iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 2. 2021
20:30 na ČT2

1 2 3 4 5

14 hlasů
46364
zhlédnutí

Generálové 2/6

Rozkaz není román

Jan Syrový — Ludvík Krejčí

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Generálové - Rozkaz není román

 • 00:00:22 V roce 1938 je československá
  armáda je připravená k boji.
 • 00:00:26 Do vrcholné formy
  ji přivedli dva generálové,
 • 00:00:29 oba hrdinové z dob legií.
 • 00:00:31 Jan Syrový
 • 00:00:33 a Ludvík Krejčí.
 • 00:00:35 Mnichovská dohoda
  a následná kapitulace
 • 00:00:37 se vžila v české historii
  jako národní trauma.
 • 00:00:40 A otázka,
  zda se nemělo radši bojovat,
 • 00:00:42 rezonuje českou společností dodnes.
  Dodnes se hledají viníci
 • 00:00:47 a důvody kapitulace. Mohl za to
  tehdejší velitel branné moci Krejčí
 • 00:00:51 nebo předseda vlády Jan Syrový?
 • 00:00:53 Po válce je jeden z nich
  odsouzen k 20 letům žaláře
 • 00:00:57 a druhý jen stěží živí rodinu
  šitím nitěných knoflíků.
 • 00:01:01 Krejčí:Nejjednodušší
  a nejsnadnější je psaní historie
 • 00:01:05 až po smrti všech,
  kteří ji prožívali a spolutvořili.
 • 00:01:09 Stoupencům tohoto žánru nechybí,
  je pohodlný, mrtví se nebrání.
 • 00:01:15 Jan Syrový a Ludvík Krejčí
  patřili ke generaci, řekli bychom,
 • 00:01:20 progresivních mladých lidí,
  mladých mužů.
 • 00:01:23 Krejčí absolvoval lesnickou školu
  v Písku a začal působit v Bosně
 • 00:01:28 jako lesnický specialista.
 • 00:01:32 Jan Syrový byl absolventem
  střední průmyslové školy stavební
 • 00:01:37 a rozhodl se uplatnit se
 • 00:01:40 za hranicemi habsburské monarchie
  v Rusku, ve Varšavě.
 • 00:01:46 Když vypukla první světová válka,
  pracovali oba muži
 • 00:01:49 ve svých vytoužených oborech
  daleko od Čech.
 • 00:01:52 Jana Syrového
  zastihla válka ve Varšavě,
 • 00:01:55 kde byl zaměstnán
  u stavitelské firmy.
 • 00:01:58 Proto putoval do Kyjeva,
  kde se sešlo asi 700 Čechů,
 • 00:02:02 kteří žili v Rusku.
  A z nich carské velení armády,
 • 00:02:06 z těchto starodružiníků
  učinilo Českou družinu,
 • 00:02:08 kterou používalo
  jako průzkumnou jednotku
 • 00:02:11 na různých úsecích fronty.
 • 00:02:14 Říkalo se mu Beton.
  To byla přezdívka Jana Syrového.
 • 00:02:18 Jednak kvůli jeho profesi,
  jednak kvůli tomu,
 • 00:02:22 že ty jeho průzkumné akce
  byly vždycky na beton.
 • 00:02:25 To znamená na jistotu.
 • 00:02:28 Že dokázal vždycky své vojáky
  přivést nazpět.
 • 00:02:31 V té armádě se ti legionáři,
  protože jsme s nějakýma mluvili,
 • 00:02:37 tak se vyjadřovali k tomu,
  jako že byl kliďas.
 • 00:02:40 Že byl rozvážnej.
 • 00:02:42 Takže nebyl to nějakej
  támhle hej, počkej,
 • 00:02:46 kterej by šel na něco
  bez nějakého rozmyslu.
 • 00:02:51 On byl u samých počátků
  toho odbojového hnutí.
 • 00:02:55 S několika tisíci spolubojovníků
  svých dalších připravoval
 • 00:02:59 2.července 1917 k vyražení proti
  rakousko-uherským pozicím.
 • 00:03:04 Ale dělostřelecká palba
  z rakousko-uherské strany
 • 00:03:07 mu způsobila těžké zranění na oku.
 • 00:03:12 Jan Syrový byl zraněn večer
  při přípravách bitvy u Zborova.
 • 00:03:16 Mezi své spolubojovníky se vrátil
  jako hrdina s páskou přes oko,
 • 00:03:20 která mu vysloužila
  přezdívku Novodobý Žižka.
 • 00:03:25 Legionář Rudolf Medek o něm napsal:
 • 00:03:28 Generál Syrový jest jméno,
  jež se u nás stane mythem.
 • 00:03:32 Bude znamenati pro budoucí pokolení
  příběh nedocenitelného hrdinství,
 • 00:03:36 pokorného odevzdání se v oběť
  svému národu a své zemi,
 • 00:03:41 příkladné, neúnavné horlivosti
  pro svatou věc člověka.
 • 00:03:47 Bitva u Zborova byla velkým
  vítězstvím nad přesilou,
 • 00:03:50 které získalo legiím
  celosvětový respekt.
 • 00:03:53 A datum 2.července 1917 se udává
  jako počátek československé armády,
 • 00:03:59 po němž do legií
  mohli vstupovat i noví zajatci.
 • 00:04:02 Jedním z nich byl důstojník
  rakouskouherské armády
 • 00:04:05 Ludvík Krejčí.
 • 00:04:08 On musel narukovat
  do rakouská armády,
 • 00:04:11 protože
  když vypukla 1.světová válka,
 • 00:04:14 tak sloužil
  ve Slavonii jako lesník
 • 00:04:17 a narukoval tam.
  Takže bojoval na rakouské frontě.
 • 00:04:21 Potom padl do zajetí
  a přihlásil se do ruských legií.
 • 00:04:27 Přidělili ho k 6.hanáckému pluku.
  Toho byl později velitelem.
 • 00:04:33 A pak se stal velitelem
  2.střelecké divize.
 • 00:04:37 Byla to obrovská škola života.
  Myslím si, že to,
 • 00:04:42 co oni tam zažili,
  to dneska nezažije už vůbec nikdo.
 • 00:04:46 Ludvík Krejčí se proslavil
 • 00:04:48 zejména jako velitel
  slavné bitvy u Bachmače,
 • 00:04:51 kde dostal za úkol
  chránit velký železniční uzel,
 • 00:04:55 po němž se legionářské vlaky
  přesouvaly na východ.
 • 00:04:58 Já jsem dostal rozkaz,
  abych zastavil postup Němců,
 • 00:05:02 pokud by to bylo možné.
 • 00:05:05 No tak byl zformovanej
  zvláštní vlak, a kupředu.
 • 00:05:12 Teď se přede mnou
  odehrávalo divadlo,
 • 00:05:16 které jsem jakživ neviděl.
 • 00:05:19 Já jsem přeci prodělal za 3 roky
  v Rakousku spousty bojů,
 • 00:05:24 já jsem byl na všech frontách.
  Já jsem byl zajatý až v 17.roce.
 • 00:05:30 A sloužil jsem u bosňáků.
  To byly útvary elitní rakouský.
 • 00:05:38 Tak jsem vůbec nedovedl pochopit
  ten elán, s jakým se šlo kupředu.
 • 00:05:44 Nadšení Čechoslováků bojujících
  za založení vlastního státu
 • 00:05:48 se s bojovou morálkou
  rakouskouherské armády
 • 00:05:50 zjevně nemohlo srovnávat.
 • 00:05:52 Tomáš Garrigue Masaryk,
  to bylo něco.
 • 00:05:56 To byl idol. K tomu vzhlížel.
  Neskutečně si ho vážil.
 • 00:06:01 První setkání s ním bylo v legiích.
 • 00:06:03 Tak to byl pro něho
  taky úžasný zážitek.
 • 00:06:06 V legiích pan generál Syrový
  byl jeho šéfem. Byl velitelem.
 • 00:06:12 Tak samozřejmě se s ním stýkal.
