iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 10. 2020
21:50 na ČT2

1 2 3 4 5

55 hlasů
53622
zhlédnutí

Selská krev

Herečka Vanda Hybnerová se v dokumentárním filmu seznamuje s osudem jednoho z nejstarších českých selských rodů. Pátrání po předcích přináší příběhy o tom, jak sedláci museli v minulých staletích tvrdě bojovat o svou obživu a jak ve 20. století byl selský stav téměř zlikvidován. Jejich potomci v sobě ale stále cítí selskou krev.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Selská krev

 • 00:00:03 SELSKÁ KREV
 • 00:00:09 Sedláci po staletí těžkou
  a úmornou prací obhospodařovali
 • 00:00:12 půdu, aby živila rodiny
  a celé obce.
 • 00:00:15 Jejich ruce zanechávaly
  v naší krajině otisky,
 • 00:00:18 které najdeme i dnes.
 • 00:00:20 Sedlák byl šlechtou venkova.
 • 00:00:22 Půda i grunt se dědila
  z generace na generaci.
 • 00:00:25 V některých rodinách dokonce
  po staletí.
 • 00:00:28 Do osudů mnoha nejstarších
  selských rodů nemilosrdně
 • 00:00:32 zasáhly události dějin.
 • 00:00:34 Jejich potomci žijí i dnes
  a možná i jim ještě koluje
 • 00:00:38 v žilách selská krev.
 • 00:01:08 -Tohle je Trstěnice,
 • 00:01:10 starobylá obec mezi Poličkou,
  Svitavami a Litomyšlí.
 • 00:01:13 Leží uprostřed nádherné přírody
  a hlubokých lesů.
 • 00:01:17 Musím říct, že jsem tady poprvé
 • 00:01:19 a že genius loci tohoto místa
  na mě velmi zapůsobil.
 • 00:01:22 Zmínka o trstěnických gruntech
  sahá až do 14. století
 • 00:01:26 a já si představuji,
  jak tady lidé žili,
 • 00:01:29 jak tady pracovali.
 • 00:01:31 Ještě před pár desítkami let
 • 00:01:33 tady jezdili koňské povozy
  místních sedláků.
 • 00:01:39 Na tomto statku hospodaří Sotonovi.
 • 00:01:41 Jejich rod je s obcí Trstěnice
  spojen po mnoho generací.
 • 00:01:45 Přišla ale doba,
  kdy rodová tradice byla
 • 00:01:48 násilně přerušena a selský stav
  měl být úplně zničen.
 • 00:01:52 Dnes tady ale žijí lidé,
  kteří se nevzdali
 • 00:01:55 a mají za to můj hluboký obdiv
  a úctu.
 • 00:01:58 Protože Sotonovi cítí
  ke svým předkům, a hlavně
 • 00:02:02 k jejich tvrdé práci
  velmi silné pouto.
 • 00:02:08 -Když můj otec umíral,
  byl strašně spokojený.
 • 00:02:12 On už věděl, že už je konec,
  ale to, jak se mu podařilo prožít
 • 00:02:17 život, na něm byla vidět
 • 00:02:20 spokojenost, klid,
  smíření se smrtí.
 • 00:02:24 -Takže jste mu ten sen splnil.
 • 00:02:27 -Sen jsem mu splnil stoprocentně,
  protože, když jsem viděl,
 • 00:02:32 je to pro mě dojemné,
  když jsme přišli poprvé na jaře
 • 00:02:38 a viděli jsme, jak nám
  krásně roste obilí...
 • 00:02:43 Oba jsme na sebe koukali,
  jemu tekly slzy,
 • 00:02:47 neřekli jsme ani slovo
  a odešli jsme.
 • 00:02:50 Oba jsem ale věděli, o co jde.
  -To je nádherné.
 • 00:02:53 -Když si na to vzpomenu, vidím,
  jak to bylo.
 • 00:02:58 V ten moment jsem viděl,
  že jsem to nedělal nadarmo,
 • 00:03:01 že jsme se do toho pustili
  a ta námaha za to stála.
 • 00:03:05 To bylo to, co se mi
  strašně líbilo.
 • 00:03:08 Viděl jsem, že úkol,
  který jsem měl splnit,
 • 00:03:12 jsem už v té době splnil.
 • 00:03:31 -Přitom vás dále ujišťuji,
 • 00:03:35 že vlastnictví půdy bude
  rolníkům ústavně zaručeno.
 • 00:03:41 My prostě chceme,
  aby vám již nikdo nikdy
 • 00:03:46 nemohl lhát o tom,
  že se u nás budou dělat kolchozy.
 • 00:04:04 -V letech 1951-53 komunistická
  strana rozjela tzv. Akci kulak,
 • 00:04:10 která měla vyústit v likvidaci
  selského stavu.
 • 00:04:13 Během státem řízených represí
  bylo vystěhováno 3-4 tisíce
 • 00:04:18 selských rodin
  ze svých rodových gruntů.
 • 00:04:21 Mnozí sedláci byli
 • 00:04:22 ve vykonstruovaných procesech
  odsouzeni k několikaletému vězení.
 • 00:04:26 Přišli o veškerý majetek
 • 00:04:28 a s celými rodinami byli vyhnáni
  ze svých obcí.
 • 00:04:31 Někteří sedláci nedokázali tyto
  křivdy unést a páchali sebevraždy.
 • 00:04:36 Akce kulak způsobila
  totální rozpad venkova
 • 00:04:39 a tradiční venkovské společnosti,
 • 00:04:41 která se utvářela
  během předešlých staletí.
 • 00:04:55 -Případ Jaromíra Sotony,
  který byl odsouzen v roce 1956,
 • 00:04:59 je do jisté míry výjimečný.
 • 00:05:02 Centrálně řízená fáze Akce kulak
  skončila rokem 1953.
 • 00:05:08 K vysidlování rodiny
  Jaromíra Sotony došlo v roce 1956,
 • 00:05:13 takže s velkou pravděpodobností
  můžeme usuzovat, že ta iniciativa
 • 00:05:18 vzešla od nějakého velmi agilního
  místního komunistického funkcionáře,
 • 00:05:23 který svým představeným
  na okrese sdělil, že bude-li
 • 00:05:28 Sotona nadále ve vesnici,
  potom JZD v Trstěnici
 • 00:05:35 zřejmě nebude jen tak založeno
  nebo nebude jen tak prosperovat.
 • 00:05:40 -Toto je můj otec.
  To byl focen zamlada.
 • 00:05:44 Hodně sportoval, hrál divadlo,
  hrál na trubku.
 • 00:05:48 Byl to velmi společenský člověk.
 • 00:05:52 -Chtěla jsem se vás zeptat
  na 50. léta.
 • 00:05:55 Na ty černé roky,
  když si pro vašeho tatínka přišli.
 • 00:06:01 Jak to vypadalo?
  Kolik vám v té době bylo?
 • 00:06:05 -Vím to hodně z vyprávění, protože
  mně v roce 1956, kdy tátu zavřeli,
 • 00:06:11 bylo teprve 6 let.
  Něco málo si pamatuji.
 • 00:06:18 -Kdo nepodepsal papír do družstva,
  tak ho zlikvidovali.
 • 00:06:22 Hned?
  -Hned.
 • 00:06:23 Nedělali s tím žádné sraní.
 • 00:06:26 -Jednoho souseda navedli,
  ať si půjčí koně.
 • 00:06:32 On si dovezl dřevo, to si tady
  uskladnil a pak šel svědčit,
 • 00:06:36 že to můj otec ukradl.
 • 00:06:40 Byl to vykonstruovaný proces,
  který skončil tak,
 • 00:06:46 že musel otec nastoupit do basy.
 • 00:06:51 -Měl nástup do Chrudimi,
  pak byl v Pardubicích,
 • 00:06:54 pak byl v Mostě a nakonec
  skončil v Teplicích.
