdivuhodné, co za tak krátkou
  dobu dokázal tento,
 • 00:20:54 na svou dobu vlastně starý,
  60letý muž,
 • 00:20:58 který viděl na jediné oko.
 • 00:21:17 I přes nezpochybnitelné vojenské
  úspěchy
 • 00:21:20 musel Žižka řešit také rozpory
  uvnitř husitského hnutí,
 • 00:21:24 protože se v něm začaly formovat
  skupiny
 • 00:21:27 s ještě radikálnějšími názory
  na víru.
 • 00:21:30 Například Pikartská komunita
  odmítala svátost oltářní.
 • 00:21:35 Ještě vyhraněnější adamité
  pak odmítali
 • 00:21:38 nejen všechny osobní statky,
  ale i šatstvo.
 • 00:21:42 Prvotní nahota se zřejmě postupně
  zvrhla i ve smilstvo.
 • 00:21:46 A takové chování silně věřící
  táborský hejtman
 • 00:21:50 nehodlal tolerovat!
 • 00:21:56 Největší sektářskou skupinu,
  která se shromáždila
 • 00:21:59 kolem Moravana Martina Hůsky,
  nechal Žižka
 • 00:22:02 nejprve z města vyhnat,
  ale pak se rozhodl
 • 00:22:05 pro radikální řešení.
 • 00:22:07 23. dubna 1421 připravil obyvatelům
  Tábora hrůzné představení.
 • 00:22:15 V nedalekých Klokotech,
  na které byl z městských hradeb
 • 00:22:18 dobrý výhled, dal zbořit kostel
  zasvěcený Panně Marii
 • 00:22:23 a v jeho faře nechal padesát
  odpadlíků upálit.
 • 00:22:42 Počátkem roku 1423
  se za nevyjasněných okolností
 • 00:22:46 již zcela slepý Žižka
  s Táborem rozešel.
 • 00:22:51 Stále oddán husitské myšlence
  nejprve uzavřel smír s Pražany
 • 00:22:55 a následně se vydal na Moravu
  ovládanou Zikmundem.
 • 00:23:03 Při obléhání Přibyslavi
  však 11. října 1424
 • 00:23:08 podlehl nemoci a zemřel.
 • 00:23:11 Legendární husitský vojevůdce
  po sobě zanechal vojsko,
 • 00:23:15 které si začalo říkat SIROTCI.
 • 00:23:26 Žádná ze čtyř křižáckých výprav
  nedokázala porazit husitská vojska.
 • 00:23:31 Tak Zikmund začal,
  řekněme diplomaticky,
 • 00:23:34 využívat rozporů mezi názory
  jednotlivých husitských frakcí.
 • 00:23:39 To vedlo až k ozbrojenému
  konfliktu,
 • 00:23:42 který vyvrcholil u Lipan.
 • 00:23:53 Postavila se zde proti sobě
  polní vojska Táborů a Sirotků
 • 00:23:57 vedená Prokopem Holým
  a vojska tzv. panské koalice
 • 00:24:02 vedená bývalým Žižkovým
  spolubojovníkem
 • 00:24:04 Divišem Bořkem z Miletínka.
 • 00:24:07 Tomu se podařilo,
  díky skvělé taktice,
 • 00:24:10 početnější husitské vojsko
  drtivě porazit.
 • 00:24:23 Bitva u Lipan,
  která proběhla v květnu 1434,
 • 00:24:27 je dodnes mnohými Čechy vnímána
  jako bratrovražedný boj,
 • 00:24:32 který ublížil celé zemi a národu.
 • 00:24:36 Fakticky se ale také bojovalo
  o moc a majetek
 • 00:24:39 vzešlý z husitských válek.
 • 00:24:42 Výsledkem tedy nebyla porážka
  celého národa,
 • 00:24:44 ale především radikálního Tábora
  a jeho spojenců.
 • 00:24:55 Pro město samotné však
  bitva u Lipan neznamenala konec,
 • 00:24:59 ale nový začátek.