 • 00:06:15 Legionáři byli bratři.
  To byla... Nevím.
 • 00:06:19 Nemůžu říct kasta, ale obrovské
  společenství na celý život.
 • 00:06:27 Pod vedením Jana Syrového,
  který se nakonec stal velitelem
 • 00:06:30 československých legií a všech
  protibolševických vojenských sil
 • 00:06:33 na Sibiři, se legionáři
  roku 1920 konečně vrátili domů.
 • 00:06:42 Z mužů, kteří bojovali v legiích,
  proslavili se na různých frontách,
 • 00:06:47 se stali českoslovenští generálové.
 • 00:06:49 Třicátníci,
  kteří měli válečné zásluhy,
 • 00:06:52 ale neměli vojenské vzdělání,
  které museli teprve dohánět.
 • 00:06:57 Generál Jan Syrový byl
  za 1.republiky žijící legendou.
 • 00:07:01 Byl obdivován a uctíván.
  Děti se o něm učily ve školách.
 • 00:07:06 Když si jednou stěžoval prezidentu
  Masarykovi, tak ten mu řekl:
 • 00:07:10 Tož, Jendo, nechej to tak.
  Lidé mají rádi legendy.
 • 00:07:13 Ať je nějaká legionářská tradice.
 • 00:07:16 Ludvík Krejčí byl zatím
  jako nadějný budoucí velitel
 • 00:07:19 vyslán do Paříže, kde vystudoval
  Vysokou školu válečnou,
 • 00:07:23 a po návratu se stal
  velitelem 4. divize.
 • 00:07:26 Zahraniční politika Československa
  velmi spoléhala na Francii,
 • 00:07:30 která podpořila jeho vznik.
 • 00:07:32 Dokonce i československou armádu
  zpočátku vedli Francouzi.
 • 00:07:36 Nejdřív generál Pellé
  a poté generál Mittelhauser,
 • 00:07:39 který pro Jana Syrového vytvořil
  novou funkci svého zástupce
 • 00:07:43 a 2 roky ho připravoval na převzetí
  vedení československé armády.
 • 00:07:50 V polovině 20.let se francouzská
  mise omezila na poradní funkci
 • 00:07:54 a mezi Francií a Československem
  byla uzavřena smlouva
 • 00:07:57 o spojenectví. Jan Syrový
  se jako první český důstojník
 • 00:08:01 stal náčelníkem hlavního štábu
  a ocitl se v čele armády.
 • 00:08:07 V roce 1929 a 1930 se tázal
  ministra zahraničí Beneše,
 • 00:08:13 kam má být napřeno úsilí
  československé strategie.
 • 00:08:19 A ještě v té době ani Beneš sám
  mu nebyl schopen
 • 00:08:22 dát uspokojivou odpověď, protože
  tato léta byla vlastně křižovatkou,
 • 00:08:26 kdy se rozhodovalo o tom,
  odkud to hlavní nebezpečí přijde.
 • 00:08:31 Od počátku existoval rozpor
  mezi československou
 • 00:08:34 a francouzskou představou
  o válečné strategii.
 • 00:08:37 Pro Francouze bylo hlavním
  nepřítelem Německo
 • 00:08:40 a z toho pohledu mělo
  Československo strategickou polohu.
 • 00:08:43 Z hlediska Československa
  ale byla nebezpečná situace
 • 00:08:47 hlavně v Maďarsku, které
  si nárokovalo slovenské území.
 • 00:08:51 Československá armáda
  teoreticky připravovala
 • 00:08:53 preventivní válku proti Maďarsku
 • 00:08:56 a zabývala se plány
  zaútočit na Budapešť,
 • 00:08:59 ačkoli měla k dispozici
  jen 7 tanků a pramalé vybavení.
 • 00:09:05 Kariéra vojáka z povolání
  s sebou přinášela různá úskalí.
 • 00:09:10 Třeba žádat své nadřízené
  o povolení k sňatku.
 • 00:09:14 Jan Syrový takovou žádost sepsal,
  byla mu schválena
 • 00:09:19 a v létě 1930
  se oženil s Bělou Hellerovou,
 • 00:09:23 která byla vdovou
  po diplomatu Hellerovi.
 • 00:09:26 Měl kamaráda, který byl
  manželem tady té tety Běly.
 • 00:09:31 A když ten manžel umíral,
  tak požádal Honzu - strejdu,
 • 00:09:38 aby se o ni postaral.
  Tak nepřímo to řekl.
 • 00:09:42 Aby se o ni postaral.
  A on v tom postarání viděl
 • 00:09:47 jako nejlepší způsob,
  že si ji vlastně vzal.
 • 00:09:55 Byla to velká dáma,
  měla ráda společnost.
 • 00:09:58 A protože strejda do té společnosti
  v té době tak nějak chodil taky,
 • 00:10:03 k té jeho profesi
  to tak nějak asi patřilo,
 • 00:10:07 zkrátka byla to její parketa.
  Ona měla ráda společnost.
 • 00:10:15 Pan generál Syrový potom,
  když už byli za první republiky,
 • 00:10:20 se věnoval hodně, hodně
  společenskému životu,
 • 00:10:24 a to tatínkovi vadilo.
 • 00:10:27 Že je spíš bohém než voják.
 • 00:10:33 Pan generál Syrový nebyl bonviván.
 • 00:10:36 Ale jeho manželka,
  která byla vynikající hostitelka,
 • 00:10:40 a byli zvyklí,
  že k nim chodí elita národa,
 • 00:10:43 vojenská, politická a společenská,
  tak potřebovala větší obnos peněz,
 • 00:10:50 než kolik kolikrát
  Jan Syrový byl schopen vydělat.
 • 00:10:53 Jan Syrový v prvorepublikové
  politice nezbohatl.
 • 00:10:56 On byl člověk poměrně skromný.
  Jeho velkou láskou byla myslivost.
 • 00:11:02 Chodil rád na hony.
 • 00:11:07 Býval tam ministr Machník, generál
  Syrový a různí známí politikové.
 • 00:11:13 Nebo když přijížděl z Jugoslávie
  král anebo z Rumunska,
 • 00:11:18 tak to byly společné hony,
  tak to chodil.
 • 00:11:22 Ale aby si lidé nemysleli,
  že stříleli bezhlavě.
 • 00:11:26 To byly vždycky
  vytipované kusy k odstřelu
 • 00:11:30 a tím se to řídilo.
 • 00:11:33 Na honech se za první republiky
  dělala politika
 • 00:11:37 a scházela se tam elita,
  ale Syrový stejně tak jako Krejčí
 • 00:11:42 tam chodili spíš kvůli těm honům.
 • 00:11:44 Ale pochopitelně
  při těch neformálních debatách
 • 00:11:47 hájili zájmy armády.
 • 00:11:50 DOBOVÝ KOMENTÁŘMladí důstojníci
  přísahali věrnost republice,
 • 00:11:53 poslušnost vrchnímu veliteli
 • 00:11:55 a všem velitelům
  za všech okolností.
 • 00:11:57 Slibovali slavnostně,
  že i své životy ochotně dají
 • 00:12:00 na ochranu vlasti
  a za její svobodu,
 • 00:12:03 jak jim to káže mužná čest
  a vědomí občanských povinností.
 • 00:12:07 Rok 1932
  byl specifický v tom smyslu,
 • 00:12:10 že v něm se velice zřetelně
 • 00:12:12 a vlastně nelogicky
  střetávaly dva trendy.
 • 00:12:16 Na jedné straně
  to byla ještě aktuální,
 • 00:12:19 byť objektivně dohasínající
  víra v to,
 • 00:12:22 že bude zajištěn
  do budoucna obecný mír.
 • 00:12:26 Tu víru dokumentovalo to,
  že právě na jaře 1932
 • 00:12:30 došlo ke zkrácení
  vojenské prezenční služby
 • 00:12:34 v Československu z 18 na 14 měsíců.
