iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 1. 2003
16:35 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
3076
zhlédnutí

Poutní místa

Hluboké Mašůvky

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Poutní místa - Hluboké Mašůvky

 • 00:00:22 Jsou jich na našem území stovky.
 • 00:00:25 Pro věřící znamenají duchovní
  posilu.
 • 00:00:28 Pro nevěřící představují historii,
  umění, architekturu, krásu přírody.
 • 00:00:37 Pro všechny společně jsou svědky
  kultury národa.
 • 00:01:09 Putování po poutních místech
  nás přivedlo na jih Moravy.
 • 00:01:17 Návštěvníci spojují cestu do tohoto
  kraje s požitky ryze světskými.
 • 00:01:23 Okurky, víno atd.
 • 00:01:27 Cílem naší cesty dnes bude
  jiný vjem než chuťový.
 • 00:01:33 6km od Znojma leží Hluboké Mašůvky.
 • 00:01:50 Odborníci i zájemci o pravěkou
  historii znají zdejší lokalitu díky
 • 00:01:57 rozsáhlému neolitickému sídlišti
 • 00:02:00 a svědectví o životě lidu
  s malovanou keramikou.
 • 00:02:06 Právě z té patří k nejvzácnějším
  nálezům Venuše z Hlubokých Mašůvek.
 • 00:02:12 Po Věstonické Venuši nejslavnější
  soška pravěké ženy u nás.
 • 00:02:18 Archeologické nálezy svědčí
  o výhodné poloze pravěkého osídlení
 • 00:02:22 Ani ve středověku nezůstává
  toto místo zcela pusté.
 • 00:02:27 Svědčí o tom ruiny hradu
  zvaného Lapikus.
 • 00:02:33 Nejstarší písemná zmínka
  o Mašůvkách pochází z roku 1220,
 • 00:02:40 kdy znojemský kastelán daroval
  klášteru kus lesa v Mašůvkách.
 • 00:02:46 Jako na mnoha jiných místech i zde
  se objevil pramen léčivé vody.
 • 00:02:54 Svatoňovec mu říkali.
  Svaté místo.
 • 00:02:57 Mnoho nemocných tady našlo úlevu.
 • 00:03:01 Nad pramenem byla postavena kaple
  zasvěcená Panně Marii.
 • 00:03:07 Její obraz sem umístil
  uzdravený malíř.
 • 00:03:11 A zástupy poutníků přicházely
  s prosbami i díky.
 • 00:03:28 A pak se v roce 1649 objevil
  Jan Ludvík Raduit.
 • 00:03:40 Úspěšný velitel obrany města Brna
  proti švédskému vojsku.
 • 00:03:47 Koupil od císaře Ferdinanda III.
  jevišovické panství s Mašůvky.
 • 00:03:56 Podle vyprávění měl někde v Belgii
  přepadnout ženský klášter.
 • 00:04:05 Jedinou cennou věcí, kterou našel,
  byla soška Panny Marie,
 • 00:04:13 kterou na radu matky představené
  nosil neustále pod krunýřem.
 • 00:04:21 Díky Panně Marii de Foi vyšel
  ze všech šarvátek nezraněn.
 • 00:04:59 Poblíž belgického města Namuaru
  bylo místo nazývané Foi.
 • 00:05:06 Po našem Víra.
 • 00:05:09 Roku 1609 zde tesaři porazili dub,
  určený ke stavbě člunu.
 • 00:05:16 Strom se ke stavbě lodi nehodil.
 • 00:05:20 Tesaři zjistili, že uvnitř
  je dutina s neobyčejným nálezem.
 • 00:05:26 3 železné pruty, silně zrezivělé,
  které původně dutinu chránily.
 • 00:05:32 V dutině samé vzácně uchovaný
  pramen vlasů.
 • 00:05:37 Podle krajového zvyku
  znamení zasvěcení Panně Marii.
 • 00:05:42 Uprostřed soška Panny Marie
  z bílé hlíny.
 • 00:05:47 Pod přísahou byla příhoda
  stvrzena hodnověrnými svědky.
 • 00:05:52 Soška pak byla vložena do nového
  prostoru v sousedním dubu,
 • 00:05:56 kam později přicházely zástupy
  poutníků.
 • 00:06:21 Zázraky na sebe nenechaly čekat.
 • 00:06:25 Proto byla na místě postavena kaple
  a z onoho dubu zhotoveny malé kopie
 • 00:06:31 původní sošky pro návštěvníky.
 • 00:06:35 Ti je rozšířili po Belgii, Francii
  a také do Čech a na Moravu.
 • 00:06:47 Buď pozdravena nejblahoslavenější
  Panno a Matko Maria.
 • 00:06:54 Zdravíme tě, jako kdysi naši otcové
  tě tu odedávna zdravívali.
 • 00:07:10 Souches se rozhodl vybudovat
  z Mašůvek poutní městečko.
 • 00:07:15 Archivní spisy ze srpna 1676 uvádí
  výpovědi o léčivé síle pramene.
 • 00:07:34 Do tvých rukou vkládáme