 • 00:06:58 Tam jsme za ním byli.
  To bych vám přál vidět.
 • 00:07:02 Přišli jsme před věznici
  a tam seděli chlapi.
 • 00:07:06 Stůl byl široký možná jako tohle.
 • 00:07:09 Jeden vedle druhého seděli
  na židlích.
 • 00:07:12 Když za ním přišli dva nebo tři,
  museli stát za sebou.
 • 00:07:17 Neexistovalo podání ruky
  nebo něco takového.
 • 00:07:20 Všechny ženské brečely.
  To bych vám přál vidět.
 • 00:07:31 -Já jsem dědu nezažil.
  Narodil jsem se později.
 • 00:07:36 Tu dobu jsem nezažil,
  vidím to jen na fotkách.
 • 00:07:40 Kdybych tohle měl zažít ve 24
  letech, to musel být obrovský šok.
 • 00:07:46 Ti lidé nevěděli, co se bude dít,
  co se v té době děje.
 • 00:07:51 Spousta lidí se z vězení
  ani nevrátilo.
 • 00:07:54 Někdo se vrátil za 10, 15 let.
 • 00:07:57 Děti, co se mu narodily,
  pomalu vyrostly a on je neuvidí.
 • 00:08:02 Co vím, on nás nevedl
  k nějaké nenávisti a k tomu,
 • 00:08:06 abychom se mstili.
 • 00:08:08 Možná se to víc zařízlo
  do té druhé generace,
 • 00:08:14 protože ti to zažili jako děti.
  Neměly otce.
 • 00:08:17 Prostě nebyl doma.
  Musely se také vystěhovat.
 • 00:08:21 Celý život na to nezapomněly,
  že jim tohle někdo udělal.
 • 00:08:26 Vyhnal je z domu,
  všechno jim sebral.
 • 00:08:32 -Došlo k tomu, že když ho zavřeli,
  potřebovali odsud dostat pryč mámu.
 • 00:08:38 Ono to bylo pro ně
  poměrně jednoduché.
 • 00:08:41 Staršímu bráchovi bylo 8 a půl roku,
  mně 6 let a nejhorší bylo,
 • 00:08:45 že třetí bratr měl 3 měsíce.
 • 00:08:49 Jak měla tohle hospodářství
  utáhnout.
 • 00:08:52 To nešlo.
 • 00:08:56 -Co je?
  Prasklo to?
 • 00:08:58 -Ne.
  Ale je to...
 • 00:09:01 -Tak tam dej ještě jeden háček.
 • 00:09:04 Máma stála, řvala,
  nejmladšího kluka držela v náručí
 • 00:09:08 a ti se tady promenádovali
  a dávali sem kladky.
 • 00:09:11 Koně odvedli, všechen dobytek
  ten den odvedli
 • 00:09:15 a tím to skončilo.
 • 00:09:19 -Tady stál vůz a co se na něj vešlo,
  to si mohli vzít.
 • 00:09:22 Víc nic.
 • 00:09:23 Bylo to pro ně kruté,
  a hlavně pro mámu.
 • 00:09:26 Brácha měl asi 8,5 roku,
  já jsem měl 6 let a Petr měl
 • 00:09:30 3 měsíce, když šel táta do basy.
 • 00:09:34 Takhle to bylo.
 • 00:09:36 Ženská si tady pomalu
  nemohla nic vzít.
 • 00:09:39 -Ne pomalu, nic si nesměla vzít!
 • 00:09:43 -Jen nás a postýlky.
 • 00:09:48 Naši mámu vystěhovali
  na druhý kopec.
 • 00:09:52 To stavení patřilo nějakým Rožkom,
  ale oni tam už léta nebydleli.
 • 00:09:56 Ten barák vypadal hrozně.
 • 00:09:59 Střechou nám teklo
  až do postele.
 • 00:10:04 Tady je vidět, že je to opravované.
  Nebylo to dozdívané.
 • 00:10:08 Pak se to už bortilo, kácelo,
  že jo.
 • 00:10:11 Vidíte, že i dnes je to
  v podstatě v dost dezolátním stavu.
 • 00:10:18 Bylo to pro nás
  opravdu strašně kruté.
 • 00:10:21 Musím říct, že jsme žili
  na pokraji bídy.
 • 00:10:27 -Vy jste vlastně nevěděli,
  na jak dlouho toho tatínka...
 • 00:10:30 -My jsme vůbec nevěděli,
  protože nám vyhrožovali,
 • 00:10:34 že jestli bude chtít hospodařit,
  tak že ho znovu zavřou.
 • 00:10:37 Bylo tam toho prostě hodně.
 • 00:10:39 Pořád jsme to slyšeli
  od dědy a babičky.
 • 00:10:42 Byla to stresová záležitost.
 • 00:10:46 Pro mě byl nejhorší pocit,
 • 00:10:49 že najednou táta zmizel
  z mého života.
 • 00:10:51 To byl pro mě úplně šok.
 • 00:10:53 Možná i z toho důvodu, dnes,
  když si na tátu vzpomenu,
 • 00:10:57 tak mi jdou slzy do očí,
  protože to pro mě bylo
 • 00:11:00 v těch letech hrozně těžké pochopit,
  že táta je někde pryč.
 • 00:11:05 Zase na druhou stranu jsem
  od malička viděl,
 • 00:11:09 jak je moje máma strašně statečná.
 • 00:11:12 Dokázala nás uživit a chránit nás.
 • 00:11:15 To byl pro mě zase obrovský vzor
  síly a ona nám i to sílu dodávala.
 • 00:11:21 My jsme vlastně tím pádem dokázali
  daleko jednodušeji překonávat
 • 00:11:25 překážky než děti, které vyrůstaly
  v rodinách, kde se měly dobře
 • 00:11:30 a byly víc hýčkané.
 • 00:11:41 -Každodenní práci a život
  na statku ovládá příroda.
 • 00:11:44 Jejímu rytmu se musí sedlák
  s pokorou podřizovat.
 • 00:11:48 Krajina a půda ho živí.
 • 00:11:50 A on by jí to měl úctou, péčí
  a šetrným přístupem oplácet.
 • 00:11:55 Sedlák čerpá z moudrosti
  svých předků.
 • 00:11:58 A co sám se naučí a pochopí,
  předá zase on svým potomkům.
 • 00:12:07 -S tou mou babkou to tady
  tak nějak...
 • 00:12:09 -Táhneme to.
 • 00:12:11 -Pracujeme, jako by nám bylo 20.
  Nechceme to vzdát.
 • 00:12:15 -Ono nám také nic jiného nezbývá.
 • 00:12:18 Problém je, že mladá generace
  pomalu roste a zůstala nejistota,
 • 00:12:24 co bude, až my nebudeme moct vůbec.
 • 00:12:28 Jestli to naši nástupci zvládnou.
 • 00:12:32 A jestli to ti mladí
  vůbec přijmou.
 • 00:12:35 Jestli se jim taková cesta
  bude líbit.
 • 00:12:39 -To jsem byl na střední škole.
 • 00:12:42 Tady jsem já
  a to jsou moji kamarádi.
 • 00:12:45 Ten také soukromě hospodařil.
 • 00:12:47 Ten pak dělal předsedu družstva
  a ten dělal u plemenářů.
 • 00:13:05 -Kolik tady máte zvířat?
 • 00:13:07 -Máme kolem 260-270 na volno.
  Trochu se to liší.
 • 00:13:12 Kolem 100 krav
  a od toho je veškerý odstav.
 • 00:13:16 Zástavové býčky prodáváme
  o váze kolem 250 kg,
 • 00:13:20 protože už nemáme tolik prostoru,
 • 00:13:23 abychom je mohli vykrmovat
  do konečné váhy.