 • 00:25:01 17 let po svém vzniku
  uzavřel husity vysněný Tábor
 • 00:25:06 dohodu se svým úhlavním nepřítelem
  Zikmundem Lucemburským
 • 00:25:10 a proměnil se v královské město.
 • 00:25:14 Z městské pečeti a znaku
  zmizela hora i kalich
 • 00:25:17 a nahradil je říšský dvouhlavý
  orel.
 • 00:25:24 Díky dohodě s králem získalo město
  odměnou
 • 00:25:27 nejen výjimečné postavení
  a privilegia,
 • 00:25:30 ale hlavně uchránilo bohatství
  nabité v husitských válkách,
 • 00:25:34 které využilo ke svému dalšímu
  politickému
 • 00:25:38 a zejména stavebnímu rozmachu.
 • 00:25:41 Dřevěné budovy začaly nahrazovat
  kamenné.
 • 00:25:48 Náměstí každého města je nejen
  jeho společenským, kulturním
 • 00:25:51 a obchodním centrem,
  ale také jeho výkladní skříní.
 • 00:25:56 A Táborští toužili ukázat,
  že patří mezi nejvýznamnější města
 • 00:26:00 celého království.
 • 00:26:01 V první čtvrtině 16. století
  proto právě zde
 • 00:26:05 vyrostly dvě nejvýznamnější stavby
  celého města.
 • 00:26:09 Radnice a kostel.
 • 00:26:16 Přestavba dřevěného kostela
  Proměnění Páně
 • 00:26:19 byla jednoznačným symbolem návratu
  katolické víry
 • 00:26:23 do protestantského Tábora.
 • 00:26:25 Dokončena byla v září 1512
  a kostel se stal
 • 00:26:29 jednou z dominant města.
 • 00:26:36 V průběhu dalších staletí
  svou podobu několikrát změnil.
 • 00:26:40 Mohly za to především požáry,
  které byly největším nepřítelem
 • 00:26:44 středověkých sídel.
 • 00:26:46 Proto postupně přibyly renesanční
  ozdobné štíty
 • 00:26:50 a barokní báň na vysoké zvonici.
 • 00:26:53 Novogotický oltář v interiéru
  kostela
 • 00:26:56 s vyobrazením Proměnění páně,
  je připomínkou
 • 00:26:59 mnoha katolických světců.
 • 00:27:02 Najdeme mezi nimi svatého Cyrila
  a Metoděje,
 • 00:27:05 svatého Vojtěcha
  nebo svatého Petra a Pavla.
 • 00:27:09 Jedinečné jsou i kostelní varhany.
 • 00:27:12 Mají více než 4000 píšťal,
  a doposud patří
 • 00:27:16 mezi největší v Česku.
 • 00:27:25 I uvnitř kostela se velmi
  harmonicky mísí jednotlivé styly.
 • 00:27:31 Gotika se tu potkává s barokem
  a s novogotikou.
 • 00:27:35 Trojlodní chrám působí velmi útulně
  a zároveň impozantně.
 • 00:27:55 Vzestup a bohatství Tábora
  však nejvíce ukazovala
 • 00:27:58 stavba radnice.
 • 00:28:00 Stejně jako byl Tábor symbolem
  husitské moci,
 • 00:28:03 měla nová radnice symbolizovat moc
  městské rady.
 • 00:28:11 Na podobu radnice a její funkci
  měli Táborští velmi přesný názor.
 • 00:28:15 Chtěli, aby se stala místem
  setkávání
 • 00:28:18 a aby v ní našel prostor
  k vyjádření každý občan.
 • 00:28:21 Tenhle požadavek přímo odkazoval
  na původní ideály husitské obce.
 • 00:28:31 Architekt Wendel Roskopf
  jejich zadání splnil.
 • 00:28:36 V budově vystavěl impozantní
  prostor,
 • 00:28:38 který je druhým největším
  gotickým sálem v zemi.
 • 00:28:43 Druhé místo je v tomto případě
  přijatelné,
 • 00:28:45 protože větší je už jen
  Vladislavský sál na Pražském hradě.
 • 00:28:52 Tento sál
  je důkazem velké změny.