 • 00:12:37 Britská a francouzská
  politická elita
 • 00:12:40 podporovaná veřejným míněním
 • 00:12:43 se chtěla vyhnout
  za každou cenu válce.
 • 00:12:45 Proto prosazovala politiku
  appeasementu, politiku usmiřování
 • 00:12:50 a ústupků. Lidé si ještě
  pamatovali hrůzy Velké války
 • 00:12:54 a představa, že by
  se něco takového mělo opakovat,
 • 00:12:57 je děsila.
 • 00:13:01 Od února 1932 se v Ženevě konala
 • 00:13:04 odzbrojovací konference
  Společnosti národů.
 • 00:13:07 Místo mírových dohod
  však nastal pravý opak,
 • 00:13:10 který tehdejší
  ministr zahraničí Edvard Beneš
 • 00:13:13 popsal jako boj všech proti všem.
 • 00:13:19 Hitlerova NSDAP vyhrála
  na jaře 1932 parlamentní volby,
 • 00:13:25 zanedlouho byl Hitler
  jmenován říšským kancléřem
 • 00:13:28 a začal uskutečňovat svůj program.
 • 00:13:30 Program,
  který nebyl nikterak tajný.
 • 00:13:33 Všichni ho znali.
  Předestřel ho v knize Mein Kampf.
 • 00:13:36 Všudypřítomnou propagandou,
  která byla velice působivá,
 • 00:13:40 ekonomickými a sociálními reformami
 • 00:13:43 začal získávat
  podporu a důvěru Němců
 • 00:13:47 a velice rychle začal budovat
  nacionalistickou a rasistickou
 • 00:13:51 diktaturu, což československá
  generalita sledovala
 • 00:13:55 se stále větším znepokojením.
 • 00:13:58 Generál Syrový
  byl vyslán do Paříže,
 • 00:14:00 kde se radil se svým francouzským
  protějškem generálem Gamolinem,
 • 00:14:04 jak se společně připravovat
  na válku s Německem.
 • 00:14:08 Vrátil se s plánem reorganizace
  a modernizace armády.
 • 00:14:12 Ty vzájemné konzultace
  lze v zásadě považovat za vrchol
 • 00:14:16 té vojenské dráhy armádního
  generála Jana Syrového
 • 00:14:20 ve funkci náčelníka hlavního štábu.
 • 00:14:24 Krátce nato byla Janu Syrovému
  nabídnuta reprezentativní funkce
 • 00:14:28 generálního inspektora branné moci.
 • 00:14:31 Na místo hlavního náčelníka
  generálního štábu
 • 00:14:34 měl místo něj nastoupit
  Ludvík Krejčí.
 • 00:14:38 Náčelník štábu měl být podřízen
  generálnímu inspektoru.
 • 00:14:43 A za těchto podmínek
  to tatínek nechtěl přijmout.
 • 00:14:46 Víte? Aby byl podřízen
  generálu Syrovému.
 • 00:14:50 Nastaly velké spory.
 • 00:14:51 Původně byla funkce inspektora
  spíše čestná,
 • 00:14:54 ale jakmile
  se v ní ocitl Jan Syrový,
 • 00:14:57 chtěl zvýšit její pravomoci.
 • 00:14:59 Oba generálové
  se nemohli se dohodnout,
 • 00:15:01 kdo bude
  v případě války velet armádě.
 • 00:15:05 Říkalo se tomu boj o kompetence,
  takže z toho vznikl pojem.
 • 00:15:09 A nic. Nebyl podřízen.
  Jinak by tu funkci nebyl vzal.
 • 00:15:13 A druhou podmínku měl,
  že se musí zase vrátit
 • 00:15:18 dvouletá vojenská prezenční služba,
  protože říkal,
 • 00:15:21 že pustit do války
  a na frontu člověka,
 • 00:15:25 který není
  úplně v obraze a vycvičen,
 • 00:15:29 že by to byla vražda.
  Že to je posílání lidí na smrt.
 • 00:15:33 Ludvík Krejčí se vrhl do práce.
 • 00:15:36 Bylo třeba provést
  změny v organizaci armády,
 • 00:15:38 vypracovat nový mobilizační plán
  a začít se stavbou opevnění.
 • 00:15:43 Chodil v poledne
  z kanceláře na obědy,
 • 00:15:48 protože jsme bydleli
  v hlavním štábu.
 • 00:15:51 Prošel bytem, přišel do jídelny.
  My už jsme tam seděly.
 • 00:15:56 Nesměly jsme odmlouvat,
  musely jsme dojídat.
 • 00:16:00 Sedět rovně.
  Když třeba jsme se hrbily u stolu,
 • 00:16:03 tak přišel poťukal nám na lopatky,
  hezky nás srovnal.
 • 00:16:08 A odmlouvat? No...
  Víte, co říkal?
 • 00:16:14 Jestli se tohle ještě jednou stane,
 • 00:16:17 přeruším s tebou
  diplomatické styky.
 • 00:16:20 Tak na to se pamatuju.
 • 00:16:22 Protože jinak to bylo velice
  zřídka, protože ve funkci když byl,
 • 00:16:28 tak měl tak málo času na rodinu.
 • 00:16:33 Armádní generál Ludvík Krejčí
  rozvíjel svou působnost
 • 00:16:37 na pozici náčelníka
  hlavního štábu v době,
 • 00:16:40 kdy se situace zásadně měnila
  oproti těm dřívějším letům,
 • 00:16:45 kdy ve společnosti se čím dál
  tím víc rozšiřovala myšlenka toho,
 • 00:16:49 že skutečně obrana státu
  potřebuje podporu,
 • 00:16:52 a to nejenom finanční,
  ale i politickou.
 • 00:16:55 Francie doporučila Československu
  vybudovat systém stálého opevnění,
 • 00:16:59 které pozastaví útok Německa
  po dobu, než zasáhnou spojenci.
 • 00:17:03 Krejčí: Opevnění bylo stavěno
  podle typu Maginotovy linie.
 • 00:17:07 Dostali jsme od Francie všechny
  technické údaje až do podrobností,
 • 00:17:11 zkrátka celou dokumentaci
  a odbornou pomoc.
 • 00:17:14 Mezinárodní situace
  se mezitím prudce zhoršovala.
 • 00:17:18 Společnost národů, která
  měla být garantem míru, bezpečí
 • 00:17:22 a demokracie, selhávala.
 • 00:17:25 V roce 1935 fašistické Itálie
  začala válku v Habeši
 • 00:17:29 a vyvolalo to
  jen papírové protesty.
 • 00:17:31 Laboratoří příštích hrůz a běsů se
  stala občanská válka ve Španělsku,
 • 00:17:36 kde si Němci, Italové a Sověti
  zkoušeli své možnosti a zbraně.
 • 00:17:42 A když Hitler v březnu 1936
  napochodoval do Porýní,
 • 00:17:47 tak mu to prošlo,
  přestože to byl právě ten okamžik,
 • 00:17:51 kdy ho bylo možné ještě zastavit.
 • 00:17:57 Postupně se prohlubovala
  podivně schizofrenní situace.
 • 00:18:00 Ačkoli Francouzi podporovali
  Československo
 • 00:18:03 v přípravách na válku,
  Británie jako koloniální velmoc
 • 00:18:07 situaci viděla jinak.
  Německo pro ně bylo jakousi
 • 00:18:11 baštou proti komunismu
  šířícímu se z Východu.
 • 00:18:14 Francie bez podpory Británie
 • 00:18:16 nehodlala
  proti Německu nic podnikat.
 • 00:18:19 A těchhle věcech
  politických, ty náznaky,
 • 00:18:23 jestli nás někdo opustí nebo
  neopustí, co jsme měli dělat?
 • 00:18:28 My jsme právě proto
  tím víc budovali tu armádu,
 • 00:18:31 abychom měli se o co opírat,
 • 00:18:33 abychom podávali důkaz,
  že se opravdu připojujeme
 • 00:18:38 k tomu spojeneckému svazku
  a přineseme taky všechny oběti.
