iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 10. 2019
11:50 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
8078
zhlédnutí

Světlé místo – Luhačovice

Dokument o osobnostech politického, kulturního a společenského života na moravsko-slovenském pomezí, kde se začátkem XX. století odehrálo historické sblížení Čechů a Slováků.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Světlé místo – Luhačovice

 • 00:00:22 NAVAZUJE NA MELODII Z HOUSLÍ
 • 00:00:25 -*Dejiny majú svetlé miesta.
 • 00:00:31 Zabudnuté malé dejiny,
  na pozadí veľkých udalostí.*
 • 00:00:36 -*V údolí, známém léčivými prameny,
  leží Luhačovice.
 • 00:00:41 Svým osudem se podobají státu.
 • 00:00:44 Společnému státu
  dvou blízkých národů.*
 • 00:00:48 -*V čase, keď boli v Uhorsku
 • 00:00:51 práva za národnú rovnoprávnosť
  niežadúce,
 • 00:00:55 bola Morava
  pre Slovákov útočiskom.*
 • 00:00:59 -(zpěv) Kerý ste tu z Moravy,
  hej, kerý ste tu z Moravy?
 • 00:01:07 Ej, od mamičky z tej strany.
 • 00:01:13 Baže, že sa dobre mám,
 • 00:01:15 vzkažte jí, že sa dobre mám,
 • 00:01:21 červené vínko popíjám...
 • 00:01:26 -Historie česko-slovenských
  setkávání v Luhačovicích
 • 00:01:31 souvisí s vilou,
  která je tady přímo za mnou.
 • 00:01:34 Je to vila Růžová,
  která byla postavena v roce 1884
 • 00:01:38 a hned rok poté
  se do ní přistěhoval
 • 00:01:41 první český lázeňský lékař
  v Luhačovicích, doktor Jan Picek.
 • 00:01:46 Ten tady měl svůj byt,
 • 00:01:49 ve kterém se sekávala
  česko-slovenská společnost.
 • 00:01:52 A k těmto návštěvníkům
  ze slovenské strany
 • 00:01:55 patřili otcové
  a generační předchůdci osobností,
 • 00:01:59 které tady potom
  na počátku 20. století
 • 00:02:02 pomáhaly budovat
  moderní luhačovické lázně.
 • 00:02:10 Když byl v Brně v roce 1900
  založený Klub přátel umění,
 • 00:02:15 byla taková vize
  vytvořit moravský kulturní salón.
 • 00:02:19 A Klub přátel umění v čele
  s doktorem Františkem Veselým,
 • 00:02:23 jeho bratrancem Františkem Marešem,
  Leošem Janáčkem,
 • 00:02:27 Dušanem Jurkovičem, bratry Mrštíky,
  Úprky a dalšími jmény,
 • 00:02:31 zvolili jako toto místo
  na Moravě Luhačovice.
 • 00:02:37 -Lázeňský provoz v Luhačovicích
 • 00:02:40 tvořil nedílnou součást
  podnikání rodiny Serényiů.
 • 00:02:44 Sám hrabě Serényi
  se cítil být zejména Rakušanem.
 • 00:02:47 Moc neuznával národnostní třenice
  a snažil se všem vysvětlit,
 • 00:02:51 a to byla jeho
  hlavní politická koncepce,
 • 00:02:53 že to nejdůležitější
  pro zachování pozitivní budoucnosti
 • 00:02:56 je monarchie.
 • 00:02:58 Byl přesvědčeným stoupencem
  habsburského rodu
 • 00:03:01 a práva monarchie
  hájil až do sklonku
 • 00:03:04 v tomto parlamentě
  i na říšské radě.
 • 00:03:06 V jeho osobě byla
  jistá ušlechtilost.
 • 00:03:10 Byl věřícím křesťanem, který
  křesťanství a loajalitu k monarchii
 • 00:03:13 považoval
  za svůj životní princip.
 • 00:03:16 Celý život se snažil
  na politickém poli
 • 00:03:19 potírat nespravedlnost,
  zejména národnostní.
 • 00:03:23 Jak na jeho lomnickém,
  tak na jeho luhačovickém panství
 • 00:03:26 se na něho vzpomínalo
  jako na velmi laskavého člověka,
 • 00:03:30 který se velice rád dával do řeči
  s tzv. obyčejnými lidmi.
 • 00:03:33 Jeho stavovské předsudky,
  na rozdíl od jiných aristokratů,
 • 00:03:37 třeba i na Moravě žijících,
  byly v podstatě minimální.
 • 00:03:40 A v tomto duchu
  vychovával svoje děti.
 • 00:03:43 -Otto Serényi se musel rozhodnout,
 • 00:03:46 jestli se více bude
  angažovat politicky
 • 00:03:49 anebo se bude věnovat
  rozvoji luhačovických lázní.
 • 00:03:52 A on zvolil cestu
  politické kariéry.
 • 00:03:55 A protože mu
  na Luhačovicích a lázních záleželo,
 • 00:03:59 tak chtěl,
  aby se jich ujal někdo,
 • 00:04:02 kdo jim dá
  nějaký nový směr a tempo.
 • 00:04:06 A to, že zvolil doktora Veselého,
  to je docela zajímavé
 • 00:04:11 a v té době pro řadu lidí
  určitě i překvapivé.
 • 00:04:23 -*Prioritou lázní
  byla léčba dýchacích cest
 • 00:04:27 v součinnosti s čistým ovzduším
  a minerálními prameny.
 • 00:04:45 Nejznámější pramen, Vincentka, nese
  jméno hrabě Vincenta Serényiho.
 • 00:04:50 Denně tu vyvěrá
  15 tisíc litrů minerální vody.*
 • 00:05:00 -Když jsem pročítal
 • 00:05:03 řadu historických dokumentů
  o tomto místě, tak jsem se dočetl,
 • 00:05:08 že už v 10. a 11. století
  vedla cesta z Moravy na Slovensko
 • 00:05:12 tudyma přes Vlářský průsmyk.
 • 00:05:16 Tady bylo stejně blízko
  ze Slovenska i Moravy.
 • 00:05:20 Takže to bylo místo,
  které bylo ideální
 • 00:05:23 pro setkávání Čechů a Slováků
  po společenské a politické stránce.
 • 00:05:29 Já si myslím, že právě
  luhačovické vody přispěly k tomu,
 • 00:05:33 že toto místo
  je historicky velmi důležité.
 • 00:05:39 -(zpěv) Studená vodičko,
  ej ty rozlévaj sa.
 • 00:05:43 Léčivá Vincentko,
  teč na všechny strany,
 • 00:05:48 dávám ti věneček
  kvítím proplétaný.
 • 00:05:52 Dávám ti věneček
  kvítím proplétaný.
 • 00:05:57 -Pamatuju si velmi intenzivně
 • 00:06:02 celé období Česka a Slovenska,
  mám ho pod kůží.
 • 00:06:06 Z mého dnešního pohledu si myslím,
  že ten stav musel nastat,
 • 00:06:12 vzhledem k politické situaci,
  která po Sametové revoluci vznikla.