 • 00:28:55 Původní, dá se říci, vojenská obec
  s dřevěnými stavbami
 • 00:29:00 se mění v ambiciózní a sebevědomé
  kamenné město.
 • 00:29:04 Táborští si tu nechali zhotovit
  i krásný městský znak.
 • 00:29:09 Původně byl barevný a zlacený
 • 00:29:11 a jsou na něm i postavy
  Jana Husa a Jana Žižky.
 • 00:29:16 I tím se chtěli přihlásit
  k husitskému odkazu.
 • 00:29:30 Při výzdobě sálu se architekt
  Roskopf dopustil
 • 00:29:34 údajně malé škodolibosti.
 • 00:29:36 Na jednom křížení klenby
  nechal udělat zlacené holé zadnice.
 • 00:29:42 Prý proto, že mu pozdě platili.
 • 00:29:45 Ale možná je to jen pomluva těch,
  kteří Táboru
 • 00:29:47 tenhle nádherný sál záviděli.
 • 00:29:58 Historické centrum Tábora
  se může pochlubit
 • 00:30:01 ještě dalším stavebním unikátem.
 • 00:30:04 A ten se nachází pode mnou,
  tedy pod Žižkovým náměstím
 • 00:30:07 a také pod domy,
  které ho obklopují.
 • 00:30:13 Táborské podzemí se začalo budovat
  už v 15. století.
 • 00:30:17 Na 18 hektarech bylo tehdy
  namačkáno zhruba 600 domů.
 • 00:30:22 A protože se nemohli rozšiřovat
  ani doprava, ani doleva,
 • 00:30:25 muselo se vyrazit, tedy spíš razit,
  směrem dolů, do podzemí.
 • 00:30:37 Městské podloží je skalnaté
  a tak je dobře patrné
 • 00:30:40 jak obrovské úsilí muselo být
  při budování sklepů vynaloženo.
 • 00:30:46 Byly však velice důležité.
 • 00:30:48 Sloužily k uchovávání potravin,
  ale také jako bezpečný úkryt
 • 00:30:52 pro obyvatele domů
  a jejich zvířata.
 • 00:30:59 Hloubení sklepů,
  čili takzvaných lochů,
 • 00:31:02 bylo v podstatě těžkou hornickou
  prací.
 • 00:31:05 Podzemní prostory tu dosahují místy
  hloubky až 16 metrů
 • 00:31:09 a jsou ve třech patrech nad sebou.
 • 00:31:12 Je tu stálá teplota
  kolem 10 stupňů Celsia.
 • 00:31:15 Takže v létě chránily před horkem
  a v zimě před mrazem.
 • 00:31:23 Jak brzy táborští zjistili,
  byly to také ideální podmínky
 • 00:31:27 pro skladování piva.
 • 00:31:29 Na začátku 16. století
  už bylo ve městě 13 pivovarů
 • 00:31:34 a Tábor zásoboval tímto lahodným
  mokem na 130 vsí a měst v kraji.
 • 00:31:46 Město se rozrůstalo a vzkvétalo.
 • 00:31:49 Obyvatelé tak potřebovali
  víc místa, lepší zázemí
 • 00:31:52 a také víc vody.
 • 00:31:54 A právě ta byla již od vzniku města
  jeho největší slabinou.
 • 00:32:03 Problém s nedostatkem vody vyřešili
  Táborští v roce 1492.
 • 00:32:08 Tehdy přehradili údolí
  Tismenického potoka sypanou hrází
 • 00:32:13 dlouhou téměř 300 metrů.
 • 00:32:16 Vytvořili tak unikátní technické
  dílo,
 • 00:32:19 které je dnes nejstarší přehradní
  nádrží u nás.
 • 00:32:27 V blízkosti hráze postavili
  vodárnu,
 • 00:32:30 která sloužila dlouhých 365 let.
 • 00:32:37 Z ní čerpali vodu
  do městských kašen.
 • 00:32:40 Ty však nebyly na okrasu.
 • 00:32:42 Byl to po mnoho let zcela
  nenahraditelný zdroj
 • 00:32:45 pitné i užitkové vody.
 • 00:32:50 Vodní plocha nad hrází
  je ohromná.