 • 00:18:42 Přeci nemůžete si myslet,
  že my jsme budovali tu armádu
 • 00:18:46 jenom aby,
  až Hitler přijde, jsme řekli:
 • 00:18:49 No tak prosím,
  račte si to všecko vzít.
 • 00:18:53 V lednu 1938 oslavil Jan Syrový
  50.narozeniny.
 • 00:18:57 Na jeho počest
  se ulice v jeho rodné Třebíči,
 • 00:19:00 kde stál dům jeho rodičů,
  přejmenovala z Ruské
 • 00:19:03 na ulici Generála Jana Syrového.
  Pro veřejnost byl stále hrdinou,
 • 00:19:07 který za časů legií
  dokázal udržet jednotu vojska
 • 00:19:11 roztroušeného na obrovském území
 • 00:19:13 a cestou kolem světa
  své vojáky přivézt domů.
 • 00:19:17 V politice jeho postavení
  tak jednoduché nebylo.
 • 00:19:25 Prakticky od počátku
  roku 1938 bylo zřejmé,
 • 00:19:28 že nastává čím dál
  tím větší tenze mezi tím,
 • 00:19:32 jak viděli celkovou situaci vojáci,
 • 00:19:35 jejichž mluvčím
  byl armádní generál Ludvík Krejčí
 • 00:19:38 jako náčelník hlavního štábu
  a generální inspektor Jan Syrový,
 • 00:19:42 a jak celkovou situaci
  hodnotí politické vedení státu.
 • 00:19:46 Vojáci byli, zjednodušeně řečeno,
  vždycky razantní.
 • 00:19:51 To odpovídalo jejich povaze,
  zaměření, celkovým přípravám
 • 00:19:54 a vědomí té síly, která je za nimi.
 • 00:20:00 V březnu Německo obsadilo Rakousko
  a délka hranice,
 • 00:20:03 kterou bylo potřeba bránit,
  se ještě prodloužila.
 • 00:20:09 V květnu se objevila zpráva,
 • 00:20:11 že se německá vojska
  soustřeďují kolem českých hranic.
 • 00:20:14 Vláda vyhlásila
  částečnou mobilizaci
 • 00:20:16 a povolaný ročník
  nastoupil ke svým jednotkám.
 • 00:20:20 Západní mocnosti
  vyzvaly československou vládu,
 • 00:20:23 aby mobilizovaný ročník odvolala,
 • 00:20:25 protože svým jednáním
  ohrožuje světový mír.
 • 00:20:29 Politici a diplomaté to viděli tak,
 • 00:20:32 že je třeba
  postupovat spíše umírněněji,
 • 00:20:35 neprovokovat Německo, nezavdávat
  příčinu k nějakému útoku.
 • 00:20:42 Po měsíci bylo opatření odvoláno,
 • 00:20:45 ale armáda i civilisté
  se připravovali na válku.
 • 00:20:48 Jako první
  se očekával letecký útok,
 • 00:20:51 takže se rychle organizoval systém
  civilní protiletecké obrany.
 • 00:20:59 V červenci navštívil Beneše
  francouzský vyslanec a vyřídil,
 • 00:21:02 co mu řekl
  francouzský ministr zahraničí.
 • 00:21:05 A sice, že pokud Československo
  spoléhá na francouzskou podporu
 • 00:21:09 v případě německého útoku,
  doslova žije v iluzích.
 • 00:21:13 Beneš byl značně rozrušen.
  Nechtěl uvěřit,
 • 00:21:17 že by Francie nechala
  padnout spojeneckou smlouvu.
 • 00:21:20 Myslíte si, že je to možné?
  ptal se několikrát vyslance.
 • 00:21:24 Vládě ani vojákům však nic neřekl.
 • 00:21:31 12.září uskutečnil Hitler
  další krok svého plánu.
 • 00:21:36 Přednesl projev,
  v němž osočil Čechy
 • 00:21:39 z útlaku německého obyvatelstva,
 • 00:21:41 a v pohraničí začaly dopředu
  plánované násilné nepokoje.
 • 00:21:46 Krejčí:Sudety hořely.
 • 00:21:49 Válka byla v dohledu, a proto
  bylo nutné jednat silou a včas.
 • 00:21:54 Beneš se pokoušel
  povzbudit obyvatelstvo.
 • 00:21:57 Beneš: Mám nezlomnou víru
  v náš stát, v jeho skvělou armádu
 • 00:22:01 a v nezdolatelného ducha
  a oddanost všeho jeho lidu.
 • 00:22:05 A vím, že náš stát z dnešních
  obtíží vyjde vítězně.
 • 00:22:10 Britský premiér Chamberlain
  odjel do Berchtesgadenu,
 • 00:22:14 kde mu Hitler oznámil
  svoji podmínku míru:
 • 00:22:17 Československo se musí vzdát
  území obývaného většinově Němci.
 • 00:22:28 To ovšem znamenalo odstoupit i
  území s pracně budovaným opevněním.
 • 00:22:32 Československá vláda
  tento plán odmítla,
 • 00:22:34 načež jí spojenci pohrozili,
  že jestli nepřijme podmínky,
 • 00:22:38 bude odpovědná za rozpoutání války
 • 00:22:40 a ztratí právo
  se dovolávat Společnosti národů.
 • 00:22:44 V této situaci
  vláda přijala odstoupení pohraničí
 • 00:22:47 a vzápětí podala demisi.
 • 00:22:50 V reakci na to,
  po tom, co tohle rozhodnutí
 • 00:22:53 vstoupilo v obecnou známost,
  došlo k mohutným demonstracím,
 • 00:22:58 které volaly
  po vládě obrany republiky.
 • 00:23:01 Dav provázený výkřiky hesla "My
  chceme Syrového" vyrazil na Hrad.
 • 00:23:06 Povolali Jana Syrového,
  ale ačkoli byl nejprve vítán,
 • 00:23:11 jakmile vyzval
  demonstranty k rozchodu,
 • 00:23:14 rázem u nich ztratil kredit.
 • 00:23:16 V zoufalé situaci se nakonec
  rozhodlo povolat miláčka národa,
 • 00:23:20 písničkáře Karla Hašlera,
 • 00:23:23 kterému se podařilo
  dav uklidnit návrhem,
 • 00:23:26 aby se všichni odebrali
  na Staroměstské náměstí.
 • 00:23:30 Cestou tam se lidé uklidnili.
 • 00:23:33 Hned následujícího dne
  byla jmenována nová vláda
 • 00:23:36 obrany republiky
  armádního generála Jana Syrového,
 • 00:23:40 která byla spojována s nadějemi,
 • 00:23:42 že se vláda s prezidentem
  postaví pevně na obranu republiky.
 • 00:23:47 Syrový:Tuto funkci jsem odmítal.
 • 00:23:49 Tvrdil jsem,
  že jsem voják, nikoliv politik.
 • 00:23:52 Potřebovali v čele vlády
  muže v uniformě,
 • 00:23:54 snad pro uklidnění veřejnosti.
 • 00:23:57 Povídal sám, že neměl ty schopnosti
  jako do tohoto se zapojit,
 • 00:24:04 že do toho padl
  vlastně ze dne na den.
 • 00:24:09 Vzal to jako příkaz,
 • 00:24:12 jako rozkaz od prezidenta Beneše
  a vládní garnitury.
 • 00:24:15 A jako byl vždycky loajální,
  tak byl loajální i teď.
 • 00:24:19 V osudové chvíli státu a národa
  žádám vás,
 • 00:24:25 aby každý stál na svém místě.
 • 00:24:28 Armáda bdí
  nad bezpečností republiky
 • 00:24:32 a může splnit svůj úkol jen tehdy,
 • 00:24:36 když bude za ní
  národ jednotný a v klidu.
 • 00:24:43 Ve tentýž den 22. září
 • 00:24:46 Nevill Chamberlain
  jednal znovu s Hitlerem,
 • 00:24:48 který dal najevo,
  že mu československé ústupky,
 • 00:24:52 které sám navrhl, nestačí,
  a požadoval navíc
 • 00:24:55 ustoupit i územním nárokům
  Maďarska a Polska.
