iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 9. 2019
21:50 na ČT2

1 2 3 4 5

19 hlasů
26094
zhlédnutí

Joachim Barrande – ztracená moře

Ve 30. letech 19. století přichází do Prahy francouzský inženýr, který proslavil zkameněliny českých prvohorních moří. Jeho sbírka fascinuje paleontology dodnes.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Joachim Barrande – ztracená moře

 • 00:00:42 Z VYSÍLAČKY:
  Jak je ta cedule velká?
 • 00:00:45 Zespodu to vypadalo,
  že to bude daleko menší.
 • 00:00:48 Když jsem na místě,
  tak je to obrovské.
 • 00:00:50 -Je to dlouhý 4,82 metru,
  vysoký metr a půl,
 • 00:00:55 váží to tunu a půl.
  Celý je to z litiny.
 • 00:01:01 -Pozor! Budu řezat strom.
 • 00:01:10 -Nadpis původně byl
  celý zlacený.
 • 00:01:12 Je tam nějaké zlato,
  nebo jak to tam vypadá?
 • 00:01:16 -Na to se musím podívat.
  Chvilku strpení.
 • 00:01:20 Je to opravdu zlato.
 • 00:01:24 Kdy to zavěsili?
 • 00:01:26 -Ta deska tam je
  nějakých 135 let.
 • 00:01:29 Od roku 1884.
 • 00:01:31 -Proč je to zrovna tady?
  Tak nepřístupný terén.
 • 00:01:34 -Byla to pěkná, hladká skála,
  navíc nad hlavní cestou.
 • 00:01:39 -To ho museli mít hodně rádi.
 • 00:02:02 -Ladná krajina středních Čech
  se během 19. století
 • 00:02:06 překotně proměňovala.
 • 00:02:07 Symbolem pokroku se staly
  nejen nové továrny,
 • 00:02:11 ale i první
  koněspřežné železnice s náspy,
 • 00:02:13 viadukty a hlubokými zářezy
  odhalujícími souvrství hornin,
 • 00:02:18 které se nacházely
  těsně pod povrchem.
 • 00:02:21 -Nacházíme se v polesí Týně
  západně od Prahy nedaleko Lán.
 • 00:02:25 Díváme se na cestu,
 • 00:02:27 která vypadá možná
  jako běžná lesní cesta,
 • 00:02:30 ale jak vidíte,
  je velice rovná.
 • 00:02:33 A velmi pevně si drží
  svoji výšku.
 • 00:02:37 Tahle cesta není běžná cesta,
 • 00:02:39 ale je to těleso
  železniční dráhy.
 • 00:02:43 Druhé nejstarší dráhy v Čechách.
 • 00:02:45 Dráha byla stavěna stejně
  jako velká část dobových konstrukcí
 • 00:02:51 z místního materiálu.
 • 00:02:53 V 19. století byla nejdražší
  především doprava.
 • 00:03:04 Po roce 1834 přichází
  ke koněspřežné dráze
 • 00:03:07 Joachim Barrande,
 • 00:03:10 který přišel do Prahy
  s bourbonským dvorem
 • 00:03:13 o dva roky dříve.
 • 00:03:15 Byl původní profesí
  stavební inženýr
 • 00:03:18 se specializací
  na stavby mostů a silnic.
 • 00:03:27 -Projekt koněspřežné dráhy
  údolím Berounky
 • 00:03:30 sice nebyl nikdy dokončen,
 • 00:03:32 ale Barrande zde při práci nacházel
  nebývalé množství zkamenělin,
 • 00:03:37 které ho fascinovaly natolik,
  že jim zasvětil zbytek života.
 • 00:03:48 -On se do Čech dostal
  během červencové revoluce,
 • 00:03:51 kdy odešel s královským dvorem,
  kde dělal vychovatele.
 • 00:03:55 Odešel s nimi
  nejdřív do Edinburghu,
 • 00:03:57 kde se shodou okolností
  seznámil
 • 00:04:00 s nejslavnějším anglickým geologem
  Roderickem Murchisonem.
 • 00:04:09 Z dnešního pohledu to byl
  nesmírně pracovitý člověk,
 • 00:04:13 trošku podivín ve své době,
  protože se lišil i oblečením.
 • 00:04:17 Takže v Praze ho znali
  jako dlouhého štramáka,
 • 00:04:21 který měřil sice jen 172 cm,
  ale nosil dlouhý havelok,
 • 00:04:27 takže vypadal vysoký.
 • 00:04:29 -Tradovaná pověst podivína
  a askety,
 • 00:04:32 který se prochází
  ve starém kabátě
 • 00:04:34 a utrhuje si od úst,
 • 00:04:36 aby mohl pracovat
  na podivuhodné sbírce zkamenělin,
 • 00:04:39 není úplně přesná.
 • 00:04:40 Vysoké náklady na bádání
  Barranda nutily ke skromnosti.
 • 00:04:44 Přesto si potrpěl
  na vytříbenou kuchyni a víno
 • 00:04:47 a dbal na jednoduché,
  ale elegantní oblečení.
 • 00:04:50 Přátelil se s elitou
  českých obrozenců.
 • 00:04:53 Často chodil do divadla
 • 00:04:55 a k dámám se choval
  uhlazeně a dvorně.
 • 00:04:57 Hlavou vědec,
  chováním Francouz
 • 00:05:00 a duší možná nakonec
  napůl Čech.
 • 00:05:30 -Tady jsme v typovém depozitáři.
 • 00:05:32 To je nejcennější část
  paleontologických sbírek,
 • 00:05:36 kterou tady spravujeme.
 • 00:05:38 A to nejcennější
  v tomto depozitáři
 • 00:05:40 je právě Barrandova sbírka,
 • 00:05:43 protože ta je co do počtu kusů
  daleko nejrozsáhlejší
 • 00:05:46 a v počtu typů nesmírně bohatá.
 • 00:05:49 V povědomí lidí je Barrande
  spojován hlavně s trilobity.
 • 00:05:53 Je to oprávněné z toho důvodu,
 • 00:05:55 že jim věnoval
  už svůj první svazek slavného
 • 00:05:58 Syst?me Silurien du Centre
  de la Boh?me.
 • 00:06:01 Ale největší pozornost,
 • 00:06:03 pokud jde o toto
  obrovské dílo,
 • 00:06:06 které má celkem 29 svazků,
  věnoval hlavonožcům.
 • 00:06:10 -Vzestup paleontologie
  v polovině 19. století
 • 00:06:14 má své příčiny.
 • 00:06:15 Průmysl potřeboval suroviny.
 • 00:06:17 Uhlí, železnou rudu,
  kaolin či vápenec.
 • 00:06:20 Těžilo se ve velkém
 • 00:06:21 a nové lomy otevřely okna
  do pravěkého světa.
 • 00:06:26 -Jsme v lomu na Kosově
  u Králova Dvora
 • 00:06:29 v západní části centrální
  Barrandienské pánve.
 • 00:06:33 A před sebou mám
  mocnou lavici.
 • 00:06:37 Ta patří k těm nejvýznamnějším,
 • 00:06:40 odkud Joachim Barrande
  získal nejvíce hlavonožců.
 • 00:06:44 Bohužel zub času
  už je poznamenal,
 • 00:06:48 ale vidíme, že některé z nich
  dosahují celkem úctyhodné délky.
 • 00:06:53 Tady např. kolem 40 cm
  a ta schránka není úplná,
 • 00:06:57 protože tady nám chybí
 • 00:06:59 ještě zhruba půlmetrová
  obývací komora.
