iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 7. 2000
13:50 na ČT1

1 2 3 4 5

20 hlasů
96221
zhlédnutí

Šahrazád

Pohádka na motivy příběhů Tisíce a jedné noci.

48 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Šahrazád

 • 00:01:18 Ne!
 • 00:01:25 Rychle za ní!
 • 00:01:38 - Slitování, pane!
  - Marně se bráníš.
 • 00:01:43 - Chopte se jí!
  - Proč zrovna moje dcera, pane?
 • 00:01:47 Takový je rozkaz. Není proti němu
  odvolání. Sám to dobře víš.
 • 00:01:50 Je to krutý rozkaz.
 • 00:01:52 Ožení-li se náš vládce s tvou
  dcerou, je to pro tebe pocta.
 • 00:02:00 Neposmívej se, pane. Den po svatbě
  je každá vladařova žena popravena.
 • 00:02:06 - Takový je zákon.
  - Denně svatba, denně poprava.
 • 00:02:11 Ano, takový je zákon.
 • 00:02:13 Ty vybíráš vladařovu budoucí ženu.
  Na tobě záleží život mé dcery.
 • 00:02:21 Pro život své dcery obětuji celé
  své jmění.
 • 00:02:24 Jak velké je tvé jmění?
 • 00:02:30 Mám tento dům, stádo ovcí,
  deset velbloudů a...
 • 00:02:36 To je málo na záchranu tvé dcery.
 • 00:02:45 - Odveďte ji!
  - Ne!
 • 00:02:50 Džamílo! Sestřičko!
 • 00:02:55 Kdo je ta dívka?
 • 00:02:57 To je má druhá dcera Šahrazád.
 • 00:02:59 Neboj se, já tě zachráním.
 • 00:03:03 To bych rád věděl, jakým způsobem
  bys to chtěla dokázat.
 • 00:03:12 Půjdu místo své sestry.
 • 00:03:15 Víš, že půjdeš na smrt?
 • 00:03:19 - Snad ano, snad ne.
  - Mně to může být jedno.
 • 00:03:24 Sama se ženeš do neštěstí. Pusťte
  Džamílu a chopte se Šahrazád!
 • 00:03:30 Nedotýkejte se mě! Půjdu sama.
 • 00:03:35 Takovou oběť od tebe nemohu
  přijmout.
 • 00:03:39 Neboj se o mě, sestřičko. Já už si
  nějak poradím.
 • 00:03:48 Půjdeme, pane vezíre.
 • 00:04:01 Jednu dceru jsem zachránil,
  ale druhou navždy ztratil.
 • 00:04:53 Obětovala ses, abys zachránila
  sestru?
 • 00:04:57 - Je to pravda, pane.
  - Není ti líto vlastního života?
 • 00:05:02 - Mám ráda svou sestru. A potom...
  - Dokonči tu větu, Šahrazád.
 • 00:05:09 - Nemohu věřit, že jsi tak krutý.
  - Nepřísluší ti soudit mou krutost.
 • 00:05:15 - Je to prostě zákon.
  - Je to špatný zákon, pane.
 • 00:05:22 - To už je příliš, Šahrazád.
  - Omlouvám se, pane.
 • 00:05:28 Tváříš se jako otrokyně, ale mluvíš
  jako, jako...
 • 00:05:37 - Jako Šahrazád. Jsem už taková.
  - Nechybí odvaha, ani chytrost.
 • 00:05:45 Jen tak lze vyzrát na špatné
  zákony, pane.
 • 00:05:50 - Chceš mě zase rozzlobit?
  - Ne, to ne, pane.
 • 00:05:56 Chtěla bych ti přinést trochu
  potěšení. Smím ti vyprávět příběh?
 • 00:06:03 - O odvaze a chytrosti?
  - Vlastně ano.
 • 00:06:10 Je to příběh o chytré hostinské...
 • 00:06:22 Do malého hostince přijeli tři
  kupci.
 • 00:06:26 Hostinská je slušně uvítala a
  nabídla jim jídlo a nocleh.