 • 00:13:27 Máme 38 ha pastvin.
 • 00:13:30 To máme rozděleno na 5 oddělení.
 • 00:13:33 Aby se to nepošlapalo, tak je
  pustíte do jednoho oddělení,
 • 00:13:37 a když to spasou,
  tak je dáte do druhého.
 • 00:13:40 Zbytek zmulčujete.
 • 00:13:42 -Chodí na noc domů,
  nebo jsou venku?
 • 00:13:45 -Jak chtějí.
 • 00:13:46 Některá zůstane na pastvině
  a některá se vrátí.
 • 00:13:49 Jsme na kraji vesnice
  a vždy máme pruh pastvin,
 • 00:13:52 pruh pole a za tím les.
 • 00:13:54 -V jakém počtu lidí
  to obhospodařujete?
 • 00:13:57 -Teď momentálně jsou tady
  4 lidi na práci.
 • 00:14:00 -Ti musí asi opravdu hodně pracovat.
  -Oni opravdu pracují hodně.
 • 00:14:07 Teď tady máme převážně Ukrajince.
  Snacha je Ukrajinka.
 • 00:14:12 Jsou tady její bratři,
  švagr a synovec.
 • 00:14:28 -Já už jsem o tom mluvila
  i s vaším tatínkem.
 • 00:14:31 Na ty obrovské lány a všechno,
  co tady máte,
 • 00:14:34 máte strašně málo zaměstnanců.
  Překvapilo mě to.
 • 00:14:38 -Hlavně se moc nikdo nedá sehnat.
 • 00:14:41 Češi už mají většinou lepší práci
  a dělají třeba 5 dní v týdnu.
 • 00:14:45 Soboty a neděl nemusí.
  Už se do toho nikdo nežene.
 • 00:14:48 Lidi nechtějí mít starosti.
 • 00:14:50 Chtějí mít jednoduchou práci
  a být doma.
 • 00:15:16 -Návštěva, podívejte.
 • 00:15:18 Děti mu říkají Bonie.
  Matka ho zacrhla.
 • 00:15:25 Já pro tebe teď nemám mlíčko.
  Musím ti udělat.
 • 00:15:28 Syn ho přinesl.
 • 00:15:31 Žije se mnou v místnosti, spí tam
  a je to takový počůránek.
 • 00:15:36 Děti mu říkají Bonie.
 • 00:15:38 Asi mě považuje za maminku,
  tak chodí pořád se mnou.
 • 00:15:43 -Naďa k nám přišla tak,
  že pan Pivoda, který tady má
 • 00:15:47 Ukrajince, neměli tady ženský
  do kravína do dojírny.
 • 00:15:54 On přijel krásným česným fárem
 • 00:15:56 a z toho vystoupily
  dvě mladé holky.
 • 00:15:59 Naďa a Oleša.
 • 00:16:01 -Chodily jsme dojit krávy.
  Spaly jsme tady.
 • 00:16:10 Pořád jsem sem chodila
  a nějak jsem se mu zalíbila.
 • 00:16:18 -Ona sem přišla, měla ještě
  kamarádku, ta byla hrozně výřečná.
 • 00:16:23 Naďa mluvila málo.
 • 00:16:24 My jsme si mysleli,
  že syna umluví ta více mluvná.
 • 00:16:29 Trochu jsme měli strach,
  protože ta by nás umluvila všechny.
 • 00:16:33 Ono to nakonec dopadlo takhle.
 • 00:16:50 Na zimu se tady pomalinku dává
  jeden stroj po druhém
 • 00:16:54 a dává se to do pořádku.
 • 00:16:57 Je potřeba udělat věci,
  aby to bylo připraveno na jaro.
 • 00:17:14 -Selský stav v Trstěnici a okolí
  se rodil během 14. století.
 • 00:17:18 Ležela tu hranice mezi Čechami
  a Moravou, kterou tehdy
 • 00:17:22 tvořily hluboké lesy.
 • 00:17:24 Pozemky patřily církvi
  nebo šlechtě.
 • 00:17:27 Aby půda přinášela zisk,
 • 00:17:29 začala ji vrchnost rozdělovat
  mezi lidi, které sem dosídlila.
 • 00:17:33 V Trstěnici vznikala první
  selská stavení a rodily se
 • 00:17:37 první generace selských rodů.
 • 00:17:40 Eva Větrovská bádá v archivech,
 • 00:17:43 kde nahlíží do nedávno zapomenuté
  historie rodů.
 • 00:17:46 Každý rodokmen, který sestavuje,
  bývá jedinečný.
 • 00:17:50 Nikdy nemůže dopředu vědět,
  co její práce odhalí.
 • 00:17:53 Nyní se vydá po stopách předků
  Josefa Sotony.
 • 00:17:56 Pokusí se odkrýt příběhy lidí,
 • 00:17:59 kteří v Trstěnici žili
  a hospodařili už před staletími.
 • 00:18:04 -Josef Sotona nemůže být
  nikým jiným sedlákem,
 • 00:18:07 protože sám k tomu byl předurčen.
 • 00:18:10 A to jak ze strany svého tatínka,
  tak ze strany své maminky,
 • 00:18:13 kteří pocházejí
  ze starých selských rodů.
 • 00:18:15 A to z rodů Sotonů a Kopeckých.
 • 00:18:17 Historie těchto rodů sahá
  až do 16. století,
 • 00:18:21 kdy se v urbáři litomyšlského
  panství objevuje jméno
 • 00:18:26 Jiřího Sotony.
 • 00:18:28 Ovšem jestli se jedná o přímého
  předka pana Josefa Sotony,
 • 00:18:32 se dnes můžeme bohužel
  pouze domnívat.
 • 00:18:36 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:18:38 -Dobrý den, pane Sotona.
  Eva Větrovská, moc mě těší.
 • 00:18:42 -Dlouho jsme na vás čekali.
  -A já jsem tady.
 • 00:18:45 Přinesla jsem vám rodokmen.
 • 00:18:47 -Potřebovali bychom to vědět.
  Jsme zvědavi, jak to dopadne.
 • 00:18:51 Můžeme jít na to?
  -Určitě.
 • 00:18:53 Jdeme se na to podívat.
 • 00:18:55 Podíváme se na předky nejprve
  ze strany vašeho tatínka.
 • 00:19:00 U této větve jsme došli
  poměrně dost daleko.
 • 00:19:03 Došli jsme až do roku 1675,
  kdy umírá Urban Sotona v Trstěnici.
 • 00:19:08 Je to první matričně
  doložený předek rodu Sotonů,
 • 00:19:15 o kterém opravdu můžeme říct,
  že v Trstěnici žil
 • 00:19:18 a byl opravdu váš přímý předek.
 • 00:19:21 -Když správně otočí hlavu,
  tak půjde ven.
 • 00:19:26 -Nejstarší generace sedláků
  nebyli žádní boháči
 • 00:19:29 a pravděpodobně ani nejstarší
  předek Josefa Sotony Urban
 • 00:19:32 nebyl výjimkou.
 • 00:19:34 Půda, na které hospodařil,
  stále patřila vrchnosti.
 • 00:19:37 Evropu navíc v 17. století
  vydrancovala 30letá válka.
 • 00:19:41 Právo obhospodařovat přidělené
  lány se v rodině sedláka dědila
 • 00:19:46 z otce na syna, což už znamenalo
  alespoň nějakou jistotu.
 • 00:19:50 Za tu však musela rodina
  platit panstvu nemalé daně
 • 00:19:54 nebo odvádět značnou část
  produkce z hospodářství.
 • 00:19:57 Tvrdá a vytrvalá práce sedláků
  za sebou zanechává stopy.
 • 00:20:02 Venkov a krajina se začínají
  proměňovat.
 • 00:20:11 -Vezmu si rukavici,
  sprej a provaz.