 • 00:25:00 V tomto momentě už se necítily
  vlády západních států,
 • 00:25:03 to znamená francouzská vláda
  a britská vláda vázány k tomu,
 • 00:25:06 aby neradily československé vládě
  nemobilizovat,
 • 00:25:09 a toto bylo v Československu
  prezidentem a vládou pochopeno tak,
 • 00:25:13 že je to v podstatě souhlas s tím,
  aby Československou vyhlásilo
 • 00:25:16 mobilizaci
  československé branné moci.
 • 00:25:22 Krejčí:Měl jsem tehdy radost,
  že jsme jako vojáci dosáhli svého.
 • 00:25:25 Úplná mobilizace proběhla krásně,
  ve velkolepém vlasteneckém nadšení.
 • 00:25:30 Pohotovost rostla denně a nástup
  armád do operačních prostorů
 • 00:25:33 se ukončil bez nehod.
 • 00:25:35 Na svatého Václava,
  krásný, hezký slunný den.
 • 00:25:38 Na všech frontách klid.
 • 00:25:43 Následujícího dne
  se v Mnichově konala schůzka
 • 00:25:46 představitelů Německa,
  Británie, Francie a Itálie.
 • 00:25:50 Generálové Syrový a Krejčí
  si vyměnili několik dálnopisů.
 • 00:25:55 Zde generál Syrový.
  Co si přeješ, bratře generále?
 • 00:26:00 Jsme velmi znepokojeni
  s konferencí čtyř v Mnichově,
 • 00:26:03 která jistě
  bude jednat na náš účet.
 • 00:26:06 Bohužel naši spojenci jsou zbabělci
  a v poslední chvíli,
 • 00:26:09 když už mělo dojít k boji,
  se toho polekali
 • 00:26:12 a svým záludným způsobem
  přece jen zase zahájili jednání.
 • 00:26:16 Nechápu, aby se stále jednalo
  o nás bez nás.
 • 00:26:19 Nejsme přece Habeš
  a stojíme tu se silnou armádou,
 • 00:26:22 která je s to
  snést německý úder. Konec.
 • 00:26:30 Dohoda akceptující požadavky
  na odstoupení pohraničí
 • 00:26:33 ve prospěch
  Německa, Polska a Maďarska
 • 00:26:36 byla po půlnoci podepsána
  a předložena československé vládě.
 • 00:26:42 Představitelé armády
  byli svoláni na Hrad.
 • 00:26:45 Tak celý. Po příletu do Prahy
  byl uvedenej na Hradě
 • 00:26:51 do Modrého salónku.
  Schůze byla v chodu.
 • 00:26:56 Právě mluvil ministr Dérer
  pro přijetí diktátu.
 • 00:27:00 Tak se na mě obrátil
  už u vchodu Šrámek:
 • 00:27:04 A proti Polsku
  bychom se mohli bránit?
 • 00:27:08 Předtím nikdo na mě žádnou otázku
  nepoložil, jestli se můžeme bránit.
 • 00:27:14 No já jsem povídal: Proti Polsku
  bychom se mohli bránit,
 • 00:27:18 ale tady jde o souhru tří -
  Německo, Maďarsko, Polsko -
 • 00:27:25 tak naděje na úspěch není.
 • 00:27:27 Odpoledne
  vláda přijala Mnichovský diktát
 • 00:27:30 a Janu Syrovému jako předsedovi
  vlády připadl ten nejhorší úkol -
 • 00:27:34 oznámit to obyvatelstvu
  připravenému na válku.
 • 00:27:38 Syrový:Občané a vojáci!
 • 00:27:42 Jako voják a jako předseda vlády
 • 00:27:45 musím na prvém místě myslet
  na život vás všech -
 • 00:27:50 milionů pracujících spoluobčanů -
  mužů, matek a dětí.
 • 00:27:56 A přece právě proto,
  že jsem bojoval a že vím,
 • 00:28:01 za jakých předpokladů
  se vyhrává válka,
 • 00:28:05 musím vám říci otevřeně, že moc,
 • 00:28:09 která se postavila
  v těchto chvílích proti nám,
 • 00:28:14 nás nutí uvědomiti si
  jejich přesilu
 • 00:28:18 a jednati podle toho.
 • 00:28:20 Krejčí:
  Zahodit celý armádní stroj,
 • 00:28:23 na který bylo vynaloženo
  tolik práce a obětí.
 • 00:28:27 Jaká to
  zdrcující tragédie pro vojáka.
 • 00:28:30 Záviděl jsem mrtvým.
 • 00:28:40 Mnichov byl šokem.
 • 00:28:42 To, čemu Češi 20 let věřili,
  pro co obětavě pracovali
 • 00:28:47 a za co byli ochotni
  položit své životy,
 • 00:28:50 tak to bylo
  doslova přes noc v troskách.
 • 00:28:54 Za zahraničí působil tlak
  na odstoupení prezidenta Beneše
 • 00:28:58 a Syrový s Krejčím byli vysláni,
  aby ho k tomu osobně přesvědčili.
 • 00:29:02 5.října Beneš skutečně abdikoval
 • 00:29:05 a byla ustanovena nová vláda,
  opět v čele se Syrovým.
 • 00:29:09 Jan Syrový byl v těžké situaci
  a bilance ztrát byla bolestná.
 • 00:29:15 Třetina území a s ní spojené
  přírodní zdroje byly ztracené.
 • 00:29:20 Doprava byla ochromená,
 • 00:29:22 hotové i nehotové pevnosti
  byly předány nepříteli
 • 00:29:26 a hranice třetí říše
  vedla 50 kilometrů od Prahy.
 • 00:29:29 Slibuji na svou čest a svědomí,
 • 00:29:32 že budu dbáti
  blaha republiky i lidu...
 • 00:29:36 Na sklonku roku se novým prezidentem
  stal Emil Hácha
 • 00:29:39 a předsedou vlády Rudolf Beran.
 • 00:29:42 Generál Jan Syrový zůstal
  i ve vládě Rudolfa Berana
 • 00:29:45 jako ministr národní obrany.
  Musel činit některá rozhodnutí,
 • 00:29:49 která samozřejmě s tím okleštěným
  Československem byla spojována.
 • 00:29:55 Okleštěné Československo
  bylo ve sféře vlivu Německa.
 • 00:29:59 Západní mocnosti říkaly na všechno:
  Musíte se domluvit s Německem.
 • 00:30:05 Ludvík Krejčí
  jako náčelník hlavního štábu
 • 00:30:07 začal pracovat na nové koncepci
  obrany zbytku státu.
 • 00:30:11 Jan Syrový coby ministr obrany
 • 00:30:13 měl na starosti prodej
  přebytečného vojenského materiálu.
 • 00:30:17 Vlády druhé republiky, jak Syrového
  vláda, tak Beranova vláda
 • 00:30:21 se snažily
  válečný materiál prodat spojencům.
 • 00:30:25 To znamená
  Francii a Velké Británii.
 • 00:30:28 Ale ty o to nejevily zájem.
 • 00:30:31 Proto byl pověřen
  Heliodor Píka tím,
 • 00:30:34 aby zkusil
  ty zbraně prodat někde jinde.
 • 00:30:36 Zkoušel to v Rumunsku,
  ale také neuspěl.
 • 00:30:39 Dokonce ty zbraně
  chtěli prodat v Bulharsku.
 • 00:30:42 Dokonce se to nabízelo i Japoncům.
 • 00:30:44 A když se Německo doslechlo,
  že se o tomto prodeji jedná,
 • 00:30:49 tak si vynutilo,
  aby ty zbraně byly prodány Německu.
 • 00:30:53 Což se stalo v únoru 1939.
 • 00:30:57 K 1.březnu byl Ludvík Krejčí
  na žádost Němců odvolán z funkce.