 • 00:32:53 Je 3x větší než město samotné.
 • 00:32:55 A jméno dostala podle biblické řeky
  ve Svaté zemi, tedy Jordán.
 • 00:33:05 A právě Jordán zásadně proměnil
  podobu města.
 • 00:33:09 Byl dostatečným zdrojem vody,
  a postupně se stal místem
 • 00:33:12 k odpočinku a zábavě
  a jedinečným přírodním areálem.
 • 00:33:20 Říká se, že čas plyne jako voda.
 • 00:33:24 A hladina Jordánu je takovým němým
  svědkem historie města.
 • 00:33:29 Jeho časů dobrých, i těch horších.
 • 00:33:39 Po Bílé hoře se katolická víra
  stala po dvou stoletích
 • 00:33:42 opět výhradním náboženstvím
  v Zemích Koruny české.
 • 00:33:47 Podporu v návratu k "pravé víře"
  našli kněží
 • 00:33:50 v historii nedalekých Klokot.
 • 00:33:53 Ty byly již dlouho známé takzvaným
  Mariánským zázrakem.
 • 00:34:01 Legenda vypráví,
  že v lukách nad Lužnicí,
 • 00:34:05 což bylo někde v těchto místech,
  spatřili pasáci krásnou dívku
 • 00:34:10 celou v bílém.
 • 00:34:12 Procházela se prý mezi dobytkem
  a mluvila o Bohu.
 • 00:34:16 Pověděli o tom dalším lidem,
  ti se seběhli a čekali,
 • 00:34:20 zda se dívka opět objeví.
 • 00:34:22 A měli štěstí. Když se jí však
  zeptali na její jméno,
 • 00:34:26 snesli se shůry andělé
  a vynesli dívku k nebesům.
 • 00:34:30 Z oblak potom volali:
  Maria jest jméno její.
 • 00:34:39 Panna Maria prý vyšla ze studánky
  zvané Dobrá voda.
 • 00:34:44 Proto byla nad studánkou postavena
  tato kaplička a křížová cesta,
 • 00:34:48 která k ní vede.
 • 00:34:57 V Klokotech samotných byl potom
  pro příchozí poutníky
 • 00:35:00 postaven kostel zasvěcený
  Panně Marii.
 • 00:35:03 A to na stejném místě,
  kde kdysi nechal Žižka
 • 00:35:07 původní svatostánek zničit
  a na jehož faře
 • 00:35:10 upálil husitské odpadlíky.
 • 00:35:14 V období pobělohorské rekatolizace
  tak toto místo zažilo
 • 00:35:17 své znovuzrození.
 • 00:35:23 K obnově kostela a jeho výzdobě
  byli přizváni
 • 00:35:26 přední architekti a umělci.
 • 00:35:29 Ti předvedli lidem oslnivou tvář
  církve
 • 00:35:32 v podobě tohoto barokního skvostu.
 • 00:35:37 Za monumentální podobu poutního
  chrámu
 • 00:35:40 vděčíme zejména řádu benediktinů,
  kteří přeměnu kostela
 • 00:35:44 v tento rozlehlý barokní komplex
  začali.
 • 00:35:48 Dokončení díla a výzdoby
  bylo umožněno
 • 00:35:51 díky finančním příspěvkům
  jihočeské šlechty
 • 00:35:55 a bohatých táborských měšťanů.
 • 00:35:59 Počátkem 18. století již opět,
  tak jako před nástupem husitství,
 • 00:36:05 proudily krajinou k tomuto místu
  mohutné zástupy věřících.
 • 00:36:13 Na přelomu 18. a 19. století
  se Tábor stal krajským městem,
 • 00:36:17 ve kterém sídlily státní orgány.
 • 00:36:20 Byla to doba, kdy stát přebíral
  stále větší moc,
 • 00:36:23 ale také zodpovědnost nad životem
  a obranou měst.
 • 00:36:27 Hradby Tábora ztratily svůj původní
  význam.
 • 00:36:36 V červenci roku 1805 se jediným
  rozhodnutím úřadů
 • 00:36:40 změnily v prostou nemovitost,
  která bránila městu v rozkvětu.