 • 00:07:02 Známe ovšem z těchto vrstev
  i hlavonožce,
 • 00:07:05 kteří mají průměr schránky
  kolem 12 až 13 centimetrů.
 • 00:07:10 V tom případě ta schránka
  měla délku až kolem tří metrů.
 • 00:07:16 Když k tomu připočteme
  ještě délku těla,
 • 00:07:19 tak to bylo skutečně
  úctyhodné zvíře.
 • 00:07:26 Tady máme toho tvora,
 • 00:07:28 kterého si musíme
  představit tak,
 • 00:07:30 že tady je
  dlouhá kónická schránka.
 • 00:07:33 Něco jak dlouhý
  kornout zmrzliny.
 • 00:07:36 Na konci byla velká
  obývací komora,
 • 00:07:40 ve které bylo
  tělo toho živočicha.
 • 00:07:42 A z toho pak koukaly ven
  chapadla,
 • 00:07:44 kterými zachycoval
  svou kořist.
 • 00:07:50 -Území dnešních Čech kdysi
  leželo na jižní polokouli.
 • 00:07:54 Při okraji
  obrovského super kontinentu.
 • 00:07:57 Zatímco atmosféra
  byla pro živé organismy
 • 00:08:00 ještě nedýchatelná
  a souš pustá,
 • 00:08:03 Čechy byly počátkem prvohor
  zalité bohatě zabydleným mořem.
 • 00:08:07 Složení vody
  umožňovalo živočichům
 • 00:08:10 tvorbu pevných
  ochranných schránek.
 • 00:08:14 Rytíři těchto ztracených moří
  se stali volně plovoucí
 • 00:08:17 draví hlavonožci.
 • 00:08:19 Jejich tvarově rozmanité schránky
  obsahovaly plynové komůrky,
 • 00:08:23 díky kterým se hlavonožci
  vznášeli ve vodním sloupci
 • 00:08:27 a pomocí tuhých čelistí
 • 00:08:28 proráželi pevné krunýře
  své kořisti.
 • 00:08:38 -Ta jejich tvarová rozmanitost
  je obrovská.
 • 00:08:41 Můžeme tady vidět hlavonožce,
  kteří mají schránky stočené,
 • 00:08:45 schránky přímé,
 • 00:08:46 schránky různým způsobem
  zaškrcené u ústí.
 • 00:08:52 Pak tady vidíme i způsob,
 • 00:08:55 jakým Barrande
  tento materiál zpracovával.
 • 00:09:02 Velmi přesné řezy,
 • 00:09:04 které jsou skutečně vedené
  v rovině souměrnosti tak,
 • 00:09:08 aby byly dobře patrné
  ty vnitřní struktury.
 • 00:09:11 A na jejich základě
  Barrande popisoval
 • 00:09:15 jednotlivé druhy.
 • 00:09:19 -Paleontologie byla
  v Barrandově době
 • 00:09:22 sotva padesát let stará.
 • 00:09:24 A nálezy fosilií dříve vedly
 • 00:09:26 k vytváření příběhů
  o bazilišcích či dracích.
 • 00:09:29 Pro prosté lidi byla představa
  starého mořského dna
 • 00:09:33 nepochopitelná.
 • 00:09:37 -Tady se pomalu dostáváme
  k další poloze
 • 00:09:41 hlavonožcových vápenců.
 • 00:09:44 Takových výchozů tady
  v oblasti Kosova,
 • 00:09:47 resp. Dlouhé hory,
  jak to Barrande označoval,
 • 00:09:51 má to značené přímo na kusech,
  Dlouhá hora,
 • 00:09:55 tak tady měl spoustu sond
 • 00:09:58 a kopáči se pro něj
  snažili získat
 • 00:10:00 co možná největší množství
  materiálu těchto vrstev.
 • 00:10:05 A tak v Národním muzeu
  tvoří převážnou část
 • 00:10:08 právě hlavonožcový materiál.
 • 00:10:13 -Barrande našel první zkameněliny
  v okolí Prahy v roce 1831.
 • 00:10:18 Tzn., když mu bylo 32 let.
  Už byl v podstatě starý chlap.
 • 00:10:24 Nebo starší.
 • 00:10:25 -Četba prací geologa
  Rodericka Murchisona
 • 00:10:28 ho přivedla ke zkoumání
  podobností a rozdílů
 • 00:10:31 mezi zkamenělinami českými
  a těmi z britských ostrovů.
 • 00:10:36 -On nejdřív chodil
  po těch středních Čechách
 • 00:10:39 a dával si dohromady systém,
  jak ty vrstvy zapadají,
 • 00:10:42 jak jsou nad sebou,
  jak ta geologie vypadá.
 • 00:10:46 Přitom sbíral zkameněliny.
 • 00:10:48 A pak do těch míst,
  kde bylo hodně zkamenělin,
 • 00:10:52 poslal skalníky,
  kteří mu je kopali
 • 00:10:55 a on je pak od nich vykupoval.
 • 00:10:59 -Dělníci skalníci,
 • 00:11:00 které Barrande naučil
  vyhledávat, sbírat,
 • 00:11:04 a v některých případech
  i rozpoznávat zkameněliny,
 • 00:11:07 jej popisují jako bodrého pána,
 • 00:11:10 který si našel čas i na povídání
  o každodenních starostech.
 • 00:11:14 Nezřídka jim vypomáhal finančně.
 • 00:11:17 Ačkoliv moderní čeština
  se tehdy ještě formovala
 • 00:11:20 a jazykem vědy byla
  v rakouské monarchii němčina,
 • 00:11:24 naučil se velmi rychle česky.
 • 00:11:26 V rozhovorech se spolupracovníky
  projevoval i smysl pro humor,
 • 00:11:31 kterým si vedle své vlídné povahy
  a ohleduplnosti
 • 00:11:34 získával srdce skalníků.
 • 00:11:55 Mnohé z Barrandových lokalit
  nebyly příliš vzdálené
 • 00:11:59 od centra Prahy.
 • 00:12:00 Stačilo projít
  některou z městských bran
 • 00:12:03 a ocitl se na nalezištích
  v okolí Dvorců či Hlubočep.
 • 00:12:06 Často se vydával
  i do okolí Berouna,
 • 00:12:09 aby zde v případě nutnosti
  trávil několik týdnů
 • 00:12:12 ubytován v prostých
  venkovských podmínkách.
 • 00:12:17 -Tady se nacházíme u Loděnic,
  na jedné z Barrandových lokalit.
 • 00:12:21 Barrandovskou jámu vidíme
  tady v té části,
 • 00:12:26 kde je vidět,
  jak je kopáno.
 • 00:12:28 My jsme se s kolegy
  zaměřili na tenhle profil,
 • 00:12:32 kde se střídají vápence
  a břidlice.
 • 00:12:35 Břidlice mají sopečnou příměs,
 • 00:12:37 protože nedaleko,
  kolem tří kilometrů vzdálený,
 • 00:12:41 byl v době siluru
  vulkanický ostrov.
 • 00:12:44 A na tom ostrově
  byla v té době
 • 00:12:48 už lehká vegetace.
 • 00:12:50 A právě zde v profilu
  těch břidlic
 • 00:12:57 můžeme nacházet drobné zlomky
  prvních suchozemských rostlin.
 • 00:13:13 Tento kus ukazuje
  fragmentární zbytky
 • 00:13:16 suchozemských rostlin.
 • 00:13:18 Ale ve sbírce máme samozřejmě
  mnohem lepší materiál od Barranda
 • 00:13:22 s jeho nápisem Lodenitz,
 • 00:13:25 tzn., že jsme právě
  u vesnice Loděnice.