 • 00:31:02 O dva týdny později
  maďarská vojska zaútočila
 • 00:31:05 na Podkarpatskou Rus
  a Slovensko se odtrhlo od Čech.
 • 00:31:42 Hitler Háchovi stručně oznámil,
 • 00:31:44 že wehrmacht v 6 hodin ráno
  překročí české hranice.
 • 00:31:47 Vyzval ho,
  aby se spojil s Prahou a zařídil,
 • 00:31:50 aby se armáda
  nepletla Němcům do cesty.
 • 00:31:53 Hácha: Armádnímu generálu Syrovému
  jsem dal přesný rozkaz,
 • 00:31:57 aby nařídil posádkám, aby
  německému vojsku nekladly odpor.
 • 00:32:01 Součástí rozkazu byl i zákaz
  ničení vojenských materiálů.
 • 00:32:06 Když potom dostal vyloženej příkaz,
  že nesmějí nic zničit,
 • 00:32:13 nesmějí zkrátka ani vzdorovat,
  tak zkrátka na to přistoupil,
 • 00:32:19 protože on byl voják
  a byl zvyklej poslouchat.
 • 00:32:23 Takže... Takže to byla situace,
 • 00:32:29 kdy on už nemohl jako nic dělat.
 • 00:32:33 Hácha pak dostal k podpisu
  memorandum, ve kterém se uvádělo,
 • 00:32:37 že nejde o vojenskou agresi,
  ale výsledek přátelské dohody.
 • 00:32:41 Hácha pod nátlakem
  dostal srdeční záchvat a omdlel.
 • 00:32:45 Byl však potřeba živý, a tak mu
  byla dána povzbuzující injekce.
 • 00:32:50 Nakonec memorandum podepsal.
 • 00:33:14 Generál Syrový byl bezprostředně po
  nacistické okupaci pozván na Hrad,
 • 00:33:18 kde se sešla vláda.
  Když tam Syrový přišel,
 • 00:33:22 tak se ho
  dva důstojníci wehrmachtu zeptali,
 • 00:33:25 nebo zeptali se těch politiků,
  který z nich je ten Syrový.
 • 00:33:28 Syrový se přihlásil a oni
  ho odvedli na Pražském hradě
 • 00:33:32 do jednoho křídla, kde mu řekli,
  ať si sedne v předpokoji.
 • 00:33:36 Syrový nevěděl, kam jde.
  Za chvíli se otevřely dveře,
 • 00:33:40 vyšel z nich státní prezident Hácha
  a Syrový byl vyzván,
 • 00:33:44 aby vstoupil do místnosti.
  Když Syrový do místnosti vstoupil,
 • 00:33:48 tak u okna stál Hitler.
  Otočil se a šel k Syrovému.
 • 00:33:54 A v okamžiku, kdy se potkali,
  tak si podali ruce.
 • 00:33:58 Řekl mu, že to, co se stalo,
  se stát muselo.
 • 00:34:02 Že to jednou
  jako frontový voják pochopí
 • 00:34:05 a že nemusí mít obavy,
 • 00:34:07 že českému národu se pod německým
  patronátem povede dobře.
 • 00:34:12 Syrový neřekl ani slovo Hitlerovi.
  Otočil se a odešel.
 • 00:34:17 Druhý den ta fotografie
  byla ve všech novinách.
 • 00:34:20 Byla nesmírně působivá.
  Ona působí dodnes.
 • 00:34:25 S těmi titulky: Setkání
  dvou starých frontových bojovníků.
 • 00:34:29 A Syrovému
  to vyneslo kritiku společnosti
 • 00:34:34 a kritiku legionářů, kteří
  mu nemohli tento čin odpustit.
 • 00:34:38 Byla to ukázka toho,
  jak se dělá moderní propaganda.
 • 00:34:43 DOBOVÝ KOMENTÁŘ:
  Velký svátek německé říše,
 • 00:34:45 den branné moci
  byl oslaven také v Praze
 • 00:34:48 mohutnou vojenskou přehlídkou.
  Téměř 2 hodiny defilovaly
 • 00:34:51 po Václavském náměstí všechny
  zbraně před vrchním velitelem
 • 00:34:54 generálem pěchoty Blaskowitzem.
  Na čestné tribuně byli přítomni
 • 00:34:58 zástupci pražské státní vlády,
  senátoři a poslanci
 • 00:35:02 a zástupci české armády.
  Mocná vojenská podívaná
 • 00:35:05 ukázala jasně
  velikost a sílu národa,
 • 00:35:08 pod jehož záštitu
  se postavily Čechy a Morava.
 • 00:35:14 Následovala řada propagačních akcí,
  kterých se Jan Syrový
 • 00:35:17 stejně jako další představitelé
  státu musel účastnit.
 • 00:35:21 Na přehlídku německé armády,
  setkání s Henleinem
 • 00:35:25 i na slavnostní návštěvu
  hrobu neznámého vojína
 • 00:35:28 si vzal československou
  vojenskou uniformu.
 • 00:35:32 Jan Syrový tím, že přišel
  v uniformě československého vojáka,
 • 00:35:35 chtěl dokumentovat,
  že je stále představitelem
 • 00:35:38 československé branné moci.
  A že ta tradice,
 • 00:35:41 která tady byla předtím,
  je hodna nějakého respektu.
 • 00:35:46 Samotnej ten další vývoj, jaký byl,
 • 00:35:51 vlastně on byl
  de facto mimo dění politické.
 • 00:35:59 Měli vilu v Dobřichovicích,
  kam se teda odstěhoval,
 • 00:36:05 kde byl hlídanej
  celou dobu Němcama.
 • 00:36:08 On nechodil ani nikam na veřejnost.
  Byl furt jen tam.
 • 00:36:12 Nesměl nikam jako jít.
 • 00:36:14 Feierband:Na konci prázdnin 1939
  jsem byl návštěvou v jeho vilce
 • 00:36:17 v Dobřichovicích, kde mi Syrový
  ukázal mnoho proutěných košů,
 • 00:36:21 které obsahovaly tisíce dopisů.
  Podívej se, co jsem si vysloužil.
 • 00:36:26 To jsou všechno rozsudky smrti
  od bratří legionářů,
 • 00:36:29 řekl mi se slzami v očích a dodal:
 • 00:36:32 V mnoha dopisech
  je přiložen provaz na oběšení.
 • 00:36:35 A to všechno za to, že jsem se šel
  poklonit památce národního hrdiny
 • 00:36:38 v doprovodu Blaskowitze.
 • 00:36:41 Do odboje se nezapojil, protože
  na ulici ho poznalo malé dítě.
 • 00:36:46 Ale ještě před tím,
  než odešel z veřejného života,
 • 00:36:49 tak fondy, které patřily
  legionářům, dal na potřebu odboje.
 • 00:36:55 Byly to milionové částky.
 • 00:36:57 Tyto finanční prostředky
  byly využity ve prospěch rodin,
 • 00:37:01 jejichž členové byli
  za odbojovou činnost zatčeni.
 • 00:37:06 Anebo byly využity ve prospěch
  rodin, jejichž členové
 • 00:37:09 se dostali do zahraničí a sloužili
  v zahraniční československé armádě.
 • 00:37:14 Ta jeho pozice
  byla ztížena o to více,
 • 00:37:18 že byl sledován gestapem,
 • 00:37:21 donášel na něho i jeho domovník
  v jeho dobřichovické vile.
 • 00:37:26 Syrový udržoval kontakty
  s generálem Eliášem
 • 00:37:30 do září 1941.
 • 00:37:33 Snažil se podporovat rodiny,
  které byly perzekvované.
 • 00:37:37 Nebyly to jenom rodiny vojáků.
  Poslouchal zahraniční rozhlas.
 • 00:37:41 A jezdil také, když bylo
  výročí úmrtí a narození
 • 00:37:46 Tomáše Garrigue Masaryka,
  na jeho hrob v Lánech.
 • 00:37:53 Soustavné sledování
  Ludvíka Krejčího gestapem
 • 00:37:57 mu znemožňovalo nějakou aktivní
  velkorysejší odbojovou činnost.
