iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 8. 2019
17:45 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
7060
zhlédnutí

Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968

Jak rychle se ideály z roku 1968 rozpadly pod tlakem okupace.

31 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968

 • 00:00:01 PLÍŽIVÁ KONTRAREVOLUCE
  V SEMILECH 1968
 • 00:00:25 -Pojmem plíživá kontrarevoluce
 • 00:00:28 označovali normalizační komunisté
  události,
 • 00:00:31 které se odehrály
  v Československu v roce 1968
 • 00:00:35 a které většinou známe
  pod názvem pražské jaro.
 • 00:00:39 Symbolem tehdejšího nového kurzu
  Komunistické strany Československa
 • 00:00:44 se stal Alexander Dubček,
  charismatický slovenský politik,
 • 00:00:48 který si rychle získal oblibu
  v širokých vrstvách obyvatel,
 • 00:00:52 straníků i nestraníků.
 • 00:00:55 Dubček vystřídal v lednu 1968
  konzervativního Antonína Novotného
 • 00:01:02 na tehdy nejdůležitějším místě
  v našem státě,
 • 00:01:06 v křesle prvního tajemníka
 • 00:01:08 ústředního výboru
  komunistické strany.
 • 00:01:12 -Byla to ohromná doba,
  šedesátá léta,
 • 00:01:15 protože docházelo k proměnám,
  jaké jsme tady nikdy neviděli,
 • 00:01:18 ať to byly knížky, filmy.
 • 00:01:21 Ve školství se učilo svobodně, děti
  zpívaly o Masarykovi v autobuse.
 • 00:01:26 Bylo to něco neobvyklého opravdu.
 • 00:01:30 -Prostě ta svoboda
  začínajícího projevu,
 • 00:01:32 přestože to ještě bylo
  pod cenzurou,
 • 00:01:35 ale už si mnohé umělci dovolili,
  a zrovna tak novináři a podobně.
 • 00:01:41 Pak vycházely Literární listy,
  kde to už bylo velice otevřené.
 • 00:01:52 Vůbec to vědomí,
  že naše zahraniční armáda,
 • 00:01:56 která byla v Anglii,
 • 00:01:59 že bojovali nejen od Buzuluku
  a od Kyjeva,
 • 00:02:04 ale že teda i u Dunkerku a podobně,
  což nám soudruzi prostě zatajovali
 • 00:02:11 a nesmělo se o tom v podstatě
  mluvit, tak to byl ohromný šok.
 • 00:02:17 Na druhé straně ty popravy,
  nezákonné procesy.
 • 00:02:22 To se už v té době
  o tom začalo otevřeně mluvit.
 • 00:02:26 -V Semilech,
 • 00:02:28 které leží v údolí na předhůří
  Jizerských hor a Krkonoš,
 • 00:02:31 mělo ale nemálo obyvatel dojem,
  že se o horu Kozákov nezastavilo
 • 00:02:35 jako každoročně jen jaro v přírodě,
  nýbrž i pražské jaro.
 • 00:02:41 Zatímco jinde se již vyhřívali
  na výsluní
 • 00:02:44 politického
  i společenského uvolnění,
 • 00:02:47 zde jako by se ledy
  zatím příliš nepohnuly.
 • 00:02:51 Hrází změn v Semilech byli nyní
  ve vnímání mnohých
 • 00:02:55 především místní kovaní
  konzervativní komunisté
 • 00:02:58 na radnici i na okrese.
 • 00:03:01 Například předseda městského
  národního výboru Petr Puturek,
 • 00:03:05 jeho tajemník Miroslav Hypšman
 • 00:03:08 nebo předseda okresního
  národního výboru Antonín Zlatník.
 • 00:03:13 -Puturek se rekrutoval z továrny,
  z rakvárny.
 • 00:03:16 Byl to vynikající klempíř.
 • 00:03:18 Po roce 1948
 • 00:03:20 se jako těžký komunista
  dostal na okres.
 • 00:03:23 A tady z okresu řídil města.
 • 00:03:27 Tenkrát ještě Železný Brod
  byl pod Semily.
 • 00:03:30 Byla to nedotknutelná osoba.
 • 00:03:33 -Nástup jara se ale nedal zastavit.
 • 00:03:37 Nahromaděná nespokojenost a touha
  čekala jen na vhodný impuls,
 • 00:03:41 aby se projevila navenek.
 • 00:03:44 -Mně hrozně vadilo vždycky,
  když byly prověřovány děti.
 • 00:03:48 Jako kdyby mohly za své rodiče.
 • 00:03:53 Ony měly špatný třídní původ
  a to nadělalo velikánské zlo.
 • 00:04:00 -V pondělí 8. dubna
  bylo podle kronikářových údajů
 • 00:04:03 v Semilech krásné počasí.
 • 00:04:07 V odpoledních hodinách
  se na nedávno dokončeném stadionu
 • 00:04:10 začali shromažďovat lidé.
 • 00:04:13 Řadil se zde průvod
  s transparenty a hesly.