 • 00:06:31 Kupci byli unavení po dlouhé cestě
  a rádi pozvání přijali.
 • 00:06:36 Kupci dali své peníze do truhličky
  a tu schovali u hostinské.
 • 00:07:01 - Hostinská?
  - Prosím, vzácní pánové?
 • 00:07:07 Dobře to schovej.
 • 00:07:10 Je to náš společný majetek.
 • 00:07:13 Nikomu z nás truhličku nedáš, dokud
  nepřijdeme všichni tři společně.
 • 00:07:21 Rozumím, vzácní pánové.
  Můžete se na mě spolehnout.
 • 00:07:30 Tři kupci se odebrali na lůžka.
 • 00:07:32 Hostinská truhličku dobře schovala.
  A byla noc. Tichá a pokojná.
 • 00:07:40 Dva kupci spali klidně.
  Jejich svědomí bylo čisté.
 • 00:07:48 Třetí kupec byl však podvodník.
 • 00:08:51 Když byli ráno kupci v lázni,
  nabídl se jim, že vypůjčí houbu.
 • 00:09:00 Hned houbu přinesu.
 • 00:09:02 Tak časně a vy už jste v lázni?
 • 00:09:07 Velmi pospícháme. Přišel jsem pro
  truhličku.
 • 00:09:13 Až budete všichni tři. Jinak ji
  přece nesmím vydat.
 • 00:09:17 Ale my pospícháme.
 • 00:09:20 Tak proč nepřijdete všichni tři?
 • 00:09:22 Nechceme ti tady chodit jen tak...
  v osuškách.
 • 00:09:28 Přesvědčím vás. Ona mi ji nechce
  dát.
 • 00:09:34 - Pospěš si.
  - Dejte mu ji.
 • 00:09:37 - Tak vidíš.
  - Když sami volají...
 • 00:09:49 Tady je. Byla bych klidnější,
  kdybyste tady byli všichni tři.
 • 00:09:53 Nedělej si starosti.
 • 00:10:15 - Hostinská...?
  - Dobré jitro, vzácní pánové.
 • 00:10:23 - Nevidělas našeho společníka?
  - Viděla.
 • 00:10:27 Poslali jste ho přece pro
  truhlu.
 • 00:10:30 Pro co?
 • 00:10:32 Pro truhlu, přece. Sami jste
  volali, aby si pospíšil.
 • 00:10:38 Za ním!
 • 00:10:42 Počkej, příteli, vrať se. Proč
  bychom se honili.
 • 00:10:48 Peníze dostaneme zpátky i bez
  honičky.
 • 00:10:55 - A kdo nám je dá?
  - Tady, paní hostinská.
 • 00:11:00 Vzácní pánové, jakpak já bych
  mohla?
 • 00:11:03 Mělas vydat truhličku jen tehdy,
  když si přijdeme všichni tři.
 • 00:11:09 - Sami jste volali.
  - Nic jsme nevolali. Bude soud.
 • 00:11:15 - Soud?
  - Soud!
 • 00:11:29 Jak to dopadlo u soudu?
 • 00:11:33 Víš co, můj pane? To si povíme až
  zítra.
 • 00:11:38 - Já to chci slyšet ještě dnes.
  - Uslyšíš to zítra.
 • 00:11:42 Budeš-li chtít čekat. Nebo to
  neuslyšíš nikdy.
 • 00:11:48 Rozumím ti, Šahrazád. Chceš mi
  dokázat, že chytrost přemůže zákon.
 • 00:11:55 Jenom špatný zákon, pane.
 • 00:12:03 Chceš ho přemoci svou chytrostí?
 • 00:12:10 Chtěla bych přežít aspoň zítřejší
  den. Nebo... i víc dní, můj pane?
 • 00:12:26 Kdo se nás opovažuje rušit?
 • 00:12:31 Přišli jsme si pro tuto dívku,
  pane.
 • 00:12:34 Přiblížila se chvíle její smrti.
 • 00:12:51 Šahrazád dnes nebude popravena,
  vezíre.