 • 00:36:46 Hradby se začaly měnit
  ve zdi nových domů
 • 00:36:49 a sloužily jako zdroj kvalitního
  stavebního materiálu.
 • 00:36:53 Výstavba se vrhla do prostoru,
  který se před ním otevřel,
 • 00:36:57 a podél nádrže Jordán
  se zrodilo Nové Město.
 • 00:37:01 Tedy nová městská čtvrť.
 • 00:37:04 Ale to už se píší 70. léta
  19. století.
 • 00:37:09 V té době žilo v Táboře
  a jeho bezprostředním okolí
 • 00:37:12 téměř 11 tisíc obyvatel.
 • 00:37:20 Vzdělání, pokrok, rozmach
  stavitelství a dopravy
 • 00:37:23 byly patrné po celé zemi.
 • 00:37:25 Tábor se stal důležitým dopravním
  uzlem.
 • 00:37:28 Křížilo se tu hned několik
  tratí.
 • 00:37:31 Ovšem největší pozornost dodnes
  budí ta,
 • 00:37:34 která vede mezi Táborem a Bechyní.
 • 00:37:37 Byla to totiž vůbec první
  elektrifikovaná trať
 • 00:37:40 v celé monarchii.
 • 00:37:45 Byla dlouhá 24 kilometrů
  a slavný český technik
 • 00:37:49 František Křižík pro ni dodal
  veškeré elektrické vybavení.
 • 00:37:55 A protože elektrickou energii
  bylo zapotřebí někde vyrobit,
 • 00:37:58 postavil Křižík i elektrárnu.
 • 00:38:02 Ta ve dne poháněla dráhu
  a v noci napájela osvětlení města.
 • 00:38:06 Svět byl na prahu 20. století.
 • 00:38:13 Češi se stále více obraceli
  ke své minulosti,
 • 00:38:16 ke svému jazyku
  a kladli rakouským úřadům
 • 00:38:19 stále více otázek.
 • 00:38:24 A město našlo odpovědi způsobem,
  který získal obdiv a uznání
 • 00:38:28 nejen v Čechách,
  ale v celé habsburské říši.
 • 00:38:32 4. října 1862 totiž Táborští
  otevřeli
 • 00:38:37 první reálné gymnázium v monarchii.
 • 00:38:44 Jeho profesoři se chopili
  příležitosti
 • 00:38:46 a propojili do té doby
  příkře oddělené
 • 00:38:49 středoškolské vzdělávání
  humanitního a technického směru.
 • 00:38:54 A co víc, hlavním vyučovacím
  jazykem byla poprvé čeština.
 • 00:38:59 To se ale velmi brzy znelíbilo
  oficiálním úřadům
 • 00:39:03 a tak gymnázium uzavřely.
 • 00:39:10 Trvalo téměř deset let,
  než císař František Josef I.
 • 00:39:14 vyhověl žádosti zastupitelů města,
  aby v Táboře
 • 00:39:18 bylo reálné gymnázium otevřeno
  znovu.
 • 00:39:21 Měl však jednu podmínku.
  Novou školní budovu.
 • 00:39:28 A tak bylo 1. července 1906,
  kousek nad hrází Jordánu,
 • 00:39:33 otevřeno nové táborské reálné
  gymnázium.
 • 00:39:37 Na svou dobu to byla moderní
  stavba,
 • 00:39:40 která měla bohatě zdobené průčelí
  s alegorickými obrazy
 • 00:39:43 vlastivědy a stavitelství.
 • 00:39:47 Jak symbolické pro dobu,
  ve které se vše měnilo
 • 00:39:50 a město se rozrůstalo
  do všech směrů.
 • 00:39:57 Společenský vzestup byl nejlépe
  patrný tady v podhradí,
 • 00:40:00 kde vyrostla pozoruhodná
  vilová čtvrť.
 • 00:40:03 A vila bratří Nováků
  patřila k prvním domům
 • 00:40:07 nové zástavby.
 • 00:40:17 Připomíná zámek
  ve stylu severské renesance.