 • 00:13:29 A jeho písmeno E,
 • 00:13:30 to je stratigraficky
  jemné dělení,
 • 00:13:34 podle kterého my můžeme říci,
 • 00:13:36 že Barrande našel tuto rostlinu
  právě v tomto profilu.
 • 00:13:43 -První suchozemské rostliny,
 • 00:13:45 které rostly na svazích
  sopečných ostrůvků,
 • 00:13:48 se paradoxně zachovaly
  právě na mělkém mořském dně,
 • 00:13:51 kam byly jejich zbytky
  splavovány za dešťů
 • 00:13:55 společně s bahnem.
 • 00:13:58 -Když Barrande kuksonii našel,
  nepřikládal jí příliš důležitosti.
 • 00:14:02 Považoval ji za mořskou řasu
  a uložil ji do své sbírky,
 • 00:14:07 která čítala
  mnoho tisíc exemplářů.
 • 00:14:12 Ty méně důležité exempláře
 • 00:14:14 uložil Barrande
  do takovýchto beden,
 • 00:14:16 které jsme měli
  v historické budově Národního muzea
 • 00:14:20 Potom, co jsme v roce 2011
  exempláře rozbalili,
 • 00:14:24 protože jsme je všechny
  z těch beden dostali ven,
 • 00:14:29 jsme nalezli i tuto vzácnost.
 • 00:14:33 A to je kuksonia barrande,
 • 00:14:35 jak jsme ji pojmenovali
  po Barrandovi.
 • 00:14:38 Je jednou malou rostlinou,
  která má zvlněnou osu
 • 00:14:42 na konci rozdělenou
  do dvou částí.
 • 00:14:46 A ty části jsou sporangia.
 • 00:14:48 To jsou místa,
 • 00:14:49 kde rostlina měla
  uchovány spory.
 • 00:14:53 V tomto případě
  jde o rostlinu,
 • 00:14:56 která je 432 milionů let stará.
 • 00:14:59 Dřívější nálezy jsou
  o pět milionů let mladší,
 • 00:15:03 jsou z Irska
  a podstatně menší.
 • 00:15:05 Naše rostlina je
  nejen nejstarší,
 • 00:15:07 ale také z nich
  zdaleka největší.
 • 00:15:11 -Kuksonie je považována
 • 00:15:12 za nejstarší známou
  cévnatou rostlinu.
 • 00:15:15 Její znovuobjevení ve sbírce
  ukazuje na význam
 • 00:15:18 pečlivé Barrandovy práce.
 • 00:15:20 Přestože kuksonii nedokázal
  správně zařadit,
 • 00:15:23 stala se po 150 letech
 • 00:15:25 zdroje celosvětové
  paleontologické senzace.
 • 00:15:37 Proč Barrandova sbírka
  dodnes přináší nové objevy?
 • 00:15:40 Pečlivě si vedl
  pracovní deníky.
 • 00:15:43 Popisuje v nich místa nálezů,
  kreslí geologické profily.
 • 00:15:47 Práci skalníků organizoval
  jako stavební dílo.
 • 00:15:52 Jen v okolí Koněprus
  měl v roce 1879
 • 00:15:54 zhruba sto sběratelských jam.
 • 00:15:58 -Nacházíme se v Houbově lomu
  nedaleko Koněprus,
 • 00:16:01 v té lomové stěně,
 • 00:16:03 kterou tvoří z převážné části
  koněpruské vápence
 • 00:16:06 devonského stáří.
 • 00:16:07 To znamená stáří cirka
  410 milionů let.
 • 00:16:10 Těžilo se zde
  až do začátku 50. let,
 • 00:16:14 kdy v souvislosti s objevením
  koněpruských jeskyní
 • 00:16:17 byla zde těžba pozastavena.
 • 00:16:19 Jde o devonský útes,
  korálovořasový, unikátní fenomén,
 • 00:16:25 na světě jeden z nejstarších,
 • 00:16:28 který poskytl
  obrovské množství zkamenělin,
 • 00:16:31 a to už v době Barrandově.
 • 00:16:38 -V období devonu se naše území
  nacházelo v tropech,
 • 00:16:41 kam se přesunulo
  z jižnějších zeměpisných šířek.
 • 00:16:45 Tomu odpovídal i vzhled útesu.
 • 00:16:47 Z dnešního pohledu
  by svou rozmanitostí
 • 00:16:49 nejspíš připomínal mělčiny
 • 00:16:51 kolem tichomořských
  korálových ostrovů.
 • 00:16:54 Hlavními aktivnímu budovateli
  pevné kostry útesu
 • 00:16:57 byly korály, mořské lilijce,
  mechovky a mořské řasy.
 • 00:17:05 -Tady jsme zrovna objevili
  lilijce.
 • 00:17:13 To je právě ta hlavní součást
  koněpruských vápenců.
 • 00:17:17 Tady je máme
  v příčných průřezech
 • 00:17:19 a tady jsou i části stonků.
 • 00:17:22 -Žijí i v dnešních mořích.
 • 00:17:25 Pevná těla těchto ostnokožců tvoří
 • 00:17:28 tisíce dokonale uspořádaných,
  přesně tvarovaných
 • 00:17:31 drobných kalcitových kůstek.
 • 00:17:33 Většina měkkých částí
  se ukrývá v tzv. kalichu,
 • 00:17:36 na jehož horní straně
  se nachází ústa i řitní otvor.
 • 00:17:41 Po obvodu kalichu
  jsou připojena
 • 00:17:44 dlouhá větvená ramena
 • 00:17:45 zachytávající
  a k ústům dopravující
 • 00:17:48 mikroskopickou potravu.
 • 00:17:50 Části jejich rozpadlých koster
  místy vytvořily celé vrstvy
 • 00:17:54 devonských vápenců.
 • 00:18:04 Hospodyni dělala Barrandovi
  maminka spisovatele Jana Nerudy
 • 00:18:08 Barbora Nerudová.
 • 00:18:10 Ačkoliv byla
  jen o čtyři roky starší než on,
 • 00:18:13 nazýval ji paní bábinkou
  a choval se k ní velmi hezky.
 • 00:18:18 Velkoryse také podporoval
  jejího syna.
 • 00:18:22 Zapůjčil mu například
  svůj pařížský byt.
 • 00:18:25 A jistě se tak zasloužil
 • 00:18:27 o jinak sotva myslitelný
  rozvoj spisovatele,
 • 00:18:30 který měl celý život
  hluboko do kapsy.
 • 00:18:34 Neruda sám měl Barranda
  ve velké úctě,
 • 00:18:37 o čemž svědčí i fakt,
 • 00:18:38 že mu přinesl ukázat
 • 00:18:40 svoji první vytištěnou
  básnickou sbírku.
 • 00:18:43 Barrande si údajně přečetl
  sbírku Hřbitovní kvítí celou.
 • 00:18:47 A mladému Nerudovi pak řekl:
 • 00:18:49 "Český národ nyní potřebuje
  spíše učence než básníky."
 • 00:18:58 Barrande často společně
 • 00:18:59 nacházel živočichy typické
  pro mladší nadložní vrstvy
 • 00:19:03 spolu se staršími.
 • 00:19:04 Vysvětloval to
  jako migraci mladších druhů,
 • 00:19:07 kteří jako jacísi osadníci
 • 00:19:09 vytvořili uprostřed
  starších společenstev tzv. kolonie.
 • 00:19:14 -Teď jsme se dostali
  na lokalitu Černošice.
 • 00:19:19 Ta je významná hlavně proto,
 • 00:19:21 že to je
  jedna z tzv. barrandových kolonií.