 • 00:12:55 Ale zákon praví, že denně jedna
  svatba a jedna poprava, pane.
 • 00:13:04 Sám jsem ten zákon vyhlásil. Mohu
  jej i zrušit, budu-li chtít.
 • 00:13:12 - To je tvé poslední slovo, pane?
  - Můžeš odejít.
 • 00:13:21 Neděláš dobře, pane.
 • 00:13:31 A ty strávíš den v ženských
  komnatách.
 • 00:13:38 Zítra večer přijdeš sem a dopovíš
  mi ten příběh.
 • 00:13:41 Jsi dobrý, pane.
 • 00:13:43 Ještě nemáš vyhráno, krasavice.
  Zítra na shledanou.
 • 00:14:04 Odhal svou tvář.
 • 00:14:09 No tak bude to?
 • 00:14:19 Moc krásy jsi nepobrala. Nemáš co
  skrývat. Ať odejde, přiveď další.
 • 00:14:32 Závoj.
 • 00:14:40 Je docela pěkná. Co je to platné,
  když není hezčí než Šahrazád.
 • 00:14:50 Ona snad musela kalífa očarovat.
  To by byl konec!
 • 00:14:56 Tuhle postavte stranou a přiveďte
  další.
 • 00:15:06 Co mi to sem vodíte, vy hlupáci?
 • 00:15:11 Kde je Šahrazád? Proč tu už není?
 • 00:15:26 Copak se nenajde hezčí dívka,
  než je Šahrazád?
 • 00:15:40 Kde jsi byla tak dlouho?
 • 00:15:45 Nemohl jsem se tě dočkat.
 • 00:15:47 To tě tak zaujal můj příběh, pane?
 • 00:15:53 I tvůj hlas. Sám nevím proč, ale
  tvá přítomnost mě uklidnuje.
 • 00:16:05 Děkuji ti, pane.
 • 00:16:07 - Kdybys věděla, jak je mi smutno.
  - Jsi příliš sám.
 • 00:16:14 Vyprávěj, Šahrazád, jak to dopadlo
  s tou hostinskou.
 • 00:16:25 Tu nešťastnou hostinskou přivedli
  před soud.
 • 00:16:29 Jeden z kupců popsal celý příběh.
 • 00:16:51 Je to pravda?
 • 00:16:53 Bohužel, pane soudce, je to pravda.
  Udělala jsem chybu.
 • 00:16:59 Věděla jsi, že truhlu můžeš vydat
  jen všem třem kupcům společně.
 • 00:17:07 - Věděla.
  - Proč jsi úmluvu porušila?
 • 00:17:11 - Protože už volali.
  - Kdo?
 • 00:17:13 - Tito kupci. Oba dva.
  - Ta ženská lže.
 • 00:17:17 - A co volali?
  - Abych mu ji dala.
 • 00:17:20 - Cože?
  - Aby si pospíšil.
 • 00:17:22 - Cože?
  - Ale mně řekl o...
 • 00:17:24 - O houbu!
  - Tak dost!
 • 00:17:26 O jakou houbu jde?
 • 00:17:28 Slíbil, že donese od hostinské
  houbu.
 • 00:17:32 - Chtěl po tobě houbu?
  - Ne, chtěl po mně jejich truhlu.
 • 00:17:36 - A potom pánové už sami volali.
  - Nevím, co je tu k smíchu.
 • 00:17:41 Společník byl podvodníkem, ale to
  přece na věci nic nemění.
 • 00:17:48 Správně. Úmluva byla přece jasná.
 • 00:17:51 Přijdeme všichni tři najednou
  a hostinská nám vydá truhličku.
 • 00:18:05 Tak co do toho pletete houbu?
 • 00:18:08 Kupec má pravdu.
 • 00:18:16 Já vím, pane soudce.
 • 00:18:18 - Přiznáváš svou vinu?
  - Přiznávám.
 • 00:18:22 - To potom znamená...
  - Že zaplatí náhradu.
 • 00:18:26 - Neskákejte mi do řeči!
  - Ale věc je přece jasná.