 • 00:06:18 Ale podle mého názoru
  podstata vztahu,
 • 00:06:22 ta vzájemnost Čechů,
  Slováků a Moravanů, zůstává dál.
 • 00:06:28 Já v tom necítím žádný rozdíl.
 • 00:06:33 -*V blízkosti prameňov
  vládne pohoda, odpočinok...*
 • 00:06:37 -*A návraty do jiného století.
 • 00:07:08 Půvab lázní spatřujeme v tom,
  že jsou rozložené v parku.
 • 00:07:13 Že lázeňské budovy
  vznikaly postupně.
 • 00:07:17 A jsou to
  takové samostatné solitéry,
 • 00:07:20 které kopírovaly tok říčky.
 • 00:07:23 Ta říčka prochází údolím
  a kolem ní vyrostly lázeňské stavby
 • 00:07:28 a vlastně až v roce 1903,
  když přišel Dušan Jurkovič,
 • 00:07:33 vytvořil urbanistický plán,
  jak by se lázně měly dál vyvíjet.*
 • 00:07:42 -(zpěv) Ej, lásko, lásko,
  ty nejsi stálá,
 • 00:07:47 jak ta voděnka mezi břehama...
 • 00:07:52 -*Mladému architektovi boli
  ľudové zvyky a tradície blízke
 • 00:07:57 a s doktorom Veselým
  si hneď padli do oka.*
 • 00:08:01 -Veselý byl vizionář.
 • 00:08:04 To jeho devítileté úsilí
  vytvořit z Luhačovic svůj sen,
 • 00:08:08 svoji vizi,
  ho stálo obrovské množství sil.
 • 00:08:12 Ale měl oporu ve spolupracovnících,
  mezi nimi byl třeba Cyril Holuby.
 • 00:08:16 To byl Slovák, který zapadl
 • 00:08:19 do kroužku intelektuálů
  kolem doktora Veselého.
 • 00:08:23 Byli blízcí přátelé
  a byl mu tu oporou,
 • 00:08:27 zůstal v Luhačovicích 17 let.
  Byl správcem luhačovických lázní.
 • 00:08:31 -V tomto priestore
  kedysi žil Cyril Holuby.
 • 00:08:35 Tu jedno leto sedeli pri stole
  Jindřiška Wurmová, prekladateľka,
 • 00:08:41 Scotus Viator, významný spisovateľ,
  politik škótského pôvodu.
 • 00:08:47 Zaoberali sa knihou
  Národnostná otázka v Uhorsku.
 • 00:08:51 Sleduje zápasy
  medzi jednotlivými etnikami
 • 00:08:56 v tomto historickom priestore
 • 00:09:00 a zvlášť si všíma Slovákov.
 • 00:09:03 Cenná bola najmä preto,
  že v druhej polovici 19. storočia
 • 00:09:09 v Uhorsku začal silnit
  národnostný útlak.
 • 00:09:13 Scotus Viator sa rozhodol,
  že sa postaví na stranu tých,
 • 00:09:17 ktorých považoval za utláčaných,
  zvlášť Slovákov,
 • 00:09:21 a napísal taký dejepis,
 • 00:09:24 ktorý mal slúžiť k predstavení
  tohto problému v zahraničí.
 • 00:09:28 Ale tým,
  že bol preložený do češtiny,
 • 00:09:32 tak ta kniha
  sa dostala na Slovensko
 • 00:09:35 a vlastne sprístupnila
  poznanie samých seba
 • 00:09:39 aj tých, ktorých se bezprostredne
  týkala, teda Slovákov.
 • 00:09:42 Cyril Holuby
  vytvoril podmienky preto,
 • 00:09:46 aby práve v tomto priestore
  mohlo vzniknúť to dielo
 • 00:09:50 a to bola jeho najvätšia zásluha.
 • 00:09:53 Luhačovice boli svetlým miestom
  na mape, kúsoček za hranicami,
 • 00:09:57 kde sa mohli stretávať
  Slováci s Moravákmi,
 • 00:10:01 politikmi, spisovateľmi,
 • 00:10:04 a kde mohli slobodne rozprávať
  o veciach, o ktorých doma nemohli.*
 • 00:10:09 -Slováci boli
  v inej pozícii ako Česi.
 • 00:10:13 To súviselo s tým,
  že habsburská monarchia
 • 00:10:16 od vyrovnania rakúsko-uhorského,
  roku 1867,
 • 00:10:20 bola rozdelená na dve časti.
 • 00:10:24 V rakúskej časti monarchie,
  ktorej hovoríme Predlitavsko,
 • 00:10:27 nebol národnostný útlak.
 • 00:10:30 Tu sa národy prakticky
  bez väčších prekážok
 • 00:10:34 mohli formovať ako národné celky.
 • 00:10:37 Mali svoje školstvo, Česi mali
  svojú ekonomickú štruktúru,
 • 00:10:41 mali svoje Národné divadlo.
  Tu boli liberálne pomery.
 • 00:10:46 V uhorskej časti monarchie
 • 00:10:49 vládnúce vrstvy,
  ktoré boly napospol maďarské,
 • 00:10:53 žili v predstave, že premenia
  Uhorsko na národný štát uhorský,
 • 00:10:58 ale vlastne maďarský.
 • 00:11:01 A jednoducho odmietli vnímať
  tie ostatné národy,
 • 00:11:05 ktoré v podstate tvorili
  stále nadpolovičnú vätšinu.
 • 00:11:09 Chceli ich vlastne premeniť
  na nejaké také folklórne skupiny.
 • 00:11:14 Ale odmietali im dať štatút národa
 • 00:11:17 a bránili tomu,
  aby sa tie národy tu zformovali.
 • 00:11:21 V tom bol veľký rozdiel
  medzi Čechmi a Slovákmi,
 • 00:11:24 ktorý sa tu, v Luhačoviciach,
  stretávali,
 • 00:11:27 a preto ta česká pomoc
 • 00:11:30 bola pre Slovákov
  v tom čase velmi dôležitá.
 • 00:11:35 -*Začiatky budovania
  spájalo nadšenie i neistota.
 • 00:11:39 A Jurkovič si neraz poťažkal,
 • 00:11:43 že keby mal doktor Veselý
  dostatok finančných prostriedkov,
 • 00:11:47 mohli spolu uskutočniť
  veľké veci.*
 • 00:11:52 -*Není náhodou
  toto jejich osudové setkání tím,
 • 00:11:56 co vzletně nazýváme
  dobou národního obrození?
 • 00:12:01 A jak na to reagoval hrabě Serényi,
  rodilý zastánce monarchie?*
 • 00:12:11 -Jak jsem říkal, Otto Serényi
  byl zejména a především Rakušan,
 • 00:12:14 ale nebránil přirozeně
  rozvoji nějaké národní myšlenky.
 • 00:12:17 Chtěl být zejména
  zemským vlastencem.
 • 00:12:19 "Když budeme zemskými vlastenci,
  buďme Čechy, buďme Němci,
 • 00:12:22 podporujme své národní hnutí,
 • 00:12:24 ale zůstaňme především
  zemskými vlastenci."