 • 00:19:24 Jsou tady odkryté
  černé břidlice spodního siluru
 • 00:19:28 se spoustou graptolitů.
 • 00:19:32 Barrande tuto lokalitu znal
  a s ní spoustu dalších,
 • 00:19:36 kde byla situace podobná.
 • 00:19:39 Kdy uprostřed starších
  ordovických vrstev
 • 00:19:43 náhle byla malá oblast,
  desítky, maximálně stovky metrů,
 • 00:19:48 kde se objevovaly jiné horniny
  a s nimi i jiná fauna.
 • 00:19:57 Právě graptolitová.
 • 00:20:08 Tohle jsou graptoliti.
  Je to plankton.
 • 00:20:11 Paleolitický plankton,
  docela unikátní.
 • 00:20:15 Jsou to
  kolonizující organismy.
 • 00:20:17 Barrande předpokládal,
 • 00:20:19 že v tehdejší době v moři
  existovaly jakési ostrůvky
 • 00:20:24 nebo kolonie mladší fauny
  uprostřed starší fauny.
 • 00:20:29 A tato fauna že postupně
  kolonizovala to dno,
 • 00:20:32 až převládla.
 • 00:20:34 A tak se střídaly fauny.
 • 00:20:36 A už tehdy
  bylo mnoho badatelů,
 • 00:20:38 hlavě tedy ve Velké Británii,
 • 00:20:42 kteří tomuto vysvětlení nevěřili
  a předpokládali,
 • 00:20:46 že vysvětlení je jiné.
 • 00:20:48 Ale nikdo z nich nebyl schopen
 • 00:20:50 důvěryhodně a jednoznačně
  nabídnout vysvětlení jiné.
 • 00:20:55 Takže Barrande
  velkou část svého života
 • 00:20:58 věnoval obraně
  té své koncepce kolonií.
 • 00:21:02 A kdyby místo toho
  věnoval víc času jiným otázkám,
 • 00:21:06 pravděpodobně by dokázal
  popsat daleko víc fauny
 • 00:21:10 a dokázal by udělat víc.
 • 00:21:13 -Nakonec se prokázalo,
 • 00:21:14 že mladší fauna se dostala
  do blízkosti
 • 00:21:17 starších forem života
  díky tektonickým procesům,
 • 00:21:20 srážkám prehistorických
  kontinentů,
 • 00:21:23 při kterých se povrch Země
  složitě deformoval.
 • 00:21:26 Barrande pochopil
 • 00:21:28 základní stavbu oblasti
  mezi Prahou a Plzní,
 • 00:21:31 kterou dnes geologové
  nazývají Barrandien
 • 00:21:34 včetně prohnutí
  této části Čech
 • 00:21:36 způsobeného pozdějšími
  horotvornými procesy.
 • 00:21:39 Jenže nedocenil vliv
  menších zlomů a pohybů
 • 00:21:42 a stal se obětí své teorie,
  když se vášnivě snažil doložit,
 • 00:21:47 že vysvětlení zlomy
 • 00:21:49 je v některých místech
  zcela nedostatečné.
 • 00:21:53 -Na tom je velice zajímavé,
 • 00:21:56 že ten fosilní záznam,
  který máme, je úplný.
 • 00:22:01 Velké procento organismů,
 • 00:22:05 které žily
  a dopadly po uhynutí na dno,
 • 00:22:10 tak se také zachovalo.
 • 00:22:12 A skutečně můžeme
  ty fosilie sledovat
 • 00:22:17 laminu po lamině,
  milimetr po milimetru.
 • 00:22:21 Můžeme sledovat
  jejich pomalý vývoj.
 • 00:22:25 Evoluce v přímém přenosu.
 • 00:22:28 -Graptoliti, vyhynulí
  mořští polostrunatci,
 • 00:22:31 vytvářeli obvykle
  pravidelně uspořádané kolonie.
 • 00:22:35 Celá pružná, velice odolná
  organická kostra kolonie
 • 00:22:38 vyrůstala z jediné
  počáteční komůrky
 • 00:22:41 tvořené zakládajícím jedincem.
 • 00:22:44 Výsledná kolonie nabývala
  různorodých, větevnatých
 • 00:22:48 a spirálních tvarů.
 • 00:22:49 Dnes graptoliti často slouží
  k rozpoznávání stáří hornin.
 • 00:22:59 -Joachim Barrande se věnoval
  graptolitům spíše okrajově,
 • 00:23:04 protože hlavní zájem
  tehdy byl o trilobity.
 • 00:23:07 Ovšem byla to už tehdy
  velmi důležitá skupina fosilií,
 • 00:23:12 a tak i Barrande
  se jim nakonec věnoval
 • 00:23:15 a publikoval o nich
  samostatnou drobnou knížku,
 • 00:23:19 kterou mám tady ve vitrínce.
 • 00:23:26 Je to útlá publikace,
  ale velice důležitá,
 • 00:23:29 protože mnoho
  zásadních druhů graptolitů,
 • 00:23:33 které dneska známe
  z celého světa,
 • 00:23:35 bylo právě popsáno Barrandem
  z oblasti Barrandienu,
 • 00:23:41 tedy pražské pánve.
 • 00:23:44 A většina z těchto druhů
  byla nalezena
 • 00:23:47 na různých místech
  různých kontinentů.
 • 00:23:52 Tohle je Rastrites linnaei,
 • 00:23:54 kterého popsal
  na počest Linného.
 • 00:24:06 Tohle je ten hřebínek
  Rastrites linnaei.
 • 00:24:10 Já ho ještě zmenším,
  aby tam byl vidět.
 • 00:24:14 Teď se to dá
  ještě zaostřit.
 • 00:24:20 Na té řezance ale vidíte,
  co je tam druhů v tom.
 • 00:24:37 -Malebné údolí Berounky
 • 00:24:39 tehdy ještě s přívozy
  na místě dnešních mostů
 • 00:24:42 bylo ve 40. letech svědkem
  Barrandova střetu
 • 00:24:45 s českou nepřejícností.
 • 00:24:47 Po publikování prvních výsledků
 • 00:24:49 se musel utkat
  s některými učenci a vlastenci,
 • 00:24:52 kteří v něm viděli
  nevítanou cizí konkurenci.
 • 00:24:55 V obrozeneckém prostředí totiž
 • 00:24:57 nezřídka nad racionálním
  vědeckým přístupem
 • 00:25:00 převládla touha ukázat
  pokročilost české vědy a kultury.
 • 00:25:04 -Nacházíme se
  na lokalitě Skryje-Luh.
 • 00:25:07 Je to jedna z prvních lokalit
  v této oblasti,
 • 00:25:10 na kterých Barrande
  prokazatelně byl.
 • 00:25:13 Kolem lokality se svého času
  ve 30., 40. letech 19. století
 • 00:25:19 rozhořel konflikt.
 • 00:25:20 August Josef Corda
  se v roce 1846 pokusil dokázat,
 • 00:25:24 že lokalita byla známa předtím,
  než ji Barrande našel.
 • 00:25:29 Dokonce fingoval nálezy
 • 00:25:31 Kašpera hraběte Šternberka
  z 20. let,
 • 00:25:34 ačkoliv Kašper hrabě Šternberk
  sám publikoval článek v roce 1833,
 • 00:25:39 ve kterém píše,
  že na sever od silnice Praha-Plzeň
 • 00:25:42 žádní trilobiti
  dosud nalezeni nebyli.
 • 00:25:49 Šlo o to dokázat,
 • 00:25:51 že znalost místního prostředí
  a místních lokalit
 • 00:25:54 je vlastní jen místním badatelům.