 • 00:18:31 Vydala neprávem naše peníze, proto
  je nám musí nahradit.
 • 00:18:37 Souhlasíš?
 • 00:18:42 Jsem prostá a nevzdělaná. Jak bych
  s vámi mohla nesouhlasit?
 • 00:18:51 Ale jistě nedopustíte, abych
  udělala stejnou chybu dvakrát.
 • 00:18:57 - Jak to myslíš?
  - Udělala jsem velkou chybu.
 • 00:19:07 Poučila jsem se ze své chyby.
 • 00:19:11 Proto zaplatím. Ale jen tehdy, když
  přijdou pro peníze všichni tři.
 • 00:19:20 Souhlasím.
 • 00:19:21 Cože?
 • 00:19:23 Najděte si svého kumpána.
 • 00:19:26 Až ho najdete, třeba už mou náhradu
  ani potřebovat nebudete.
 • 00:19:33 - Ale to přece...
  - Je rozhodnuto!
 • 00:19:42 PLÁČ
 • 00:19:51 Chytrá ženská, ta tvoje hostinská.
 • 00:19:56 Ženy musí být chytré, mají-li
  obstát před přísnými muži.
 • 00:20:00 Však ty taky nejsi hloupá,
  Šahrazád. Jsme spolu druhý večer.
 • 00:20:07 Tvé vyprávění mě potěšilo.
 • 00:20:14 - To je proti zákonům, pane.
  - Snad jsi nás neposlouchal?
 • 00:20:25 Tvůj zákon praví...
 • 00:20:30 Snad neposloucháš za závěsem jako
  prašivý pes?!
 • 00:20:35 - Mluvím o zákoně, pane.
  - A já mluvím o tobě, vezíre!
 • 00:20:41 Zákon se může změnit, když je
  špatný. Stejně jako vezír.
 • 00:20:55 Přivedl jsem ti tři největší
  krasavice, aby sis vybral.
 • 00:21:29 Jsou snad krásné, ale...
 • 00:21:35 Kolik jsi dostal za ty, které jsi
  nepřivedl?
 • 00:21:41 - Nerozumím, Šahrazád...
  - Ani já ne.
 • 00:21:46 Pan vezír mi rozumí dobře. Tobě to,
  pane, snadno vysvětlím.
 • 00:21:54 Odveď své krasavice, vezíre.
 • 00:22:14 Tak vezír vybíral krasavice podle
  toho, jak kdo zaplatil.
 • 00:22:19 Bere tolik, že mohli zaplatit jen
  ti největší boháči.
 • 00:22:25 Celý majetek mého otce nestačil,
  aby zachránil mou sestru.
 • 00:22:31 Jen bohatí tedy žijí bezestrachu.
  A pokladnice vezíra se plní.
 • 00:22:40 Víš, kolik bolesti přinesl tvůj
  zákon?
 • 00:22:44 To on, vezír mi našeptává.
  Zničím ho!
 • 00:22:51 Ty mrtvé dívky už nikdo nevzkřísí.
 • 00:23:03 Máš pravdu, Šahrazád.
 • 00:23:06 Vezír je zločinec, ale i já nesu
  svou vinu.
 • 00:23:15 Věděla jsem, že tvé srdce je
  spravedlivé.
 • 00:23:20 Pomoz mi, Šahrazád, najít cestu
  k vlastnímu srdci.
 • 00:23:32 To se v jednom hostinci nedaleko
  tržiště sešel kupec se zlodějem.
 • 00:23:39 Zloděj byl spíše veselý a loupením
  se bavil. Netajil se svým řemeslem.
 • 00:23:54 SMÍCH
 • 00:24:04 - A ty jsi kdo, poutníku?
  - Já jsem zloděj.
 • 00:24:09 Ty jsi nějak moc veselý.
  Co děláš doopravdy?
 • 00:24:15 Kradu.
 • 00:24:17 Kdybys to o sobě rozhlašoval, tak
  bys dávno seděl ve vězení.
 • 00:24:23 To by mě museli chytit. Ty, které
  jsem okradl, se často pobavili.