 • 00:04:17 Na první pohled to byl výjev,
  který nevybočoval z rámce
 • 00:04:20 tehdejšího povinného slavení
  různých výročí.
 • 00:04:24 Něco zde ale bylo přece jen jinak.
 • 00:04:28 V nezvykle otevřené pozvánce
  se mimo jiné psalo:
 • 00:04:32 Mnohdy nám připadá,
  že naši přední funkcionáři města
 • 00:04:35 chodí se zavřenýma očima
  nebo že jsou to lidé,
 • 00:04:39 kteří již nemají
  vůbec žádné nároky.
 • 00:04:42 U nás je to obráceně.
 • 00:04:44 Nároků máme hodně,
  ale nenacházíme pro ně živnou půdu.
 • 00:04:50 Onen průvod byl předehrou
  k demonstračnímu mítinku,
 • 00:04:54 který svolal Městský výbor
  Československého svazu mládeže.
 • 00:04:58 Šlo tedy o událost
  iniciovanou oficiální organizací,
 • 00:05:01 navíc oficiálně schválenou,
  a přesto neobvyklou.
 • 00:05:07 Budova radnice byla plná lidí.
 • 00:05:09 Samotný sál i přilehlé prostory
  byly zcela zaplněny.
 • 00:05:13 Další lidé se tísnili venku
 • 00:05:16 a dění uvnitř pro ně bylo přenášeno
  městským rozhlasem do ulic.
 • 00:05:20 Přilákala je právě možnost
  veřejně probrat záležitosti,
 • 00:05:24 které nemohly být dvacet let
  veřejně vyslovovány.
 • 00:05:29 -To jsou takové ty věci,
 • 00:05:31 kdy člověk něco slyší,
  něco jiného se děje.
 • 00:05:34 Bolševismus byl takové pohybování
  se ve světě polopravd,
 • 00:05:39 které nakonec vyústily ve lži.
 • 00:05:41 Když přišel rok 1968,
 • 00:05:44 tak nějakým způsobem člověk
  dal průchod emocím a věci,
 • 00:05:50 které se nelíbily,
  tehdy nebylo obvyklé říkat nahlas.
 • 00:05:55 Asi bylo velice úspěšné,
  že se člověk nebál,
 • 00:05:58 protože byl mladý a hloupý,
 • 00:06:01 a prostě to pouštěl do světa tak,
  jak si to myslel.
 • 00:06:04 -Na radnici pořadatelé pozvali
  vedoucí představitele města,
 • 00:06:08 okresu, Sboru národní bezpečnosti,
 • 00:06:10 místních průmyslových závodů
  i škol.
 • 00:06:13 Problematické body,
 • 00:06:16 které byly vyjmenovány v pozvánce
  a které se na mítinku měly řešit,
 • 00:06:20 se týkaly především
  hmotné situace v Semilech,
 • 00:06:23 zlepšení a rozšíření služeb,
  řešení problémů mladých manželství,
 • 00:06:28 vybudování dlouho slibovaného
  bazénu a tak dále.
 • 00:06:32 -Nás mladé hrozně štvalo,
 • 00:06:34 že předseda národního výboru
  Puturek řekl,
 • 00:06:40 na co chceme koupaliště,
  my jsme se taky koupali v Jizeře,
 • 00:06:45 a tak jsme se snažili
  změnit semilské poměry.
 • 00:06:51 -Účastníci mítinku ale využili
  nebývalé příležitosti
 • 00:06:54 a kladli přítomným funkcionářům
  i další dotazy,
 • 00:06:58 které je zaměstnávaly a trápily
  mnohdy velmi dlouhou dobu,
 • 00:07:02 a teprve nyní je mohli
  veřejně vyslovit.
 • 00:07:06 Zvláště Petr Puturek,
 • 00:07:08 který byl ve vedení okresu i města
  činný již od konce války,
 • 00:07:11 byl vystaven smršti dotazů.
 • 00:07:14 Co jste udělal s majetkem Junáka?
 • 00:07:17 Proč se na okresní konferenci KSČ
  nevolilo tajně?
 • 00:07:20 Jaký je váš názor
  na smrt Jana Masaryka?
 • 00:07:23 Co říkáte zvěrstvům
  v politických procesech?
 • 00:07:27 Mítink byl zkrátka naplněný emocemi
 • 00:07:30 a funkcionáři se dostávali
  do palby nepříjemných dotazů,
 • 00:07:33 na které nebyli
  po dvacet let zvyklí.
 • 00:07:37 V průběhu prvního mítinku
  se z publika
 • 00:07:39 zvláště výrazně zapojoval
  jeden mladý dvaadvacetiletý muž.
 • 00:07:44 Místní občané v něm mohli poznat
  Karla Hádka mladšího,
 • 00:07:48 jenž se v té době živil
  jako reklamní fotograf
 • 00:07:51 při semilském kulturním
  a společenském středisku.