 • 00:26:06 Středová osa trilobita
  druhu Hydrocephalus carens.
 • 00:26:12 -Barranodovy práce,
  které se týkaly trilobitů,
 • 00:26:15 byly pokročilejší
  než uspěchaná publikace
 • 00:26:17 později světově uznávaného
  přírodovědce Augusta Josefa Cordy.
 • 00:26:22 Přesto však Barrande
  chtě nechtě musel převzít
 • 00:26:25 mnohá z Cordových
  pojmenování rodů.
 • 00:26:27 Trilobiti byli členovci,
 • 00:26:29 kteří si spokojeně
  vegetovali na mořském dně,
 • 00:26:32 případně aktivně plavali.
 • 00:26:34 Podobně jako raci
  měli pevnou vnější kostru,
 • 00:26:37 kterou museli
  pravidelně svlékat,
 • 00:26:40 aby vůbec mohli růst.
 • 00:26:41 Zkameněliny trilobitů
  jsou často pozůstatky
 • 00:26:44 právě těchto
  odhozených krunýřů.
 • 00:26:47 Barrande pochopil,
 • 00:26:49 že rozdíly
  ve velkostech a tvaru
 • 00:26:51 nemusí vždy znamenat
  příslušnost k rozdílnému druhu,
 • 00:26:54 ale že může jít
  o vývojová stádia téhož druhu.
 • 00:26:58 Takový biologický přístup
  ke zkamenělinám
 • 00:27:01 byl v té době
  opravdu výjimečný.
 • 00:27:13 -Joachim Barrande byl
  českými trilobity uchvácen.
 • 00:27:17 Nalezl je na lokalitě ve Skryjích,
 • 00:27:20 ale také na mnoha lokalitách
  v okolí Prahy.
 • 00:27:23 A protože trilobiti jsou
 • 00:27:25 velmi atraktivní
  skupinou fosilií,
 • 00:27:27 byla jim na začátku 19. století
  věnována mimořádná pozornost
 • 00:27:31 ve sbírkách soukromých sběratelů
  ale i v odborných výzkumech.
 • 00:27:35 Dodnes je i z psychologického
  hlediska zajímavé,
 • 00:27:39 že když laikovi
  řeknete zkamenělina,
 • 00:27:41 většinou řekne trilobit
  nebo dinosaurus.
 • 00:27:44 Takže ty ostatní skupiny fosilií
  jsou trošku v nevýhodě,
 • 00:27:47 nejsou tak známé a populární
  mezi laickou veřejností.
 • 00:27:52 Ale je nutno říct,
 • 00:27:53 že Barrande popsal asi 324
  dnes platných trilobitových druhů,
 • 00:27:58 což je zhruba desetina
  všech fosilních druhů,
 • 00:28:01 které popsal.
 • 00:28:03 Joachim Barrande
  byl prvním člověkem,
 • 00:28:06 který odborně popsal
  ortogenezi trilobitů
 • 00:28:08 čili vývoj od larev
  až po dospělého jedince.
 • 00:28:16 Technická dokonalost a preciznost
  Barrandových ilustrací
 • 00:28:20 je krásně vidět na příkladu
  tohoto ocasního štítu trilobita,
 • 00:28:25 kterému dnes říkáme
  Zlichova spinifera.
 • 00:28:29 Můžeme porovnat,
 • 00:28:30 jak je Barrandovo vyobrazení
  precizní v každém detailu.
 • 00:28:38 Ta preciznost
  je tak neuvěřitelná,
 • 00:28:40 že i s moderními technologiemi
  občas dosahujeme
 • 00:28:43 jen stěží
  takové věrnosti originálu
 • 00:28:46 jako to dokázal Barrande
  v polovině 19. století.
 • 00:28:53 Snoubí se zde technická
  akurátnost a přesnost
 • 00:28:57 v tom nejlepším duchu
  francouzské inženýrské školy
 • 00:29:01 s nadáním
  vynikajícího přírodovědce.
 • 00:29:05 Tzn., že pozorování jsou
  bystrá, exaktní, přesná,
 • 00:29:10 ale zároveň s nezbytnou
  dávkou fantazie tam,
 • 00:29:13 kde je třeba materiál neúplný.
 • 00:29:17 Tady máte skutečnou velikost
  a zvětšeného jedince,
 • 00:29:20 aby na tom lidské oko
  bylo schopné vůbec něco vidět.
 • 00:29:24 To bylo v té době
  opravdovým unikátem.
 • 00:29:27 Když srovnáme
  Barrandovy rekonstrukce
 • 00:29:29 s rekonstrukcemi
  Hawleho a Cordy,
 • 00:29:31 bylo by nespravedlivé říkat,
 • 00:29:33 že Hawle a Corda měli
  nedokonalou publikaci.
 • 00:29:36 Ona byla dobrá.
 • 00:29:37 To byla dobrá,
  průměrná monografie té doby.
 • 00:29:40 Jenom Barrande nasadil laťku
  o několik úrovní výše.
 • 00:29:44 A byl svými současníky
  považován za nedostižného.
 • 00:29:47 Jen někteří jeho současníci
  a jen někteří jeho následovníci
 • 00:29:51 dosáhli podobné kvality
  a preciznosti zpracování,
 • 00:29:55 i kvality ilustrací.
 • 00:30:01 -Rozsáhlá Barrandova sbírka
 • 00:30:03 postupně zaplnila celý
  jeho čtyřpokojový byt
 • 00:30:06 v malostranském pavlačovém domě.
 • 00:30:08 Sbírka zahrnovala
  kromě pozůstatků,
 • 00:30:11 ve kterých byly později
  rozpoznány kuksonie,
 • 00:30:14 i další staroprvohorní rostliny.
 • 00:30:16 Do jejich výzkumu
  se však nikdy nepustil.
 • 00:30:19 Plně se věnoval
  jen zkamenělinám živočichů.
 • 00:30:22 A i těch se ukázalo být tolik,
 • 00:30:24 že mu na ně nestačilo
  více jak 40 let vědeckého bádání.
 • 00:30:28 Zkameněliny byly všude.
  Obklopovaly i Barrandovu postel.
 • 00:30:33 Je až s podivem,
 • 00:30:34 co všechno unesly
  tehdejší stropy.
 • 00:30:38 Zatímco zprvu prý Barrande
  prosil paní Nerudovou,
 • 00:30:41 aby mu v zápalu úklidové horečky
 • 00:30:43 nevyhazovala z jejího hlediska
  bezcenné kameny do koše,
 • 00:30:47 později mu bábinka
  v době jeho nepřítomnosti
 • 00:30:50 nákupy fosilií sama vyřizovala.
 • 00:31:08 -Branická skála je
  jeden z významných výchozů
 • 00:31:13 devonských vápenců
  na pravém břehu Vltavy.
 • 00:31:18 Zde pak stávaly v blízkosti
  drobné vápenky,
 • 00:31:21 které ten vápenec používaly.
 • 00:31:23 Ten lom je význačný už tím,
 • 00:31:26 že odtud nejspíš pocházejí
  nejstarší zkameněliny,
 • 00:31:29 které zde našel a vyobrazil
  jezuita Zen v roce 1770.
 • 00:31:49 -Mlži a plži, kteří žili
  již v dávných mořích ordoviku,
 • 00:31:54 siluru a devonu,
 • 00:31:55 jsou mimořádní tím,
 • 00:31:56 že přečkali poměrně úspěšně
  všechna období
 • 00:31:59 masových vymírání druhů
  v prehistorii Země.