 • 00:20:23 -Sedlák byl, dalo by se říct,
  základní kámen venkova.
 • 00:20:28 Jestli něco získáte tak velkou
  námahou, třeba vykácením lesa,
 • 00:20:33 zúrodňováním, tak ji chráníte.
 • 00:20:36 Sedlák měl k půdě
  obrovsky silný vztah.
 • 00:20:39 Měl také silný vztah k tomu,
 • 00:20:41 aby další generace
  na tom hospodařily.
 • 00:20:44 Toto je hlavní motiv sedláka
  i dnes.
 • 00:20:49 Když se narodil můj druhý syn,
  první syn k tomu není,
 • 00:20:53 ale ten druhý ano a já jsem
  vždy říkal, že se ten kluk
 • 00:20:56 narodil s gumákama na nohou.
 • 00:20:58 Ten přišel a ničeho se nebál.
  Do všeho šel.
 • 00:21:05 -Tady je děložní krček a má malý
  vstup. Je to široké jako malíček.
 • 00:21:10 Do toho se musím trefit.
 • 00:21:14 Lákala mě příroda.
  Byl to život v přírodě.
 • 00:21:21 Když mi bylo 14 let, začali jsme
  tady hospodařit a od té doby
 • 00:21:25 jsem tady byl každou sobotu
  a neděli.
 • 00:21:27 Táta mě se třeba ani nechtěl vzít,
  ale já jsem třeba přijel sám.
 • 00:21:32 Pak jsem tady byl pořád.
 • 00:21:48 -Tady je rod Kopeckých.
  Rod vaší maminky.
 • 00:21:53 Tam jsme se dostali
  až do 20. let 18. století.
 • 00:21:59 V Roce 1724 se měl pravděpodobně
  Matěj Kopecký narodit.
 • 00:22:03 Dala jsem tam slovo asi,
 • 00:22:05 protože to nebylo v matričním
  záznamu úplně jednoznačné.
 • 00:22:09 Ale co 100% vím, je to,
 • 00:22:13 že se v roce 1746 oženil
  v Lubné s Veronikou Flidrovou.
 • 00:22:20 Sňatek Václava Kopeckého
  a Kateřiny Kmuškové.
 • 00:22:24 Tento sňatek proběhl
  v lednu roku 1873
 • 00:22:30 a tímto datem se rodina Kopeckých
  přestěhovala do domu
 • 00:22:34 číslo popisné 102,
  kde Josef Sotona dnes hospodaří.
 • 00:22:39 -Toto je můj děda,
  otec mé matky a babička.
 • 00:22:44 Když se podívám na tuto stranu,
  tak tady vidím dalšího pradědu.
 • 00:22:48 Tady je s prababičkou.
  Tady je otec pradědy.
 • 00:22:53 Je to můj prapraděda.
 • 00:23:00 -Doba, kdy rod Kopeckých
  získává usedlost,
 • 00:23:04 na které dnes jejich potomci žijí,
 • 00:23:06 byla pro sedláky
  dobou obrovských změn.
 • 00:23:09 Ještě v 18. století byl sedlák
  pouhým nevolníkem,
 • 00:23:12 který drtinou většinu práce
  odvádí na panském.
 • 00:23:15 Ale v polovině 19. století
  přišel zásadní zlom.
 • 00:23:19 Bylo zrušeno poddanství.
 • 00:23:22 Ze sedláka se najednou stal
  sebevědomý člověk,
 • 00:23:25 který už pracuje a podniká
  na vlastní účet.
 • 00:23:28 Zlatá doba selského stavu nakonec
  vyvrcholí v době I. republiky.
 • 00:23:34 -Po vzniku Československa
 • 00:23:36 selský stav rozhodně zažíval
  své šťastné období.
 • 00:23:39 Politická reprezentace agrární
  strany, která v podstatě
 • 00:23:43 nechyběla v žádné meziválečné
  československé vládě,
 • 00:23:46 prosazovala hodnoty
  a zájmy selského stavu.
 • 00:23:51 Dvacetiletí I. československé
  republiky je oprávněně vnímáno
 • 00:23:55 z pohledu zemědělského
  hospodaření
 • 00:23:59 jako éra nebývale úspěšná.
 • 00:24:05 -Je zvláštní, také jsem o tom
  přemýšlela a jsem úplný lajk,
 • 00:24:10 že byla tendence remízky a meze,
  tedy to, co bylo přirozené,
 • 00:24:15 co vznikalo i sběrem kamenů,
  zadržovalo vodu,
 • 00:24:20 že se to srovnávalo, zaorávalo.
 • 00:24:24 Teď se to bude zase vracet.
 • 00:24:26 Klasický selský rozum se musí
  zase oživit,
 • 00:24:30 protože vody je opravdu málo.
 • 00:24:32 -My doufáme,
  že se to bude vracet.
 • 00:24:35 Byli bychom rádi, kdyby o dělaly
  ty velké podniky,
 • 00:24:38 které k tomu ale nemají sklon,
 • 00:24:40 protože potřebují používat
  velkou mechanizaci.
 • 00:24:43 My jsme třeba na jaře seli,
 • 00:24:46 byla tady poměrně velká
  větrná eroze.
 • 00:24:48 Traktory pomalu nebylo vidět.
 • 00:24:49 My tím, že máme úzká pole,
  tak jsem se koukali,
 • 00:24:52 jak ten oblak prachu letí.
 • 00:24:53 Na každé mezi z toho oblaku ubylo.
 • 00:24:55 Bylo vidět, že meze
  větrné erozi zabraňují.
 • 00:24:58 Zem zůstane na poli
  a neletí třeba až tam do města.
 • 00:25:12 Tady jsme vysázeli první remíz.
  Bude mít už tak 15 let.
 • 00:25:17 Potom jsme vysázeli alej kolem
  pastviny.
 • 00:25:21 Obsázeli jsme cestu stromy,
  které třeba zbyly z lesy.
 • 00:25:26 Ještě jsme udělali jednu alej
  k lesu, která je řidší,
 • 00:25:30 ale má asi 2 km.
 • 00:25:32 Na polích je vidět ta mezera
  v historii, kdy tady nikdo
 • 00:25:36 žádné stromy nesázel, protože
  tady jsou stromy kolem 100 let.
 • 00:25:41 Pak jsou tady stromy až 20leté,
 • 00:25:43 takže celé období komunismu
  se asi nic moc nevysazovalo.
 • 00:25:48 Stromy vytváří aspoň nějaký stín
  a krajina tolik netrpí suchem.
 • 00:25:53 Je to příjemné i pro člověka.
  Je to takové zpestření krajiny.
 • 00:26:03 Vždy jsem se tomu věnoval
  jen tak 2-3 dny ročně.
 • 00:26:06 Chtěl jsem sázet každý rok
  a myslel jsem, že to vysázím
 • 00:26:09 a vysadím tak 5 stromů
  a bude to stačit,
 • 00:26:12 ale dnešní doba prostě ukázala,
  že to nejde, že se musí sázet
 • 00:26:16 daleko víc, protože potřeba
  zalesnění krajiny
 • 00:26:19 suchem vzrostla, aby netrpěla
  větrnou erozí jako dřív.
 • 00:26:33 -To je pro mě moc krásná fotka.
 • 00:26:36 To je můj praděda a ten malý,
 • 00:26:38 to je můj táta a jeho bratr,
  strejda.
 • 00:26:44 -Pradědeček je tady.
 • 00:26:46 U něj je zajímavá informace
  v matrikách, protože on je
 • 00:26:50 v matrikách původně uváděn
  jako nemanželský, resp. políčko,
 • 00:26:54 kde má být jeho otec,
  je prázdné.
 • 00:26:57 Ovšem sňatek jeho otce Jana Sotony
  s Annou Hurychovou, který byl
 • 00:27:01 v roce 1877 jeho narození
  zlegitimoval.