 • 00:07:55 Hádek kladl funkcionářům,
  zvláště pak Puturkovi,
 • 00:07:59 různé nepříjemné dotazy
  a pronášel vtipné bonmoty,
 • 00:08:02 jimiž se mu dařilo ovlivňovat
  náladu shromáždění
 • 00:08:05 proti funkcionářům.
 • 00:08:08 -To byla ta nespokojenost s tím,
  co tady bylo,
 • 00:08:11 s tím omezováním veškerých práv
  a svobod, a asi i naděje na to,
 • 00:08:16 že by se to mohlo změnit,
  že by to mohlo být k lepšímu,
 • 00:08:19 jinak by se do toho
  člověk asi nepouštěl.
 • 00:08:22 To byly takové ty lumpárničky,
  které se tady děly po Semilech,
 • 00:08:25 které byly veřejným tajemstvím.
 • 00:08:28 Tam nebylo těžké
  se trefovat do problémů,
 • 00:08:31 ale pochopitelně i šlapat
  některým lidem na kuří oko.
 • 00:08:34 -Je velkou zásluhou svolavatelů
  prvního mítinku,
 • 00:08:37 že rozproudili v Semilech
  veřejnou diskusi
 • 00:08:40 a podnítili zájem
  zejména mladých lidí
 • 00:08:43 o dění ve městě
  a touhu se konkrétně zapojit.
 • 00:08:47 Je však zajímavé,
  že další aktivity v Semilech
 • 00:08:50 již neinicioval
  Československý svaz mládeže,
 • 00:08:53 a z pozdějšího dění
  v podstatě vypadl.
 • 00:08:56 V Semilech se naproti tomu dostává
  do popředí aktivita Karla Hádka.
 • 00:09:00 Ten začal
  krátce po dubnovém mítinku
 • 00:09:03 Československého svazu mládeže
  formovat Klub mladých
 • 00:09:06 s cílem řešit semilské problémy.
 • 00:09:10 -To staré plácání, které tam bylo,
  se tam neustále opakovalo.
 • 00:09:14 Víceméně to nás
  vyprovokovalo k tomu,
 • 00:09:18 že uděláme nějaký mítink,
 • 00:09:20 kde v podstatě nebudeme se držet,
  jak to měli bolševici,
 • 00:09:25 nějakých dogmat.
 • 00:09:27 S nimi se nechalo veřejně
  diskutovat o všem možném,
 • 00:09:30 ale jenom do té doby,
  dokud oni to povolili.
 • 00:09:33 Svaz mládeže,
 • 00:09:35 to bylo to samé v bledě modrém
  nebo v bledě růžovém,
 • 00:09:37 když bych to měl říci,
  aby to odpovídalo barvě.
 • 00:09:40 Jinak se tam v podstatě
  nic nevyřešilo.
 • 00:09:42 To bylo takové o ničem.
 • 00:09:44 Čili to byl asi ten impuls,
  jeden z těch impulsů,
 • 00:09:46 proč potom jsme se snažili
  o ten Klub mladých
 • 00:09:49 a kdy jsme v podstatě
  začali dělat vlastní akce.
 • 00:09:55 -Karel Hádek,
 • 00:09:57 to byl lídr všeho dění
  v Semilech v roce 1968.
 • 00:09:59 Karel Hádek rozpohyboval
  politické dění v Semilech.
 • 00:10:03 Pochopitelně s Karlem Hádkem
  jsme byli ve styku.
 • 00:10:08 Já jsem pořád někde chodil
  a vysvětloval jsem,
 • 00:10:11 že Karla nenavádím
  na ty nepříčetnosti.
 • 00:10:16 Já jsem měl buržoazní původ,
  jak mi psali v posudku,
 • 00:10:21 protože můj táta byl pekařem,
  takže si mysleli,
 • 00:10:24 že jsem nepřítel taky číslo jedna,
  ale tak jsem to vysvětloval.
 • 00:10:28 Karel byl sám, svůj.
 • 00:10:31 Toho nebylo potřeba nikde řídit
  a nikde představovat.
 • 00:10:34 -Na počátku května promluvili
  členové klubu
 • 00:10:37 s důležitými funkcionáři,
  osobně je pozvali
 • 00:10:40 na další veřejný mítink
  naplánovaný na 15. května
 • 00:10:43 a účast jim byla přislíbena
  většinou z nich.
 • 00:10:47 Karel Hádek také podnikl
  cestu do Prahy
 • 00:10:50 za populárním redaktorem
  Literárních listů
 • 00:10:53 Ludvíkem Vaculíkem
  a pozval ho do Semil na mítink.
 • 00:10:57 Vaculík nakonec
  svou účast přislíbil.
 • 00:11:01 -Protože psal takové velice
  zajímavé články.
 • 00:11:03 Tam vznikla nějaká rezonance na to,
  co on psal,
 • 00:11:06 takže jsem ho tam navštívil
 • 00:11:10 a jeho obráceně zase začal zajímat
  ten klub v Semilech.
 • 00:11:13 Člověk neměl zkušenosti.