 • 00:32:03 Jde tedy o evolučně
  nesmírně úspěšné skupiny,
 • 00:32:06 které osídlily
  prakticky všechny typy vod:
 • 00:32:09 mořské, brakické i sladké.
 • 00:32:12 -Barrande odtud má
  také řadu zkamenělin,
 • 00:32:15 zejména velké mlže Panenka,
  Královna
 • 00:32:21 a také trilobity Odontochile,
  kteří se tu nejčastěji vyskytují.
 • 00:32:27 -Ty jména byly hrozně pěkný,
 • 00:32:30 protože on si vybral
  český libozvučný jména.
 • 00:32:33 Třeba Tenká, Tetinka,
  Maminka, Bábinka.
 • 00:32:40 Bábinka byla
  podle maminky Nerudy,
 • 00:32:42 poněvadž mu dělala hospodyni.
 • 00:32:45 Pak tam je Služka, Sluha.
  Je jich celkem, myslím 19.
 • 00:32:50 Těchto rodů.
 • 00:32:53 Tady máte Vlasta Bohemica.
  Vlasta česká.
 • 00:33:01 To jsou skutečné velikosti
  těch zkamenělin.
 • 00:33:04 Všechny ty druhy jsou
  s ženskými přídavnými jmény.
 • 00:33:10 Tam není jediné,
 • 00:33:12 co by popisovalo
  podobu těch mlžů.
 • 00:33:15 Je vidět, že Barrande měl
  opravdu velký smysl pro humor.
 • 00:33:27 -V rámci práce
  pro hraběte Chamborda,
 • 00:33:29 u něhož zastával místo
  hospodářského správce,
 • 00:33:32 Barrande hodně cestoval.
 • 00:33:35 Také navštěvoval evropská
  prvohorní naleziště
 • 00:33:38 a významné sbírky ve Francii,
  Španělsku, Anglii,
 • 00:33:41 Německu a Skandinávii.
 • 00:33:44 -Stala se zajímavá věc,
  že se Barrande dozvěděl
 • 00:33:47 o rozhodnutí
  Mezinárodního sjezdu v Boloni.
 • 00:33:50 Na tomto sjezdu
  dal jeden Francouz návrh,
 • 00:33:54 že všechny zkameněliny
  měly mít latinská jména.
 • 00:33:57 Barrande proti tomu
  tvrdě protestoval.
 • 00:34:00 A ten jeho protest
  byl tak dobře přijat,
 • 00:34:03 že okamžitě padnul
  návrh těch Francouzů
 • 00:34:06 na straně 11 těch pravidel.
 • 00:34:12 A od té doby celej svět
  může používat český názvy.
 • 00:34:25 -Proč dnes obrovský kus krajiny
  mezi Prahou a Plzní
 • 00:34:28 nese Barrandovo jméno?
 • 00:34:30 Čím byl jeho přínos
  nejen pro českou,
 • 00:34:33 ale i světovou geologii unikátní?
 • 00:34:36 -Barrande, když přišel do Čech,
 • 00:34:38 tak existovalo
  jenom málo informací
 • 00:34:40 o geologické stavbě Čech.
 • 00:34:42 A během svých intenzivních
  terénních výzkumů
 • 00:34:45 už v roce 1844 zaznamenal
  do svého deníku
 • 00:34:49 profil Barrandienské pánve,
 • 00:34:52 kde si uvědomil,
  že je to tedy pánevní struktura,
 • 00:34:55 kde v centru pánve,
 • 00:34:56 která je protažena ve směru
  severovýchod a jihozápad,
 • 00:35:00 kterou dnes označujeme
  na jeho počest Barrandien,
 • 00:35:03 vystupují ty nejmladší vrstvy
 • 00:35:05 a do stran se dostáváme
  ke stále starším vrstvám.
 • 00:35:11 Teď mám před sebou svazek
  Systéme silurian z roku 1852,
 • 00:35:17 který je věnovaný trilobitům.
 • 00:35:19 A tam je jedna
  velmi závažná ilustrace.
 • 00:35:25 A to je mapa oblasti,
  kterou dnes nazýváme Barrandien.
 • 00:35:32 Zhruba tady máme
  oblast mezi Prahou a Plzní
 • 00:35:35 vyplněnou staroprvohorními
  usazeninami.
 • 00:35:39 Tehdy je všechny
  Barrande nazýval silurského stáří.
 • 00:35:43 A tady nahoře je příčný řez
  touhle pánevní strukturou
 • 00:35:49 a je vidět,
 • 00:35:52 že v té době už měl
  velmi jasnou představu o tom,
 • 00:35:56 jak ten Barrandien
  geologicky vypadá.
 • 00:35:59 A to, že v jeho ose vystupují
  nejmladší staroprvohorní horniny
 • 00:36:05 a do stran se dostáváme
  stále k těm horninám starším.
 • 00:36:11 -Protože publikuje
  takhle sofistikovaný profil,
 • 00:36:15 který v jiných částech světa
  v té době není znám,
 • 00:36:18 tak to vede v podstatě
 • 00:36:20 ke vzniku nové
  samostatné disciplíny geologie,
 • 00:36:23 která je dneska shrnována
  termínem stratigrafie
 • 00:36:28 nebo stratigrafická geologie.
 • 00:36:30 Barrande odlišuje
  několik základních jednotek,
 • 00:36:34 které nazývá tzv. etážemi,
  čili jednotlivými patry.
 • 00:36:40 Ale pouze díky svému exaktnímu
  přístupu k té klasifikaci zůstal,
 • 00:36:45 bohužel pro nás,
 • 00:36:48 pouze při označování
  jednotlivými písmeny.
 • 00:36:51 Kdyby byl býval použil
  nějaké jiné názvy,
 • 00:36:55 jako kupříkladu místo etáže
  C vrstvy v oblasti Skryjí,
 • 00:37:01 pro další etáže D
  některá lokální jména,
 • 00:37:06 nemuseli bychom dneska
  používat termíny
 • 00:37:10 pocházející především
  z britské stratigrafické školy,
 • 00:37:13 tzn. kambrium, ordovik, atd.
 • 00:37:17 Ale mohli bychom mít
  pro celosvětové použití
 • 00:37:20 některé lokální názvy
  na úrovni útvaru.
 • 00:37:26 Barrandova činnost
  a rozčlenění na etáže
 • 00:37:29 vedly k tomu,
 • 00:37:30 že Říšský geologický ústav
  ve Vídni zjišťuje,
 • 00:37:35 že je tady nějaký
  velmi zajímavý terén.
 • 00:37:38 A výsledky Barranda,
 • 00:37:40 který nebyl
  vystudovaným geologem,
 • 00:37:43 je potřeba ověřit.
 • 00:37:44 Takže stratigrafie
  v České republice
 • 00:37:47 má svoje hluboké kořeny
  v polovině 19. století
 • 00:37:52 a je to jedno z míst,
 • 00:37:55 kde tento obor
  jako takový vzniká.
 • 00:38:00 -Kdo šel večer
  po pavlači domu,
 • 00:38:03 ve kterém Barrande bydlel,
 • 00:38:05 mohl spatřit jeho hlavu
  skloněnou nad spisy.
 • 00:38:08 Připravoval popis za popisem,
  kapitolu za kapitolou,
 • 00:38:11 své hlavní životní dílo:
 • 00:38:13 Syst?me silurien du centre
  de la Boh?me.
 • 00:38:17 Česky: Silurský systém
  středních Čech.
 • 00:38:19 Budoval je s trpělivostí
  stavebního inženýra přes 35 let.
 • 00:38:23 Představuje největší knihu
  vytvořenou jediným paleontologem.