 • 00:27:07 K tomuto sňatku jsou doloženy
  snubní protokoly, ve kterých Anna
 • 00:27:11 Hurychová přiznává,
  že v době sňatku má již dvě děti,
 • 00:27:15 a to Josefa Sotonu, kterému je
  v té době 10 let a ročního Jana.
 • 00:27:20 V těchto snubních protokolech
 • 00:27:22 Jan Sotona uvádí, že se jedná
  o jeho syny.
 • 00:27:24 Ovšem jestli byl opravdu
  biologickým otcem
 • 00:27:26 se dnes můžeme pouze domnívat.
 • 00:27:28 Proč ke sňatku došlo až v pozdější
  době je zahaleno rouškou tajemství.
 • 00:27:32 Zda sňatku někdo bránil,
  nebo se rodiče nevzali z jiných,
 • 00:27:36 třeba i praktičtějších důvodů,
  dnes bohužel nevíme.
 • 00:27:39 Sám Josef patřil mezi velmi
  vážené sedláky v Trstěnici
 • 00:27:43 a okolí a sám se také v roce 1898
  stal členem trstěnického
 • 00:27:47 jednatelství Státní spořitelny
  v Litomyšli.
 • 00:27:51 -On v podstatě neměl žádné školy,
  ale myslím, že by se bez problémů
 • 00:27:57 vyrovnal lidem, kteří mají
  vysokou školu a podobně.
 • 00:28:01 Ohromně mu to myslelo.
  Měl důstojnost.
 • 00:28:06 I na té fotce vidíte,
  jak on na tom koni perfektně sedí,
 • 00:28:13 rovně a ve vysokém věku.
 • 00:28:16 Třeba praděda, když jsme otevřeli
  jeho album, tak na první stránce
 • 00:28:20 nebyl člověk.
 • 00:28:22 Tam byl kůň.
 • 00:28:23 Tady vidíte vztah sedláka ke koním.
 • 00:28:26 Vidíte,
  jak to na hospodářstvích bylo.
 • 00:28:29 Na našem statku to uvidíte tady.
 • 00:28:32 Přijdete sem hlavním vchodem
  do místnosti a na stranu z chodby
 • 00:28:36 byla obytná část, byla to jedna
  nebo dvě místnosti.
 • 00:28:39 V nich bydlely všechny generace.
 • 00:28:42 Na druhou stranu přes chodbu
 • 00:28:44 nebylo nic jiného
  než maštal pro koně.
 • 00:28:46 Ten kůň pro ně byl tak blízký,
  měli k sobě tak blizoučko.
 • 00:28:50 Když vyšli na chodbu už slyšeli,
  co kůň dělá.
 • 00:28:53 Sedlák, když ráno vstal,
  nešel se sám najíst,
 • 00:28:57 nejdřív nakrmil koně.
 • 00:29:00 To je Piškot.
  -Nazdar Piškote.
 • 00:29:03 -Už má svá léta.
  -Kolik mu je?
 • 00:29:06 -Vendulko, kolik mu je.
 • 00:29:08 -V prosinci mu bylo 18,
  teď v prosinci mu bude 19.
 • 00:29:12 -To je ještě Jura.
 • 00:29:22 Jak se jmenuje?
  -Bobulka.
 • 00:29:24 -Kolik jí je?
  -10 let.
 • 00:29:27 -A tobě je?
  -14.
 • 00:29:29 -Tak to jste skoro stejně staré.
  Jak ji máš dlouho?
 • 00:29:33 -Asi měsíc.
 • 00:29:35 -A to už zvládáš na tak otevřeném
  prostoru všechno i cval?
 • 00:29:40 Po měsíci?
 • 00:29:41 -Ne, ne, jen klus a krok.
  -A baví tě to?
 • 00:29:44 -Jo.
 • 00:29:47 -Tak Bobulko,
  ty tady máš krásný život.
 • 00:29:50 Myslím, že když se tahle
  rozhlédneme, tak o takových
 • 00:29:54 pastvinách by se některým
  koníčkům mohlo nechat jen zdát.
 • 00:29:58 A co hospodářství? To tě baví?
  -Docela jo.
 • 00:30:01 -Pomáháš taky?
  -Ano.
 • 00:30:03 -A co na tom máš nejraději?
  Nejraději na tom životě.
 • 00:30:06 -Koně.
 • 00:30:16 -Jaromír Sotona
 • 00:30:18 se z komunistického vězení
  vrátil ve špatném stavu.
 • 00:30:21 Bylo jasné, že na rodovém statku
  už hospodařit nebude.
 • 00:30:24 Z Trstěnice se s rodinou
  odstěhoval a se ženou
 • 00:30:27 v následujících desetiletích
  pracovali v různých
 • 00:30:30 pomocných profesích.
 • 00:30:32 Syn Josef, kterého neopouštěla
  touha hospodařit,
 • 00:30:35 vystudoval vysokou zemědělskou
  školu a pracoval jako zootechnik.
 • 00:30:39 Na jejich statku, který budovaly
  generace sedláků, se usadilo
 • 00:30:43 jednotné zemědělské družstvo.
 • 00:30:51 Přijel jsem pro prasata
  jako závozník a ten jeden,
 • 00:30:55 co pomohl tátovi do basy, říká:
  "Chlapi, pojďte na párek."
 • 00:31:05 Řidič se šéfem šli
  a já jsem zůstal sedět v autě.
 • 00:31:09 On otevřel a povídá:
  "Míro, pojď taky."
 • 00:31:12 Já jsem řekl: "Vy si myslíte,
  že zachráníte to,
 • 00:31:16 co jste nám ukradli
  tím párkem?"
 • 00:31:19 Předseda si sem nastěhoval
  svého příbuzného.
 • 00:31:22 Ten parchant vytrhal
  všechny dveře, okna.
 • 00:31:25 -Tady to vypadalo,
  jako by tady spadla bomba.
 • 00:31:28 Tady byl dobytek.
 • 00:31:30 -Tam to všechno vybourali,
 • 00:31:32 aby mohli házet slámu
  a já nevím, co všechno.
 • 00:31:40 Kdo byl první předseda?
 • 00:31:43 -Já bych řekla, že Jandera,
 • 00:31:45 protože ten nás tady
  odsud všechny vyhnal.
 • 00:31:47 On měl doma jednu kravičku,
  mizernej žebřiňák
 • 00:31:53 a houby tomu rozuměl,
  ale dělal předsedu.
 • 00:31:56 Podle toho to pak vypadalo.
 • 00:31:58 Všechno...
 • 00:32:00 ...zmršili.
 • 00:32:02 Úplně zničili vesnici.
 • 00:32:09 -Kuchyň byla úplně zdevastovaná.
  Byly tam směsi, šrot, všechno.
 • 00:32:13 Tam už nic nebylo.
 • 00:32:16 To byla totální devastace
  celého statku.
 • 00:32:19 To si nikdo neumí představit.
 • 00:32:26 -Já, aby to nespadlo,
  jelikož to družstvo neopravovalo,
 • 00:32:30 tak jsme to začali opravovat
  my sami.
 • 00:32:33 Pochopitelně základem všeho
  je oprava střech,
 • 00:32:36 tak jsme opravovali,
  aby do budovy neteklo.
 • 00:32:39 Začali jsem střechami
  a postupně jsme je opravili.
 • 00:32:42 -Tady pod vámi hospodařilo
  družstvo špatně se zvířaty
 • 00:32:46 a vy jste tady lezl po střechách
  a opravoval jste vlastně něco,
 • 00:32:49 co vám nepatřilo.
 • 00:32:51 -Ano, tak to přesně bylo.
 • 00:32:53 -Kolik vám bylo let,
  když jste s tím začal?