 • 00:11:15 Zase když to vezmu,
  v podstatě o generaci starší člověk
 • 00:11:19 stejného mínění,
  takže jsem k němu měl úctu.
 • 00:11:23 Třeba jsme ho požádali,
 • 00:11:25 jestli by nám nepomohl tady s tím
  nebo tamhle s tím.
 • 00:11:28 -Na samotný mítink lidé přišli
  opět v hojném počtu.
 • 00:11:32 Podle některých pramenů
  se jich sešlo až osm set.
 • 00:11:35 Radniční sál
  se na předchozím shromáždění
 • 00:11:38 ukázal jako nedostačující,
 • 00:11:40 a tak Klub mladých
  svolal lidi do sokolovny,
 • 00:11:43 v té době největšího sálu
  v Semilech.
 • 00:11:46 A atmosféra byla téměř revoluční.
 • 00:11:49 -Ač byl člověk mladý,
  tak tady byla fůra starých lidí,
 • 00:11:52 které obrali o něco.
 • 00:11:54 Vždyť to tady likvidovali.
 • 00:11:56 Někdo měl tamhle nějaké políčko,
  tak to byl kulak.
 • 00:11:59 Ten tady měl nějakou dílničku,
  tak to byl kapitalista a tak dále.
 • 00:12:02 Tyto lumpárny, co oni nadělali,
 • 00:12:04 a teďka lidi najednou měli
  možnost říci...
 • 00:12:07 Tam byl možná ten fenomén toho,
 • 00:12:09 že ti lidé měli po zkušenostech
  s komunisty strach to říci přímo,
 • 00:12:13 takže ty informace
  se dostávaly k nám.
 • 00:12:16 Člověk si nebral žádné servítky,
 • 00:12:19 takže tyto věci pouštěl
  do světa vesele.
 • 00:12:21 To je to, co oni slyšet nechtěli,
  protože to byl pro ně mor.
 • 00:12:25 -Pozvaní funkcionáři se nakonec
  téměř všichni omluvili.
 • 00:12:29 Dostavili se jen dva,
 • 00:12:32 okresní prokurátor Jiří Kuník
  a náčelník StB Jiří Stříbrný.
 • 00:12:37 Důvodem neúčasti ostatních
  byla zřejmě nepříjemná zkušenost
 • 00:12:41 s atmosférou prvního mítinku,
  navíc podpořená tím,
 • 00:12:46 že by se nyní měli dostavit na akci
 • 00:12:49 pořádanou jejich nejsilnějším
  kritikem Hádkem.
 • 00:12:53 Na mítinku byl přečten
  návrh rezoluce,
 • 00:12:56 ve které byl odsouzen postoj
  funkcionářů, kteří nepřišli.
 • 00:13:01 Žádalo se mimo jiné
  právní prošetření
 • 00:13:03 činnosti Petra Puturka
 • 00:13:05 a jeho okamžitá rezignace
  na post předsedy národního výboru.
 • 00:13:10 Následovalo prohlášení,
 • 00:13:12 že shromáždění se nezúčastní
  žádných voleb,
 • 00:13:16 v nichž budou jakkoliv figurovat
  jmenovaní funkcionáři.
 • 00:13:20 -Hlavní akce byla
  za odvolání Puturka.
 • 00:13:22 Ten ležel v žaludku mnoha lidem.
  To je jasné.
 • 00:13:27 S ním měla zkušenost i moje rodina,
  do které jsem se přiženil.
 • 00:13:30 To odnesla i moje žena,
 • 00:13:34 která jako jedničkářka ve škole
  se mohla jedině vyučit tkadlenou.
 • 00:13:44 -Tam se zvolil takový výbor,
  že teda už to dál
 • 00:13:46 s těmito představiteli
  ve městě nepůjde,
 • 00:13:49 že musí být nahrazeni jinými.
 • 00:13:51 Tak se dohodlo,
  kdo by dělal starostu,
 • 00:13:54 a Puturek že musí pryč
  a Hypšman taky.
 • 00:13:57 -Podobně jako na předchozím mítinku
  vystupovali i zde v průběhu večera
 • 00:14:01 jednotliví občané
  se svými dotazy a příspěvky.
 • 00:14:05 Na mítinku také promluvil
 • 00:14:07 organizátor první akce
  Eduard Nyklíček.
 • 00:14:10 Na jedné straně
  opatrně kritizoval spolustraníky.
 • 00:14:14 Na druhou stranu prohlásil,
  že dnešní mladou generaci musí
 • 00:14:17 vést lidé s čistým štítem,
  což Hádek není.
 • 00:14:21 Zmínil například
  jím vykradenou lékárnu.
 • 00:14:25 -Zaprvé tu lékárnu jsem vykradl,
  když mi bylo šest roků.
 • 00:14:28 Tady je příčinná souvislost
  dokonce i s tím pánem v Jizeře.
 • 00:14:32 To byl nějaký Machytka
  a my jsme měli psa.