 • 00:24:33 Rád se s tebou zasměju, ale okrást
  bych se nenechal.
 • 00:24:39 - Vsadíme se, kupče.
  - O co?
 • 00:24:44 Dnes sis najal na tržišti stánek
  a máš ho plný látek.
 • 00:24:51 Když se ti do rána něco ztratí, dáš
  mi sto dukátů.
 • 00:24:59 A já ti látky zase vrátím.
 • 00:25:05 Stánek je dobře zamčený a navíc
  jsem uplatil i hlídače.
 • 00:25:18 Hlídač mi ještě pomůže vynést tvé
  látky ze stánku.
 • 00:25:25 - Nevěřím.
  - Vsaď se.
 • 00:25:29 - O sto dukátů?
  - O sto dukátů.
 • 00:25:33 - Platí?
  - Platí!
 • 00:26:25 PÍSKNUTÍ
 • 00:26:31 ZAPÍSKÁNÍ
 • 00:26:36 - Podřimuješ, hlídači?
  - Hlídám, pane.
 • 00:26:44 Zdálo se mi, že spíš. A to zrovna
  u mého stánku.
 • 00:26:52 U tvého stánku?
  Nepoznávám tě, pane.
 • 00:26:57 A když jsem ti připlácel za pozorné
  hlídání, tak jsi mě poznával.
 • 00:27:07 - To bylo ve dne, pane.
  - A teď v noci spíš!
 • 00:27:12 Ne, já... měl jen přivřené oči,
  abych ve tmě lépe viděl. Takhle...
 • 00:27:25 Neunikne mi ani myš.
 • 00:27:27 Probudil ses, až když jsem tu stál.
 • 00:27:34 Nevím, jestli si zasloužíš tu
  zvláštní odměnu.
 • 00:27:38 Udělám všechno, pane.
 • 00:27:42 To nemusíš. Ale jdi mi někam
  zapálit tuhle svíčku.
 • 00:27:53 Pane? A víš jistě, že tohle je
  tvůj stánek?
 • 00:28:03 Nějak tě nepoznávám.
 • 00:28:07 Už vím, čím to je. Viděl jsi mě jen
  s knírem.
 • 00:28:15 To by bylo možné.
 • 00:28:17 Viděl jsi už někdy zloděje, který
  by tě vzbudil?
 • 00:28:26 Nespal jsem, pane. Viděl jsem tě
  přimhouřenýma očima.
 • 00:28:34 Viděl jsi, že bych se plížil jako
  zloděj?
 • 00:28:40 Nikoli, pane. Šel jsi zvesela a
  pohvizdoval sis.
 • 00:28:47 Tak to vidíš. A teď jdi a zapal
  někde tu svíčku.
 • 00:28:53 Pane? A víš jistě, že tohle je
  tvůj stánek?
 • 00:29:08 Ano, mám tam ještě práci. Musím
  totiž ještě zkontrolovat účty.
 • 00:29:21 Už běžím, pane.
 • 00:30:06 Konečně.
 • 00:30:09 - Budeš pracovat, pane?
  - Ano.
 • 00:30:16 - Tady ve stánku?
  - Ano.
 • 00:30:23 To bude všechno jistě v pořádku.
 • 00:30:27 Protože zloději se připlíží, něco
  ukradnou a zase se odplíží.
 • 00:30:48 - Hlídači!
  - Ano, pane?
 • 00:30:54 - Mohl bys mně s něčím pomoci?
  - S radostí, pane.
 • 00:31:02 Podle účtu nemohu dva štůčky zítra
  prodávat.
 • 00:31:16 To by bylo možné, pane.
 • 00:31:19 Pojď, vyneseme je, aby se to
  nepopletlo.
 • 00:31:36 - Co se to tu děje?
  - Pomáhám panu kupci...
 • 00:31:40 - Hlídači!
  - Nebo tady panu kupci...?
 • 00:31:47 SMÍCH
 • 00:31:52 To je v pořádku, hlídači.
 • 00:31:55 Jen mě to tvoje hlídání přišlo
  poněkud draho.