 • 00:32:55 -To jsem začal chodit
  na střední školu,
 • 00:32:57 takže nějakých 16 let.
 • 00:32:59 -Takže to jste dělali
  na své náklady.
 • 00:33:01 -Naprosto na své.
  -Nikdo vás nepodpořil.
 • 00:33:04 -Ne.
 • 00:33:09 Babička Kopecká byla jedním
 • 00:33:12 z nejvíce rozhodujících lidí
  na tomto statku.
 • 00:33:15 Já bych řekl, že vůbec nejvíc
  rozhodující, protože to byla
 • 00:33:18 opravdu pravá selka a díky ní
  se ten statek udržel.
 • 00:33:22 Ona tvrdila, že v žádném případě
  tady nesmím zbourat
 • 00:33:26 ani jednu cihlu, protože tohle
  socialistické hospodářství,
 • 00:33:30 která tady funguje,
  nemůže vydržet.
 • 00:33:33 Jednou se to stejně vrátí
  do soukromých rukou,
 • 00:33:36 a ještě já budu
  soukromě hospodařit.
 • 00:33:40 Škoda byla,
  že ona se toho nedožila.
 • 00:33:48 Dědovi říkali děda Frantík.
  On byl strašně šikovný.
 • 00:33:52 Byl takový jemný.
 • 00:33:54 Říkají, že mám hodně věcí po něm.
 • 00:33:57 Třeba malinké ruce.
 • 00:33:59 Já mám na chlapa
  strašně malinké ruce.
 • 00:34:02 Máma měla také takové ruce,
  ale co s nimi nadělala práce.
 • 00:34:06 Děda byl takový slaboučký,
  ale byl na všechno hrozně šikovný.
 • 00:34:10 Všechno uměl udělat.
  Byl ohromně vzdělaný.
 • 00:34:13 Pořád nám četl.
 • 00:34:15 Četl třeba do půlnoci
  a ráno vstával.
 • 00:34:17 -Co četl, co měl rád?
  -On četl hlavně historii.
 • 00:34:21 Nebo i knihy o malířství,
  to byl jeho koníček.
 • 00:34:24 On odjakživa maloval.
 • 00:34:35 Dělal různé akvarely apod.
 • 00:34:38 Dělal i zátiší.
  Strašně rád maloval staré chalupy.
 • 00:34:41 Tohle si velmi dobře pamatuji.
  To byla stará kovárna.
 • 00:34:47 Na tom kopci jsme jako děti
  sáňkovali.
 • 00:34:50 Tady byl pak náhon.
 • 00:34:52 -Já vás tady na té cestě
  úplně vidím.
 • 00:34:54 -Že jo?
 • 00:34:55 To zná i moje žena velmi dobře,
 • 00:34:57 protože tahle ulice
  tady pokračuje.
 • 00:35:00 Jmenovala se Benátská.
  Na té ulici bydlela i moje žena.
 • 00:35:06 -A i ty jsi tam bydlel.
  -I já jsem tam bydlel.
 • 00:35:09 Seznámili jsme se nakonec
  úplně jiným způsobem.
 • 00:35:12 Seznámili jsme se
  na maškarním plese.
 • 00:35:15 -Za co jste byla,
  jakou jste měla masku?
 • 00:35:18 Pamatujete si to?
 • 00:35:19 -Já za šaška a on byl námořník.
  -Šašek s námořníkem.
 • 00:35:23 -Dobře se nám spolu tancovalo,
  a když jsme se odmaskovali,
 • 00:35:26 tak jsme se divili.
 • 00:35:28 -To bylo až tak zamaskované,
  že jste se nepoznali?
 • 00:35:31 -Ne, my jsme se nepoznali.
 • 00:35:33 Ona měla se svou kamarádkou
  stejnou masku.
 • 00:35:36 -Tak to jste si vybral
  toho správného šaška.
 • 00:35:39 Možná jsme teď tady nemuseli být.
 • 00:35:41 -Ani nebudu říkat,
  podle čeho jsem to vybíral,
 • 00:35:44 protože to by se asi moc nehodilo.
 • 00:35:46 -Podle čeho jste si vybíral
  na šaškovi?
 • 00:35:49 -Jeden šašek neměl...
  A ten druhý měl...
 • 00:35:52 Tak jsem si vybral toho,
  co měl trochu víc.
 • 00:35:56 Takhle jsme se tedy seznámili.
 • 00:36:04 -Tady na trstěnickém hřbitově
  odpočívá kdo?
 • 00:36:08 Tady v tom místě v novém háji
  odpočívá babička s dědou.
 • 00:36:13 Jsou to tátovi rodiče.
 • 00:36:18 Děda byl pravý, silný,
  mohutný sedlák a myslel,
 • 00:36:22 že všechno svou silou zmůže.
 • 00:36:25 Takový on byl.
 • 00:36:27 Dokonce v tom r. 58.,
  když ho donutili jít do družstva,
 • 00:36:31 tak řekl: "My vám to
  ještě jednou ukážeme."
 • 00:36:34 Ale on to nemyslel fyzicky,
  ale že jim ukážeme přesně to,
 • 00:36:38 co jsme s tátou udělali.
 • 00:36:40 Že se jednou vrátíme a dokážeme
  znovu to hospodářství zvednout
 • 00:36:46 a hospodařit.
 • 00:36:48 Takhle on to myslel.
  A to se skutečně podařilo.
 • 00:36:52 Myslím, že kdyby to dnes viděl,
  měl by obrovskou radost.
 • 00:36:56 Ale bohužel můj bratranec
  pole pronajímá družstvu.
 • 00:37:00 To by se mu asi příliš nelíbilo.
 • 00:37:04 Lidi kolem mu totiž taky nedělali
  příliš dobře.
 • 00:37:11 Babička byla taková drobná,
  štíhlounká.
 • 00:37:17 Učila nás zbožnosti, abychom se
  večer pomodlili Otčenáš.
 • 00:37:21 Když načínala chleba,
  udělala křížek.
 • 00:37:24 Vedla nás k tomu,
  abychom se řídili Desaterem.
 • 00:37:27 Ona vždycky říkávala:
 • 00:37:29 "Nemusíš chodit pořád do kostela,
  ale je potřeba se tím řídit."
 • 00:37:51 V dnešní době musím hlavně
  udržet stav v půdě.
 • 00:37:55 To je hlavní výrobní prostředek.
 • 00:37:58 Já se hrozím toho,
  jak půda ubývá výstavbou
 • 00:38:02 a jak se s ní v různých místech
  šeredí.
 • 00:38:06 Pak má člověk obavy z toho,
  jak teď klesá množství vody,
 • 00:38:10 která je v půdě zadržovaná.
 • 00:38:13 Můj táta mi vždycky říkal, že
  v říčce Loučná, i když je pramen
 • 00:38:17 asi 8 km odsud, tekla voda
  za jeho mládí vždycky.
 • 00:38:21 Dnes neteče prakticky vůbec.
 • 00:38:24 Končí zima, sněhu bylo dost
  a nevidíte tam vodu.
 • 00:38:27 Prostě tam ta voda chybí.
 • 00:38:29 To jsou hodnoty, které sedlák
  sledoval, které se snažil udržet.
 • 00:38:34 Všude se snažili dělat vodoteče,
  tůně. Tady se tomu říkalo louže.
 • 00:38:39 Byla to místa na poli.
 • 00:38:42 Když přišla větší voda,
 • 00:38:44 tak se tam stáhla a samozřejmě
 • 00:38:46 s sebou splavila
  i nějakou tu zeminu.
 • 00:38:49 Když pak odtekla, vsákla se
  do spodních vrstev, tak oni,
 • 00:38:53 když vozili na pole třeba hnůj,
  tak k tomu přihodili i tu zeminu,
 • 00:38:57 když jeli kolem.