 • 00:38:02 On se také nacházel od roku 1941
  mimo Prahu. Žil v Jablonném.
 • 00:38:07 Když jsme odešli z Prahy,
  tak do Jablonného přišel
 • 00:38:10 už jako penzista a byl doma.
  A my jsme chodily do školy
 • 00:38:14 a tak odpoledne
  samozřejmě jsme v kontaktu byli.
 • 00:38:18 To nás komandoval a vyžadoval,
  co musíme a co nesmíme.
 • 00:38:25 Za ním přijel jeden legionář
  s nabídkou
 • 00:38:30 vstupu do podzemního hnutí
  takzvaných prstýnkářů.
 • 00:38:36 Dal mu materiály, poznávací znaky
  a tak dále a tak dále.
 • 00:38:42 No a samozřejmě
  se všechno prozradilo,
 • 00:38:45 takže v roce 1941 taťku zavřeli.
 • 00:38:53 Byl vězněn v Terezíně.
  On si počínal velice obratně,
 • 00:38:57 kdy skutečně existující kontakty
  dokázal mistrně kamuflovat, mást.
 • 00:39:03 Po několikaměsíční vazbě
  mu nebylo nic prokázáno
 • 00:39:07 a on byl propuštěn na svobodu.
 • 00:39:09 Když jsme si pro něj jeli,
  to byl nezapomenutelný okamžik.
 • 00:39:16 Myslely jsme si, že se jedeme
  s ním loučit na popravu.
 • 00:39:22 Přijely jsme tramvají
  k Wilsonovu nádraží
 • 00:39:25 a maminka, sestra a já jsem kráčely
  směrem k té Bredovské.
 • 00:39:31 A byly jsme úplně
  jako na trní pochopitelně.
 • 00:39:35 A najednou koukám, tam na rohu
  stojí pán s balíkem v ruce.
 • 00:39:42 A to byl taťka.
 • 00:39:48 V květnu 1945 ustupovala
  německá armáda na Západ
 • 00:39:52 také přes Jablonné Nad Orlicí,
  kde žil Ludvík Krejčí s rodinou.
 • 00:39:57 Když vzniklo povstání tady v Praze,
  tak v Jablonném bylo taky povstání.
 • 00:40:05 Krejčí: V sobotu 5.května
  před polednem počala mládež
 • 00:40:09 s odstraňováním německých nápisů
  za veselé nálady.
 • 00:40:13 Asi kolem 13.hodiny
  vyšel z podzemí poručík,
 • 00:40:16 který se skrýval v Jablonném.
 • 00:40:19 Za ním následovalo asi 7 mužů.
  Někteří byli ozbrojeni.
 • 00:40:25 To už v té době se valila
  německá armáda z východu na západ.
 • 00:40:31 A náš dům stál na státní silnici
  Ostrava - Praha.
 • 00:40:37 A všechen provoz, všechna auta
  jezdila kolem našeho domu.
 • 00:40:42 Partyzáni zmobilizovali
  několik těch jablonských občanů
 • 00:40:48 a začali tu armádu odzbrojovat.
 • 00:40:51 Někteří se dali odzbrojit,
  někteří ne. Tak tam taťka zašel.
 • 00:40:56 A ten velitel mu řekl:
 • 00:40:59 Ohledně vás máme informace,
  že se máte hlásit v Žamberku.
 • 00:41:03 Samozřejmě do Žamberka nikam nejel.
 • 00:41:06 Čekal, až se vrátí prezident,
  a hlásil se prezidentovi.
 • 00:41:12 DOBOVÝ KOMENTÁŘ
  Vrací se do Prahy prezident Beneš
 • 00:41:15 nezlomen strastmi, nezlomen věkem,
 • 00:41:19 nezlomen bojem a prací
  za svobodu vlasti.
 • 00:41:23 Chvíli trvalo, než ho Beneš přijal.
  A když potom k němu přišel,
 • 00:41:30 tak mu prezident řekl:
  Vy jste se choval čestně,
 • 00:41:34 já si vás za to vážím,
  ale komunisti vás nechtějí
 • 00:41:38 a já s nimi chci sloužit.
 • 00:41:46 Generál Syrový, když vypuklo
  Pražské květnové povstání,
 • 00:41:50 tak se šel přihlásit
  jako dobrovolník.
 • 00:41:52 Byl však zdvořile odmítnut
  generálem Kutlvašrem.
 • 00:41:55 Ještě v květnu 1945 byl zatčen
 • 00:41:59 a přemístěn
  do přeplněné pankrácké věznice.
 • 00:42:03 Vyšetřování trvalo rok a půl.
 • 00:42:06 Vedlo ho
  komunistické ministerstvo vnitra,
 • 00:42:09 které hledalo cokoliv,
  co by se dalo použít pro to,
 • 00:42:12 aby mohl být odsouzen
  jako zrádce národa.
 • 00:42:18 Po válce se hledal viník
  za Mnichov a za 15.březen
 • 00:42:22 Bylo třeba na někoho ukázat.
  A tak se ukázalo
 • 00:42:25 na agrárníka Rudolfa Berana
  a generála Jana Syrového.
 • 00:42:30 Proces před národním soudem
  s generálem Syrovým
 • 00:42:33 začal koncem ledna 1947.
 • 00:42:36 Syrový figuroval v obžalobě
  na místě číslo 2
 • 00:42:40 za Rudolfem Beranem.
 • 00:42:42 Národní prokurátor,
  kterým byl František Grospič,
 • 00:42:46 jehož pravou rukou a náměstkem
  prokurátora byl Josef Urválek,
 • 00:42:50 se snažil všemožně vylíčit
  Syrového jako zrádce národa.
 • 00:42:54 Jako naprosto neschopného
  generála bez iniciativy
 • 00:42:58 a bez cti. To ovšem nebyla pravda.
 • 00:43:02 Když přicházeli vojáci
  svědčit při tom procesu,
 • 00:43:06 tak při příchodu do soudní síně
  a při odchodu
 • 00:43:10 se mu vždycky uklonili.
  Tím mu dali najevo svoji úctu.
 • 00:43:14 A také ho oslovovali
  bratře generále.
 • 00:43:17 To ovšem se nikdy
  třeba v tisku neobjevilo.
 • 00:43:20 V médiích byl líčen
  jako zrádce národa,
 • 00:43:24 o jehož odsouzení,
  stejně tak jako o odsouzení Berana
 • 00:43:26 není nejmenších pochyb.
 • 00:43:31 Národní frontě šlo především
  o odsouzení Rudolfa Berana,
 • 00:43:35 takže generálu Syrovému
  byla uskutečněna nabídka,
 • 00:43:38 že když bude
  svědčit proti Beranovi,
 • 00:43:41 tak že z toho může vyváznout.
  Generál Syrový to odmítl.
 • 00:43:47 DOBOVÝ KOMENTÁŘPřed národním
  soudem v Praze skončil se proces
 • 00:43:50 s Rudolfem Beranem
  a se členy jeho vlády.
 • 00:43:52 Předseda soudu doktor Gottweiss
  přečetl jménem republiky
 • 00:43:56 rozsudek nad obžalovanými.
 • 00:43:58 Zatčení, jež byli uznání vinnými,
  se odsuzují:
 • 00:44:02 Obžalovaní
  Rudolf Beran a Jan Syrový
 • 00:44:07 každý k trestu těžkého žaláře
  v trvání 20 let,
 • 00:44:11 zostřeného půlročně jedním postem.
 • 00:44:15 Syrový:Soudce nejdříve řekl
  manželce, že budu propuštěn.
 • 00:44:19 Pak ale změnili rozsudek
  na 20 let nepodmíněně.
 • 00:44:26 Na Pankráci jsem se setkal
  s tím bývalým domovníkem,
 • 00:44:29 co ho ke mně nasadilo gestapo.
 • 00:44:32 Komunisté žádali
  změnit rozsudek na trest smrti.