 • 00:40:20 Stavitelé se inspirovali
  mnoha architektonickými styly,
 • 00:40:24 což bylo v těch časech běžné.
 • 00:40:26 Přesto vila překvapuje
  téměř pohádkovými tvary.
 • 00:40:30 Zejména kvůli nárožním věžím,
  které mají
 • 00:40:33 skoro pevnostní charakter.
 • 00:40:40 A zajímavých staveb na této ulici
  najdeme více.
 • 00:40:43 Například vila Maria,
  na její vnější podobě se podílel
 • 00:40:46 i významný architekt
  František Bílek.
 • 00:40:50 Symbolická hlava vosy na fasádě
  zahání zlo.
 • 00:41:00 Vznikaly nejen tyto nové vilové
  čtvrti,
 • 00:41:03 ale přestavovalo se i uvnitř města.
 • 00:41:06 Původní stavby nahrazovaly
  víceposchoďové prostorné domy.
 • 00:41:11 Budovala se i kanalizace
  a město se měnilo
 • 00:41:13 v příjemné a čisté místo
  k životu.
 • 00:41:18 Byla to zároveň doba hledání
  národní identity.
 • 00:41:21 Společnost se obracela
  k historickým tématům,
 • 00:41:25 a tak se začalo znovu mluvit
  o Husovi a o Žižkovi.
 • 00:41:34 Právě v době probuzeného národního
  vědomí na konci 19. století
 • 00:41:38 se táborská městská rada rozhodla
  uctít památku Jana Žižky
 • 00:41:43 a postavit mu na náměstí pomník.
 • 00:41:49 Původní bronzový projekt vypracoval
  tehdy začínající sochař
 • 00:41:54 Josef Václav Myslbek.
 • 00:41:56 Dílo však na náměstí nezůstalo
  dlouho.
 • 00:41:59 Krátce po svém odhalení
  se socha začala hroutit
 • 00:42:03 kvůli vadě použitého materiálu.
 • 00:42:09 Nahradila ji pískovcová socha,
  kterou v roce 1884
 • 00:42:13 zhotovil Josef Strachovský.
 • 00:42:16 Na podstavci jsou uvedena jména
  i data vítězných Žižkových bitev.
 • 00:42:20 Nápis na pomníku je dílem
  slavného českého historika
 • 00:42:24 a znalce husitské epochy
  Františka Palackého.
 • 00:42:34 Začátek 20. století se nesl
  ve znamení
 • 00:42:37 zvyšujícího se odporu
  vůči habsburské monarchii.
 • 00:42:41 Oporou vlastenců toužících
  po samostatném státě
 • 00:42:45 se stal i profesor Masaryk.
 • 00:42:48 Ten se stejně jako dříve obrozenci
  často obracel k naší historii.
 • 00:42:54 Hus a Žižka se i díky němu stali
  symbolem národního vzdoru.
 • 00:43:03 V jednom ze svých prohlášení řekl:
  "Odsuzujeme násilí,
 • 00:43:08 nechceme a nebudeme ho užívat.
 • 00:43:11 Avšak budeme se proti němu bránit
  i železem.
 • 00:43:14 Husité se bránili proti násilí,
  jež bylo rozpoutáno proti Husovi
 • 00:43:18 a jeho žákům.
 • 00:43:20 Povaha a mravní hodnota
  každého činu
 • 00:43:23 jsou dány jeho pohnutkami.
 • 00:43:25 V každém sporu, v každé válce
  je důležité vědět,
 • 00:43:29 kdo činí násilí a kdo se brání."
 • 00:43:38 Masaryk kladl důraz na mravní
  hodnotu stejně jako Hus.
 • 00:43:43 Což nám připomíná,
  že sebelepší ideály
 • 00:43:46 se mohou snadno zvrhnout
  ve svůj opak
 • 00:43:49 a vyvolat nové krveprolití.
 • 00:43:54 Dokazuje to i událost,
  ke které došlo v Táboře
 • 00:43:57 na konci roku 1918.
 • 00:44:04 Do právě vznikající republiky
  se vracel
 • 00:44:06 už coby prezident
  Tomáš Garrigue Masaryk.