 • 00:32:02 Mohu tě pozvat na bohatou snídani?
 • 00:32:08 Ten lotr mě zve na snídani za mé
  vlastní peníze.
 • 00:32:13 Zamkni stánek a dobře hlídej.
 • 00:32:47 Bez tvých příběhů by mi bylo
  smutno, Šahrazád.
 • 00:32:50 Jsem ráda, že se ti mé vyprávění
  líbilo.
 • 00:32:54 - Co mi povíš zítra?
  - Zítra? Copak se ještě sejdeme?
 • 00:33:00 A proč ne?
 • 00:33:01 Pan vezír má pro tebe připraveny
  další krasavice.
 • 00:33:06 Nemluv o vezírovi. Jeho dny v mém
  paláci jsou sečteny.
 • 00:33:12 - A zítra tedy?
  - Připrav si pěkný příběh.
 • 00:34:38 Pusťte mě! Pane!
  Můj pane, zachraň mě!
 • 00:34:44 To je tvoje dílo, vezíre?
  Chopte se ho!
 • 00:35:37 Vyprávěj, Šahrazád.
 • 00:35:40 Vyprávěj něco veselého, ať mohu na
  chvíli zapomenout na hořkost.
 • 00:35:47 Je hodně špatného na světě, pane.
  Nejde prostě zapomenout.
 • 00:35:53 Cožpak už neznáš ani jeden veselý
  příběh?
 • 00:36:03 O chytrém zloději znám ještě jeden
  příběh.
 • 00:36:08 - Vyprávěj...
  - Ale ne proto, abychom zapomněli.
 • 00:36:12 Vyprávěj! Moc tě prosím.
 • 00:36:17 Tak to byl jednou jeden dobrý,
  ale až příliš důvěřivý sultán.
 • 00:36:54 Co si žádáte, mí věrní?
 • 00:36:59 Tvé severní vojsko velmi strádá.
 • 00:37:02 Brání severní hranici z lásky
  k tobě, pane.
 • 00:37:13 Nemám tvým věrným vojákům čím
  zaplatit.
 • 00:37:17 No...!
 • 00:37:26 A ty, můj generále?
 • 00:37:29 Jižní vojsko strádá ještě víc, můj
  pane.
 • 00:37:34 Už tři dny jsme o hladu.
 • 00:37:39 Ale to je hrozné.
 • 00:37:45 Že je to hrozné?
 • 00:37:48 Můj pane, jsme vyhublí, jak tyčky
  z plotu.
 • 00:37:58 Tak...!
 • 00:38:02 A bonbón!
 • 00:38:13 - Neštěstí, pane!
  - Další neštěstí?
 • 00:38:17 Povodeň strhla most.
 • 00:38:22 - No a?
  - A lidé nemohou ani sem, ani tam.
 • 00:38:25 Ani sem, ani tam?
 • 00:38:31 - No tak postavíme nový most.
  - Postavíme. Hned začneme stavět.
 • 00:38:43 Na všech stranách jsou jenom
  potíže.
 • 00:38:47 A pokladnice je skoro prázdná.
 • 00:38:51 - Cože?
  - Všichni jenom berou.
 • 00:38:58 A k tomu se stala zvláštní věc.
 • 00:39:04 Jaká věc?
 • 00:39:05 Každou noc se ztratí jeden groš.
 • 00:39:13 - Co je to za nesmysl?
  - Jeden jediný groš.
 • 00:39:18 To ho neumíš uhlídat?
 • 00:39:21 V noci jsem po paláci rozestavěl
  stovku vojáků.
 • 00:39:24 - No a?
  - A ráno chybí jeden groš.
 • 00:39:32 - Jeden groš?
  - Já už si s tím nevím rady.
 • 00:39:37 Sám si svůj poklad ohlídám. Na noc
  mi obstaráš hadry.
 • 00:39:44 - Jaké hadry?
  - Zlodějské roztrhané hadry.
 • 00:39:52 A budeš o tom mlčet!
 • 00:39:54 ŠEPTÁNÍ
 • 00:40:58 - Co tady děláš?