 • 00:12:27 On sám byl nad tím vším.
 • 00:12:29 On sám sebe nechápal
  ani jako Čecha, ani jako Němce,
 • 00:12:32 sám sebe chápal jako Moravana
  a dobrého Rakušana.
 • 00:12:36 Přesto, že se tvrdí,
  že hrabě Serényi
 • 00:12:38 s těmi architektonickými tendencemi
  příliš srozuměn nebyl,
 • 00:12:42 zachoval se Jurkovičův
  osobní postřeh,
 • 00:12:44 že správní rada
  sice vypadá jako velmi efektivní,
 • 00:12:47 ale jedná strašně zkostnatěle
  a velmi pomalu a těžkopádně.
 • 00:12:50 A hrabě Serényi je ten,
 • 00:12:53 který kupodivu nejvíce
  celou tu věc žene kupředu,
 • 00:12:55 že mu jsou
  architektonické formy celkem jedno,
 • 00:12:58 a že chce, aby se dospělo
  ke zdárnému výsledku.
 • 00:13:01 Čili hrabě Serényi
  s tím možná osobně srozuměn nebyl,
 • 00:13:04 ale objektivní fakt,
 • 00:13:07 že lázně je nutno modernizovat,
  aby se staly důležitým centrem
 • 00:13:11 společenského a kulturního života
  na Moravě,
 • 00:13:14 byl zcela nezpochybnitelný.
 • 00:13:17 -V roce 1902 a 1903,
  během těchto dvou krátkých sezón,
 • 00:13:21 tady Jurkovič postavil 14 staveb.
 • 00:13:24 Ale poté nastala situace,
 • 00:13:27 kdy brněnští architekti,
  kolem brněnské techniky,
 • 00:13:30 začali mít také zájem
  uplatnit se v Luhačovicích.
 • 00:13:34 Nastala taková, dalo by se říct,
  štvavá kampaň proti Jurkovičovi,
 • 00:13:38 ale i proti doktoru Veselému.
 • 00:13:41 A najednou měla řada lidí
  jiný názor na to,
 • 00:13:43 jak by se lázně Luhačovice
  měly budovat
 • 00:13:46 a jaká by měla být
  jejich budoucnost.
 • 00:13:49 -*Prekážala im osoba architekta,
  alebo jeho dielo?
 • 00:13:54 Výrazný, jedinečný štýl
  jeho stavieb a slovanský duch?*
 • 00:14:01 -Na to, jestli je v Luhačovicích
  málo nebo mnoho Jurkoviče,
 • 00:14:05 jsou opravdu různé názory.
 • 00:14:08 Já se určitě řadím
  k těm staromilcům, kteří si myslí,
 • 00:14:12 že je obrovská škoda, že Jurkovič
  musel odejít z lázní předčasně
 • 00:14:16 a že nemohl zrealizovat
  všechny svoje plány a projekty.
 • 00:14:20 Ale na druhou stranu
 • 00:14:23 nám tady vzniklo něco jako učebnice
  architektury 19. a 20. století,
 • 00:14:28 což je mimořádný úkaz
  v rámci celé Evropy
 • 00:14:32 a máme tady lázeňské stavby
  ve švýcarském alpském stylu,
 • 00:14:37 máme tady funkcionalismus, máme
  tady čistou Wagneriánskou secesi.
 • 00:14:42 Těch stylů je tu spousta
 • 00:14:45 a dohromady to vytváří
  velice barvitý a půvabný celek.
 • 00:14:49 -*Dominantou je Jurkovičov dom,
 • 00:14:53 v ktorom sa snúbi
  secesia s modernou,
 • 00:14:56 inšpirovaná ľudovými stavbami.*
 • 00:14:59 -Já asi ze všech detailů
  Jurkovičových staveb v Luhačovicích
 • 00:15:05 mám nejraději a nejvíc obdivuji
  právě tady tu schodišťovou vížku.
 • 00:15:13 Tato schodišťová věž je postavena
 • 00:15:16 ze skleněných tvárnic
  značky Falconnier,
 • 00:15:19 což byl v roce 1902 nový objev,
  patentovaný necelý rok předtím,
 • 00:15:23 a prezentovaný
  na Světové výstavě v Paříži.
 • 00:15:27 Původně tady stály dvě stavby
  z roku 1822.
 • 00:15:31 Empírový Janův dům
  a minerální lázně 2. třídy.
 • 00:15:35 Propojení těch dvou starších budou
  přineslo jeden bonus, vznikl dvůr,
 • 00:15:40 ve kterém mohlo být ukryto
  technické zázemí minerálních lázní.
 • 00:15:46 Byly tady ukryty kotle,
 • 00:15:48 ve kterých se ohřívala minerálka
  pro využití na uhličité koupele.
 • 00:15:53 Dneska, sto let
  po Jurkovičově adaptaci,
 • 00:15:57 kdy dům prošel další renovací
  a modernizací,
 • 00:16:01 v tomto prostoru dvora vznikla
 • 00:16:04 překrásná,
  moderní restaurace a bazén.
 • 00:16:11 -*Renovace zachovala
  původní architektonický styl,
 • 00:16:15 barevnost a intimitu prostředí.
 • 00:16:22 Vznikl tak objekt,
 • 00:16:25 který odpovídá nárokům
  a požadavkům moderního lázeňství.
 • 00:16:29 Jurkovič by se potěšil.
 • 00:16:54 Stejně tak, jako před sto lety,
 • 00:16:57 slouží pacientům
  pověstná zlatá vana.
 • 00:17:01 A lázeň, co prý připomíná
  koupel v šampaňském.*
 • 00:17:11 -(zpěv) Pásla ovečky
  v zeleném háječku...
 • 00:17:16 -*V roku 1902 vyrástli
  riečné a slnečné kúpeľe.
 • 00:17:20 Tu sa pod vedením
  nadšencov a lekárov
 • 00:17:23 viedli gymnastické
  a relaxačné cvičenia
 • 00:17:27 s heslom
  "V zdravom tele zdravý duch."*
 • 00:17:30 -(zpěv)
  Houfem ovečky, sežeňte se všecky,
 • 00:17:34 houfem ovečky sežeňte se!
 • 00:17:37 Já na ni dupy, dupy, dup,
  ona zas cupy, cupy, cup,
 • 00:17:41 houfem, ovečky,
  sežeňte se všecky,
 • 00:17:45 houfem, ovečky, sežeňte se!
 • 00:17:57 -*Bazénem protéká říčka Šťávnice.*
 • 00:18:01 -*Na svojú dobu boľa
  originálným liečebným zariadením.*
 • 00:18:06 -Vůbec všechny Jurkovičovy stavby
  jsou postaveny tak,
 • 00:18:11 že exteriér koresponduje
  s interiérem,
 • 00:18:14 že všechno, co architekt
  prezentuje, je v jednom stylu.
 • 00:18:19 Říkáme tomu německy
  "gesamtkunstwerk"
 • 00:18:23 a je to vlastně
  dokonalé syntetické umělecké dílo,
 • 00:18:28 kdy architekt řeší
  všechny umělecké detaily.