  všechna svá přání a prosby,
 • 00:07:38 své radosti i žalosti.
 • 00:07:48 Současná podoba poutního místa
  je dílem patera Josefa Parmy.
 • 00:07:56 Podařila se mu neuvěřitelná věc.
 • 00:08:00 V roce 1949 dostal povolení
  k rozšíření kostela.
 • 00:08:06 Povolení získal jen díky tomu,
  že se v mládí znal s presidentem
 • 00:08:13 Klementem Gottwaldem.
 • 00:08:19 Byla to poslední stavba kostela
  povolená v té době.
 • 00:09:00 Před námi se otevírá romantické
  údolí potoka Svatoňovce
 • 00:09:06 s podobou jeskyně se sochou
  Panny Marie a svaté Bernardety,
 • 00:09:12 vybudovanou v roce 1946.
 • 00:09:23 A nyní naberme vzduch do plic
  a pojďme.
 • 00:09:38 Zdejší poutě si nelze představit
  bez večerní cesty na Kalvárii.
 • 00:09:43 Původně to býval holý kopec.
 • 00:09:47 Jeho zalesnění borovicemi, akáty
  a lípami pochází až z roku 1916.
 • 00:10:26 Kapličky jednotlivých zastavení
  křížové cesty byly dřevěné.
 • 00:10:31 Teprve v následujících letech
  byly postaveny zděné.
 • 00:11:16 A jsme nahoře.
 • 00:11:27 V boku skály je tzv.Boží hrob.
 • 00:11:51 Dostáváme se na mariánskou cestu,
  která začíná sochou Panny Marie
 • 00:11:57 plačící z La Sallety a pokračuje
  obrazy poutních míst v Čechách,
 • 00:12:01 na Moravě i na Slovensku.
  Najdeme jich zde asi 50.
 • 00:12:20 Symbolika vody je spojována
  s většinou poutních míst u nás.
 • 00:12:26 4 lunetové reliéfy jako by ji celou
  shrnovaly v obrazech
 • 00:12:36 Mojžíše vyvádějícího vodu holí
  ze skály na poušti.
 • 00:12:52 Kristova křtu v Jordánu.
 • 00:13:05 Ježíše se Samaritánkou u studnice.
 • 00:13:15 Jelena prahnoucího po prameni.
 • 00:13:20 Kolik z nás ještě dokáže ocenit
  hluboký smysl těchto vyobrazení?
 • 00:13:26 Nám už dnes stačí otočit kohoutkem
  a vodu bereme jako samozřejmost.
 • 00:13:34 Tady ji musíte ručně načerpat.
 • 00:13:38 Léčivé účinky vody byly odborně
  prozkoumány.
 • 00:13:42 Určitě stojí aspoň za ochutnání.
 • 00:13:50 První zázračné uzdravení je písemně
  doloženo již před 30letou válkou.
 • 00:13:56 Nejznámější je asi uzdravení
  chromého umělce ze Znojma,
 • 00:14:02 jehož odložené berle jsou dodnes
  v kapli svaté Anny před kostelem.
 • 00:14:08 Na památku svého uzdravení nechal
  při cestě z Přímětic do Mašůvek,
 • 00:14:14 v místech, kde cestou odpočíval,
  postavit 7 kapliček s vyobrazením
 • 00:14:18 7 radostí Panny Marie.
 • 00:14:40 "Lázeňský ústav v Hlubokých
  Mašůvkách s 16 lázeňskými komorami
 • 00:14:45 je jen velmi zřídka užíván
  na základě lékařského předpisu.
 • 00:14:49 Častěji jde o lázeňský ústav
  navštěvovaný z dietetických důvodů.
 • 00:14:55 O jeho návštěvnosti není nic
  určitého zveřejněno."
 • 00:14:59 Říká tisková zpráva.
 • 00:15:03 Lázně tak zanikají v roce 1866.
 • 00:15:06 Poutníci však přicházejí dál.
 • 00:15:09 Před 1.světovou válkou zde bylo
  o hlavní pouti až na 100 procesí
 • 00:15:16 z Moravy, Čech
  i rakouských oblastí.
 • 00:15:19 Rakouská procesí přestala chodit
  po roce 1918.
 • 00:15:24 Největší návštěvnost zaznamenali
  pamětníci v letech 1967-70.
 • 00:15:31 Ani v současnosti neutichá
  poutní život.
 • 00:15:35 Opět sem přijíždějí poutníci
  i z rakouské strany.
 • 00:16:26 Duchovní život se tady rozvíjí
  nejen pomocí poutí.
 • 00:16:32 Stalo se tradicí, že sem přijíždějí
  děti z uprchlických táborů
 • 00:16:39 na letní mezinárodní pobytový
  tábor.
 • 00:16:49 Až budete mít cestu na Znojemsko,
  pak vězte, že to nejsou jen okurky,
 • 00:16:56 víno, zámek ve Vranově nad Dyjí,
  Vranovská přehrada
 • 00:17:03 a památník Prokopa Diviše,
  moravského objevitele hromosvodu,
 • 00:17:08 ale krásný koutek naší země
  v Hlubokých Mašůvkách.
 • 00:17:20 .

Související