 • 00:44:36 DOBOVÝ KOMENTÁŘManifestační schůze
  na Staroměstském náměstí
 • 00:44:39 vyzněla v rozhořčený protest
 • 00:44:41 České národní rady
  i shromážděného lidu
 • 00:44:44 proti mírným rozsudkům
  nad protektorátními zrádci.
 • 00:44:47 My nevoláme po žádné krvi.
 • 00:44:51 My chceme spravedlnost.
  Spravedlivý trest.
 • 00:44:57 Ale nepodařilo se jim ho prosadit.
 • 00:45:00 Jan Syrový nastoupil
  do vězení v Leopoldově.
 • 00:45:10 Ludvík Krejčí byl přes všechny
  své vojenské schopnosti
 • 00:45:13 a zkušenosti odeslán do výslužby.
 • 00:45:17 Když konečně udeřila
  pěst dělnické třídy v roce 1948
 • 00:45:23 a začalo se všechno krutě měnit,
  tak mu nejdřív sebrali hodnost
 • 00:45:27 a pak mu sebrali i penzi,
  zdravotní pojištění, jízdenku.
 • 00:45:32 No prostě všechno.
  Potravinové lístky.
 • 00:45:37 Najednou z nás byli nepřátelé.
  I z rodinných příslušníků.
 • 00:45:43 Taťka potom se rozhodl,
  že zkusí pracovat v tom podniku,
 • 00:45:48 který znárodnili. Ten dědečkův dům
  i s tou továrničkou.
 • 00:45:53 Tak tam nastoupil jako dělník.
 • 00:45:57 Takže měl minimální výdělek
  z toho zaměstnání.
 • 00:46:01 Asi 2,80 na hodinu.
 • 00:46:04 Roztahoval tam kroužky
  na nitěné knoflíky.
 • 00:46:08 Tahal plechy a všechno možné.
 • 00:46:13 Leopoldovská věznice
  byla na počátku 50.let
 • 00:46:16 patrně nejhorším vězením
  v komunistickém Československu.
 • 00:46:20 Byli tam vězněni
  skuteční zrádci a kolaboranti.
 • 00:46:23 Byli tam ovšem vězněni
  i prvorepublikoví demokraté,
 • 00:46:26 univerzitní profesoři, kněží.
 • 00:46:29 Do jisté míry elita
  českého a slovenského národa.
 • 00:46:35 Moje první vzpomínka
  se strejdou byla ta,
 • 00:46:38 že jsem navštívil
  v kriminále v Leopoldově.
 • 00:46:42 Se svým otcem.
 • 00:46:44 Když jsem tam přijeli poprvé,
  tak nás k němu vůbec nepustili,
 • 00:46:48 i když to bylo všechno domluvené,
  že s ním budeme moct mluvit.
 • 00:46:53 Když jsme tam přijeli podruhé,
  tak nás k němu první den nepustili
 • 00:46:58 taky. Nevěděli jsme, o co jde,
  protože nám to jako
 • 00:47:03 bylo akorát divný,
  ale mysleli jsme si,
 • 00:47:06 že to je tak normální.
  Ale pak když druhý den nás
 • 00:47:09 pustili k němu, tak jsme viděli,
  jak je celej...
 • 00:47:17 Zkrátka oteklej. Byl takovej...
  No, zbitej.
 • 00:47:23 Co vám vám říkat?
  Takže to jsme jako viděli,
 • 00:47:28 že se tam s ním
  asi moc dobře nezacházelo.
 • 00:47:34 Už dávno nebyl
  tím obtloustlým generálem,
 • 00:47:37 jak ho známe z fotografií
  a filmových záběrů z 30.let.
 • 00:47:41 Také on trpěl hladem
  a byl šikanován dozorci,
 • 00:47:46 jimž byl vydán
  tak jako mnozí jiní napospas.
 • 00:47:52 Propuštěn byl
  na velkou amnestii v květnu 1960,
 • 00:47:56 ale cejch zrádce národa mu zůstal.
 • 00:48:00 V uvozovkách ve "zlatých 60.letech"
  žil Jan Syrový bídně.
 • 00:48:05 Zprvu neměl nárok na důchod.
  Pracoval jako noční hlídač.
 • 00:48:12 Aby uživil sebe
  a svoji druhou ženu,
 • 00:48:14 začal Jan Syrový
  v 72 letech pracovat
 • 00:48:18 jako hlídač v Maroldově panoramatu
  bitvy u Lipan.
 • 00:48:23 Dělal v místě,
  kde se nemohl s nikým stýkat,
 • 00:48:27 protože v noci
  tam nikdo nechodil, že jo?
 • 00:48:31 Na to musel přistoupit.
  Jinak by ho nezaměstnali.
 • 00:48:40 Při občasných procházkách Prahou
  ho ale lidé uctivě zdravili.
 • 00:48:44 Bylo vidět, že lidi,
  kteří o tom něco věděli,
 • 00:48:49 tak se k němu velice rádi hlásili.
  To jsme toho byli svědkem.
 • 00:48:55 Když jsme tam byli,
  tak jsme třeba šli po městě, tak...
 • 00:49:01 Zkrátka zdravili ho.
  Byl pro ně jako čestnej člověk.
 • 00:49:06 A on teda opravdu čestnej byl.
 • 00:49:10 On byl zkrátka voják.
 • 00:49:14 Ve volném čase se synovcem
  navštěvoval objekty opevnění
 • 00:49:18 a znovu se pokoušel
  obhájit své jednání.
 • 00:49:22 Bunkry nebyly hotové. My jsme
  navštěvovali všelijaké ty bunkry
 • 00:49:25 jeden čas. To nebylo
  z velké části vůbec vyzbrojený.
 • 00:49:31 Ty hlavní bunkry vůbec.
  Takový ty malý bunkry jo.
 • 00:49:35 Ale to byly jen kulomety tam.
  Ty neměly nějakou velkou funkci.
 • 00:49:41 Tohle mně říkal zkrátka,
  že nemělo cenu absolutně nic,
 • 00:49:46 jako nějaká válka proti Němcům,
  že to by bylo... Zkrátka jatka.
 • 00:49:53 Nejradši měl
  tu Bachmačskou medaili.
 • 00:49:57 Medaile Jana Žižky z Trocnova.
 • 00:50:01 Tuhle měl rád.
  Československý válečný kříž
 • 00:50:05 s dvěma lipovými ratolestmi.
  Tu nosil.
 • 00:50:09 Ludvíka Krejčího v období Pražského
  jara oslovili historici i novináři
 • 00:50:13 a zvali ho do televizních debat,
  i když často jen proto,
 • 00:50:17 aby mu mohli dokazovat,
  že se mělo bojovat za každou cenu.
 • 00:50:21 Pane generále,
  prosím vás, já jsem totiž nikde
 • 00:50:27 v žádných aktech nenašel rozkaz
  ke stažení vojsk od hranic.
 • 00:50:35 -Byl vydán takový rozkaz?
  -A jakpak by se...
 • 00:50:39 Myslíte, že se dobrovolně
  ustupovalo? Nebo spontánně?
 • 00:50:42 No ale kdo vydal ten rozkaz?
  Kým byl vydán ten rozkaz?
 • 00:50:47 Jistě šel z hlavního velitelství.
  To je nesporný.
 • 00:50:51 Paradoxně jen o rok později, když
  Československo obsadí jiná vojska,
 • 00:50:55 tentokrát z Východu, armáda opět
  dostane rozkaz nebránit se
 • 00:51:00 a představitelé státu bez odporu
  podepíší svou kapitulaci.
 • 00:51:06 Ludvík Krejčí
  byl posmrtně rehabilitován
 • 00:51:09 a v roce 1996
  mu byl udělen Řád Bílého lva.
 • 00:51:14 Jan Syrový
  se zatím rehabilitace nedočkal
 • 00:51:18 a jeho ulice v Třebíči
  dodnes nese jméno Ruská.
 • 00:51:29 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2021

Související