 • 00:14:35 Dostali se nějak na zahradu,
  toho psa zabili.
 • 00:14:40 My jsme se to dozvěděli
  až možná po deseti letech,
 • 00:14:45 že toho psa upekli a snědli.
 • 00:14:54 Já byl malý kluk,
  a jak oni tam řádili,
 • 00:14:56 asi byli ožralí, tak tam byly
  ořezané stromy a zakrvácené.
 • 00:15:00 Já jsem bydlel v lékárně,
  tak jsem vykradl lékárnu.
 • 00:15:04 Posbíral jsem tam obinadla
  a omotal jsem stromečky.
 • 00:15:07 -Nyklíček také zmínil
  svůj nesouhlas
 • 00:15:10 s plakátem
  Pryč s nadvládou Sovětského svazu,
 • 00:15:14 který byl v Semilech vylepen
  před mítinkem.
 • 00:15:21 -Tak jsem sám od sebe
  nikým neorganizován
 • 00:15:24 si vzal doma několik A4
  a napsal Pryč s nadvládou SSSR,
 • 00:15:29 protože mě to všechno štvalo.
 • 00:15:32 Já už jsem byl tak vychovávaný.
  No jo, to jsem si nadrobil.
 • 00:15:37 -V průběhu mítinku přistoupil
  k mikrofonu i Václav Tomíček.
 • 00:15:42 Semilští obyvatelé ho znali
 • 00:15:44 jako zájemce o historii
  a filozofii,
 • 00:15:47 který kvůli svému
  nevhodnému původu,
 • 00:15:49 otec byl hluboce věřícím varhaníkem
  v semilském kostele,
 • 00:15:53 nemohl dokončit
  vysněnou námořní školu,
 • 00:15:56 a živil se jako elektrikář
  v Koloře.
 • 00:16:02 -Příslušníci StB, jejich pomocníci,
  donašeči, dozorci,
 • 00:16:05 vězeňští lékaři,
  soudci, prokurátoři,
 • 00:16:08 celý bezpečnostní
  a justiční aparát,
 • 00:16:11 všichni jsou potřísněni
  lidskou krví.
 • 00:16:15 Komunistickou stranu Československa
  je nutno považovat
 • 00:16:20 za zločineckou organizaci,
  kterou skutečně byla,
 • 00:16:24 a vyloučit ji z veřejného dění,
 • 00:16:26 ať se její současní představitelé
  dělají sebehezčími.
 • 00:16:36 -Setkání v polovině května
  potvrdilo fenomén
 • 00:16:39 semilských mítinků
  coby důležité platformy
 • 00:16:42 pro vyrovnávání se s minulostí
  a tlaků na změny v současnosti.
 • 00:16:48 O tom, že lidé tuto možnost vítali,
  svědčí i vzrůstající účast.
 • 00:16:53 Dalšího mítinku
  pořádaného Klubem mladých
 • 00:16:57 6. června se účastnila
  celá tisícovka lidí.
 • 00:17:00 Také přihlášky do klubu přicházely
  v poměrně hojném počtu.
 • 00:17:04 V polovině června jich bylo
  již kolem sto padesáti.
 • 00:17:08 Klub mladých se ukázal
  jako silný hráč,
 • 00:17:11 s nímž se musí
  v semilském dění počítat.
 • 00:17:15 Onen druhý květnový
  mládežnický mítink působil
 • 00:17:18 na dosud poměrně poklidné
  semilské poměry podobně,
 • 00:17:22 jako když vodní hladinu
  rozčeří hozený kámen.
 • 00:17:26 Průběh mítinku i rezoluce
  se hojně diskutovaly na veřejnosti
 • 00:17:30 i v různých uzavřených skupinách.
 • 00:17:33 Není divu,
  že když se dne 17. května sešli
 • 00:17:37 komunisté ze všech organizací
  z obvodu města Semil,
 • 00:17:41 mluvili o Klubu mladých
  jako o syčácích.
 • 00:17:45 Petr Puturek,
  jeden z hlavních cílů kritiky,
 • 00:17:48 sice nebyl v sokolovně
  15. května přítomen,
 • 00:17:51 ale o dění na něm byl
  zprostředkovaně informován
 • 00:17:53 od některých účastníků.
 • 00:17:56 Hned nazítří za ním navíc přišli
  do jeho kanceláře
 • 00:18:00 na radnici Hádek a Hujer
  a oficiálně mu předali rezoluci,
 • 00:18:04 ve které byl vyzýván k odchodu
 • 00:18:06 z funkce předsedy
  městského národního výboru,
 • 00:18:09 vrácení státních vyznamenání
  a závazku,
 • 00:18:12 aby se zdržel
  jakékoliv veřejné činnosti.
 • 00:18:18 -Nejdřív jsme šli
  k tomu tajemníkovi.
 • 00:18:20 Ten měl kancelář
  před tím starostou.
 • 00:18:23 Tam mu předáváme tu rezoluci.
  On říkal: Já jsem s tím počítal.