 • 00:38:59 Vraceli ji zpět na pole,
  aby neodtekla pryč.
 • 00:39:02 Vážili si jí.
 • 00:39:09 -Když se v roce 1989 zhroutil
  komunistický režim, začaly se
 • 00:39:13 majetky a půda vracet
  do původních rukou.
 • 00:39:16 Selský stav byl po necelých
  42 letech totalitní vlády
 • 00:39:20 téměř rozvrácen.
 • 00:39:23 Tradice hospodaření, která byla
  v rodinách udržována po několik
 • 00:39:27 staletí, byla přerušena
 • 00:39:29 a celá jedna generace ztratila
  vztah k půdě.
 • 00:39:32 Bylo jen málo těch,
 • 00:39:33 kteří měli odvahu pokusit se
  na své předky navázat.
 • 00:39:37 Sotonovi požádají o navrácení půdy
  i statku a Josef Sotona
 • 00:39:41 po mnoha letech opět zaseje obilí
  a tím se splní sen jeho otce.
 • 00:39:50 -Když nám to vrátili,
  jezdil jsem se sanitou.
 • 00:39:54 Vyprdl jsem se na to
  a dva roky jsem tady byl.
 • 00:39:57 Pak jsem se zase vrátil,
 • 00:40:01 protože jsme to nemohli finančně
  zvládnout.
 • 00:40:04 Houby tady bylo, že jo.
  Začátky byly hrozné.
 • 00:40:08 Hrozné.
 • 00:40:11 -Ty kombajny jsme dostali
  v restituci.
 • 00:40:14 To bylo jediné trochu solidnější,
  co jsme v restituci dostali.
 • 00:40:19 To byla padesátka traktor.
 • 00:40:21 Ten jsme koupili
  za 99 tisíc úplně nový.
 • 00:40:24 To byl první traktor,
  který jsme měli.
 • 00:40:42 Byl to obrovský záhul.
 • 00:40:45 Bylo to brzy od rána
  dlouho do večera.
 • 00:40:48 Mnohdy byly problémy,
  k porodům jsme chodili v noci.
 • 00:40:51 Byl to obrovský záhul.
 • 00:40:53 Já se až někdy divím,
  že jsem to vůbec vydržel.
 • 00:40:57 Byl to skutečně obrovský nápor.
 • 00:41:00 Vydržíte to ale proto,
  protože tomu věříte a chcete to,
 • 00:41:04 prostě za tím jdete.
 • 00:41:06 Je to váš cíl.
 • 00:41:09 -Vždy, když položím otázku,
  tak se váš muž ujme první slova.
 • 00:41:13 Mě zajímá, co mi k tomu řeknete vy,
  protože vaše drobné glosy,
 • 00:41:17 že žena jezdila stále do lázní
  a vy řeknete, že jste tam byla 2x,
 • 00:41:22 to znamená, že každý tu realitu
  vidí trošku jinak.
 • 00:41:27 -Já myslím, že nám do manželství
  hodně zasahovalo to zemědělství,
 • 00:41:31 hospodaření a ta nová situace,
  která vznikla.
 • 00:41:35 Já jsem ten dvůr poprvé poznala,
  když tady bylo hnojiště.
 • 00:41:39 Mysleli jsme, že tady budeme
  jezdit na chalupu,
 • 00:41:43 tak jsme si tady nasázeli růžičky
  a bylo to krásné.
 • 00:41:46 Pak přišel převrat a začaly se tady
  stavět budky pro telata.
 • 00:41:51 14letý syn, který sem dojížděl
  ze školy, tady začal krmit telata,
 • 00:41:55 všechno bylo funkční a to krásné,
  co jsme chtěli, bylo někde vzadu.
 • 00:42:00 -A bylo po růžičkách.
 • 00:42:01 -Ale zároveň, když je to těžké,
 • 00:42:04 tak vám připadá, že to musíte
  zvládnout.
 • 00:42:06 Myslím, že některé situace
  nás ještě víc spojily.
 • 00:42:11 -My jsme se vždy scházeli
  jen pracovně.
 • 00:42:15 Nejstarší brácha,
  když byla práce hotová, tak zavelel:
 • 00:42:19 "Všichni na ubytovny domů!"
 • 00:42:21 My jsme domov brali
  jen jako ubytovnu
 • 00:42:24 a jako rodina jsme byli v práci.
 • 00:42:30 Jako bráchové jsme drželi
  pohromadě a pomáhali jsme si,
 • 00:42:34 protože jsme v těch 50. letech
  zažili křivdy.
 • 00:42:39 Proto si myslím,
  že nás to dost stmelilo.
 • 00:42:45 Tady jsme už všichni tři.
 • 00:42:48 To jsem já v těch brýlích,
  starší brácha, mladší brácha
 • 00:42:53 a tady máme pejska.
 • 00:42:57 S dovolenou je to tak,
  že já musím vše podřídit farmě.
 • 00:43:01 A i když bych měl mít dovolenou,
  tak by musel jet někdo jiný,
 • 00:43:05 pokud mám něco vážného
  a důležitého.
 • 00:43:07 Já pak prostě nepojedu.
 • 00:43:09 To v žádném případě.
 • 00:43:10 Pro mě je tohle Alfa a Omega,
  tu farmu udržet
 • 00:43:12 a mít ji v pořádku.
 • 00:43:14 Pokud musím něco zařizovat,
  vzdám se všeho.
 • 00:43:18 Letos to bylo tak,
  že žena objednala zájezd,
 • 00:43:21 ale já si moc nepamatuji ta data,
  takže došlo k tomu, že jsem si
 • 00:43:27 nevzpomněl, že jsou dožínky,
  a nezkoordinovali jsme to.
 • 00:43:31 -Teď už to v pořádku vyjde.
 • 00:43:33 Je to až po dožínkách, takže to
  všechno půjde. Nebude problém.
 • 00:43:37 -Tak nebude problém.
 • 00:43:39 Pustím si ven krůty.
 • 00:43:42 -Nebývalo to tak těžké.
  Zamlada to bylo lepší.
 • 00:43:45 Teď už dovolená není priorita.
 • 00:43:48 -Já vím, že to je takové blbé
 • 00:43:50 a já musím kolikrát všechny
  i utiskovat.
 • 00:43:54 Držet je co nejníž finančně,
  aby si nevymýšleli,
 • 00:43:57 aby byla osobní spotřeba co nejmenší
  a všechno dát do investic.
 • 00:44:02 Tohle je moje reakce
  na všechny tyto věci.
 • 00:44:05 Oni mě pořád tlačí
  do takových spotřebních věcí.
 • 00:44:07 Já jim pořád říkám, že ne.
 • 00:44:09 Na co budeme mít doma haldy věcí.
 • 00:44:11 Na co budeme mít něco,
  co nepotřebujeme.
 • 00:44:13 -Tady se mluví o hrdinství
  a o obětech, ale oni musejí
 • 00:44:17 ty oběti pokládat i ti další lidé.
 • 00:44:20 Taky musí něco obětovat.
 • 00:44:23 Pak si každý musí něco
  vybojovat pro sebe.
 • 00:44:26 A dokonce i pro toho, který to
  nechápe, že i pro něj je to dobře.
 • 00:44:51 -Takový krásný vůz máte.
  -To byl můj sen.
 • 00:44:55 -To je asi jen takový rozmar.
  Tady do hospodářství to asi není.
 • 00:44:59 -Je to spíš rozmar.
 • 00:45:01 -Dávali jste ho nějak odkupy,
 • 00:45:03 nebo byl v takovémto
  krásném stavu?
 • 00:45:05 -On byl v poměrně dobrém stavu.
 • 00:45:07 Měl špatná jeden blatníček
  na pravé straně.
 • 00:45:10 Tam se to vysazovalo.