 • 00:18:32 Znal také dobře vídeňskou secesi,
  vyučil se u Sitteho ve Vídni.
 • 00:18:36 Takže všechno dokázal propojit.
 • 00:18:39 Vznikla syntéza,
  kde se všechny tyto vlivy promítly.
 • 00:18:43 -Architektonické formy
  luhačovických lázní
 • 00:18:46 jsou velmi tradicionalistické,
 • 00:18:49 obracející se zejména
  ke slovanské vzájemnosti.
 • 00:18:52 K Luhačovicím se hlásil Janáček
 • 00:18:55 a vůbec celá česká
  kulturní scéna na Moravě.
 • 00:19:18 -Já jsem z brněnského předměstí,
  ze Židenic.
 • 00:19:25 Do města jsme s mojí tetou
  chodívali velmi často,
 • 00:19:29 ona chodila k Janáčkovi
  do varhanické školy.
 • 00:19:32 Když jsme šli jednou
  po České ulici,
 • 00:19:36 tak jsme potkali Janáčka,
 • 00:19:39 jak šel proti nám v saku,
  lemovaným sametovým pásečkem.
 • 00:19:43 Šel asi ke Stopkům do hospody
  na České ulici, kam chodíval.
 • 00:19:48 Stával tehdy
  před městským divadlem
 • 00:19:51 a čekal,
  kolik lidí půjde na jeho operu.
 • 00:20:02 Napsal tady operu Osud,
 • 00:20:05 která má motivy vzaté přímo,
  z luhačovického prostředí.
 • 00:20:10 Měl Luhačovice neobyčejně rád.
 • 00:20:13 Myslím si, že u géniů
  musíme jít do těch výšin,
 • 00:20:17 kam nás oni dostali, že?
 • 00:20:22 -*Tu, na pomedzí
  Moravy a Slovenska,
 • 00:20:25 majú spevy a tance
  dojemnú podobnosť.*
 • 00:20:29 -*Zde se mladí potkávají, navazují
  známosti a uzavírají manželství.
 • 00:20:34 Zvyky a tance,
  podmanivé nápěvy lidových písní,
 • 00:20:37 lákaly Janáčkův hudební sluch.*
 • 00:20:42 -(zpěv) Ej, Janku, Janíčku,
  voňavý hřebíčku,
 • 00:20:49 jak tys mně zavoňal
 • 00:20:54 v tom širém polečku.
 • 00:21:24 -Pošlete tu správnú nevestu.
 • 00:21:29 Jdu si pro nevestu.
 • 00:21:40 BEZE ZVUKU
 • 00:21:44 BEZE ZVUKU
 • 00:21:49 POTLESK
 • 00:21:56 -*Janáčkovi učarovala
  veselosť jednoduchých ľudí.
 • 00:22:01 Ich vášeň mu bola inšpiráciou
  a preberal ju do svojich diel.*
 • 00:22:16 -(zpěv) Co je nám, slobodným,
  co je nám, slobodným?
 • 00:22:22 Môžeme chodit,
  muziku vodit, den po dni.
 • 00:22:27 Môžeme chodit,
  muziku vodit, den po dni.
 • 00:22:49 Ale vy, ženatí,
  ale vy, ženatí,
 • 00:22:55 mosíte léhat,
  děcka kolébat bez gatí.
 • 00:23:00 -Jak se to tady setkávalo,
  s těmi Čechy, to je důležité.
 • 00:23:05 To, co se teď vykořeňuje,
  ten folklór,
 • 00:23:10 co se teď jen předstírá
  nebo hraje,
 • 00:23:15 tak tady byl ještě opravdový,
 • 00:23:18 a Janáček vycházel
  z lidské podstaty duchovní.
 • 00:23:23 Ten jeho život
  byl velice bohatý a dramatický.
 • 00:23:31 -*Leoš Janáček
  sa uchýlil do Luhačovic
 • 00:23:35 po predčasnej smrti dcéry Oľgy.
  Hľadal tu novú silu žiť.*
 • 00:23:42 -*Bojoval s předsudky
  pražského hudebního světa.
 • 00:23:46 Pomáhala mu pěvkyně Calma,
  manželka doktora Veselého,
 • 00:23:51 která obdivovala jeho talent
  a znalá pražských poměrů
 • 00:23:55 mu otevřela cestu
  do Národního divadla.*
 • 00:24:00 -(zpěv)
  Kdyby sa mně chtělo,
 • 00:24:03 tak bych si zpívala
 • 00:24:06 až by sa políčka zelenala...
 • 00:24:13 -Jsme na místě před novostavbou
  Jestřabí z roku 1903,
 • 00:24:17 kde Jurkovič plánoval
  stavět další stavby.
 • 00:24:21 Přímo nad námi, tady v tom svahu,
  měl stát Slovenský dům.
 • 00:24:25 Měl sloužit pro ubytování
  hostů ze Slovenska.
 • 00:24:29 Jeho projekt a barevný model
  Jurkovič vypracoval v roce 1906
 • 00:24:33 a na postavení hotelu byla
  na Slovensku uspořádána sbírka.
 • 00:24:37 Bohužel ale nebyl sehnán
  dostatek finančních prostředků.
 • 00:24:41 Tak alespoň rok poté
  Jurkovič na svém pozemku,
 • 00:24:46 tady na tom kopci,
  postavil Slovenskou búdu.
 • 00:24:50 Hospodářkami zde byly
  sestry Dušana Jurkoviče,
 • 00:24:54 Emília Boorová
  a Anička Jurkovičová,
 • 00:24:58 a o provoz Búdy se staralo
  Skalické hospodářské družstvo.
 • 00:25:02 Dováželo se sem víno ze Skalice,
  Skalický rubín,
 • 00:25:06 trdelníky, zázvorníky
 • 00:25:09 a Búda se stala zaprvé symbolem
  česko-slovenské vzájemnosti
 • 00:25:13 a oblíbené výletní místo.
 • 00:25:16 -Dobrú noc, Anička...
 • 00:25:23 -*Vravilo sa,
  kto nebol na Slovenskej búde,
 • 00:25:26 nebol v Luhačoviciach.*
 • 00:25:29 -*Častými hosty zde byli
  bratři Mrštíkové, Janáček, Mahen.*
 • 00:25:33 -*A zo Slovákov Fajanský, Jesenský,
  Hviezdoslav, Krasko a Štefánik.
 • 00:25:40 Bola to doba, kedy sa
  v dvoch blízkych národov
 • 00:25:43 hľadali skôr podobnosti
  než rozdiely.*
 • 00:25:50 -*Večer co večer
  se rozezněla muzikou.
 • 00:25:54 Nejhlasitějším zpěvákem
  byl skalický lékař Pavol Blaho.*
 • 00:25:59 -V Slovenskej búde sa schádzali
 • 00:26:03 predovšetkým
  národne orientovaný predstavitelia,
 • 00:26:06 pretože napríklad
  Hodonín trpel germanizáciou.