 • 00:18:27 Jo, tak do konce měsíce já půjdu.
  To byl krejčí.
 • 00:18:31 Já zas půjdu krejčovat.
  Komunista to byl taky velký.
 • 00:18:34 Pak samozřejmě jsme šli
  k tomu Puturkovi.
 • 00:18:38 Ten si to nenechal líbit.
  Vy jste mě nezvolili.
 • 00:18:41 Celkem nás urážel.
 • 00:18:44 Kluci, kteří nemají rozum
  nebo kteří chtějí něco nemožného,
 • 00:18:47 on se tady zasloužil,
  ale nezasloužil se.
 • 00:18:51 Rozboural tady hrozně staré
  památky, které tady mohly být.
 • 00:18:55 -Ve čtvrtek 27. června vyšly
  v celostátních novinách
 • 00:18:59 dva zásadní Vaculíkovy články.
 • 00:19:03 Dva tisíce slov
  a Obrodný proces v Semilech.
 • 00:19:07 Tento článek mimo jiné způsobil,
  že se semilské události,
 • 00:19:11 Klub mladých, Hádek, Puturek
  i Tomíčkův výrok
 • 00:19:15 staly celostátně známé.
 • 00:19:18 -Popsal ten mítink,
  co byl v sokolovně,
 • 00:19:20 ten druhý mítink.
 • 00:19:22 Nazval ho
  Obrodný proces v Semilech.
 • 00:19:25 Popsal tady tu situaci
  a ten mítink,
 • 00:19:27 který probíhal pak v sokolovně,
 • 00:19:30 který byl ve větším prostoru,
  narvaný a bouřlivější.
 • 00:19:35 -Ta šeptaná propaganda,
 • 00:19:37 ta fungovala v podstatě
  jako dneska Facebook.
 • 00:19:39 Lidi tady běhali po náměstí
 • 00:19:41 a shromažďovalo se to,
  probíralo se to,
 • 00:19:44 takže v podstatě
  jsme to tady nabízeli.
 • 00:19:46 Lidé si kupovali
  Obrodný proces v Semilech.
 • 00:19:49 Tam šlo zase o to,
  nějaká ta informace,
 • 00:19:52 aby lidi věděli,
  že se něco děje.
 • 00:20:00 -Nejen semilské dění
  pak rázně přerušila
 • 00:20:04 noc z úterý 20. na středu
  21. srpna 1968.
 • 00:20:11 -Dělal jsem fotky,
 • 00:20:13 a abych se nenudil,
  tak jsem měl puštěné rádio.
 • 00:20:16 Ten známý, ten smutný hlas,
  že přijde mimořádná zpráva,
 • 00:20:19 tak si říkám, jestli umřel Svoboda
  nebo co se stalo.
 • 00:20:22 A najednou že nás Rusové okupujou,
  že sem přijíždějí odevšad.
 • 00:20:29 -Říká: Jsou tady Rusáci.
 • 00:20:31 Nechtěli jsme tomu věřit,
  tak jsme vstali,
 • 00:20:33 šli jsme k Hádkovi na půdu,
  co je lékárna.
 • 00:20:36 Tam jsme řešili, co budeme dělat,
  jak to všechno...
 • 00:20:41 Vůbec jsme si to nedovedli
  představit.
 • 00:20:44 Tu sílu...
 • 00:20:50 -Ženy stály ve frontách na jídlo,
  protože v obchodech nic nebylo.
 • 00:20:53 Vědělo se,
  že budou obchody prázdné,
 • 00:20:56 tak to tam mám taky vyfocené,
  tady samoobsluhu, fronty na jídlo.
 • 00:21:01 Ženy musí nakrmit rodiny.
  Tady se srocovaly skupiny lidí.
 • 00:21:07 Vylepovaly se plakáty různě
  a tak dále.
 • 00:21:11 Byli lidi naštvaní.
 • 00:21:14 Celkově že nebyl potřeba
  tento vojenský zásah,
 • 00:21:18 protože se stále mluvilo
  o kontrarevoluci,
 • 00:21:21 přitom žádná kontrarevoluce nebyla.
 • 00:21:24 To si pak všechno vymýšleli,
  že tady byly zbraně a podobně.
 • 00:21:27 Vždyť to ti Rusové
  dělají doteďka, že jo?
 • 00:21:32 -Moje činnost byla hlavně veřejně
  známá tím rozhlasem v roce 1968.
 • 00:21:37 To bylo studio rozhlasu po drátě.
 • 00:21:41 Tam, jak přišla bratrská pomoc,
  já jsem hlásil.
 • 00:21:46 To byl
  takový vedlejší pracovní poměr.
 • 00:21:50 Byli jsme kamarádi
  s redaktorem Šimanovským.
 • 00:21:52 A tak se hlásilo i potom, když sem
  k nám soudruzi přišli pomoci.
 • 00:22:02 -Nadšení a semknutost národa
  na podzim pomalu utichaly.
 • 00:22:06 Nastávala plíživá normalizace.