 • 00:38:28 Dalších sedm svazků
  pak bylo publikováno
 • 00:38:30 z Barrandova odkazu
  dalšími badateli.
 • 00:38:33 Poslední, věnovaný plžům,
  vyšel 27 let po jeho smrti.
 • 00:38:40 -Barrande byl inženýr.
 • 00:38:42 Tzn., když byl inženýr,
  musel umět kreslit.
 • 00:38:45 Takže on byl fantastický
  v technickém kreslení.
 • 00:38:48 A on nejdřív udělal
  takové předběžné obrázky,
 • 00:38:52 ty rozdělil na tabule.
 • 00:38:54 A pak mu ty obrázky
  kreslili jednotliví umělci
 • 00:38:58 na litografické desky.
 • 00:39:01 Celkem asi pět umělců.
 • 00:39:02 A měl několik sekretářů,
 • 00:39:05 kteří mu pomáhali s korekturami,
  s popisy.
 • 00:39:08 On měl celý tým pracovníků,
 • 00:39:11 který mu pomáhal
  dělat tu práci.
 • 00:39:20 -Ke studiu zkamenělin patřila,
 • 00:39:23 a dneska ještě často
  stále patří kresba.
 • 00:39:26 Kresba umožňuje si uvědomit
  do nejmenších detailů
 • 00:39:29 morfologii zkameněliny.
 • 00:39:31 S postupem času
  z jednotlivých kreseb
 • 00:39:35 dobový vědec sestavoval
  na papír obrazovou tabuli.
 • 00:39:40 -V 19. století nahradila
  litografie
 • 00:39:43 do té doby užívaní mědiryt.
 • 00:39:46 Byla totiž výrobně
  asi pětkrát levnější,
 • 00:39:49 přesnější v detailech,
 • 00:39:51 a navíc umožňovala
  téměř neomezenou reprodukci.
 • 00:40:00 -Vznikla předloha
  pro litografickou tabuli
 • 00:40:03 a spolu s kameny
  cestovala k litografovi.
 • 00:40:06 Ten mohl sídlit v Praze,
  ale i třeba v Paříži nebo Vídni,
 • 00:40:10 kam Barrande na dálku předlohy
  a jednotlivé vzorky posílal.
 • 00:40:20 Výsledkem spolupráce
  litografa a vědce
 • 00:40:24 byla litografická matrice.
 • 00:40:27 Co je zajímavé
  u těchto prvních litografií,
 • 00:40:30 je poměrně vysoký stupeň
  idealizace.
 • 00:40:34 Ty obrázky nevypadají tak,
  jako samy zkameněliny,
 • 00:40:38 jsou často doplňovány
  do ideální formy.
 • 00:40:43 -Pro vědeckou ilustraci
 • 00:40:45 představovala litografie
  doslova revoluci.
 • 00:40:48 Její výhodou totiž byla
  vysoká životnost tiskové matrice.
 • 00:40:52 Kámen dovolil stovky otisků,
 • 00:40:54 aniž by došlo ke ztrátě kresby
  i v těch nejdrobnějších liniích.
 • 00:40:58 Jednotlivé ilustrační tabule
  v Barrandových knihách
 • 00:41:02 ovšem mají nejen vědeckou,
  ale i vysokou estetickou hodnotu.
 • 00:41:06 Dnes ve vědeckých publikacích
  zcela neobvyklou.
 • 00:41:24 -Skutečně to jeho vyobrazení
  je velmi realistické.
 • 00:41:28 Ale samozřejmě, když to chceme
  zkoumat dnešními metodami,
 • 00:41:32 tak můžeme zjistit více
  než ten Joachim Barrande,
 • 00:41:36 protože máme
  pokročilé přístroje.
 • 00:41:39 Od dob Barranda
  šel vývoj hodně dopředu.
 • 00:41:45 Když se koukneme
  na tu litografii,
 • 00:41:48 tak to vypadá
  až hyperrealisticky.
 • 00:41:51 Samozřejmě ten vzorek
  zhruba takhle vypadá.
 • 00:41:54 Ale když se potom
  koukneme na detaily,
 • 00:41:56 tak přece jenom ta rytina
  se v některých detailech liší.
 • 00:42:00 A důležité je,
  že je interpretovaná.
 • 00:42:02 Když se na to koukneme
  s mikroskopem,
 • 00:42:05 tak ve výsledku ten obrázek
  třeba nebude tak hezký.
 • 00:42:08 Ale bude pravdivější.
 • 00:42:10 Třeba ta litografie
  nepracuje vůbec s barvami,
 • 00:42:13 takže když se na to koukneme
  v optickém mikroskopu,
 • 00:42:16 tak tam můžeme vidět i trošku
  rozdílné zabarvení kosti.
 • 00:42:20 A může nám to přinést
  i některé informace.
 • 00:42:24 -Před zhruba 400 miliony lety
 • 00:42:27 se v pramoři proháněly
  starobylé formy
 • 00:42:30 rybovitých obratlovců
  zvaných pancířnatci.
 • 00:42:33 Své jméno dostali
  podle kostěného krunýře,
 • 00:42:35 který kryl hlavovou
  a hrudní část těla.
 • 00:42:39 Pancíř sloužil
  jako pevná opora těla
 • 00:42:41 i ochrana
  před většími predátory.
 • 00:42:44 Poprvé mezi obratlovci
 • 00:42:46 bylo u nich prokázáno
  vnitřní oplození
 • 00:42:49 a vývoj mláďat v těle matky.
 • 00:42:54 -To, co vidíme na obrazovce,
 • 00:42:56 tak je zvětšenina
  pravěké prvohorní ryby,
 • 00:42:59 která se jmenovala placoderma.
  Česky jim říkáme pancířnatí.
 • 00:43:03 A je to skupina obratlovců,
  která je zcela vymřelá.
 • 00:43:07 Tady to vypadá,
 • 00:43:10 jako kdyby to byl
  hrbolek s hvězdičkou.
 • 00:43:12 To je právě trošku to omezení,
  které on měl v té době.
 • 00:43:16 Když se na to koukneme
  pořádně mikroskopem,
 • 00:43:20 tak zjistíme,
  že to nejsou hvězdičky,
 • 00:43:22 ale taková paprsčitá struktura,
  či soustava dírek a důlků.
 • 00:43:29 -O Barrandovi zlé jazyky tvrdily,
  že byl držgrešle.
 • 00:43:33 Pravdou je,
  že veškeré prostředky věnoval práci
 • 00:43:37 Své knihy vydával soukromě
 • 00:43:40 a vynaložil na ně během 32 let
  téměř dvě stě tisíc zlatých.
 • 00:43:45 Pro běžného českého smrtelníka
  tehdy neuvěřitelnou sumu.
 • 00:43:49 Nemenší výdaje představovaly
  nákupy odborné literatury
 • 00:43:52 a zahraniční i domácí
  terénní cesty.
 • 00:43:56 A armáda jeho vyškolených
  sběratelů a skalníků
 • 00:43:59 se také rozrůstala.
 • 00:44:02 Kopali sondy,
  otvírali lomy
 • 00:44:04 a nosili mu k odkoupení
  mnoho ze zkamenělin,
 • 00:44:07 které naplnily 1.200 beden,
  jež odkázal českému muzeu.
 • 00:44:13 Kde se tyto peníze vzaly?
 • 00:44:15 Barrande je získával
 • 00:44:17 od předplatitelů svého díla
  z celého světa,
 • 00:44:20 z vídeňských dotací
  a od svého žáka,
 • 00:44:23 již zmiňovaného
 • 00:44:24 bourbonského následníka
  francouzské koruny
 • 00:44:26 Jindřicha z Chambord.