 • 00:26:11 Ale napriek tomu,
  že Slovenská búda nebola veľká,
 • 00:26:15 tak je veľa dokladov,
  písomných vzpomienok,
 • 00:26:18 ako vlastne slúžila.
 • 00:26:21 Chodieval tam Adolf Heyduk,
  ktorý bol veľkým priateľom Slovákov
 • 00:26:25 a mal veľa obdivovateľov
  v radoch mládeže,
 • 00:26:28 ktoré mali radi jeho poéziu.
 • 00:26:31 A tým, že niekoľko básnických
  sbierok venoval Slovensku
 • 00:26:35 ukazoval,
  aká je slovenčina ľubozvučná,
 • 00:26:39 aké sú krásne slovenské hory
  a podobne.
 • 00:26:42 Takže získaval priazeň.
 • 00:27:02 Pavol Blaho
  mal Moravu veľmi rád
 • 00:27:05 a bral ju
  ako pomoc vo svojom snažení.
 • 00:27:09 Je o ňom známe,
  že často práve spevom,
 • 00:27:13 ako sa vedel spontánne uvolniť,
  si získaval dalších prívržencov.
 • 00:27:18 Bol povestný tým, ako z terasy
  Slovenskej búdy spieval tak,
 • 00:27:23 že to bolo počúť
  až na druhú stranu údolia.
 • 00:27:27 Na západnom Slovensku
  ho poznal vlastne každý.
 • 00:27:31 On prechodil veľké množstvo miest
  na Morave a v Čechách,
 • 00:27:35 kde prednášal,
 • 00:27:37 kde vlastne sa angažoval
  za slovenskú myšlienku.
 • 00:27:41 So svojou divadelnou družinou
 • 00:27:43 spravil veľké turné
  po severočeských mestách,
 • 00:27:47 kde v každom meste,
  ktoré navštívili,
 • 00:27:50 zohrali divadelné predstavenie.
 • 00:27:53 Vždy tam bola vystavka
  výšivkárského družstva
 • 00:27:56 a takýmto zpôsobom sa snažil
 • 00:27:59 čo najviac informovať
  o pomeroch Slovákov v Uhorsku.
 • 00:28:02 -Samozrejme,
  nebolo to všetko také ružové,
 • 00:28:06 ako sa to zdá na prvý pohľad.
 • 00:28:10 Stareček už ako študent vo Viedni
  mal veľké problémy aj s políciou,
 • 00:28:15 že im zakazovali sa stretávať,
  že im zakazovali vydávať časopisy.
 • 00:28:20 Ale on sa vždy posunul o krok
  dopredu. Strašne rád cestoval.
 • 00:28:24 To viem od starenky Blahovej,
  ktorá rikala:
 • 00:28:27 "No ten doktor rekel, že dôjde
  za dva dny a došol za mesiac."
 • 00:28:30 No a potom, ako postavil
  skalický Katolický kruh,
 • 00:28:34 tento stánok kultúry,
 • 00:28:37 jednoducho dostal sa do problémov,
  hlavne finančných.
 • 00:28:41 Lebo on podpisoval zmenky,
  on sa zadlžoval.
 • 00:28:45 A s týmto zápasil stále
 • 00:28:47 a keď nenachádzal
  podporu na Slovensku,
 • 00:28:50 rozhodol sa,
  že roku 1912 vycestuje do Ameriky,
 • 00:28:54 kde mu emigranti Slováci
  pripravili fantastickú cestu.
 • 00:28:57 Hľadal donátorov,
  ktorý by mu pomohli splatit dlhy,
 • 00:29:01 ktoré na Katolický kruh
  v Skalici zostali.
 • 00:29:06 -*Kde sú už vzpomienky
  na ťažko splácané dlhy?
 • 00:29:09 Z jeho iniciatívy
  stojí Spolkový dom,
 • 00:29:12 ktorý projektoval Dušan Jurkovič.
 • 00:29:15 Tu mal Blaho
  sústredené všetky sbierky,
 • 00:29:19 vodil sem významné návštevy
  a dodnes jeho priestory
 • 00:29:22 slúžia k prezentácii
  slovenského ľudového umenia.
 • 00:29:26 Slovenská búda
  výrazne oživila
 • 00:29:30 kultúrny
  a spoločenský život Luhačovic.*
 • 00:29:34 -Tam vlastne vznikala
  idea československého štátu,
 • 00:29:38 ktorá vlastne vyústila v to,
 • 00:29:42 že bola
  založená Českoslovanská jednota,
 • 00:29:45 kde sa týto veľký umelci,
  filozofi, pedagógovia, skladatelia
 • 00:29:50 a táto elita stretávala
  a pripravovala vlastne pôdu
 • 00:29:56 pre vznik
  Československej republiky.
 • 00:29:59 -*Jednateľom
  Českoslovanskej jednoty
 • 00:30:02 bol Josef Rotnágl
 • 00:30:05 a spolu s Blahom organizovali
  spoločná stretnutia.*
 • 00:30:09 -Čo to bolo za organizáciu?
 • 00:30:16 Jedným slovom bola to taká
  národno-obranná organizácia,
 • 00:30:20 ktorá uskutočňovala to,
 • 00:30:23 čomu hovoríme v odbornej
  terminológii "národnú agitáciu."
 • 00:30:26 Národná agitácia u Čechov
  na začiatku 20. storočia
 • 00:30:30 bola takmer dokončená.
 • 00:30:33 Český ľud, aj pospolitý,
  aj remeslník, aj roľník,
 • 00:30:36 už si uvedomoval,
  že je súčasťou českého národa
 • 00:30:39 a súhlasil s požiadavkami
  českých predstavitelov,
 • 00:30:43 ale boli tzv. okrajové oblasti.
  Tou oblasťou bola aj Morava,
 • 00:30:46 ktorú bolo treba
  do toho národného telesa včleniť.
 • 00:30:50 Veľmi rýchlo
  si ale Českoslovanská jednota
 • 00:30:54 začala uvedomovať, že existuje
  za riekou Moravou slovenský ľud,
 • 00:31:00 ktorý oni považovali za súčasť
  československého národa.
 • 00:31:04 To bola vlastně úloha
  Českoslovanskej jednoty
 • 00:31:07 nejakým zpôsobom dokončiť
  formovanie národnej pospolitosti
 • 00:31:13 a včlenit do nej aj Slovákov.
 • 00:31:16 Čo je ale v tejto súvislosti
  dôležité a zaujímavé,
 • 00:31:19 že keď vznikol projekt
 • 00:31:22 československého štátu
  za 1. svetovej vojny,
 • 00:31:26 práve ľudia,
  ktorý sa tu stretali,
 • 00:31:29 ktorý nejakým zpôsobom upevňovali
  československú vzájomnosť,
 • 00:31:33 boli prvý Masarykovi k dispozícii,
 • 00:31:37 aby ten projekt šírili v zahraničí
  aj doma medzi domácimi politikmi.
 • 00:31:42 A nie je náhoda,
  že v Martinskej deklarácii
 • 00:31:45 boli tiež ľudia,
  ktorý sa zo slovenskej strany
 • 00:31:49 zúčastňovali týchto rozhovorov
  v Luhačoviciach.