 • 00:22:10 Proti otupění občanů bylo směřováno
 • 00:22:12 i upálení Jana Palacha
  v lednu 1969.
 • 00:22:17 O měsíc později
  se v Semilech uskutečnil
 • 00:22:20 kolaborantský večer družby
  se sovětskou armádou.
 • 00:22:24 Mnoho občanů Semil
  s touto akcí nesouhlasilo
 • 00:22:27 a přišlo před kino demonstrovat.
 • 00:22:29 A nechyběli zde
  ani členové Klubu mladých.
 • 00:22:35 Komunisté už měli Karla Hádka
  plné zuby
 • 00:22:38 a to také vyústilo
  ve fyzické napadení
 • 00:22:40 několika účastníků
  z řad protestujících lidí.
 • 00:22:47 -Vyhrnuli se nějací takoví vazáci
  a začali nás mydlit.
 • 00:22:51 Já jsem potom strávil, já jsem
  tam byl nadvakrát, v nemocnici.
 • 00:23:03 Dá se říci minimálně pět týdnů
  jsem měl krev v moči.
 • 00:23:11 -De facto můžu říci,
 • 00:23:13 že tenkrát mi Rusové
  zachránili život,
 • 00:23:15 protože jak tam byli ti policajti,
  to byl kapitán Láska a tato sběř,
 • 00:23:19 tak mě tam asi šest
  nebo sedm policajtů mordovalo.
 • 00:23:22 Stříkali mi kaser do obličeje.
 • 00:23:25 Rusové tam přišli
  a nevybíravými slovy odhazovali...
 • 00:23:30 To jsem dopadl,
  byl jsem zbitý jako kůň.
 • 00:23:39 -V roce 1969 nazrála doba,
 • 00:23:42 kdy se normalizační režim cítil
  dostatečně silný,
 • 00:23:46 a začal trestat všechny,
  kteří se znelíbili.
 • 00:23:52 -Tam se ptali,
  jestli souhlasím se vstupem vojsk.
 • 00:23:54 Pro mě bylo strašně překvapivé,
 • 00:23:57 jak všichni nesouhlasili
  se vstupem vojsk,
 • 00:24:01 a pak když probíhaly tyto prověrky,
 • 00:24:04 tak zůstalo opravdu
  velmi málo takových, kteří řekli:
 • 00:24:07 Já s tím nesouhlasím
  a nikdy souhlasit nebudu.
 • 00:24:10 A pouštěli se do mě,
  jak jsem si tohle mohl dovolit.
 • 00:24:15 Soudruzi ze Sovětského svazu
  sem přijeli s celým vlakem
 • 00:24:18 a vy to všechno bagatelizujete.
 • 00:24:20 A takhle to probíhalo,
 • 00:24:23 takže jsem si udělal řidičák
  na nákladní auto,
 • 00:24:25 protože jsem doufal,
  že mě vyhodí nadobro,
 • 00:24:28 ale oni mě z toho Libštátu
  vyhodili na zvláštní školu.
 • 00:24:31 Umístili na zvláštní školu
  do Lomnice nad Popelkou,
 • 00:24:34 kde jsem strávil
  asi sedmnáct nebo osmnáct let.
 • 00:24:39 Musím říci,
  že jsem tam poznal skvělé lidi.
 • 00:24:45 -Hlavní pomsta se v Semilech snesla
  na hlavní syčáky z Klubu mladých.
 • 00:24:50 Karel Hádek získal nejvyšší trest.
 • 00:24:53 V roce 1970 byl odsouzen
  ke třem a půl letům vězení.
 • 00:25:00 -Když si vezmu ten soud,
  to byl bolševický soud.
 • 00:25:02 Jestli to byli fašouni
  nebo komunisti,
 • 00:25:05 to je v podstatě stejná chátra.
 • 00:25:07 Ta svědectví, která tam probíhala,
  to se člověk nestačí divit,
 • 00:25:11 co oni považovali
  za právní argument.
 • 00:25:14 Tak jsem si tři a půl roku odseděl
  a zůstal jsem bohužel nepolepšený.
 • 00:25:20 -Za mříže putoval i Jan Chlum,
  a to na dva a půl roku.
 • 00:25:27 -Stalo se při tom líčení
  v Jilemnici,
 • 00:25:30 matka zaťukala jednomu policajtovi
  na rameno a říká,
 • 00:25:35 jestli by mně mohla předat, koukám,
  že kluk má rýmu,
 • 00:25:40 můžu mu dát kapesník a pomeranč.
 • 00:25:44 Paní předsedkyně začala šíleně
  řvát, co si představuje,
 • 00:25:50 kde je moje matka,
  že jsem kriminální živel.
 • 00:25:57 A mamka se zachovala tak...
 • 00:26:01 Já jsem na ni byl tak pyšný,
 • 00:26:05 že ten pomeranč po té předsedkyni
  hodila a řekla jí:
 • 00:26:10 Ty kurvo,
  ty jsi nemohla být mámou.