 • 00:45:12 Opravilo se to
  a pak se potřebovala udělat nová oj,
 • 00:45:15 protože stará byla zteřelá.
 • 00:45:17 -Když tady máte tolik práce,
 • 00:45:19 tak jak často si s kočárkem
  vyjedete?
 • 00:45:22 -Zatím právě moc často ne.
  Zatím nám to moc často nevyjde.
 • 00:45:26 Když si ale člověk sedne a pěkně
  jede na té kárce, tak je to paráda.
 • 00:45:35 Dnes se tady chystají staročeské
  dožínky.
 • 00:45:39 Pořádají se tady už spoustu let.
 • 00:45:43 My už máme posekáno
  a máme po žních, tak se oslavuje.
 • 00:45:48 -Všichni už mají posekáno.
 • 00:45:52 Všichni hospodáři v Trstěnici
  už mají hotovo.
 • 00:45:55 Úplně všichni.
 • 00:45:58 Přijeli Jenšovi z Prahy. Babička
  paní Jenšové je sestra mého dědy.
 • 00:46:04 Máme stejného pradědu.
 • 00:46:08 -Pradědeček je pro nás
  něco jako persona,
 • 00:46:11 kterou jsme se vždy snažili
  uspokojit a líbit se mu.
 • 00:46:16 Vždy na tom byl v rodině někdo
  špatně a někdo byl na tom zase
 • 00:46:21 dobře, tak jsem se vzájemně
  podporovali.
 • 00:46:24 Bylo to už od války,
  co si pamatuju.
 • 00:46:26 Maminka říkala,
 • 00:46:28 že jsem si sem vždy jezdili
  pro potraviny.
 • 00:46:30 Oni zase, když zavřeli Míru,
  dostali se do velmi prekérní
 • 00:46:34 situace, kluci byli malí,
  neměli peníze, tak jsme je
 • 00:46:38 taky trochu podporovali.
 • 00:46:42 Dávali jsme jim šatstvo, léky
  a léčení, zkrátka vše,
 • 00:46:45 co jsme mohli.
 • 00:46:46 Jezdili jsme sem
 • 00:46:48 a pořád jsme tady
  nějakým způsobem byli.
 • 00:46:51 Naši rodiče nás k tomu vedli,
  aby se nepřerušila kontinuita.
 • 00:46:54 Díky tomu sem jezdíme dosud
  a teď sem jezdí i má dcera
 • 00:46:58 a má vnoučata.
 • 00:47:18 -Letos byla dobrá sklizeň,
  protože byl vlhčí rok.
 • 00:47:22 Myslím, že toho bylo
  kolem 60 metráků.
 • 00:47:24 My to tedy nevážíme,
 • 00:47:26 ale měli jsme problém to vůbec
  někam dostat, takže jsme spokojení.
 • 00:47:30 Jen se ty žně trochu táhly,
  protože trochu poprchávalo,
 • 00:47:34 takže to trvalo dlouho.
 • 00:47:35 My to musíme sekat suché.
 • 00:47:37 Nemáme dosoušení,
  takže nám to trvá dlouho.
 • 00:47:39 Když byl člověk mladší,
  tak měl radost z toho,
 • 00:47:42 že se něco narodí, že to roste
  a když je starší, má spíš radost,
 • 00:47:45 že jsou z toho nějaké peníze.
 • 00:47:47 Ty hodnoty se mění,
  protože se do toho dá práce,
 • 00:47:51 tak aby z toho něco bylo.
 • 00:47:53 Pak se za ty peníze
  zase dá něco pořídit.
 • 00:47:56 Člověk to ale nedělá jen pro zisk,
  ale i pro potěšení.
 • 00:48:02 Chce, aby bylo to pole v pořádku,
  zvířata byla zdravá
 • 00:48:06 a nemůže to dělat jen proto,
  aby tam byl výnos.
 • 00:48:20 -Přišel za mnou jeden příbuzný
  s tím, že máme společného pradědu.
 • 00:48:24 Ptal se, jestli nechci koupit les.
 • 00:48:27 Že jsou to ale jen pařezy,
 • 00:48:29 že to museli vykácet
  kvůli kůrovce.
 • 00:48:32 Že mi to nechá ale hodně levně.
  Bylo toho 0,75 ha.
 • 00:48:36 Koupil jsem to a trnul jsem strachy,
  jak to řeknu synovi,
 • 00:48:39 jestli nebude nadávat.
 • 00:48:41 Říkal mi, že pořád něco kupuju
  a kdo má pak dělat tu práci.
 • 00:48:47 -Už jsme od něj zvyklí
  na taková překvapení.
 • 00:48:51 Když se o něj postará a osází ho,
  když je vykácený,
 • 00:48:54 tak se nic neděje.
 • 00:49:02 Na jaře to je vysázené.
  Dělali jsme ohradu.
 • 00:49:07 Udělalo se to také kvůli chránění
  náletu a zbytek,
 • 00:49:11 který není zarostlý,
  tak se všechno přesází.
 • 00:49:15 Vysadili jsme buky, dali jsme se
  nějaký javor.
 • 00:49:22 Převážně jsou tady ale listnáče.
  Je tady pár douglasek.
 • 00:49:26 Je to oplocené, protože tady je
  hodně náletů jedle,
 • 00:49:30 tak aby ta jedle tady vydržela,
  aby ji neožrala srnka.
 • 00:49:36 -Já to nedělám pro sebe.
 • 00:49:38 Člověk takovouto věc
  nemůže dělat pro sebe.
 • 00:49:40 To musí dělat pro další generace.
  Les neděláte ani pro vnuky.
 • 00:49:45 Když tady má vyrůst nějaký
  90letý strom,
 • 00:49:48 tak to už budou moji pravnuci.
 • 00:49:51 Když já to neudělám,
  mí pravnuci to mít nebudou.
 • 00:49:54 Když jsem viděl svého pradědu,
  ten se choval stejně,
 • 00:49:57 stejně děda i táta.
 • 00:49:59 Já nepotřebuji jezdit 3x za rok
  k moři, já jdu raději do lesa.
 • 00:50:03 Tady vidím naši krásnou krajinu,
 • 00:50:05 kterou je potřeba chránit
  a udržet pro další generace.
 • 00:50:13 -Myslím, že nejdůležitější sen
 • 00:50:16 pro mě je, aby mé děti
  žily spokojeně.
 • 00:50:21 Děti a samozřejmě i vnoučata.
 • 00:50:26 Asi není větší sen než toto.
 • 00:50:29 Dožít se toho, že syn žije v klidu,
  že si může odpočinout,
 • 00:50:36 že si může užít své rodiny.
 • 00:50:40 To je pro mě asi největší sen.
 • 00:50:44 Děkuju.
 • 00:50:49 -Jsem totálně zavázaný
  svým předkům.
 • 00:50:52 Vidíte to jasně z toho,
  co jsem musel obětovat tomu,
 • 00:50:56 abych obnovil hospodářství.
 • 00:50:59 Bylo to neskutečné úsilí
  za pomoci celé rodiny.
 • 00:51:03 Nejsem v tom sám.
 • 00:51:05 Když jsem viděl svého tátu,
  jak byl šťastný,
 • 00:51:08 že jsme se toho mohli znovu ujmout,
  jeho touhu po tom,
 • 00:51:12 mít rodnou hroudu zase zpět
  a hospodařit na ní,
 • 00:51:17 jakou z toho měl obrovskou radost,
  jak ho to dojímalo,
 • 00:51:21 když viděl první osení na jaře.
 • 00:51:26 Ta naše selská krev, ta tam je.
  Ta se tam drží.
 • 00:51:31 Já pořád doufám,
 • 00:51:32 že se tam bude držet
  i další generaci.
 • 00:51:35 Skryté titulky: Eva Hadwigerová
  Česká televize 2020

Související