 • 00:31:52 Bol medzi nimi
  aj Milan Hodža, homo politicus,
 • 00:31:56 ktorý sa narodil ako politik
  s politickým myslením.
 • 00:32:00 A pre politikov
  je charakteristické,
 • 00:32:04 že si uvedomujú, že politika
  je vždy politikou možného.
 • 00:32:08 Ako náhle si Milan Hodža uvedomil,
  že československý štát je možný,
 • 00:32:13 že taký projekt existuje
 • 00:32:16 a že sa v zahraničí
  pre tento projekt pracuje,
 • 00:32:19 bol jedným z prvých, ktorý sa
  k tomuto projektu prihlásil.*
 • 00:32:24 -*O uznanie nového štátu
  sa veľkou mierou pričinili
 • 00:32:28 československé légie
  na východnom fronte.
 • 00:32:32 To zdôrazňoval Masaryk,
 • 00:32:35 aby spojenci
  Československo uznali.*
 • 00:32:40 -Veľmoci vôbec nevnímali
  pomery v strednej Európe,
 • 00:32:44 o Slovákov nič nevedeli.
  O Čechov aspoň niečo.
 • 00:32:48 A jediný zpôsob,
  ako presvedčiť veľmoci Dohody,
 • 00:32:52 aby súhlasili
  s rozbitím Rakúska-Uhorska
 • 00:32:55 a s vytvorením
  československého štátu bolo,
 • 00:32:59 že sa ím stále dokazovalo,
  že sa vytvára nový národný štát
 • 00:33:03 na ruínach
  mnohonárodnostného štátu,
 • 00:33:06 ktorý nemohol fungovať.
 • 00:33:09 -*Rok 1918 bol naplnením
  úsilia o spoločný štát.
 • 00:33:13 A Blaho, ako člen
  dočasnej vlády pre Slovensko,
 • 00:33:17 ho prišiel do Skalice vyhlásiť.
 • 00:33:20 Tento štátnický akt
 • 00:33:23 sa navždy zapísal
  do dějin slovenského národa.*
 • 00:33:30 -Pre Slovákov
  malo Československo
 • 00:33:33 možno ešte väčší význam
  ako pre Čechov.
 • 00:33:37 Pretože v Československej republike
 • 00:33:41 mohli dosiahnuť to,
  čo sa v Uhorsku nedalo:
 • 00:33:44 zformovali sa
  ako moderný európsky národ.
 • 00:33:48 My zvykneme hovoriť,
  aký sú Slováci, aký sú Česi.
 • 00:33:52 Slováci žili v iných podmienkach.
  Uhorsko bolo iné ako Rakúsko.
 • 00:33:56 A história nás formuje.
 • 00:33:59 Takže v tomto duchu
  tu určité rozdiely boli,
 • 00:34:03 ale po rokov existencie
  Československa celkom zmizli.
 • 00:34:06 Už v tom čase,
 • 00:34:09 keď sa v tomto priestore
  narodil a ako dieťa žil Masaryk,
 • 00:34:13 z jeho rozhovorov jasne vyciťujeme,
  že on nepociťoval rozdiel.
 • 00:34:18 Dokonca ani v jazyku
  ten rozdiel nevnímal.
 • 00:34:32 -*Po rozpadu monarchie
 • 00:34:35 zrušila československá vláda
  šlechtické tituly
 • 00:34:38 a proměnila aristokracii
  na třídu velkostatkářů.
 • 00:34:42 I když tradiční stavovské vědomí
  působilo ještě dlouho poté,
 • 00:34:46 šlechta jako společenská vrstva
 • 00:34:49 ztratila předešlý
  společenský a politický vliv.
 • 00:34:54 Ale hrabě Serényi
  byl uznávanou osobou.
 • 00:34:58 Oceňovali jeho zásluhy
  o rozvoj lázní.
 • 00:35:01 Díky svému předcházejícímu
  politickému vlivu
 • 00:35:05 prosadil vybudování vlárské dráhy
  a nebránil dalšímu parcelování
 • 00:35:10 vlastních pozemků
  do nového územního plánu.
 • 00:35:20 Posledním majitelem velkostatku
  byl Ottův syn Alois.
 • 00:35:25 Zálibou ve sportu a moderním
  myšlením byl lidem blízký.
 • 00:35:37 Jako signatář vlastenecké Deklarace
  české šlechty proti nacismu
 • 00:35:42 se přihlásil k české národnosti.
 • 00:35:48 V roce 1938 navštívil
  Luhačovice Seton-Watson.
 • 00:35:52 Při sepisování zásadní studie
  o národnostních poměrech v Uhrách
 • 00:35:58 mu prý v Budapešti řekli,
  že Slováci jako národ neexistují.*
 • 00:36:05 -*Tento anglický historik
 • 00:36:08 zdôrazňoval nevyhnutelnosť
  česko-slovenskej jednoty,
 • 00:36:13 ktorá mala spočítané dni, lebo
  za kopcami sa už ozývala vojna.*
 • 00:36:18 -*Poklidným lázeňským městem duněly
  bubny a píšťaly Hitlerjugend.
 • 00:36:23 Záhy po vzniku Protektorátu
  zabralo velitelství Wehrmachtu
 • 00:36:28 centrum města
  včetně hotelu Alexandrie.*
 • 00:36:35 -Já dobře vím, že Luhačovice měly
  velmi trpkou nacistickou zkušenost.
 • 00:36:42 Také byly i místem,
  kam rádi jezdili potentáti.
 • 00:36:47 Citoval jsem K.H. Franka,
  který tu byl.
 • 00:36:51 A činitelé Národopisné Moravy
  se rádi prezentovali,
 • 00:36:56 např. v roce 1940 v Luhačovicích
  na velikém folklorním podniku.
 • 00:37:04 -*Púte a folklórne slávnosti
  boli pre spolok Národopisná Morava
 • 00:37:09 príležitosťou prihlásiť sa
  k fašistickým myšlienkam.
 • 00:37:15 Cielom bolo
  pripojiť Moravské Slovácko
 • 00:37:19 k samostatnému
  Slovenskému štátu.*
 • 00:37:25 -Existoval pocit
  na slovenské straně,
 • 00:37:29 že je třeba nějak vyvážit,
 • 00:37:32 že Slovensko bylo okleštěno
  o jižní část,
 • 00:37:36 že se ztratila i Podkarpatská Rus,
 • 00:37:40 která eventuálně mohla být
  součástí Slovenského státu,
 • 00:37:44 takže byla snaha vylepšit
  teritoriální podobu
 • 00:37:48 autonomního
  a pak samostatného Slovenska.
 • 00:37:52 Tady byly
  velmi silné staleté vazby,
 • 00:37:55 podobný životní styl, religiozita,
  jazyk velmi příbuzný...
 • 00:37:58 Takže s tím vším
  se dalo argumentovat
 • 00:38:02 a to všechno by také
  nemuselo být tak negativní,
 • 00:38:06 kdyby celý záměr směřoval k něčemu
  pozitivnímu a demokratickému.