 • 00:44:09 Jednou z jeho prvních zastávek
  měl být,
 • 00:44:12 i zdá se, symbolicky Tábor.
 • 00:44:15 Starosta města proto nechal
  vyhlásil 21. prosinec 1918
 • 00:44:19 dnem pracovního klidu.
 • 00:44:22 Jenomže po městě se začala šířit
  zneklidňující fáma o tom,
 • 00:44:26 že Židé chystají na prezidenta
  atentát.
 • 00:44:29 Je smutným paradoxem, že právě
  příjezd Tomáše Garrigua Masaryka,
 • 00:44:34 který patřil k odpůrcům
  antisemitismu,
 • 00:44:37 vyprovokoval obyvatele města
  k protižidovským útokům.
 • 00:44:42 Dav asi 500 osob
  napadl ve městě dva Židy
 • 00:44:45 a vytloukl okna v židovské škole
  a synagoze.
 • 00:44:53 Situaci se podařilo ještě
  před příjezdem prezidenta uklidnit.
 • 00:45:00 Přivítání se povedlo.
 • 00:45:02 Ozdobenou lokomotivu doprovázely
  výstřely dělostřelců
 • 00:45:05 a kostelní zvony.
 • 00:45:08 Masaryk vyslechl projev starosty
  a krátce pozdravil občany.
 • 00:45:12 Na dlouhé proslovy nebyl čas
  a tak vyřkl heslo,
 • 00:45:16 které si žádalo místo
  a revoluční atmosféra:
 • 00:45:20 "Tábor pro nás jest programem
  a tomuto programu zůstaneme věrni."
 • 00:45:29 Masaryk se k husitům hlásil.
  Přesvědčením byl ale humanista.
 • 00:45:33 Dobře si uvědomoval, že to,
  co se skrývá
 • 00:45:37 za zidealizovaným obrazem Tábora,
  nelze z hlediska humanitních ideálů
 • 00:45:42 bezezbytku obhajovat.
 • 00:45:44 Proto vždycky tvrdil,
  že demokracie se nedá vybudovat
 • 00:45:47 silou a rychle, ale potřebuje čas.
 • 00:45:54 Bohužel, Masarykova první republika
  dostala k dispozici
 • 00:45:57 pouze krátkých,
  i když intenzivních 20 let.
 • 00:46:02 Během nich vznikla v roce 1920
  i Církev československá husitská,
 • 00:46:08 která ideově přímo navázala
  na husitství.
 • 00:46:12 Jen do začátku II. světové války
  se k ní hlásilo 730 000 lidí.
 • 00:46:18 Působila i v Táboře,
  který se dostal do popředí zájmu
 • 00:46:21 také díky našemu druhému
  prezidentovi.
 • 00:46:28 Prezident Edvard Beneš
  měl z našich prezidentů
 • 00:46:31 k Táboru zcela určitě nejblíž.
 • 00:46:33 V Sezimově Ústí si totiž nechal
  postavit nádhernou vilu
 • 00:46:37 inspirovanou domy,
  jaké se stavěly v jižní Francii.
 • 00:46:41 Ale ani klid a atmosféra
  tohoto místa nezabránily tomu,
 • 00:46:46 aby se v říjnu 1938 fyzicky
  a psychicky nezhroutil poté,
 • 00:46:52 co se Československo
  muselo podrobit Mnichovské dohodě.
 • 00:47:11 "Lide český, jménem pana státního
  prezidenta a vlády Čech a Moravy,
 • 00:47:18 obracím se k tobě ve chvíli
  nad jiné vážné a smutné.
 • 00:47:24 Zastupující říšský protektor SS,
  obergruppenführer
 • 00:47:28 a generál policie
  Reinhard Heydrich..."
 • 00:47:32 V neděli sedmého června 1942
  se v hotelu Grand
 • 00:47:36 sešlo několik přátel.
 • 00:47:38 Byly mezi nimi i tři mladé ženy.
 • 00:47:41 Doktorka Anna Háková
  byla v šestém měsíci těhotenství
 • 00:47:45 a chystala se oslavit
  páté narozeniny svého syna.