  - Kradu.
 • 00:41:04 - A ty?
  - Já taky kradu.
 • 00:41:15 Tak co nekradeš?
 • 00:41:22 Já jsem to nemohl otevřít.
 • 00:41:27 - Máš paklíč?
  - Paklíč?
 • 00:41:37 Nemám.
 • 00:41:42 Ty nemáš paklíč? Tak co jsi to za
  zloděje?
 • 00:41:47 Já to dělám poprvé. Ukaž mi, jak se
  to otvírá.
 • 00:41:55 Ukázat?
 • 00:41:59 Otoč se.
 • 00:42:23 Já si vezmu groš, ty si taky vezmi
  a rychle pryč.
 • 00:42:34 - Co to děláš?
  - Kradu.
 • 00:42:40 - Ale takhle?
  - A jak?
 • 00:42:44 - To je moc.
  - Nespokojím se s grošem, jako ty.
 • 00:42:50 Ty jsi mi pěkný darebák. Jako by
  nestačilo, že krade kdekdo.
 • 00:42:55 Kradou generálové, ministři a tobě
  nestačí jeden groš?
 • 00:42:59 Ty lumpe, tak tobě nestačí groš?
 • 00:43:05 Kde na to má chudák sultán brát?
 • 00:43:10 Aůů! Pomooc! Stráže!
 • 00:43:18 Otoč se.
 • 00:43:25 Jestli se nemýlím, tak jsem
  ztracen.
 • 00:43:52 Stalo se ti něco, pane?
 • 00:43:55 Jsem trošku praštěný pytlem.
 • 00:43:59 Jsem ztracen!
 • 00:44:00 Navíc jsi pomlouval generály a
  ministry!
 • 00:44:06 Tak to zase ne. Mluvil jsem čistou
  pravdu.
 • 00:44:10 - Tak to dokaž.
  - Na severu se už dávno nebojuje.
 • 00:44:14 Generál vojsko rozpustil.
 • 00:44:17 - A žold?
  - Ten si nechává pro sebe.
 • 00:44:20 A co na jihu?
 • 00:44:22 Tam vojsko vyplenilo všechny
  vesnice. Tam vojsko nehladoví.
 • 00:44:27 Vojáci tam tloustnoua rolníci
  hubnou.
 • 00:44:30 A co ten stržený most, o kterém
  mluvil ministr?
 • 00:44:35 Most stojí dál a lidé po něm
  chodí.
 • 00:44:40 Tvůj ministr je o něco bohatší.
 • 00:44:43 - A to je tvůj konec, zloději.
  - Ale pane...
 • 00:44:47 - Tvým zlodějnám je konec!
  - Pane, říkal jsem pravdu!
 • 00:44:51 Protože se staneš druhým strážcem
  mého pokladu.
 • 00:44:56 - Já?
  - Včera ti to šlo docela dobře.
 • 00:45:01 Ještě dnes mě z toho bolí hlava.
 • 00:45:05 SMÍCH
 • 00:45:27 Tvůj příběh nebyl jen pro zasmání,
  Šahrazád.
 • 00:45:33 Pochopil jsi ho tedy správně, můj
  pane.
 • 00:45:44 I dobrý vládce může být obklopen
  darebáky.
 • 00:45:49 Ty si s nimi poradíš, pane.
 • 00:45:53 A co mi povíš zítra?
 • 00:45:58 Bude pro nás ještě nějaké zítra?
 • 00:46:04 Nepřipomínej mi to. Miluji tě,
  Šahrazád.
 • 00:46:11 Měsíc je jako stříbrný člun.
 • 00:46:18 Kdybychom tak do něj mohli vstoupit
  a plout do světa tvých příběhů.
 • 00:46:26 Zůstaň raději na zemi, můj pane
  a dívej se dobře kolem sebe.
 • 00:46:33 Myslíš, že mě budeš mít takového
  ráda, Šahrazád?
 • 00:46:37 Milovala jsem tě od první
  chvíle, Harúne.
 • 00:46:47 .

Související