 • 00:44:28 Díky tomu postupně vznikalo dílo,
  které hýbalo světovou paleontologií
 • 00:44:33 Dílo, z něhož citoval
  i tvůrce evoluční teorie
 • 00:44:36 Charles Darwin.
 • 00:44:38 -Ve sbírkách máme zachovanou
  originální Barrandovu lupu,
 • 00:44:42 kterou on sledoval
  ty svoje nálezy.
 • 00:44:46 A můžeme vidět,
  jak obrovský to je rozdíl.
 • 00:44:50 Když se koukneme tou lupou
  na Barrandův vzorek,
 • 00:44:53 tak vidíme, že ta lupa
  zvětšuje tak třikrát.
 • 00:44:56 V té době pro něj
  to bylo dostatečné,
 • 00:44:59 protože ty detaily,
  které potřeboval vidět,
 • 00:45:02 i touhle lupou viděl.
 • 00:45:03 Ale z těch vzorků
  se dá zjistit daleko víc,
 • 00:45:06 když použijeme
  elektronový mikroskop
 • 00:45:08 a můžeme ty detaily zvětšovat
  třeba tisíckrát, i víc.
 • 00:45:12 Tady vidíme systém hrbolků
  na kosti pancířnaté ryby
 • 00:45:17 a systém takových kanálků.
 • 00:45:20 Ty kanálky byly asi vyplněny
  nějakou měkkou tkání.
 • 00:45:27 Kdyby ten nástroj
  měl Joachim Barrande,
 • 00:45:30 tak by samozřejmě dokázal
 • 00:45:32 ty svoje fosilie studovat
  daleko detailněji.
 • 00:45:35 Ale ono všechno má své.
 • 00:45:37 Kdyby se takhle v detailu
  zabýval jednou věcí
 • 00:45:40 a měl takové přístroje
  jako máme my,
 • 00:45:43 tak by sice v detailu
  vyzkoumal nějakou užší oblast,
 • 00:45:47 ale už by nebyl schopen
  napsat tak ohromnou práci,
 • 00:45:50 kde má popsány desetitisíce druhů
  tehdejších živočichů.
 • 00:46:02 -To celé je
  nesmírně kvalitní dílo,
 • 00:46:04 protože to dělal inženýr.
 • 00:46:06 A inženýr umí malovat,
  představit si věci,
 • 00:46:09 pamatovat si tvary,
  srovnávat je.
 • 00:46:12 A v podstatě dělat tu vědu
  jako takové poznání toho života.
 • 00:46:18 Měl i Darwinovo dílo na stole,
  přestože mu nevěřil.
 • 00:46:25 A dal světu
  určitou obrovskou hodnotu.
 • 00:46:32 -Barrande byl
  Linnéovským stoupencem
 • 00:46:36 názoru o neměnnosti druhů.
 • 00:46:38 Tzn. názor, že je tolik druhů,
  kolik jich stvořil Bůh.
 • 00:46:42 Zároveň Barrande byl žákem
 • 00:46:45 francouzského učence
  a vynikajícího přírodovědce Cuviera
 • 00:46:49 Cuvier vystoupil s teorií
  tzv. katastrofismu.
 • 00:46:53 V minulosti byl
  jeho katastrofismus zlehčován,
 • 00:46:56 ale dneska se k tomu
  svým způsobem vracíme,
 • 00:46:59 protože víme,
 • 00:47:00 že v geologické minulosti
  došlo k mnoha katastrofám.
 • 00:47:03 A některé byly
  skutečně fatální.
 • 00:47:05 Ta největší byla
  na hranici prvohor a druhohor,
 • 00:47:09 kdy vymřelo přes 95% druhů.
 • 00:47:14 -Barrande počítal
  s postupným objevováním se
 • 00:47:17 nových forem života,
  zřejmě sérií božích stvoření,
 • 00:47:20 i vymíráním při katastrofách.
 • 00:47:22 Dnes zjednodušeně řečeno
 • 00:47:24 chápeme katastrofy
  a vymírání druhů
 • 00:47:26 jako jeden z aspektů evoluce.
 • 00:47:28 -Barrande velmi často
  používal termín evoluce.
 • 00:47:31 Ale používal termín evoluce
  ve smyslu sukcese těch faun,
 • 00:47:35 objevování se nových typů,
 • 00:47:37 který ale vysvětloval
  Cuvierovým způsobem.
 • 00:47:40 Tzn., že se odněkud
  přistěhovala ta mladší fauna
 • 00:47:43 a obsadila ten volný prostor.
 • 00:47:54 -Jemu evoluční teorie v podání
  Lamarcka nebo Darwina
 • 00:47:58 přišla příliš odvážná
  a příliš málo podložená fakty.
 • 00:48:03 V tomto ohledu se držel
  nohama až příliš pevně na zemi,
 • 00:48:10 což mu trochu bránilo v rozletu.
 • 00:48:12 Ale na druhou stranu
  jeho kritický duch
 • 00:48:15 nesnesl některé
  tehdy zdánlivé chyby
 • 00:48:17 v argumentaci
  kolegů evolucionistů.
 • 00:48:20 Pro Barranda chyběly
  dostatečně pádné důkazy,
 • 00:48:23 aby byl ochoten
  evoluční teorii akceptovat.
 • 00:48:27 Byl příliš precizní pro to,
  aby byl ochoten na ni věřit.
 • 00:48:41 -Barrande chtěl nejdřív
  udělat větší dílo.
 • 00:48:43 Chtěl popsat zkameněliny,
  paleontologii českých prvohor,
 • 00:48:48 a už se nedostal
  k těm geologickým výzkumům.
 • 00:48:52 To mělo být dalších 20 svazků,
  které už nestačil popsat.
 • 00:48:58 -O Barrandově charakteru
  vypovídá i to,
 • 00:49:00 jak se zachoval,
  když zjistil,
 • 00:49:02 že jej někteří skalníci okrádají
 • 00:49:05 odprodejem části zkamenělin
  jiným sběratelům.
 • 00:49:08 Povzdechl si,
  že kdyby jim mohl platit víc,
 • 00:49:10 nechovali by se
  takto nečestně.
 • 00:49:13 A přešel na systém
  placení od kusu.
 • 00:49:15 V poslední vůli navíc odkázal
  10.000 zlatých svým pokračovatelům,
 • 00:49:19 kteří po jeho smrti v roce 1883
  dál zpracovávali jeho dílo.
 • 00:49:24 Dodnes překvapuje,
 • 00:49:26 že Barrande odkázal
  svou unikátní sbírku
 • 00:49:28 Muzeu království českého,
  dnešnímu Národnímu muzeu.
 • 00:49:32 Tehdy vlastně regionální,
  byť renomované instituci.
 • 00:49:36 Přitom i sbírky
  českých vědců a sběratelů
 • 00:49:39 často končili ve Vídni,
 • 00:49:41 kde byly uloženy sbírky
  rakouského impéria.
 • 00:49:45 -Joachim Barrande
  je pro mě osobnost,
 • 00:49:48 ve které se snoubí
  pracovitost, píle, obětavost,
 • 00:49:54 mimořádné nadání.
 • 00:49:58 -To jeho dílo je základ.
 • 00:50:00 A z toho se můžeme učit
  o všem,
 • 00:50:04 co se týká prvohor v Čechách.
 • 00:50:08 -To dílo představuje
  trvalou vědeckou hodnotu,
 • 00:50:12 ze které budou
  těžit paleontologové
 • 00:50:15 příštích generací.
 • 00:50:30 Skryté titulky: K. Komárková
  Česká televize, 2019

Související