 • 00:38:12 A to on nesměřoval.
  Moc na obou stranách dostali ti,
 • 00:38:17 kteří nereprezentovali
  většinový názor obyvatelstva.
 • 00:38:23 To je evidentní, jaká byla reakce
  obyvatelstva, zvláště na Moravě,
 • 00:38:29 na některé tyto separatistické
  nebo kolaborantské akce,
 • 00:38:34 které nebyly zdaleka sdíleny,
 • 00:38:38 jak si Jan Uprka nebo Josef Vávra
  nebo Jan Ryba představovali.
 • 00:38:43 Takže oni byli často, jak se říká,
  generály bez vojska.
 • 00:38:48 Ryba byl moravský fašista,
  který byl jedním z těch,
 • 00:38:53 kteří podepsali
  kuriózní dopis Hitlerovi,
 • 00:38:56 kde žádali o to,
  aby mohli bojovat proti bolševismu
 • 00:39:01 a vůbec nepřátelům fašismu
  v řadách německého Wehrmachtu.
 • 00:39:06 Což je taková
  polokomická záležitost,
 • 00:39:09 protože jak jsem sledoval
 • 00:39:12 profil těch lidí,
  kteří ten dopis podepsali,
 • 00:39:15 tak jsem si těžko představil,
 • 00:39:18 že by někdo z nich myslel vážně
  své angažmá ve Wehrmachtu.
 • 00:39:21 -Toto vedomí blízkosti
  tu existovalo veľmi dlho,
 • 00:39:25 aj za Prvej republiky.
 • 00:39:28 Už vzpomínaný Joža Uprka
  prosazoval tu predstavu,
 • 00:39:32 že moravský Slováci
  a uhorskí Slováci sú jeden národ
 • 00:39:37 a že patria dohromady.
 • 00:39:40 A za Protektorátu
  se toho snažili nejak využít,
 • 00:39:44 oslobodiť sa
  z protektorátnej správy
 • 00:39:47 a žiadať o pripojení Slovácka
  k Slovenskému štátu.
 • 00:39:52 Samozrejme bola to veľká ilúzia
  žiadať od Nemcov,
 • 00:39:55 aby pustili kus svojho územia
  kvôli nejakým moravským Slovákom.
 • 00:39:59 Ale to vedomie tu existovalo.
 • 00:40:02 Vedomie akési takej
  etnickej jednoty.
 • 00:40:07 HRAJE DECHOVKA
 • 00:40:15 -*V čele Národopisnej Moravy stál
  Jan Uprka, syn slavného maliara,
 • 00:40:21 ktorého dielo
  separatisti zneužili.
 • 00:40:25 Stalo sa rukojemníkom
  fašistickej ideológie.*
 • 00:40:35 -Joža už v té době moc nevnímal,
 • 00:40:39 ale zároveň také ne všechny
  ty události mu byly proti mysli,
 • 00:40:43 protože on byl velmi averzně
  zaměřený proti pražské vládě.
 • 00:40:48 Dost často
  si pouštěl ústa na špacír
 • 00:40:52 i s protižidovskými výroky.
 • 00:40:55 Nemohl překonat to,
  že v Praze ho zpočátku nedocenili
 • 00:41:00 a vyjadřoval se velmi nevlídně
  o ústřední české vládě.
 • 00:41:04 Takže ledacos
  mu nebylo proti mysli.
 • 00:41:17 -Jedním z posledních
  velkých sociálních činů
 • 00:41:20 zastupujícího říšského protektora
  SS-Obergruppenführera Heydricha
 • 00:41:25 byla akce, která umožnila
  velkému počtu českých dělníků
 • 00:41:29 strávit dovolenou
  v lázních a letoviskách.
 • 00:41:32 V lázních Luhačovice
 • 00:41:35 byla první výprava dělníků
  slavnostně a srdečně uvítána.
 • 00:41:40 -*Navzdory skutečnosti,
 • 00:41:43 že německá propaganda chválila
  přizpůsobivost místních občanů,
 • 00:41:47 hraběti Aloisu Serényimu
 • 00:41:50 se podařilo udržet
  českou správu lázní
 • 00:41:53 a zabránit jejich poněmčení.
 • 00:41:56 Otevřeně dával najevo
  svůj český postoj
 • 00:41:59 a ani vynucená přihláška
  k říšské státní příslušnosti
 • 00:42:03 nezměnila nic na jeho chování.*
 • 00:42:08 -V rozhlasové reportáži
  jsme mohli slyšet,
 • 00:42:12 s jak upřímnou vděčností
  přijali dělníci
 • 00:42:15 možnost zotavit se v lázních,
  kam dosud neměli přístup.
 • 00:42:19 Aby mohli odpočívat,
  provozovat sporty
 • 00:42:23 a je-li toho třeba, také se léčit.
 • 00:42:26 Naše obrázky
  jsou přesvědčujícím důkazem toho,
 • 00:42:29 že akce byla dobře připravena
  a že dělničtí hosté byli spokojeni.
 • 00:42:46 -Pokud se národ není ochoten
  podívat do zrcadla,
 • 00:42:50 jak se říká
  "poučit se z vlastní historie,"
 • 00:42:54 pak se nemůže ani vyhnout
 • 00:42:57 stejným chybám, omylům
  a neštěstím v budoucnosti.
 • 00:43:01 Já vím, že existuje
  ta proslulá historická průpovídka
 • 00:43:05 "Historie nás učí,
  že se z ní nikdo nepoučil."
 • 00:43:09 Ale stále smím doufat,
 • 00:43:12 že aspoň občas jsme schopni
  se z něčeho poučit.
 • 00:43:18 -*Po osvobození Luhačovic
  rumunskou armádou
 • 00:43:22 se vše vracelo do starých kolejí,
  do obnoveného Československa.
 • 00:43:28 Architekt Jurkovič navštívil
  své Luhačovice krátce před smrtí.
 • 00:43:33 Zklamán chátrajícími budovami,
  které čekaly na nového správce,
 • 00:43:38 poseděl na Slovácké búdě.
 • 00:43:42 Hraběcí zámek
  přešel pod národní správu.
 • 00:43:46 Alois Serényi
  byl obviněn z kolaborace s Němci
 • 00:43:51 a umístěn do pracovního tábora.
 • 00:43:56 Ministerstvo vnitra odebralo
  hraběcí rodině státní občanství.
 • 00:44:04 Od roku 1948
  žije rodina v Rakousku.
 • 00:44:08 Dceru Isabellu
  jsme navštívili ve Vídni.
 • 00:44:12 Naše návštěva...*
 • 00:44:14 -(přízvuk) Dobrý den, pojďte dál.
  Kommen Sie herein...
 • 00:44:19 -*...se odehrála chvíli poté,
 • 00:44:22 co bylo rodině vráceno dlouho
  odepírané české občanství.*
 • 00:44:56 -Já si myslím, že když je člověk
  pak tam, tak pochytí tu atmosféru.
 • 00:45:06 Takže i ten proces
  a cesta k restitucím
 • 00:45:10 nám pomohla si vytvořit
  nějaký vztah.