 • 00:47:49 V salónku vládla uvolněná
  atmosféra.
 • 00:47:53 Jenomže rozhlas vysílal tryznu
  za Reinharda Heydricha.
 • 00:47:57 A některý z hostů osudově
  prohlásil: "Vypněte to."
 • 00:48:05 Druhý den byli všichni zatčeni.
 • 00:48:07 O tři dny později stáli
  na střelnici táborských kasáren.
 • 00:48:11 Kvůli jedinému otočení knoflíku
  rozhlasového přijímače
 • 00:48:15 poslal šéf táborského gestapa
  9 lidí na popraviště.
 • 00:48:21 Těhotná Anna Háková prosila
  o slitování.
 • 00:48:24 Jeden z vojáků popravčí čety
  dokonce odmítl střílet.
 • 00:48:28 Ale nebylo to nic platné.
 • 00:48:32 Tábor byl jedním z osmi míst
  v protektorátu,
 • 00:48:35 kde se po atentátu konaly
  hromadné popravy.
 • 00:48:39 Nacisté jako by tu účtovali
  s potomky nenáviděných husitů.
 • 00:48:50 Po válce se k husitské církvi
  hlásilo
 • 00:48:53 již více než milion obyvatel
  Československa.
 • 00:48:57 V roce 1948 se však husitského
  odkazu
 • 00:49:01 zmocnila komunistická propaganda
  a zdeformovala ho do podoby
 • 00:49:05 sociální revoluce.
 • 00:49:08 Hus a Žižka ve spárech
  této ideologie
 • 00:49:12 nebyli už bojovníci za pravdu Boží,
  ale předchůdci revolucionářů
 • 00:49:16 bolševického stylu.
 • 00:49:19 Tento přístup hluboce a negativně
  změnil obecné povědomí
 • 00:49:24 o husitské revoluci.
 • 00:49:34 Tábor byl opakovaně v našich
  dějinách symbolem,
 • 00:49:37 který byl využíván,
  ale i zneužíván.
 • 00:49:41 Významnou roli sehrál
  v národním obrození,
 • 00:49:44 s nádechem romantiky ho najdeme
  v románech Aloise Jiráska.
 • 00:49:47 Za první světové války bojovali
  čeští legionáři
 • 00:49:51 pod husitskými zástavami
  a v době vlády komunistické strany
 • 00:49:55 bylo husitství využito skoro jako
  vzor levicových hnutí.
 • 00:50:04 Husův boj za pravdu
  a názorovou svobodu
 • 00:50:07 je stále aktuální.
 • 00:50:10 Žižkova nebojácnost a neporaženost
  nám dala více hrdosti
 • 00:50:14 a v těžkých chvílích i inspirativní
  odvahu.
 • 00:50:20 Patříme k malým národům
  a každý významný bod
 • 00:50:22 v našich dějinách je důležitý
  pro naše zdravé sebevědomí
 • 00:50:27 a naši pozici mezi ostatními
  evropskými národy.
 • 00:50:31 A Tábor hrál ve své době
  zcela zásadní roli
 • 00:50:35 v dějinách Evropy.
 • 00:50:37 Tehdy celého civilizovaného
  světa.
 • 00:50:43 Dnes je Tábor moderním městem,
  které myslí na budoucnost.
 • 00:50:48 Stal se kulturním a společenským
  centrem kraje.
 • 00:50:51 Konají se zde pravidelné
  i jedinečné akce,
 • 00:50:55 které našly u jeho obyvatel
  velkou podporu.
 • 00:51:00 Lidem, kteří zde žijí,
  záleží na podobě města.
 • 00:51:03 A je to vidět na každém kroku.
 • 00:51:06 Centrum Tábora a přilehlé ulice
  jsou udržované,
 • 00:51:09 památky zrekonstruované
  a fasády domů
 • 00:51:13 září novotou a barvami.
 • 00:51:16 To dává všem jeho obyvatelům
  důvod,
 • 00:51:19 aby měli opravdu rádi místo,
  kde žijí.
 • 00:51:34 Skryté titulky: Tereza Fenclová
  2020

Související