 • 00:26:16 A pak jsem mámu dva roky neviděl.
 • 00:26:25 -Václav Tomíček emigroval
  již na začátku září
 • 00:26:28 přes bývalou Jugoslávii
  a Rakousko do Kanady.
 • 00:26:33 -Našli jsme tam v Linci
  utečenecký tábor.
 • 00:26:36 On chtěl, ať tam s ním zůstanu.
  Já říkám: Vždyť mám doma děti.
 • 00:26:39 Trvalo to týden, ta cesta,
  tak jsem ho tam nechal.
 • 00:26:44 Dal jsem mu všechny peníze,
  co jsem měl.
 • 00:26:46 On se odtamtud dostal.
  Jezdili na nějaké práce.
 • 00:26:50 Asi měsíc nebo dva tam byl
  v utečeneckém táboře.
 • 00:26:53 Pak jim nabízeli různé repatriace
  do Austrálie nebo do Ameriky,
 • 00:26:58 do Německa,
  on si vybral Kanadu.
 • 00:27:01 -Návrat z vězení pak nebyl
  pro nikoho jednoduchý.
 • 00:27:06 Ztráta zaměstnání, kamarádů,
  roky promarněného života.
 • 00:27:12 -Člověk se těšil, těšil se hodně,
  až přijde ten den.
 • 00:27:17 Říkal jsem: Ježíš, to půjdu tamhle,
  s tamhletím půjdeme na pivo někde.
 • 00:27:22 Já jsem zjistil,
  že nemám kamarády.
 • 00:27:35 To bylo takové smutné zklamání,
  že se ode mě někteří odvraceli
 • 00:27:41 a přešli raději na druhý chodník,
  aby se se mnou nemuseli potkat.
 • 00:27:50 -Já jsem neuznal žádnou chybu.
  Řekl jsem jasně o okupaci tenkrát,
 • 00:27:53 jak byly ty prověrky,
  tak mě potom vyhodili.
 • 00:27:57 Rok jsem byl nezaměstnaný.
 • 00:28:01 Pak jsem šel do Jednoty závozničit
  se svým kamarádem z ulice.
 • 00:28:06 Inženýr Anton mi to tenkrát
 • 00:28:10 navíc s předsedou JZD Semily
  Františkem Vybíralem nabídli,
 • 00:28:14 fajnový chlapík,
  i když komunista,
 • 00:28:17 tak jsem tam dělal skladníka
  v přidružené výrobě.
 • 00:28:22 Tam už to bylo
  takové snesitelnější.
 • 00:28:28 -Karel Hádek pracoval po návratu
  z vězení i v trutnovském pivovaru,
 • 00:28:32 kde se přátelil s Václavem Havlem.
 • 00:28:35 Nakonec emigroval do Německa.
 • 00:28:39 V té době zužitkoval kamarádství
  se spisovatelem Otou Filipem,
 • 00:28:42 se kterým se seznámil ve vězení.
 • 00:28:45 -A protože byl taky disident,
 • 00:28:48 tak mu umožnili jako Němcovi
  se vystěhovat do Německa.
 • 00:28:51 To byla taková zvláštní doba,
  všichni známí, co měl,
 • 00:28:54 každý měl strach mu přijít pomoci.
 • 00:28:57 Tak jsem sedl,
  jel jsem k němu,
 • 00:28:58 pomohl jsem mu sbalit věci
  a tak dále.
 • 00:29:01 Oťan: Co budu dlužný?
 • 00:29:03 Já mu říkám: Co bys byl dlužný?
  Já prachy nepotřebuju.
 • 00:29:05 Já ti nějak, vždyť jsi vyjel.
  Já říkám: Hele, víš co?
 • 00:29:08 Necháme to být.
  Jak se ti odvděčím?
 • 00:29:11 Já říkám: Až přijedu do Německa,
  tak mi pomůžeš zase v Německu.
 • 00:29:14 Tak dobře,
  tak jsme si na to plácli.
 • 00:29:16 Brali jsme to oba dva v roce 1974
  jako blbý vtip.
 • 00:29:18 A uteklo šest roků
  a já cestoval do Německa.
 • 00:29:21 Tenkrát mi tam zajistil penzion,
  přijel pro mě na nádraží.
 • 00:29:24 Ač těžký začátek byl lehký.
 • 00:29:29 -Události v Semilech
  během let 1968 až 1970
 • 00:29:32 byly výjimečné odvahou lidí,
 • 00:29:35 pro které je svoboda
  na prvním místě v žebříčku hodnot.
 • 00:29:39 Pro svobodu byli ochotni
  dělat věci,
 • 00:29:43 kvůli kterým neměli
  v následujících letech lehký život.
 • 00:29:46 I přesto nebo právě proto
  jsou jejich činy
 • 00:29:50 inspirující i pro dnešní generaci,
 • 00:29:53 která nic jiného než svobodu
  zatím naštěstí nezažila.
 • 00:31:04 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2019

Související