 • 00:45:14 Když tam jedeme,
  někdy jedou oni s náma,
 • 00:45:19 navštívíme okolí,
  navštívíme známé
 • 00:45:23 a tím pádem
  jako kdyby to v nich rostlo.
 • 00:45:27 Ten vztah k té zemi oni už mají.
 • 00:45:30 Takže já si myslím, když oni
  tam přijdou, tak oni se vrací.
 • 00:45:37 -*Návrat hraběcí rodiny?
 • 00:45:41 Budou vůbec rozumět
  našim hrám na minulost?*
 • 00:46:04 -*Dejiny majú svetlé miesta. Malé
  dejiny na pozadí veľkých udalostí.
 • 00:46:12 Keď sa v dvoch blízkych národoch
  hľadajú rozdiely.*
 • 00:46:20 -Keď po rozpade federácie
  vznikla Slovenská republika,
 • 00:46:25 samozrejme boly tuna ešte
  aj nejaké vzťahy k Čechom,
 • 00:46:31 ktoré sa nedaly
  jednoducho odbúrať.
 • 00:46:35 Na Čechov mali mnohí Slováci
  ťažké srdce.
 • 00:46:38 Darmo, Česi boli kultúrne vyspelí,
  bolo ich tu mnoho
 • 00:46:42 a držali medzi sebou.
 • 00:46:45 A konečne, Slováci jasali,
 • 00:46:48 že sme sa
  tohto bremena českého zbavili.
 • 00:46:52 Bez ohľadu
  na kultúru a takéto veci,
 • 00:46:55 ktoré sme my, v Mostoch,
  zachraňovali.
 • 00:46:59 To málokoho zaujímalo.
 • 00:47:02 -*Týždeník Mosty, vydávaný
  od apríla 1992 v Bratislave,
 • 00:47:06 bol vďaka Soni Čechové
 • 00:47:09 pripomienkou svetlých miest
  v našej vzájomnosti.*
 • 00:47:15 -Soňa bola na to
  v podstate osudovo určená.
 • 00:47:20 A jej treba ďakovať za to,
  že sa udržalo 15 ročníkov.
 • 00:47:27 Bolo to na začiatku veľmi zlé.
  Keď začali Mosty vychádzať,
 • 00:47:32 tak často se nachádzaly celé štosy
  časopisov v kontajneroch.
 • 00:47:38 Vyhadzovali to ľudia, bojovalo sa
  proti tomu, ako sa dalo.
 • 00:47:42 Napriek tomu tie Mosty sa udržali.
 • 00:47:46 Ako si vzpomínam,
  profesor Juraj Charvát, ekonom,
 • 00:47:51 ten povedal jednu historickú vetu.
 • 00:47:55 Že zakladať teraz
  na Slovensku Mosty je asi toľko,
 • 00:48:00 ako zakladať v Čechách
  po Bielej hore evanjelickú církev.
 • 00:48:09 -*Napadlo by vás,
 • 00:48:11 že v týchto miestach bola prvýkrát
  vyslovená idea spoločného štátu?
 • 00:48:18 Po jeho rozdelení Búda vyhorela
  a s ňou aj malé zabudnuté dejiny.*
 • 00:48:47 -Velice často tu chodíme,
  aj v zime aj v lete.
 • 00:48:56 -Víte, co to je za atmosféru,
  když semka dojdete ráno
 • 00:48:59 a když vám vyjde počasí,
 • 00:49:02 a teď se potkáváte
  s těma kamarádama,
 • 00:49:04 jak si říkáme "s bratrama?"
 • 00:49:07 Dáme si po štamprli, zazpíváme si,
  povykládám si:
 • 00:49:10 "Jak je, co je nového u vás,
  co je u nás?"
 • 00:49:12 -Jak to tak sleduju,
 • 00:49:16 tak se mně zdá, že ty naše vztahy
  přestávají být vztahy.
 • 00:49:20 Že to není takové, jaké to bývalo
  dřív. Trochu mě to někdy mrzí.
 • 00:49:23 Jako bychom se
  od Slováků oddělovali.
 • 00:49:27 -Tie vzťahy sú v pohode,
 • 00:49:29 ale možno niekto, kto býva v Aši,
  to vidí inak.
 • 00:49:32 Alebo niekto,
  kto býva v Košiciach, to vidí inak.
 • 00:49:35 Ale my to máme tuna, na hranici,
  tak je to také prirodzené.
 • 00:49:38 Aj to nárečí a všetko.
 • 00:49:40 -Nakonec člověk musí uznat,
 • 00:49:43 že každý národ má právo
  na nějakú svoju samostatnost
 • 00:49:47 a keď sa politici
  nevedeli dohodnúť,
 • 00:49:50 tak obyčejný ľudé
  sa medzi sebou asi dohodnú lepšie.
 • 00:49:53 -Vidím to skôr tak, že nie
  že ľudia by chceli to rozdelenie,
 • 00:49:56 ale jednoducho
  tí politici to chceli.
 • 00:49:59 Každý si chcel tunelovať po svojom
  a dvaja naráz sa nedalo.
 • 00:50:01 -Žena je Slovenka,
  z Brezovej pod Bradlom pochádza.
 • 00:50:05 -Ty rodinné vztahy,
  které tu jsou,
 • 00:50:08 že Moravák si bere Slovenku,
  tak ty fungují furt stejně.
 • 00:50:12 -Moja dcéra,
  ta zostala na Slovensku,
 • 00:50:15 ta býva teraz
  v Novém Meste nad Váhom,
 • 00:50:18 a syn, ten je v Prahe zasa.
  Ten má aj české občanství.
 • 00:50:22 Já mám též dvojité občanství,
  aj české aj slovenské.
 • 00:50:26 Takže jsme asi
  posledný Čechoslováci.
 • 00:50:31 -My jsme dali dohromady
  takovou akci,
 • 00:50:34 která pozvala lidi
  na vrcholy kopců.
 • 00:50:36 A z těch kopců
  jsme si z kopce na kopec
 • 00:50:39 posílali světelné poselství.
 • 00:50:41 V letošním roce nás tady
 • 00:50:45 v první jarní sobotu večer
  bylo asi 180 lidí.
 • 00:50:49 Těch míst po celé České republice
  a na Slovensku
 • 00:50:52 bylo dohromady asi 250.
 • 00:50:55 Dohromady to bylo
  asi 8 tisíc lidí.
 • 00:50:58 A my jsme symbolicky
  zvolili Javořinu
 • 00:51:00 jako výchozí bod
  tohoto telegrafování.
 • 00:51:03 A já si myslel,
  že to po dvou letech skončí,
 • 00:51:06 že to přestane lidi bavit.
 • 00:51:09 A když potom čtu maily
  po celé akci,
 • 00:51:12 tak vidím, jak je to zaujalo,
  jak těch lidí rok za rokem přibývá
 • 00:51:16 a jak to propojení
  těm lidem dává smysl.
 • 00:51:38 Skryté titulky:
  Stanislav Vyšín
 • 00:51:43 Česká televize 2019

Související